ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala nr 43 w Ratuszu, u;. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta z dnia 5.06.2017 r., dot. zmiany nazw ulic.
  2. Analiza stawek czynszów dzierżawnych gruntów Gminy Miasto Kołobrzeg wydzierżawionych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
  3. Lokalizacje handlowe w strefie uzdrowiskowej, ocena koncepcji przedstawionej przez Urząd Miasta.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.