Obwieszczenie o zmianie decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak B.6740.00588.2015 z dnia 28 października 2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu na działkach nr 39/1, 99/8, 17/26, 22/4, 23/1, 25/1, 26/1, 29/1, 30/3, 32/1, 33/1, 34/1, 36/1, 48/2, 48/1, 19/3, 63, 51, 30/1, 116/3, 115, 38, 40/1, 3/19, 101/3, 41, 40/3, 117, 118/1, obręb 4 w części zmiany projektu zagospodarowania w związku z podziałem działki nr 99/8.

Pełna treść obwieszczenia

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku