Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

  • podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy,
  • statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Romuald Kociuba

Planowane koszty w roku 2018 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

16.4 KBPobierzPodgląd pliku

Planowana dotacja w roku 2018 - przedszkola

18.6 KBPobierzPodgląd pliku

Planowana dotacja w roku 2018 - przedszkola (wyliczenia)

18.3 KBPobierzPodgląd pliku

Wyliczenie dotacji w roku 2018 - placówki niepubliczne

23 KBPobierzPodgląd pliku