Starosta Kołobrzeski na wniosek Prezydenta Miasta Kołobrzeg wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kołobrzeg - ul. Budowlanej; działka numer 194, 208, 348/3, 250/2, 251/13, 252/2, 249/5, 294, 295/2, 342/1; obręb 12 oraz działka numer 180/1, 206/3, 385/3, 387, 390, 391, 393/2, 396, 409, 410, 414; obręb 13.

Pełna treść obwieszczenia

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku