ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Komisji Rady Miasta Kołobrzeg, Ratusz - lewe skrzydło, pokój nr 43. Proponowany porządek obrad:

  1. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok
  2. Przyjęcie sprawozdania z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014 - 2016
  3. Sprawy różne, wolne wnioski