Pozwolenie na zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak B.6740.00836.2015 z dnia 04 stycznia 2016r. wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego na budowę budynku pensjonatowego z lokalami mieszkalnymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu – etap 1 realizacji zespołu zabudowy pensjonatowo-mieszkalnej, na działce nr 386, obręb 2, przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu przeniesionej decyzją znak B.6740.00090.2016 z dnia 04 marca 2016r. i zmienioną decyzją znak B.6740.00133.2016 z dnia 11 kwietnia 2016r. w części: zatwierdzenia projektu zamiennego zagospodarowania działki nr 386/2 (powstałej po podziale działki 386), obręb 2.

Pełna treść obwieszczenia

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku