ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał, będących w porządku obrad XL sesji Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2018 rok.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

    1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.,
    2. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
    3. projektu zmiany Uchwały Nr XXX/436/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.