KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z działalności w roku 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej umów dzierżaw długoterminowych pod kątem finansowym
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej stanu technicznego miejskiej sieci deszczowej i jej monitorowanie
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie przetargów i umów poza przetargowych na dzierżawy związane z kołobrzeską plażą, zawierane przez MOSiR w Kołobrzegu za okres 3 ostatnich lat
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli problemowej toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni - w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu - etap II"
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli problemowej realizacji wykonanych projektów budowlanych pod kątem ich wykorzystania w latach 2012 - 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej realizacji zakupów na potrzeby Urzedu Miasta Kołobrzeg oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Kołobrzegu w oparciu o faktury i rachunki - rok 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej oddawania gruntów w pasie drogowym na podstawie umów cywilnoprawnych za rok 2015 i 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
10. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wykonania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego za rok 2015 i 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM