ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43. Proponowany porządek obrad:

  1. Badanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2016.
  2. Przyjęcie protokołu z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014 - 2016.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.