BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pozwolenie na zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak B.6740.00836.2015 z dnia 04 stycznia 2016r. wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego na budowę budynku pensjonatowego z lokalami mieszkalnymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu – etap 1 realizacji zespołu zabudowy pensjonatowo-mieszkalnej, na działce nr 386, obręb 2, przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu przeniesionej decyzją znak B.6740.00090.2016 z dnia 04 marca 2016r. i zmienioną decyzją znak B.6740.00133.2016 z dnia 11 kwietnia 2016r. w części: zatwierdzenia projektu zamiennego zagospodarowania działki nr 386/2 (powstałej po podziale działki 386), obręb 2.

Pełna treść obwieszczenia

61 KBPobierz na dysk