BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zmiana decyzji znak B.6740.00149.2016 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 16 maja 2016r. na budowę zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (AB i CD) wraz z garażami podziemnymi, instalacjami oświetlenia terenu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z rozbiórką 4 obiektów magazynowych na działkach nr 19/8 i 19/9, obręb 10 przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu w części: zmiany zagospodarowania terenu, zmiany trasy instalacji zewnętrznych, wprowadzenia etapowania inwestycji oraz zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym budynków AB i CD – wyniesienia kotłowni na dach części nadziemnych B i D przedmiotowych budynków.

Pełna treść obwieszczenia

57 KBPobierz na dysk