Zmiana decyzji znak B.6740.00555.2016 z dnia 15 września 2016 r. na budowę zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu (etap 1 inwestycji) oraz rozbiórką budynków hali magazynowej, trafostacji i portierni, działki nr 19/10, 19/11 i 19/12, obręb 10, przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu w części: zatwierdzenia projektu zamiennego zagospodarowania terenu i architektonicznego – zmiana długości budynku i powierzchni zabudowy.

Pełna treść obwieszczenia

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku