ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Komisji Rady Miasta Kołobrzeg, Ratusz - lewe skrzydło, pokój nr 43. Proponowany porządek obrad:

  1. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok
  2. Przyjęcie sprawozdania z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014 - 2016
  3. Sprawy różne, wolne wnioski