Wytyczne do budżetu i WPF

ZARZĄDZENIE NR 84/17 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 września 2017 r. w sprawie priorytetów budżetowych, założeń budżetu w zakresie polityki podatkowej i inwestycyjnej, zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg

4.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku