BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

  • podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy,
  • statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Romuald Kociuba

Planowane koszty w roku 2018 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

16.4 KBPobierz

Planowana dotacja w roku 2018 - przedszkola

18.6 KBPobierz

Planowana dotacja w roku 2018 - przedszkola (wyliczenia)

18.3 KBPobierz