Transport drogowy

TRANSPORT DROGOWY

Prezydent Miasta informuje osoby zainteresowane otrzymaniem licencji na transport drogowy taksówką, że ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2011r. nr 48, poz. 247) w art. 6 ust. 6 i 7 zniesiono konieczność limitowania przez rady miast i gmin liczby udzielanych licencji taksówkowych. Wobec powyższego wnioski o udzielenie licencji wraz z kompletem dokumentów będą rozpatrywane bez konieczności oczekiwania w kolejce.

Bliższe informacje można uzyskiwać w:

Wydział Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta Kołobrzeg

pok. 14 (parter) lub telefonicznie: +48 94 355 15 86 lub +48 690 902 034


DOKUMENTY
Wykaz wydanych licencji na taksówki osobowe miasta Kołobrzeg

Wykaz wydanych licencji na taksówki osobowe miasta Kołobrzeg