Decyzja na budowę drogi wewnętrznej do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ul. Paryska w Kołobrzegu, na działce nr 108/43, obręb 18