Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Pełna treść konsultacji

25 KBPobierzPodgląd pliku