BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

268 KBPobierz na dysk

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.7 MBPobierz na dysk

Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

211 KBPobierz na dysk

Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

224 KBPobierz na dysk

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

266 KBPobierz na dysk

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

178 KBPobierz na dysk

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

101 KBPobierz na dysk