Zmiana decyzji znak B.6740.00149.2016 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 16 maja 2016r. na budowę zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (AB i CD) wraz z garażami podziemnymi, instalacjami oświetlenia terenu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z rozbiórką 4 obiektów magazynowych na działkach nr 19/8 i 19/9, obręb 10 przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu w części: zmiany zagospodarowania terenu, zmiany trasy instalacji zewnętrznych, wprowadzenia etapowania inwestycji oraz zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym budynków AB i CD – wyniesienia kotłowni na dach części nadziemnych B i D przedmiotowych budynków.

Pełna treść obwieszczenia

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku