BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Sprawa dotyczy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. ppor. Edmunda Łopuskiego polegającej na budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Kołobrzeg; działka numer 416, 52/3, 52/6, 92, 184, 182, 208, 176; obręb 11.

Pełna treść obwieszczenia

66 KBPobierz na dysk