Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 5/25 5/26, 5/28 w obrębie 14 ul. Wschodnia w Kołobrzegu.

Pełna treść obiweszczenia

100 KBPobierzPodgląd pliku