Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o wysokości miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2017 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kołobrzeg osoby prawne i fizyczne.

Aktualizacji dokonano zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisów art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) w oparciu o:

  • wydatki bieżące przedszkoli prowadzonych przez miasto Kołobrzeg ujęte w budżecie miasta Kołobrzeg na rok 2017 aktualnym na dzień 30 września 2017 r.,
  • algorytm subwencji oświatowej na rok 2017 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2298),
  • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla miasta Kołobrzeg na rok 2017,
  • liczbę uczniów/dzieci wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. (2/3 liczby) oraz na dzień 30 września 2017 r. (1/3 liczby)

Każdorazowa aktualizacja stawek dotacji związana jest z koniecznością rozliczenia kwot dotacji wypłaconych szkołom/placówkom od 1 stycznia 2017 roku.

Przedszkola

12.2 KBPobierzPodgląd pliku

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

22 KBPobierzPodgląd pliku