Zarządzenie wewnętrzne nr 124/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2016

258 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2017

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2018

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2019

277 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2020

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2021

257 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2022

280 KBPobierz na dyskPodgląd pliku