Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 17 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 11 maja 2017 roku

Obecni na posiedzeniu:

 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych – Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych – Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta – Ewa Pełechata

-----------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 16 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniach 02 maja 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia placu rekreacyjnego przy ul. Wylotowej w Kołobrzeg”.
  2. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na: „Remont balustrad i poszycia pomostu dolnego molo spacerowego w Kołobrzegu”.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Alei I Armii Wojska Polskiego 32/7 na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty.
  2. Prezydent Miasta odstąpił od skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 149/5, położonej w obrębie 11 miasta Kołobrzeg przy ul. Matejki 12.
  3. Prezydent Miasta odstąpił od skorzystania z prawa pierwokupu działki gruntu o numerze 168, położonej w obrębie 16 miasta Kołobrzeg przy ul. Kiemliczów.
  4. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy na parking z myjnią położony w Kołobrzegu przy ul. Okopowej , do końca 2017 roku.
  5. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 7 w obrębie 5 położonej w Kołobrzegu przy ul. Sikorskiego.
  6. Prezydent Miasta odstąpił od skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości na 24/4 oraz nieruchomości składającej się z działek gruntu nr: 24/2, 24/3, 23/14, położonych w obrębie 10 miasta Kołobrzeg przy ul. Bałtyckiej nr 4 i 4A.
  7. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3U w budynku przy ul. Dubois 27 w Kołobrzegu wraz z udziałem do 399/10.000 części w działkach gruntu nr 221/2, 221/3, 221/4, 221/5 obr. 12. Polecił ogłoszenie kolejnego III przetargu z zachowaniem dotychczasowej ceny.
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż Energa Operator S.A. działek w obrębie 17, położonych przy ul. Orłowskiego, Skoczylasa i Orłowskiego.
 4. Sprawy I
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM).
 5. Sprawy K-IO
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody.
 6. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta Kołobrzeg wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Łopuskiego 54B/27 na 28 rat pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Koszalińskiej 62-66b/81 na 54 raty pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na odstąpienie od egzekucji komorniczej i zajęcia wynagrodzenia z tytułu zadłużenia za lokal przy ul. Jedności Narodowej 78/5.
  4. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawieszenie wykonania wyroku eksmisyjnego oraz na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu przy ul. Jedności Narodowej 88A/3 wraz z odsetkami na 120 rat pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  5. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie zadłużenia wraz z odsetkami za lokal mieszkalny przy ul. Zwycięzców 9/1 z uwagi na niezamieszkiwanie w w/w lokalu.
  6. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na odstąpienie od egzekucji komorniczej i zajęcia wynagrodzenia z tyt. zadłużenia za zdany lokal mieszkalny przy ul. Jedności Narodowej 88B/23 oraz nie wyraził zgody na rozłożenie na raty zadłużenia.
  7. Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia z tyt. opłat za lokal socjalny przy ul. Trzebiatowskiej 35/2 na 13 rat, pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie zaległości głównej z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Unii Lubelskiej 71/4. Pozostałe zadłużenie rozłożyć na 23 raty pod warunkiem regularnego wnoszenia opłat bieżących. Zawiesić egzekucję komorniczą i zajęcie wynagrodzenia.
  9. Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Walki Młodych 28/8 w 63 ratach pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących.
  10. Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Portowej 16/16 na raty po 100,00 zł miesięcznie, pod warunkiem regularnego regulowania opłat bieżących..
 7. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 54/6 i 55/6 w obrębie 4 przy ul. M. Rodziewiczówny.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Zdrojowej.

Opracowała: Ewelina Fusińska