ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 32 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 05 września 2017r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

---------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 31 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 31 sierpnia 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z Informacją ws unieważnienia zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu".
  2. Prezydent Miasta zapoznał się z Informacją o unieważnionym zamówieniu publicznym na: "Budowę centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na udostępnienie gruntu miejskiego z przeznaczeniem na posadowienie pojemników na gromadzenie odpadów komunalnych.
 4. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie umowy z podnajemcą lokalu użytkowego położonego przy ul. Koszalińskiej 28 w związku z rezygnacją głównego najemcy, na okres 3 lat.
 5. Sprawy D
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.

Opracowała: Ewelina Fusińska