KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z działalności w roku 2017
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej realizacji przez Prezydenta Miasta uchwał Rady Miasta Kołobrzeg za rok 2015 i 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli probemowej w zakresie finansowania procedur zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w latach 2011 - 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej realizacji programu edukacji żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży za 2017 rok i I kwartał 2018 roku
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej kosztów eksploatacji Amfiteatru poniesionych przez Regionalne Centrum Kultury w 2017 roku
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej kosztów użytkowania przez Prezydenta Miasta pojazdu służbowego w roku 2017 w odniesieniu do lat 2013 - 2017
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM