Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA

ZARZĄDZENIE NR 6/22 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2022/2023

324 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/45/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE NR 7/22 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2022/2023

319 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/44/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2022/2023, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

16.1 KBPobierzPodgląd pliku