ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Skład Komisji Mieszkaniowej

skład komisji mieszkaniowej


Komisja Mieszkaniowa działa przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

 • Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej - zastępca Prezydenta ds. społecznych JACEK WOŹNIAK
 • Członkowie:
  • Radny Sławomir Kargul
  • Radny Henryk Bieńkowski
  • Radny Artur Dąbkowski

DYŻURY KOMISJI MIESZKANIOWEJ

 • Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej dyżuruje w każdy czwartek, po uprzednim zapisaniu się na spotkanie w Referacie Lokalowym - pokój nr 17
 • Członkowie Komisji Mieszkaniowej dyżurują na bieżąco (bez zapisywania) w Biurze Rady Miasta (Ratusz Miejski), pokój nr 43 tel. 94 35 516 01
  • Sławomir Kargul - pełni dyżur w I poniedziałek miesiąca w godz. od 12.00 - 13.00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz pok. nr 43
  • Henryk Bieńkowski - pełni dyżur w II czwartek miesiąca w godz. od 15.00 - 16.00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pokój nr 43
  • Artur Dąbkowski - pełni dyżur w ostatni czwartek miesiąca w godz. od 14.30 - 15.30 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pok. nr 43

telefon do Biura Rady Miasta 94 35 51 601