Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.:

  1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"
  2. Konsultacje rozpoczną się dnia 24.10.2017 roku i zakończą się dnia 03.11.2017 roku.
  3. Konsultacje będą prowadzone w formie:
    • publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl ( BIP)
    • wyrażenia pisemnej ( w formie papierowej lub elektronicznej) opinii i złożenia uwag przez organizacje pozarządowe wg załączonego formularza na adres:
      Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych, 78 – 100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 lub na adres poczty elektronicznej: zpds@um.kolobrzeg.pl

Prezydent Miasta
Janusz Gromek

Projekt - uchwała - Roczny program współpracy z NGO na 2018 rok

596 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz konsultacji dla NGO

40 KBPobierzPodgląd pliku