Wydanie decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Pełna treść obwieszczenia

461 KBPobierz na dyskPodgląd pliku