ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 17 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 11 maja 2017 roku

Obecni na posiedzeniu:

 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych – Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych – Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta – Ewa Pełechata

-----------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 16 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniach 02 maja 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia placu rekreacyjnego przy ul. Wylotowej w Kołobrzeg”.
  2. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na: „Remont balustrad i poszycia pomostu dolnego molo spacerowego w Kołobrzegu”.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Alei I Armii Wojska Polskiego 32/7 na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty.
  2. Prezydent Miasta odstąpił od skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 149/5, położonej w obrębie 11 miasta Kołobrzeg przy ul. Matejki 12.
  3. Prezydent Miasta odstąpił od skorzystania z prawa pierwokupu działki gruntu o numerze 168, położonej w obrębie 16 miasta Kołobrzeg przy ul. Kiemliczów.
  4. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy na parking z myjnią położony w Kołobrzegu przy ul. Okopowej , do końca 2017 roku.
  5. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 7 w obrębie 5 położonej w Kołobrzegu przy ul. Sikorskiego.
  6. Prezydent Miasta odstąpił od skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości na 24/4 oraz nieruchomości składającej się z działek gruntu nr: 24/2, 24/3, 23/14, położonych w obrębie 10 miasta Kołobrzeg przy ul. Bałtyckiej nr 4 i 4A.
  7. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3U w budynku przy ul. Dubois 27 w Kołobrzegu wraz z udziałem do 399/10.000 części w działkach gruntu nr 221/2, 221/3, 221/4, 221/5 obr. 12. Polecił ogłoszenie kolejnego III przetargu z zachowaniem dotychczasowej ceny.
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż Energa Operator S.A. działek w obrębie 17, położonych przy ul. Orłowskiego, Skoczylasa i Orłowskiego.
 4. Sprawy I
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM).
 5. Sprawy K-IO
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody.
 6. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta Kołobrzeg wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Łopuskiego 54B/27 na 28 rat pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Koszalińskiej 62-66b/81 na 54 raty pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na odstąpienie od egzekucji komorniczej i zajęcia wynagrodzenia z tytułu zadłużenia za lokal przy ul. Jedności Narodowej 78/5.
  4. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawieszenie wykonania wyroku eksmisyjnego oraz na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu przy ul. Jedności Narodowej 88A/3 wraz z odsetkami na 120 rat pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  5. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie zadłużenia wraz z odsetkami za lokal mieszkalny przy ul. Zwycięzców 9/1 z uwagi na niezamieszkiwanie w w/w lokalu.
  6. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na odstąpienie od egzekucji komorniczej i zajęcia wynagrodzenia z tyt. zadłużenia za zdany lokal mieszkalny przy ul. Jedności Narodowej 88B/23 oraz nie wyraził zgody na rozłożenie na raty zadłużenia.
  7. Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia z tyt. opłat za lokal socjalny przy ul. Trzebiatowskiej 35/2 na 13 rat, pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie zaległości głównej z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Unii Lubelskiej 71/4. Pozostałe zadłużenie rozłożyć na 23 raty pod warunkiem regularnego wnoszenia opłat bieżących. Zawiesić egzekucję komorniczą i zajęcie wynagrodzenia.
  9. Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Walki Młodych 28/8 w 63 ratach pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  10. Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Portowej 16/16 na raty po 100,00 zł miesięcznie, pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących..
 7. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 54/6 i 55/6 w obrębie 4 przy ul. M. Rodziewiczówny.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Zdrojowej.

Opracowała: Ewelina Fusińska