KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu
Data 04.04.2017 r. (czas - tydzień)
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Data 28.11. - 15.12.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o.

Data 09.12.2016 .r - 03.01.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
4. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Kołobrzegu

Data 01-28.02.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Kołobrzegu

Data 04.05. - 08.06.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Kołobrzegu

Data 09-30.05.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Kołobrzegu

Data 9-30.05.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Społecznym Gimnazjum w Radzikowie

Data 8-28.06.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Data 22.02.-19.04.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu

Data 02.10.-20.10.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu

Data 14.11.-04.12.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM