Wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pełna treść wyników konsultacji

25 KBPobierzPodgląd pliku