Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43. Proponowany porządek obrad:

  1. Badanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2016.
  2. Przyjęcie protokołu z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014 - 2016.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.