ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Skład Komisji Mieszkaniowej

skład komisji mieszkaniowej


Komisja Mieszkaniowa działa przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

 • Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej - zastępca Prezydenta ds. społecznych JACEK WOŹNIAK
 • Członkowie:
  • Radny Artur Dąbkowski
  • Radny Sławomir Kargul
  • Radny Bogusław Połowniak
  • Radna Izabela Zielińska

DYŻURY KOMISJI MIESZKANIOWEJ W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LOKALU KOMUNALNEGO

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej dyżuruje po uprzednim zapisaniu się na spotkanie w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Kołobrzeg pokój nr 17. Zapisy odbywają się wyłącznie w dniach 20-21 danego miesiąca na następny miesiąc.

 • Sławomir Kargul - pełni dyżur w I poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 - 17.00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43.
 • Bogusław Połowniak - pełni dyżur w I poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 - 17.00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pokój nr 43.
 • Artur Dąbkowski - pełni dyżur w ostatni czwartek miesiąca w godz. 14:30 - 15:30 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pokój nr 43. W pozostałe dni radny jest do dyspozycji po wcześniejszym umówieniu - tel.: 604 352 811 lub email: arturdab7@wp.pl
 • Izabela Zielińska - pełni dyżur w I wtorek miesiąca w godz. 13:00 - 14:00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pokój nr 43.

Informacje dotyczące pełnienia dyżurów radnych, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
www.kolobrzeg.pl - Rada Miasta oraz pod nr telefonu 94 35 51 601