Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 32 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 05 września 2017r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

---------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 31 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 31 sierpnia 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z Informacją ws unieważnienia zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu".
  2. Prezydent Miasta zapoznał się z Informacją o unieważnionym zamówieniu publicznym na: "Budowę centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na udostępnienie gruntu miejskiego z przeznaczeniem na posadowienie pojemników na gromadzenie odpadów komunalnych.
 4. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie umowy z podnajemcą lokalu użytkowego położonego przy ul. Koszalińskiej 28 w związku z rezygnacją głównego najemcy, na okres 3 lat.
 5. Sprawy D
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.

Opracowała: Ewelina Fusińska