BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu.

Pełna treść przetargu

687 KBPobierz na dysk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

152 KBPobierz

Umowa - projekt

93 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

85 KBPobierz

Projekt budowlany

8.1 MBPobierz na dysk

Przedmiar

118 KBPobierz na dysk

STWOR

413 KBPobierz na dysk

Pytania i odpowiedzi z dnia 18-10-2017 r. - zestaw 1

309 KBPobierz na dysk

Pytania i odpowiedzi z dnia 22-10-2017 r. - zestaw 2

273 KBPobierz na dysk

Pytania i odpowiedzi z dnia 22-10-2017 r. - zestaw 3

356 KBPobierz na dysk

Zmiany w SIWZ z dnia 26-10-2017 r.

322 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust.5 ustawy P. z. p.

253 KBPobierz na dysk