ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
    2. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2020”,
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.