ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
    2. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2020”,
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.