BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe.

Pełna treść przetargu

538 KBPobierz na dysk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

99 KBPobierz

Umowa - projekt

62 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

58 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust.5 ustawy P. z. p.

71 KBPobierz na dysk