ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Skład Komisji Mieszkaniowej

skład komisji mieszkaniowej


Komisja Mieszkaniowa działa przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

 • Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej - zastępca Prezydenta ds. społecznych JACEK WOŹNIAK
 • Członkowie:
  • Radny Sławomir Kargul
  • Radny Bogusław Połowniak
  • Radny Artur Dąbkowski
  • Radna Izabela Zielińska

DYŻURY KOMISJI MIESZKANIOWEJ W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LOKALU KOMUNALNEGO

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej dyżuruje po uprzednim zapisaniu się na spotkanie w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Kołobrzeg pokój nr 8. Zapisy odbywają się wyłącznie w dniach 20-21 danego miesiąca na następny miesiąc.

Członkowie Komisji Mieszkaniowej dyżurują bez zapisywania się na spotkanie w Biurze Rady Miasta - Ratusz Miejski, pokój nr 43.

 • Radny Rady Miasta Kargul Sławomir - I poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 - 17:00
 • Radny Rady Miasta Połowniak Bogusław - I poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 - 17:00
 • Radny Rady Miasta Dąbkowski Arur - ostatni czwartek miesiąca w godzinach 14:30 - 15:30
  W pozostałe dni Radny jest do dyspozycji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 604 352 811 lub email arturdab7@wp.pl
 • Radna Rady Miasta Zielińska Izabela - I wtorek miesiąca w godzinach 15:30 - 17:00

Informacje dotyczące pełnienia dyżurów radnych, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
www.kolobrzeg.pl - Rada Miasta oraz pod nr telefonu 94 35 51 601