ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala nr 43 w Ratuszu, u;. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta z dnia 5.06.2017 r., dot. zmiany nazw ulic.
  2. Analiza stawek czynszów dzierżawnych gruntów Gminy Miasto Kołobrzeg wydzierżawionych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
  3. Lokalizacje handlowe w strefie uzdrowiskowej, ocena koncepcji przedstawionej przez Urząd Miasta.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.