Wydanie decyzji pozwolenia na budowę znak B.6740.00114.2017 z dnia 14 marca 2017r. dla Bursztynowe Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bałtycka  16A/53, 78-100 Kołobrzeg na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (EF i G) wraz z garażami podziemnymi w ramach zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej (etap II) na działkach nr 19/8 i 19/9, obręb 10 przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu.

Pełna treść decyzji

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku