ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg-Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 61 w obrębie 4 przy ul. Zdrojowej wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
    2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg-Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 54/6 i 55/6 w obrębie 4 przy ul. M. Rodziewiczówny
    3. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 118/1 obręb 4, o powierzchni 91 m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.