Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Budowa linii kablowej 15 kV nr 559 na odcinku od GPZ Kołobrzeg Koszalińska do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Kołobrzeg Szpitalna na działkach nr 2/7, 2/9 w obr. 20; 327 w obr. 13; 1/1, 3/3, 15, 16/2, 16/3, 16/8, 16/10, 83, 84 w obr. 19; 55/14, 56/2, 69/1, 329/12, 331/3, 331/4, 331/6, 403/2, 403/4, 409/2, 418/2, 419/1, 433, 435 w obr. 11 ul. Szpitalna, Młyńska, Krzywoustego, Kaszubska, Basztowa w Kołobrzegu.

Pełna treść obwieszczenia

101 KBPobierzPodgląd pliku