BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie pisma mieszkańców miasta z dnia 15.01.2018 r., dot. protestu przeciwko rozbudowie siedziby Urzędu Miasta.
  2. Analiza istniejących ścieżek rowerowych oraz tworzenie koncepcji ich rozwoju. Bezpieczeństwo korzystających z wytyczonych szlaków rowerowych.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.