ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Skład Komisji Mieszkaniowej

skład komisji mieszkaniowej


Komisja Mieszkaniowa działa przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

 • Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej - zastępca Prezydenta ds. społecznych JACEK WOŹNIAK
 • Członkowie:
  • Radny Sławomir Kargul
  • Radny Bogusław Połowniak
  • Radny Artur Dąbkowski
  • Radna Izabela Zielińska

DYŻURY KOMISJI MIESZKANIOWEJ W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LOKALU KOMUNALNEGO

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej dyżuruje po uprzednim zapisaniu się na spotkanie w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Kołobrzeg pokój nr 8. Zapisy odbywają się wyłącznie w dniach 20-21 danego miesiąca na następny miesiąc.

Członkowie Komisji Mieszkaniowej dyżurują bez zapisywania się na spotkanie w Biurze Rady Miasta - Ratusz Miejski, pokój nr 43.

 • Radny Rady Miasta Kargul Sławomir - I poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 - 17:00
 • Radny Rady Miasta Połowniak Bogusław - I poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 - 17:00
 • Radny Rady Miasta Dąbkowski Arur - ostatni czwartek miesiąca w godzinach 14:30 - 15:30
  W pozostałe dni Radny jest do dyspozycji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 604 352 811 lub email arturdab7@wp.pl
 • Radna Rady Miasta Zielińska Izabela - I wtorek miesiąca w godzinach 12:00 - 14:00

Informacje dotyczące pełnienia dyżurów radnych, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
www.kolobrzeg.pl - Rada Miasta oraz pod nr telefonu 94 35 51 601