Istotne zmiany w sposobach ustalania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek, wprowadzone zostały ustawą z 23 czerwca 2016 o zmianie ustawy o systemie oświaty. Przede wszystkim, dodane zostały nowe przepisy art. 78a – 78e, które definiują szereg istotnych pojęć. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest podanie w BIP-ie:

  • podstawowych kwot dotacji
  • aktualnych statystycznych liczb uczniów i wychowanków

Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim {(a+b-c)/d}/12 

1 024,98

a) wydatki na przedszkola (rozdz. 80104, 80146, 80148) 11 775 796
b) wydatki CUW   573 155
c) liczba dzieci - stan na 30.09.2016 1 004
     - dotacja dla 1 dziecka 75% 768,74
     - dotacja dla 1 dziecka 40% 409,99
Liczba dzieci (stan na 30.09.2016 r.) 1 560

 - w przedszkolach publicznych

1 031

 - w przedszkolach niepublicznych

338

 - w oddziałach przedszkolnych

191

Kwota dotacji rocznie

1 370

   
Kalkulacja kosztu utrzymania ucznia w publicznym gimnazjum miejskim dla dorosłych 410,79
 - planowane wydatki (rozdz. 80110) ZS Nr 2 419 008,29
 - liczba uczniów - stan na 30.09.2016 r. 85
 - dotacja dla 1 ucznia 50% 205,40

PLANOWANE KOSZTY W ROKU 2017 - PRZEDSZKOLA

30 KBPobierzPodgląd pliku