Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. ppor. Edmunda Łopuskiego polegającej na budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Kołobrzeg; działka numer 416, 52/3, 52/6, 92, 184, 182, 208, 176; obręb 11.

Pełna treść obwieszczenia

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku