Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego , ul. ppor J. Śliwińskiego 1 w Kołobrzegu.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego

23 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie konkursu

15.5 KBPobierzPodgląd pliku