Skład Komisji Mieszkaniowej

skład komisji mieszkaniowej


Komisja Mieszkaniowa działa przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

 • Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej - zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych
 • Członkowie:
  • Radny Krzysztof Plewko
  • Radna Danuta Wilk
  • Radna Izabela Zielińska
  • Radny Łukasz Zięba

DYŻURY KOMISJI MIESZKANIOWEJ W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LOKALU KOMUNALNEGO

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej dyżuruje po uprzednim zapisaniu się na spotkanie w sekretariacie pokój nr 108.

Członkowie Komisji Mieszkaniowej dyżurują bez zapisywania się na spotkanie

 • Radny Rady Miasta Krzysztof Plewko - II poniedziałek miesiąca w godz. 14.00 - 15.30 w Biurze Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43.
 • Radna Rady Miasta Danuta Wilk - pełni dyżur w I czwartek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43.
 • Radna Rady Miasta Izabela Zielińska - I wtorek miesiąca w godz. 15:30 – 17:00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pokój nr 43
 • Radny Rady Miasta Łukasz Zięba - III czwartek miesiąca, godz. 15.15 – 16.15 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pokój nr 43

Informacje dotyczące pełnienia dyżurów radnych, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
www.kolobrzeg.pl - Rada Miasta oraz pod nr telefonu 94 35 51 601