BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z działalności w roku 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej umów dzierżaw długoterminowych pod kątem finansowym
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej stanu technicznego miejskiej sieci deszczowej i jej monitorowanie
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie przetargów i umów poza przetargowych na dzierżawy związane z kołobrzeską plażą, zawierane przez MOSiR w Kołobrzegu za okres 3 ostatnich lat
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli problemowej toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni - w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu - etap II"
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli problemowej realizacji wykonanych projektów budowlanych pod kątem ich wykorzystania w latach 2012 - 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej realizacji zakupów na potrzeby Urzedu Miasta Kołobrzeg oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Kołobrzegu w oparciu o faktury i rachunki - rok 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej oddawania gruntów w pasie drogowym na podstawie umów cywilnoprawnych za rok 2015 i 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
10. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wykonania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego za rok 2015 i 2016
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM