Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Istotne zmiany w sposobach ustalania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek, wprowadzone zostały ustawą z 23 czerwca 2016 o zmianie ustawy o systemie oświaty. Przede wszystkim, dodane zostały nowe przepisy art. 78a – 78e, które definiują szereg istotnych pojęć. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest podanie w BIP-ie:

  • podstawowych kwot dotacji
  • aktualnych statystycznych liczb uczniów i wychowanków

Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim {(a+b-c)/d}/12 

1 024,98

a) wydatki na przedszkola (rozdz. 80104, 80146, 80148) 11 775 796
b) wydatki CUW   573 155
c) liczba dzieci - stan na 30.09.2016 1 004
     - dotacja dla 1 dziecka 75% 768,74
     - dotacja dla 1 dziecka 40% 409,99
Liczba dzieci (stan na 30.09.2016 r.) 1 560

 - w przedszkolach publicznych

1 031

 - w przedszkolach niepublicznych

338

 - w oddziałach przedszkolnych

191

Kwota dotacji rocznie

1 370

   
Kalkulacja kosztu utrzymania ucznia w publicznym gimnazjum miejskim dla dorosłych 410,79
 - planowane wydatki (rozdz. 80110) ZS Nr 2 419 008,29
 - liczba uczniów - stan na 30.09.2016 r. 85
 - dotacja dla 1 ucznia 50% 205,40

PLANOWANE KOSZTY W ROKU 2017 - PRZEDSZKOLA

30 KBPobierzPodgląd pliku