Stanowisko ds. Bezprzetargowej Sprzedaży Nieruchomości i Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego we Własność w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Pełna treść ogłoszenia

79 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy

92 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata

27 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

412 KBPobierz na dyskPodgląd pliku