Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg-Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 61 w obrębie 4 przy ul. Zdrojowej wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
    2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg-Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 54/6 i 55/6 w obrębie 4 przy ul. M. Rodziewiczówny
    3. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 118/1 obręb 4, o powierzchni 91 m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.