Pozwolenie na zmianę decyzji znak B.6740.00555.2016 z dnia 15 września 2016r. na budowę zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu (etap 1 inwestycji) oraz rozbiórką budynków hali magazynowej, trafostacji i portierni, działki nr 19/10, 19/11 i 19/12, obręb 10, przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu, zmienioną decyzją z dnia 01 marca 2017r. z dnia 01 marca 2017r. w części: zatwierdzenia projektu zamiennego zagospodarowania terenu.

Pełna treść obwieszczenia

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku