ZARZĄDZENIE NR 13/23 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2023/2024

324 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/45/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LVIII/868/23 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2023/2024, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE NR 12/23 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2023/2024

322 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/44/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku