Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie - rok 2017 - spotkanie z kulturą ukraińską.

Pełna treść ogłoszenia

391 KBPobierz na dyskPodgląd pliku