BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenie o zmianie decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak B.6740.00588.2015 z dnia 28 października 2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu na działkach nr 39/1, 99/8, 17/26, 22/4, 23/1, 25/1, 26/1, 29/1, 30/3, 32/1, 33/1, 34/1, 36/1, 48/2, 48/1, 19/3, 63, 51, 30/1, 116/3, 115, 38, 40/1, 3/19, 101/3, 41, 40/3, 117, 118/1, obręb 4 w części zmiany projektu zagospodarowania w związku z podziałem działki nr 99/8.

Pełna treść obwieszczenia

86 KBPobierz na dysk