BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Skład Komisji Mieszkaniowej

skład komisji mieszkaniowej


Komisja Mieszkaniowa działa przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

 • Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej - zastępca Prezydenta ds. społecznych
 • Członkowie:
  • Radny Krzysztof Plewko
  • Radna Danuta Wilk
  • Radna Izabela Zielińska
  • Radny Łukasz Zięba

DYŻURY KOMISJI MIESZKANIOWEJ W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LOKALU KOMUNALNEGO

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej dyżuruje po uprzednim zapisaniu się na spotkanie w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Kołobrzeg pokój nr 8. Zapisy odbywają się wyłącznie w dniach 20-21 danego miesiąca na następny miesiąc.

Członkowie Komisji Mieszkaniowej dyżurują bez zapisywania się na spotkanie

 • Radny Rady Miasta Krzysztof Plewko - II poniedziałek miesiąca w godz. 14.00 - 15.30 w Biurze Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43. Dodatkowo pełni dyżur w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00.
 • Radna Rady Miasta Danuta Wilk - pełni dyżur w I czwartek miesiąca w godz. 14.00 – 15.00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43. Dodatkowo pełni dyżur w tym samym dniu w godz. 17.00 - 18.00 w Świetlicy Osiedlowej przy ul. Jedności Narodowej.
 • Radna Rady Miasta Izabela Zielińska - I wtorek miesiąca w godz. 15:30 – 17:00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pokój nr 43
 • Radny Rady Miasta Łukasz Zięba - III czwartek miesiąca, godz. 16.00 – 17.00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pokój nr 43

Informacje dotyczące pełnienia dyżurów radnych, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
www.kolobrzeg.pl - Rada Miasta oraz pod nr telefonu 94 35 51 601