Rejestr umów

Lp. Poz.rej. Nr umowy Kontrahent Data dok. Realiz. od Realiz. do Tryb postępowania Wartość Przedmiot umowy Opis
1 /2014 49/LW/2014/8 Poczta Polska nieczynne od 01.01.2008 01.10.2014 01.01.2014 31.12.2014 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 250,00    
2 /2014 271.1.20.2014.X Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta-NIECZYNNY 10.12.2014 10.12.2014 31.12.2014 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1300,00 kupno abonamentu  
3 /2014 15555555 Auto Centrum Jacex sp jawna R.E.Kozłowscy 10.12.2014 10.12.2014 31.12.2014 zapytanie o cenę - art. 69 1230,00 zakup opon  
4 /2014 54/LW/2014/4 Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 05.12.2014 10.12.2014 31.12.2014 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 500,00    
    aneks   05.12.2014 10.12.2014 31.12.2014   0,00    
5 /2015 GN.271.1.45.2014.I Pracownia Geodezyjna Bartosz Koczara 13.01.2015 13.01.2015 14.03.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1210,32 Podział działki nr 249/3, obręb 12, Armii Krajowej podział działki nr 249/3, obręb 12 połozonej w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej, polegający na wydzieleniu z ww działki pasa na szerokość nr 247/6 Plac Ratuszowy, tak aby pozostały pas drogowy maił min 6 m
6 /2013 WRM/25/2013 Studio Reklamy Jiggit Borok Jakub 20.08.2013 01.10.2013 28.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 578,10 budowa oraz aktualizacja strony internetowej MOF  
7 /2014 OR.3226.91.2014.V Elewator s.c. Grzegorz Klim Łukasz Skrzypczak 01.09.2014 01.12.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 26400,00    
8 /2014 OR.3226.27.2014.V Eco-Landfill s.c. 17.02.2014 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17220,00 niszczenie dokumentów Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na bezpowrotnym i ostatecznym zniszczeniu przekazanych mu przez Zleceniodawcę dokumentów lub innych nośników informacji oraz zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego zwanych dalej rzeczami. Dokumenty przekazywane przez Zleceniodawcę zawierają dane podlegające ochronie na podstawie przepisów prawa. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi w taki sposób, aby nie dopuścić do ujawnienia tych danych
9 /2014 OR.3226.28.2014.V Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 31.01.2014 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8856,00 serwis i konserwacja systemu alarmowego w ratuszu Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie serwisu, obejmującego przeglądy techniczne oraz konserwację i naprawę systemu sygnalizacji pożaru SAP, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu SSWiN KD, oraz systemu monitoringu wizyjnego CCTV i instalacji teleinformatycznej (będącej częścią składową instalacji monitoringu wizyjnego, systemu sygnalizacji pożaru, oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu) w budynku Ratusza w Kołobrzegu. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: kontrolę stanu technicznego, przeprowadzenie niezbędnych dla zachowania właściwych parametrów użytkowych systemu testowań i regulacji, niezbędnych pomiarów i prób, lokalizację usterek i wymianę elementów uszkodzonych lub zużytych, wystawienie odpowiednio do potrzeb orzeczeń technicznych dotyczących stanu systemu, określenie niezbędnego zakresu remontu/ naprawy systemu wraz z jego wyceną, wszystkie czynności i operacje wynikające z właściwości specyfiki systemu określone przez producenta w instrukcji używania w zakresie konserwacji i przeglądów technicznych, doradztwo techniczne w obszarze przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji w postaci książki serwisowej
10 /2000 9450 Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo Reklamowa 03.03.2000 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 472,33 abonament telewizyjny  
11 /2014 OR.3226.192.2014.V Poczta Polska SA Centrum Obsługi Finansowej 19.12.2014 01.01.2015 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 405432,37 usługi pocztowe  
12 /2013 OR.3226.58.2013.V BM Matri Bilot Zofia 25.05.2013 01.01.2015 30.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14400,00 usługi rachunkowe  
13 /2014 OR.3226.88.2014.V Lex Crimen Agencja Ochrony 01.09.2014 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8432,88 ochrona mienia  
14 /2014 OR.3226.25.2014.V Printcom Sp. z o.o. Sp.k. 20.01.2014 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16531,20 wynajem kopertownicy  
15 /2007 1/2007 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 22.10.2007 01.01.2015 31.12.2015   4800,00 użyczenie pomieszczeń  
16 /2005 OR NSZZ Solidarność "POBRZEŻE" 10.03.2005 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3600,00 użyczenie pomieszczeń dl zarządu osiedla nr 1  
17 /2015 OR 3226.24.2015.V Firma Handlowa Mirpol Wyszyńska Mirosława 28.01.2015 26.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 36719,70 Środki chemiczne Środki chemiczne
18 /2015 GN.271.1.2015.I Jurex Zakład PUH Biuro Projektowania Nadzour Bud. Wyceny Nieruchomości 26.01.2015 26.01.2015 09.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2829,00 Wycena - ul. Trzebiatowska, myjnia Wycena - ul. Trzebiatowska, myjnia
19 /2015 GN.271.8.2015.I Iwona Januszewska 09.02.2015 09.02.2015 16.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1000,00 Wycena- ul. Wylotowa Określenie wartości nieruchomości gruntowych, położonych w Kołobrzegu przy ul. Wylotowej: 1. nieruchomość składająca się z działek niezabudowanych nr 5/12, obręb 1 , nr 5/18, obręb 1, 2. działka niezabudowana nr 5/19, obręb 1 3. działka niezabudowana nr 5/20, obręb 1 celem sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
20 /2008 TTM/017/2008 Polska Żegluga Bałtycka 12.12.2008 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1000,00 najem pomieszczeń  
21 /2002 2011/2/02 Bukowiński Firma Usługowo Handlowa Bukowiński Zenon 13.06.2002 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 wynajem pomieszczeń  
22 /2005 17/NA/2005 ZUS Warszawa ul. Szamocka 3,5 Oddział Koszalin 01.03.2005 01.01.2015 28.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 26327,15 najem pomieszczeń  
23 /2012 POROZUMIENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota" 29.02.2012 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 23568,00 utrzymanie pomieszczeń Ratuszowa 12  
24 /2013 412/2013 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 23.05.2013 01.01.2015 30.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 200,00 dostawa wody i odprowadzanie ścieków  
25 /2012 585/2012 Udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 05.12.2012 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1029,13 dostawa wody i odprowadzanie scieków  
26 /2012 167/2012 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 03.12.2012 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7916,40 dostawa wody i odprowadzanie ścieków  
27 /2012 98/2012 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 09.02.2012 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1741,61 dostawa wody i odprowadzanie ścieków  
28 /2008 1 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 30.06.2008 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15552,00 wywóz nieczystości  
29 /2005 361/442/07/2005 Miejska Energetyka Cieplna Sp.z o.o. 01.07.2005 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 177735,00 energia cieplna  
    aneks   01.07.2005 01.01.2015 31.12.2015   -177735,00 energia cieplna  
30 /2010 KRD Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 23.09.2010 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1476,00 opłata za abonament  
31 /2015 GN.271.1.2.2015.I GEODUS Pracownia Geodezyjna Katarzyna Sochacka-Ostrówka 17.02.2015 17.02.2015 18.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1590,00 Podział działki - ul. Bałtycka Podział geodezyjny działki nr 5/1, obręb 3, położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej w taki sposób, aby oddzielić wody płynące, określone symbolem "WP", od gruntów zajętych nabrzeżem remontowym, oznaczonym symbolem 'Bp"
32 /2015 5/2015 Wydawnictwo Kamera Gauer Barbara i Robert sp j 13.02.2015 13.02.2015 13.03.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10180,50 druk materiałów promocyjnych  
    aneks   10.04.2012 24.04.2012 24.04.2015   83000,00   Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych.
33 /2012 INF.3044.15.2011 SSM POLAND Spółka z o.o. 10.04.2012 24.04.2012 24.04.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 82074,39 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych  
34 /2015 GN.271.15.2015.I Hectar Biuro Wyceny Rzeczoznawca Majątkowy Smarul Krzysztof 02.03.2015 02.03.2015 17.03.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2500,00 Wycena nieruchomości przy ul. Cichej określenie wartości nieruchomości położonej przy ul. Cichej w Kołobrzegu, składającej się z zabudowanej działki nr 17/23, zabudowanej działki nr 17/24, niezabudowanej działki nr 17/25, celem sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
35 /2015 GN.271.22.2015.I Norma Biuro Usług Technicznych 03.03.2015 03.03.2015 10.03.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 615,00 Określenie wartości prawa nieruchomości gruntowej Określenie wartości prawa nieruchomości gruntowej nr 1/37, obręb 12 połozonej w Kołobrzegu przy ul. Kolejowej, celem jej sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości przyległej
36 /2006 NR Alplast Towarzystwo Handlowe Sp.j. A.Bąk i Spółka 06.06.2006 06.06.2006 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5166,00 Serwis programu Cresus  
37 /2006 NR_ Alplast Towarzystwo Handlowe Sp.j. A.Bąk i Spółka 06.06.2006 06.06.2006 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5904,00 Asysta programu Cresus  
    aneks   12.12.2011 10.01.2012 31.12.2015   -9096,44    
    aneks   12.12.2011 10.01.2012 31.12.2015   1634,07    
    aneks   12.12.2011 10.01.2012 31.12.2016   9096,44 Dostęp do Internetu. Dostęp do Internetu.
    aneks   12.12.2011 10.01.2012 31.12.2015   0,00 Dostęp do Internetu Dostęp do Internetu
38 /2011 I/F/KG/0226 Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Szczecinek 12.12.2011 10.01.2012 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5200,00   Dostęp do Internetu.
39 /2010 8004/10/CAA/0298,0299 Netia S.A. 18.06.2010 18.06.2010 04.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 294,19 Dostęp do Internetu. Dostęp do Internetu.
40 /2014 INF.1333.01.2014.K Info System Usługi Informatyczne Roman i Tadeusz Groszek 27.06.2014 27.06.2014 26.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 44895,00 Serwis oprogramowania finansowo-księgowego. Serwis oprogramowania finansowo-księgowego.
41 /2015 OR.3226.25.2015.V Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 28.01.2015 26.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16358,25 Umowa dostawa materiałów biurowych Umowa dotyczy dostawy materiałów biurowych.
42 /2015 OR.3226.23.2015.V Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 28.01.2015 26.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 29161,80 Umowa dostawa papieru ksero Umowa dotyczy dostawy papieru ksero
43 /2015 OR.3226.26.2015.V Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 28.01.2015 15.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1840,00 Umowa dostawa pieczątek Umowa dotyczy zamówienia na pieczątki dla Urzędu Miasta Kołobrzeg
44 /2015 1045725 ZUS Warszawa ul. Szamocka 3,5 Oddział Koszalin 15.03.2015 15.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 150048,35 dzierżawa pomieszczeń  
45 /2015 13/2015 Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO Sp. z o.o. 06.03.2015 06.03.2015 11.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 43000,00 Kołobrzeska Orkeistra Zdrojowa Wykonanie koncertów i oprawa muzyczna zrealizowana przez Kołobrzeską Orkiestrę Zdrojową w ciągu roku 2015
46 /2015 OR.3226.2.2015.V Garmond Press S.A. 02.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9979,43 Dostawa prasy w prenumeracie rocznej dla Urzędu Umowa dotyczy dostawy prasy w prenumeracie na 2015 rok dla Urzędu Miasta Kołobrzeg
47 /2015 OR.3226.24.2015.V Firma Handlowa Mirpol Wyszyńska Mirosława 28.01.2015 26.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 36719,70 dostawa środków chemicznych Umowa dotyczy dostawy w 2015 roku środków chemicznych i srodków czystości dla Urzędu Miasta Kołobrzeg
48 /2015 OR.3226.27.2015.V Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 28.01.2015 15.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4745,00 dostawa kopert Umowa dotyczy dostawy kopert w 2015 roku dla Urzędu Miasta Kołobrzeg
49 /2015 OR.3326.22.2015.V Jantar Wody Mineralne 26.01.2015 20.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 21251,94 dostawa wody Dostawa wody mineralnej w 2015 roku dla Urzędu Miasta Kołobrzeg
50 /2014 OR.3226.34.2014.V P4 Sp.z o.o. 18.03.2014 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 42000,00 Usługa telekomunikacyjna Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
51 /2015 OR.3226.1.2015 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 08.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 45000,00 usługi telekomunikacyjne Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Usług ISDN
52 /2015 30/2015 Next Hurtownia Spożywcza 20.03.2015 20.03.2015 15.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Dotacja - Kołobrzeska Strefa Tańca Dotacja na realizację zadania przez Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR pn. Kołobrzeska Strafa Tańca.
53 /2015 GN.271.28.2015.I Norma Biuro Usług Technicznych 23.03.2015 23.03.2015 07.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1476,00 Wycena nieruchomości- Węgorzowa, Bałtycka określenie wartości prawa własności nieruchomości - celem jej nabycia przez użytkownika wieczystego- Gminę Miasto Kołobrzeg, właściciel Skarb Państwa: - działka nr 4/76 i nr 4/77, położona przy ul. Węgorzowej - działka nr 4/110, położona przy ul. Bałtyckiej oznaczone konturem " dr "
54 /2014 93/K-IO/2014 DREW-KOS Dariusz Różycki 11.07.2014 11.07.2014 30.06.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 64600,00 Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjny  
55 /2014 97/K-IO/2014 HYDROWODKAN Sp.z o.o. 19.08.2014 19.08.2014 31.07.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 134800,00 Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kd Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
56 /2015 2/K-IO/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 13.01.2015 13.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 73853,53 Wykonywanie prac remontowych, niezbędnych do utrz Usługa ta swym zakresem obejmuje wykonywanie prac remontowych, niezbędnych do utrzymania w prawidłowym stanie technicznym sieci kan. deszczowej
57 /2015 13/K-IO/2015 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 15.01.2015 15.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18000,00 Usługa w zakresie badań laboratoryjnych ścieków od Usługa polega na wykonaniu badań laboratoryjnych ścieków w zakresie: zawiesina ogólna, pH, oznaczenie poziomu węglowodorów ropopochodnych/indeks oleju mineralnego oraz w zależności od potrzeb: oznaczenie poziomu BZT5, ChZT oraz innych badań na dodatkowe polecenie Zamawiającego.
58 /2015 OR.3226.28.2015.V Media Regionalne sp z o o 26.01.2015 26.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 42205,00 Zamieszczanie ogłoszeń w Głosie Koszlińskim Media Regionalne Sp. z o.o. Zamieszczanie w Głosie Koszalińskim ogłoszeń, komunikatów.
59 /2015 26/2015 PRO-SAN M.Jagiełka M.Wiszniewski Sp. J. 13.03.2015 16.03.2015 19.03.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18177,88 Obchody 70.rocznicy walk o Kołobrzeg Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z Morzem i inne usługi restauracyjne w związku z organizacją obchodów 70.rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin POlski z Morzem w dnaich 17 - 18.03.2015 r.
60 /2015 1,2/2015 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Filia w Koszalinie 06.02.2015 01.03.2015 01.04.2015   2400,00 studia czesne E. Wziątek i M. Mitura  
61 /2015 329/LW/2015/BK Agencja Artystyczna ACOUSTIC Piotr Muszyński 23.03.2015 20.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6000,00 szkolenie Kierownictwa - Strzelinek szkolenie Kierownictwa - Strzelinek
62 /2015 339/LW/2015/K-IO SANI-TECH GRUPA SBS Wacław,Bogdan Łazarczyk 27.03.2015 01.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 67490,10 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na usługę związaną z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem obiektów małej architektury wodnej wraz z utrzymaniem w prawidłowym stanie oświetlenia 3 kołobrzeskich fontann przez cały sezon eksploatacyjny firmie SANI-TECH Grupa SBS, z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Sienkiewicza 10. Przedmiotowa usługa obejmuje następujące obiekty małej architektury wodnej: fontanna na Pl. 18-Marca, fontanna na Skwerze Pionierów, fontanna na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskada wodna na ul. Emilii Gierczak, kula i 4 poidełka na Placu Ratuszowym oraz źródełko solankowe w rejonie ulic Solnej i Zygmuntowskiej w Kołobrzegu.
63 /2015 GN.271.11.2015.I Iwona Januszewska 17.02.2015 17.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5400,00 Wycena 18 lokali wykonanie 18 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości lokalowych położonych w budynkach wielolokalowych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg z określeniem wartości ułamkowych części gruntu. W przypadku braku zaświadczeń ze Starostwa Powiatowego, wystawienie oświadczeń, że wyceniane lokale są samodzielnymi lokalami w rozumieniu ustawy o własności lokali.
64 /2012 2015-3208011-0221 Technika IT S.A. 06.02.2012 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3691,23 Asysta techniczna na oprogramowanie: PB-USC Asysta techniczna na oprogramowanie: PB-USC.
65 /2015 2015-3208011-1184 Technika IT S.A. 06.02.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4693,68 Asysta techniczna na oprogramowanie: PB-Ewid. Asysta techniczna na oprogramowanie: PB-Ewid.
66 /2015 170/LW/2015/INF Helpdesk Plus sc 04.02.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6642,00 Zapewnienie transmisji z systemu audio, video - ob Zapewnienie transmisji z systemu audio, video - obrady sesji Rady Miasta Kołobrzeg.
67 /2014 302/LW/2015/BK Poradnia Medycyny Pracy Tomczyk Grzegorz 29.05.2014 01.01.2015 28.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1253,00 badania z zakresu medycyny pracy badania z zakresu medycyny pracy
68 /2015 233/LW/2015/R ERFOLG Monika Rojek 13.02.2015 21.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 23985,00 Współpraca z portalem www.kolobrzeg.de tłumaczenia Współpraca z portalem www.kolobrzeg.de tłumaczenia oraz publikacje jak i promocja wizrunku Miasta Kołobrzeg na terenie Niemiec
69 /2015 225/LW/2015/R Agencja Reklamowo-Promocyjna Sp.z o.o. 18.02.2015 01.03.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7380,00 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22.03 i jesienna 23-25.10 UMOWA NR R.0543.4.2015.II
70 /2015 225/LW/2015/R.2 InterVista Sp.z o.o. 25.02.2015 01.03.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1740,00 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22.03 i jesienna 23-25.10
71 /2015 225/LW/2015/R.3 WebNext Franciszek Bonkowski 25.02.2015 01.03.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11018,34 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22.03 i jesienna 23-25.10
72 /2015 228/LW/2015/R Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski 26.02.2015 21.03.2015 31.12.2015 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 38622,00 Realizacja materiałów multimedialnych: spot radio Realizacja materiałów multimedialnych: spot radiowy 15 s. - komunikat „rodzinne wakacje” spot radiowy 20 s. - komunikat „walory naturalne Klimatycznego Kołobrzegu” spot radiowy 30 s. - komunikat jesienna edycja kampanii Kołobrzeg za 50 % plansza reklamowa, tzw. billboard sponsorski telewizyjny 8 s., w dwóch wersjach: „Sponsorem programu jest Klimatyczny Kołobrzeg” i „Sponsorem prognozy pogody jest Klimatyczny Kołobrzeg” reprodukcja spotu reklamowego telewizyjnego 15 s. - wymiana 5 ujęć na nowe pochodzące z sezonu 2014 r. reprodukcja spotu reklamowego telewizyjnego 30 s. - wymiana 8 ujęć na nowe pochodzące z sezonu 2014 r. R.0543.5.2015.II
73 /2015 227/LW/2015/R Amster Agencja Reklamy i Promocji Marzena Szuniewicz 03.03.2015 21.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 41820,00 Opracowanie linii graficznej materiałów promocyjny Opracowanie linii graficznej materiałów promocyjnych i informacyjnych, składzie, łamaniu wraz ze sprawowaniem rocznej opieki graficznej nad realizacją materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg, zgodnie ze złożoną ofertą R.271.2.2015.II R.0543.6.2015.II
74 /2015 229/LW/2015/R PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp.z o.o. 12.03.2015 21.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 28643,01 Monitoring mediów, realizowanych kampanii promocyj Monitoring mediów, realizowanych kampanii promocyjnych, badanie rynku i zadowolenia klientów
75 /2015 33/LW/2015/R Wydawnictwo AMBERPRESS Robert Dziemba 02.03.2015 12.01.2015 31.12.2015 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 17712,00 Audycja radiowa i telewizyjna z udziałem Prezydent Audycja radiowa i telewizyjna z udziałem Prezydenta R.0530.2.2015.R
76 /2015 33/LW/2015/R.2 Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo Reklamowa 22.01.2015 12.01.2015 31.12.2015 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 32472,00 Audycja radiowa i telewizyjna z udziałem Prezydent Audycja radiowa i telewizyjna z udziałem Prezydenta
77 /2014 79/LW/2015/R Media Regionalne sp z o o 09.12.2014 16.01.2015 14.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2460,00 Wsparcie gali sportu - artykuł sposnorowany Wsparcie gali sportu - artykuł sposnorowany Plebiscyt sportowy - Gala Sportu R.0543.43.2015.R
78 /2015 15?K-IO?2015 ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 19.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 27060,00 Utrzymanie iluminacji obiektów architektonicznych Utrzymanie w sprawności iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej, Pomnik Sanitariuszki
79 /2015 383/LW/2015/I Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hydrobud Marta Dzik 09.01.2015 26.03.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 341571,00 Wykonanie instalacji urządzeń iluminacji mola Wykonanie instalacji urządzeń iluminacji mola
80 /2015 384/LW/2015/I TK Projekt Łapiński Tomasz 10.02.2015 26.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 57441,00 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - "Zagosp Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - "Zagospodarowanie terenu wokół mola"
81 /2015 347/LW/2015/I PP Studio Pniewski Patryk 30.03.2015 26.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9000,00 Wykonanie dokumentacji zamiennej - Plac Trzech Pok Wykonanie dokumentacji zamiennej - Plac Trzech Pokoleń
82 /2015 14/K-IO/2015 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 19.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 z wolnej ręki - art. 66 1486999,32 Usługa kompleksowa - oświetleniowa Usługa oświetlenia ulic, dróg i terenów pyblicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy wykorzystaniu infrastruktury ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.
83 /2015 4/K-IO/2015 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 12.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 z wolnej ręki - art. 66 420000,00 Usługa eksploatacji oświetlenia G.M. Kołobrzeg Usługa eksploatacji sieci oświetleniowych w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych.
84 /2015 OR.3226.026.2015.V Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 28.01.2015 15.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1840,00 Dostawa pieczęci. Dostawa pieczęci.
85 /2015 348/LW/2015/I Pracownia Projektowa Góral Bartosz 05.03.2015 26.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ter Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu - Plac Trzech Pokoleń
86 /2015 385/LW/2015/I Pracownia Elektryczna Mariusz Świder 05.03.2015 26.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 13695,42 Dostawa dwóch lamp oświetleniowych Dostawa dwóch lamp oświetleniowych
87 /2013 125/K-L/2013 Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu " REKS" 12.11.2013 01.12.2013 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 156000,00 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z: § zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Kołobrzeg. § zapewnienie opieki i utrzymanie rannych dzikich ptaków, które po zakończonym leczeniu nie będą mogły wrócić do swojego naturalnego środowiska. § wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
88 /2015 10/K-L/2015 ZWIERZAK Gabinet Weterynaryjny Kurzak Małgorzata 15.01.2015 15.01.2015 30.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 40600,00 usługa weterynaryjna Wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom.
89 /2015 11/K-L/2015 Gabinet Weterynaryjny Marta Karcz 19.01.2015 19.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5040,00 usługa weterynaryjna sterylizacja bezdomnych kotów Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie: 1/ chirurgicznych zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 2/ chirurgicznych zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, 3/ trzydniowej hospitalizacji zwierząt po wykonanym zabiegu 4/oznakowania kotów po przebytym zabiegu poprzez nacięcie trójkąta na prawym uchu.
90 /2015 21/K-L/2015 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. 10.02.2015 01.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6144,36 usługa trwałego oznakowania psów Wykonanie usług trwałego oznakowania psów poprzez wszczepienie mikroczipów psom, których posiadacze mieszkają na terenie Miasta Kołobrzeg, dostarczenie materiałów tj. identyfikatorów elektronicznych do lecznic weterynaryjnych, utworzenie i prowadzenie internetowej bazy danych dostępnej dla wskazanych przez Zamawiającą jednostek organizacyjnych.
91 /2015 7/K-L/2015 Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu " REKS" 14.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11808,00 zbieranie padłych zwierząt Wykonywanie usług związanych ze zbieraniem padłych bezdomnych zwierząt domowych i wybranych gatunków padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) o masie poniżej 50kg z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg i ich czasowe przechowywanie w specjalnej chłodni ( lodówce ) znajdującej się na terenie Schroniska dla Zwierząt przy ul. VI Dywizji Piechoty w Kołobrzegu, do czasu odbioru przez upoważniony podmiot.
92 /2015 9/K-L/2015 STRUGA S.A. 14.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1620,00 utylizacja padłych zwierząt Wykonanie usług związanych ze zbieraniem padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) o masie powyżej 50kg, odbiorem, wywozem i unieszkodliwieniem padłych zwierząt bezdomnych domowych i wolno żyjących z terenu miasta Kołobrzeg
93 /2015 8/K-L/2015 Staniak Agnieszka Gospodarstwo Rolno-Hodowlane 16.01.2015 16.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1575,00 zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu miasta Kołobrzeg.
94 /2015 39/K-IO/2015 EKO-ART Jerzy Bożek 27.03.2015 27.03.2015 18.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4600,00 Przedmiotem wniosku jest wykonanie dokumentacji 2 Przedmiotem wniosku jest wykonanie dokumentacji 2 operatów wodnoprawnych.
95 /2015 33/K-DR/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 09.03.2015 09.03.2015 29.02.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 437314,20 Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z transportem - średnia odległość w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym: a. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm, 500,00 m2 b. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2 c. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm, 2.000,00 m2 d. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2 e. remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów 1,5 cm, 1.400,00 m2 f. remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości, 1.000,00 m2 g. utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym, 3.000,00 m2 h. wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych - recykling, grubość 4 cm, 200,00 m2 i. objazd miasta raz w tygodniu. W miesiącu 100 km
96 /2015 30/K-DR/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 19.03.2015 19.03.2015 29.02.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 409036,50 Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
97 /2015 3/K-DR/2015 Znak Pol s.c. Zienkiewicz W Butkiewicz R 19.01.2015 20.01.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 300957,63 Konserwacja i utrzymanie oznakowania „Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”
    aneks   19.01.2015 20.01.2015 31.12.2015   300957,63    
98 /2015 5/K-IO/2015 Trimax Sp.zo.o 12.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7805,50 Serwisowania systemu zarządzania oświetleniem COLU Przedmiot zamówienia określony obejmuje: 1) usługę transmisji danych GPRS w ramach systemu zarządzania oświetleniem COLUMBUS z wykorzystaniem publicznego APN firmy +PLUS 2) usługę elektronicznego, zdalnego nadzoru pracy systemu zarządzania oświetleniem 3) usługę serwisu oprogramowania i sprzętu systemu COLUMBUS na wezwanie Zamawiającego w zakresie nie podlegającym gwarancji.
99 /2015 24/K-DR/2015 Projar Zakład Usługowy Sudak Danuta 23.02.2015 23.02.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 33314,00 Opracowanie projwktów orga. ruchu Opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych
100 /2015 132/LW/2015/WS Zespół Szkół Ogólnokształcących im.M.Kopernika 20.02.2015 23.02.2015 31.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespo Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 42 działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
101 /2015 133/LW/2015/WS Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza - WYSTAWCA 20.02.2015 23.02.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespo Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza z siedziba w Kołobrzegu przy ul. 1 Maja 47 programu pn. "Bez używek zdrowo na sportowo". Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
102 /2015 341/LW/2015/WS PUH Perfex s.c. Elżbieta i Stanisław Pieszko 06.03.2015 06.03.2015 04.01.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1499,28 Przedmiotem umowy są artykuły spożywcze z przeznac Przedmiotem umowy są artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla dzieci - podopiecznych placówki wsparcia dziennego - świetlicy działającej w Domu Parafialnym w Podczelu.. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
103 /2015 344/LW/2015/WS Kaczmarczyk Krzysztof B&K Firma Handlowa 06.03.2015 06.03.2015 04.01.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1100,00 Przedmiotem umowy są artykuły papiernicze z przezn Przedmiotem umowy są artykuły papiernicze z przeznaczeniem dla dzieci - podopiecznych placówki wsparcia dziennego - świetlicy działającej w Domu Parafialnym w Podczelu. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
104 /2015 ZLECENIE NR 2/2015 Wie Mir s c Usługi Budowlano Drogowe 09.03.2015 09.03.2015 15.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 492,00 Projekt budowy zatoki parkingowej w ul. Cisowej Projekt budowy zatoki parkingowej w pasie drogowym ul. Cisowej w Kołobrzegu, działka nr 66/1 obr. 17
105 /2015 UMOWA Z DNIA 20.01.2015R. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   370,35 wynajem pomieszczenia magazynowego nr 3 Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 3 o pow. 16,46 m położonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
106 /2015 UMOWA NAJMU Z DNIA 20.01.2015R. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   573,75 umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 1 Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 1 o pow. 25,50m przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
107 /2015 UMOWA Z DNIA 20.01.2015R. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   160,20 wynajem pomieszczenia magazynowego nr 4c umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 4c o pow. 7,12 m położonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
108 /2015 Z DNIA 20.01.2015R. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   312,75 wynajem pomieszczenia nr 11 Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 11 o pow. 13,90 m połozonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
109 /2015 UMOWA POMIESZCZENIA Z DNIA 20.01.2015R. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   645,75 wynajem pomieszczenia nr 6 a-b Umowa na najem pomieszczenia magazynowego nr 6 a-b położonego przy ul. Jedności Narodowej 90
110 /2015 UMOWA POM. MAGAZYNOWEGO Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   154,80 wynajem pomieszczenia nr 4a Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 4a o pow. 6,88 m położonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
111 /2015 UMOWA Z DNIA20.01.2015R. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   351,00 wynajem pomieszczenia nr 6 Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 6 o pow. 15,60 m położonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
112 /2015 242/LW/2015/R Gdańsk Travel Agnieszka Kreft 15.02.2015 23.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1228,77 Targi Turystyczne ONline.pl Targi Turystyczne ONline.pl
113 /2015 34/LW/2015/R TEATR POLSKI 22.01.2015 12.01.2015 06.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8000,00 Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg p Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg podczas któego wręczane są nagrody Prezydenta pn. Koniki Kołobrzeskie
114 /2015 34/LW/2015/R.1 Wiśniewski Romuald 20.01.2015 12.01.2015 06.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg p Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg podczas któego wręczane są nagrody Prezydenta pn. Koniki Kołobrzeskie
115 /2015 34/LW/2015/R.2 Wydawnictwo Kamera Gauer Barbara i Robert sp j 16.01.2015 12.01.2015 06.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1245,38 Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg p Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg podczas któego wręczane są nagrody Prezydenta pn. Koniki Kołobrzeskie
116 /2015 34/LW/2015/R.3 B.B. Promotion 03.02.2015 12.01.2015 06.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4428,00 Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg p Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg podczas któego wręczane są nagrody Prezydenta pn. Koniki Kołobrzeskie
117 /2015 331/LW/2015/BK Pozostałe rozrachunki UM K-g 10.03.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 39498,00 akcja kurierska akcja kurierska
118 /2015 34/LW/2015/R.4 Top Wina Świata 05.02.2015 12.01.2015 06.02.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 567,30 Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg p Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg podczas któego wręczane są nagrody Prezydenta pn. Koniki Kołobrzeskie
119 /2012 54/K-DR/2012 Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 30.04.2012 01.05.2012 30.04.2015 z wolnej ręki - art. 66 340438,85 Administrowanie strefami płatnego parkowania Przedmiotem umowy jest administrowanie strefami płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
120 /2015 535/LW/2015/R PPH ZAPOL Dmochowski,Sobczyk S.J. 10.04.2015 31.03.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 175324,20 Druk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjn Druk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015
121 /2015 231/LW/2015/R TVN Media Sp.z o.o. 10.04.2015 21.03.2015 01.08.2015 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 61500,00 Projekt Plaża TVN - realziacja programu na żywo z Projekt Plaża TVN - realziacja programu na żywo z kołobrzeskiej plaży
122 /2015 22/K-DR/2015 BOCZULAK Boczulak Barbara Zakład Usługowy 17.02.2015 17.02.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 183713,40 Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych Przedmiotem umowy jest utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnyuch w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
123 /2015 WRM/3/2015 Studio Siedem Żółtowski Grzegorz 07.04.2015 07.04.2015 13.04.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 8007,30 Dostawa gadżetów promocyjnych dla PIE ED Kołobrzeg  
124 /2015 37/K-DR/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 20.03.2015 20.03.2015 10.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 140079,10 Remont drogi wraz z budową zatok parkingowych Dotyczy ul. Koniecpolskiego
125 /2015 UMOWA NAJMU Z DNIA 20.01.2015 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   213,60 Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 4c połoz Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 4c połozonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A_B
126 /2015 UMOWA NAJMU Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   417,00 Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 11 położ Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 11 położonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
127 /2015 UMOWA NAJMU NA MAGAZYN Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 09.04.2015   236,76 Umowa namju pomieszczenia magazynowego nr 6a-b poł Umowa namju pomieszczenia magazynowego nr 6a-b połozonego przy ul. Jedności Narodowej 90
128 /2015 UMOWA NA MAGAZYN Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   206,40 Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 4a położ Umowa najmu pomieszczenia magazynowego nr 4a położonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
129 /2015 UMOWA Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 20.01.2015 01.01.2015 31.12.2015   468,00 umowa namju pomieszczenia magazynowego nr 6 położo umowa namju pomieszczenia magazynowego nr 6 położonego przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
130 /2015 590/LW/2015/I Wie Mir s c Usługi Budowlano Drogowe 10.03.2015 02.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3690,00 Nadzór autorski - przebudowa ul. Radomskiej Nadzór autorski - przebudowa ul. Radomskiej
131 /2015 741/LW/2015/I DOMAR Kazimierz Domaracki 16.04.2015 15.04.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 2339393,25 Przebudowa ul. Wiosennej - roboty budowlane Przebudowa ul. Wiosennej - roboty budowlane
132 /2015 452/LW/2015/I TK Projekt Łapiński Tomasz 09.04.2015 30.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17002,29 Nadzór inwestorski - "przebudowa ul. Wiosennej" Nadzór inwestorski - "przebudowa ul. Wiosennej"
133 /2015 202/LW/2015/I Kolbek Bud Plan 03.04.2015 19.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18369,11 Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem terenów przyległych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - ulice osiedla domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty
134 /2015 98/LW/2015/WRM Studio Siedem Żółtowski Grzegorz 07.04.2015 10.04.2015 13.04.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 8007,30    
135 /2015 225/LW/2015/R.4 POLSKA PRESS Sp.z o.o. Oddział w Koszalinie 06.03.2015 01.03.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1476,00 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22.03 i jesienna 23-25.10
136 /2015 ZLECENIE NR 7/15 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 15.04.2015 17.05.2015 20.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 226,80 usunięcie świerku z terenu GMK przy ul. Wschodniej  
137 /2015 GN.271.36.2015.I Iwona Januszewska 14.04.2015 14.04.2015 28.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 500,00 wycena nieruchomości przy ul. Janiska- działka nr wycena nieruchomości przy ul. Janiska- działka nr 27/67, obręb 19- określenie wartości nieruchomości będącej podstawą negocjacji w celu jej nabycia
138 /2015 NR 8/15 FLUMEN Zakład Elektromechaniczno-Elektryczny Mistrz Rynio Dawid 17.04.2015 17.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 600,00 Wykonanie usługi polegającej na wymianie uszkodzon Wykonanie usługi polegającej na wymianie uszkodzonego akumulatora buforowego w układzie sterowania i zasilania sygnalizatora na przejściu dla pieszych na drodze krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Na Grobli, oraz przegląd sterowania oświetlenia i sygnalizacji i akumulatorów na następujących przejściach dla pieszych: 1) Unii Lubelskiej przy ul. Kupieckiej 2) Podczele - ul. Promienna
139 /2015 48/K-IO/15 Usługi Ślusarskie i Ogólnobudowlane Tomasz Kruk 24.04.2015 27.04.2015 14.08.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 214859,33 Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawier Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej, ul. Złotej, ul. Wąskiej, ul. Giełdowej oraz ul. Budowlanej. Przewidywana ilość odpadów wynosi 85,08 Mg.
140 /2015 GN.271.41.2015.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 23.04.2015 23.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9500,00 wykonanie docelowo 20 operatów- przekształcenie wykonanie docelowo 20 operatów szacunkowych określających prawa własności nieruchomości i wartości użytkowania wieczystego w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
141 /2014 203/LW/2015/I Knitter Usługi Inwestycyjne Grzegorz Knitter 25.11.2014 19.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 67530,00 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Towarowej i Zdrojowej
142 /2012 204/LW/2015/I TK Projekt Łapiński Tomasz 03.08.2012 19.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3690,00 Prowadzenie usługi nadzoru autorskiego na zadaniu Prowadzenie usługi nadzoru autorskiego na zadaniu przebudowa ul. Wiosennej
143 /2014 574/LW/2015/I SKANSKA S.A 25.11.2014 02.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 73290,00 Roboty dodatkowe - przebudowa ul. Rzecznej Roboty dodatkowe - przebudowa ul. Rzecznej
144 /2014 583/LW/2015/I 22Architekci Spółka z o. o. 07.08.2014 02.04.2015 31.12.2015 z wolnej ręki - art. 66 459000,00 Dokumentacja projektowa - RCIA Dokumentacja projektowa - RCIA
145 /2015 762/LW/2015/I Sontowski Jan Autorska Pracownia Projektowa 15.04.2015 15.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 650,00 Ścieżka rowerowa Bałtycka - aktualizacja projektu Ścieżka rowerowa Bałtycka - aktualizacja projektu organizacji ruchu
146 /2015 350/LW/2015/I Ruta Dariusz Studio R2 Pracownia Architektoniczna 24.03.2015 26.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego wraz z Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową
147 /2014 490/LW/2015/I Geolog Zakład Projektowo Handlowy Plichta Bolesław 03.12.2014 30.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14145,00 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - Centrum Administracji
148 /2015 575/LW/2015/I FOTON Aleksandra Szewczyk 14.04.2015 02.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1476,00 Audyt energetyczny dla potrzeb projektu - RCIA Audyt energetyczny dla potrzeb projektu - RCIA
149 /2015 351/LW/2015/I ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 08.04.2015 26.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1274,16 Wykonanie przyłączenia energi elektrycznej poprzez Wykonanie przyłączenia energi elektrycznej poprzez budowę przyłącza energetycznego
150 /2015 343/LW/2015/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 27.03.2015 27.03.2015 30.11.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 169994,03 Przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na wyko Przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na wykonaniu obsady i utrzymaniu kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, bylin, różanek zlokalizowanych w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kolobrzeg.
151 /2015 46/K-DR/2015 SKANSKA S.A 29.04.2015 29.04.2015 30.06.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 469570,08 Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kołobrzegu wraz z i Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kołobrzegu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Kasprowicza.
152 /2014 43/K-IO/2014 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 04.04.2014 04.04.2014 30.04.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 7293,19 wykonanie różanki przy A.Krajowej i Dubois Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Wykonanie obsady wiosennej i letniej rabat kwiatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących na lampach, wykonanie różanki oraz likwidacja kwietnika i palisady, stanowiących wyposażenie terenów zieleni miasta Kołobrzeg”: 1) Część 2 : a) Część 2 element 1 - Wykonanie II letniej obsady rabat kwiatowych na terenie Skweru Miast Partnerskich, b) Część 2 element 2 - Wykonanie II letniej obsady rabat kwiatowych na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego u podnóża schodów Pomnika Zaślubin Polski z Morzem, c) Część 2 element 3 - Wykonanie II letniej obsady rabat kwiatowych na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego, 2) Część 4 a) Część 4 element 1 - Wykonanie II letniej obsady rabat kwiatowych na innych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, b) Część 4 element 2 - wykonanie II letniej i jesiennej obsady gazonów zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg, c) Część 4 element 3 - Wykonanie nasadzeń kwiatowych w amplach wiszących zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg, d) Część 4 element 4 - Likwidacja kwietnika na terenie Skweru Miast Partnerskich oraz palisady kwietnika zlokalizowanego na terenie Skweru Pana Tadeusza, e) Część 4 element 5 - Wykonanie nasadzeń krzewów róży okrywowej na terenie skweru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. E. Łopuskiego, Armii Krajowej i ul. Dubois oraz jej utrzymanie w okresie gwarancyjnym.
153 /2015 828/LW/2015/I Eskpertyzy Ornitologiczne Sławomir Popek 24.04.2015 23.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 Opinia ornitologiczna - zagospodatowanie molo Opinia ornitologiczna - zagospodatowanie molo
154 /2015 54/K-IO/2015 Elmont Zakład Elektromontażowy Sławoj Kigina 05.05.2015 10.05.2015 30.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20000,00 „Budowa oświetlenia istniejącego ciągu pieszego wb „Budowa oświetlenia istniejącego ciągu pieszego wbudowanego na dukcie leśnym, działki nr 10/3, 12/1 obr. 2 w Kołobrzegu” Zadanie polega na budowie oświetlenia w tym: 1) Ułożenie w gruncie linii kablowych 0,4kV, YAKY 4x35mm2 l=30 2) Przyłączenie do istniejącego oświetlenia 3) Montaż 5 latarni 4) Wykonanie pomiarów ochronnych, dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej z podaniem współrzędnych lokalizacji słupów.
155 /2015 1/2015 Bejger Zbigniew 12.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6000,00 Koordynacja imprez patriotycznych Umowa zlecenia ze Zbigniewem Bejgerem na rok 2015.
156 /2015 26/K-IO/2015 Kozera Adam Zakład Deratyzacji Dezynfekcji i Dezynsekcji 27.02.2015 01.03.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 22958,64 deratyzacjia terenów zieleni Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie deratyzacji wysepki oraz skarpy wokół stawu na terenie w Parku im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X, na terenie Skweru im. kom. Stanisława Mieszkowskiego, Parku im. Stefana Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu.
157 /2015 GN.271.38.2015.I Norma Biuro Usług Technicznych 28.04.2015 28.04.2015 28.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2798,25 inwentaryzacja w budynku przy ul. Waryńskiego 8-9, inwentaryzacja w budynku przy ul. Waryńskiego 8-9, z oddzielnym określeniem powierzchni zajmowanej przez Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu i Sanepid.
158 /2015 GN.271.1.8.2015.I Latuszek Mirosław Geodezja Sp z o o 27.04.2015 27.04.2015 27.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 349,00 zmiana użytku działki połozonej w Kołobrzegu przy zmiana użytku działki połozonej w Kołobrzegu przy ul. Fredry, celem oznaczenia jej zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania
159 /2012 9/K-IO/2012 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 31.01.2012 01.01.2015 31.12.2015   29520,00 dzierżawa placu składowego w siedzibie MZZDiOŚ Zawarta umowa dotyczy dzierżawy placu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenia magazynu
160 /2015 7/15 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 15.04.2015 17.04.2015 20.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 226,80 wycinka drzew Przedmiotem zlecenia jest usunięcie egzemplarza świerku pospolitego o obwodzie pnia 69 cm, z terenu działki nr 25/4 w obrębie 6 miasta Kołobrzeg, zgodnie z decyzją Starosty Kołobrzeskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.
161 /2015 45/K-IO/2015 Biuro Konserwacji Przyrody s.c. Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński 22.04.2015 22.04.2015 30.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Opracowanie inwentaryzacji barszczu Sosnowskiego n Opracowanie inwentaryzacji barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
162 /2015 256/LW/2015/R Uzdrowisko Kołobrzeg SA 04.03.2015 24.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 13000,00 Wystawiennictwo podczas targów ITB Berlin Wystawiennictwo podczas targów ITB Berlin
163 /2014 81/209/002/00/23000533/15 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 28250,64 Utrzymanie i diagnostyka urzadzeń samoczynnej sygn Utrzymanie i diagnostyka urzadzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej PKP
164 /2015 52/K-IO/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 30.04.2015 01.05.2015 31.08.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 41672,43 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wymian Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wymiany do 209 m3 podłoża w obrębie kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych oraz w obrębie innych wskazanych w umowie terenów zielenie miasta Kołobrzeg. Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV - usługa: Kod CPV 77314000-4 usługi utrzymania gruntów. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany : 1. w obrębie kwietników: 1) na terenie Skweru Miast Partnerskich - kwietnik z kulą od strony ul. Ratuszowej o powierzchni wokół kuli 67,70 m2 oraz 4 elipsy od strony ul. Katedralnej o łącznej powierzchni 62,16 m2 (4 x 15,54 m2) - termin realizacji do 15 maja 2015r., 2) na terenie Skweru Pana Tadeusza - fragment skweru zlokalizowany przy wjeździe do osiedla Podczele (dz. nr 4/332 ob.8) - okrągły kwietnik przy witaczu o powierzchni 13,66 m2 (14,51 m2 - 0,85 m2 betonowy postument tablicy) - termin realizacji do 20 maja 2015r., 3) na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego - część u podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (dz. nr 5/8 ob.4) - koło o powierzchni 21,23 m2 + kwietnik po obwodzie za murkiem 125 m2, łącznie 146,23 m2 - termin realizacji do 20 maja 2015r., 4) na terenie Parku 18 Marca - termin realizacji do 15 maja 2015r., w tym : a) półkole od strony ul. Dworcowej o powierzchni 87,92 m2, b) prostokąt od strony ul. Dworcowej o powierzchni 79,80 m2, c) prostokąt środkowy o powierzchni 77,00 m2, d) prostokąt od strony ul. Sybiraków o powierzchni 95,20 m2, e) półkole od strony ul. Sybiraków o powierzchni 77,45 m2, f) kwietnik kwadratowy przy pomniku od strony ul. Armii Krajowej 65,18 m2, 5) przy „strumyczku” przy ul. E. Gierczak (dz. nr 290/8 ob.12) zlokalizowanego przy ogrodzeniu Muzeum Oręża Polskiego na łącznej powierzchni 20 m2 - termin realizacji do 20 maja 2015r., 6) na terenie Skweru 750-lecia (dz. nr 338 ob.12) - przy głazie z napisem „Skwer 750-lecia” - na powierzchni 1,50 m2 - termin realizacji do 20 maja 2015r., 7) na terenie Skweru Pionierów Kołobrzegu (dz. nr 135 ob.12) - przy głazie z
    aneks   30.04.2015 01.05.2015 30.09.2015   41672,43 zmiata terminu realizacji zadania  
165 /2014 64/K-IO/2014 Projektowanie Wykonawstwo Terenów Zielonych 30.04.2014 01.05.2014 31.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1108,08 przesadzenia 36 egzemplarz drzew jarząbu pospolite Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przesadzenia 36 egzemplarz drzew jarząbu pospolitego z terenu Parku im. Bolesława Krzywoustego w Kołobrzegu (załącznik nr 1), przedstawionych w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej umowy, w inne miejsce na terenie Parku im. Bolesława Krzywoustego - 5 szt. (załącznik nr 2) oraz na teren rekreacyjno-wypoczynkowy, położony przy ul. Wieniawskiego i ul. Szymanowskiego (załącznik nr 4), jak również ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym.
166 /2015 GN.271.46.2015.I Iwona Januszewska 06.05.2015 06.05.2015 13.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 wycena 2 lokali użytkowych i nieruchomości zabudow wycena 2 lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Trzebiatowskiej, celem sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
167 /2015 784/LW/2015/I Hydrobud Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Dzik 16.04.2015 17.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 Rewitalizacja molo - wykonanie mocowania studni re Rewitalizacja molo - wykonanie mocowania studni rewizyjnych
168 /2015 225/LW/2015/R.5 HQ Posters Serwis Romaniec Tomasz 26.03.2015 01.04.2015 30.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9963,00 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22.03 i jesienna 23-25.10
169 /2015 805/LW/2015/R Logo Studio Grafiki Reklamowej 20.04.2015 20.04.2015 15.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1845,00 Tablica informacyjno - promocyjna zlokalizowana w Tablica informacyjno - promocyjna zlokalizowana w Podczelu
170 /2015 778/LW/2015/K-L Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. 10.02.2015 01.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6144,36 Usługa trwałego oznakowania psów poprzez wszczep Usługa trwałego oznakowania psów poprzez wszczepienie mikroczipów psom, których posiadacze mieszkają na terenie Miasta Kołobrzeg, dostarczenie materiałów tj. identyfikatorów elektronicznych do lecznic weterynaryjnych, utworzenie i prowadzenie internetowej bazy danych dostępnej dla wskazanych przez Zamawiającą jednostek organizacyjnych.
171 /2015 UMOWA NR 9/K_L/2015 STRUGA S.A. 14.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1944,00 Wniosek na zadanie " zbieranie padłych zwierząt wo Wniosek na zadanie " zbieranie padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) o masie powyżej 50kg, odbiór, wywóz i unieszkodliwienie padłych zwierząt bezdomnych domowych i wolno żyjących z terenu miasta Kołobrzeg". W ramach w/w usługi Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy, która sprawuje dyżur pod ogólnodostepnym nr telefonu, odbierającej zgłoszenia i odpowiedzialnej za przeprowadzenie interwencji, - zbierania padłych zwierząt wolno żyjących ( dzikich ) lub ich części o masie powyżej 50kg z terenu miasta Kołobrzeg, - wywozu i unieszkodliwienia każdej ilości produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt bezdomnych domowych i wolno żyjących (dzikich ) lub ich części z terenu miasta Kołobrzeg, - odbióru padłych zwierząt ze Schroniska Dla Zwierząt przy ul. VI Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska Dla Zwierząt w Kołobrzegu “REKS”.
172 /2015 UMOWA NR 8/K-L/2015 Staniak Agnieszka Gospodarstwo Rolno-Hodowlane 16.01.2015 16.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1800,00 Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w g Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez osobę fizyczną
173 /2015 UMOWA NR 7/K-L/2015 Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu " REKS" 14.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11808,00 Usługa związana ze zbieraniem padłych bezdomnych z Usługa związana ze zbieraniem padłych bezdomnych zwierząt domowych i wybranych gatunków padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) o masie poniżej 50kg z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg i ich czasowe przechowywanie w specjalnej chłodni ( lodówce ) znajdującej się na terenie Schroniska dla Zwierząt przy ul. VI Dywizji Piechoty w Kołobrzegu, do czasu odbioru przez upoważniony podmiot.
174 /2015 UMOWA NR 23/K-L/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 02.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14256,00 Obsługa ogólnodostępnej, wolnostojącej i automatyc Obsługa ogólnodostępnej, wolnostojącej i automatycznej toalety publicznej zlokalizowanej na działce nr 135/2 obr. 12 na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu. Zakres prac, w ramach obsługi toalety obejmuje w szczególności: 1) pełnienie całodobowego dyżuru (również w dni wolne i święta) umożliwiającego uruchomienie toalety w przypadku jej blokady w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili zgłoszenia lub powzięcia informacji o jej blokadzie, 2) obsługa układu sterowania automatyczną toaletą publiczną zgodnie z załączoną do umowy instrukcją, który zawiera wybór: trybu pracy toalety, zestawów parametrów toalety oraz zarządzanie „skarbonką”, 3) nieprzerwane zapewnienie dostępu, czystości i właściwych warunków sanitarno-higienicznych korzystania z toalety w okresie trwania umowy, 4) sprawdzanie z częstotliwością raz dziennie, czystości ścian i urządzeń oraz ewentualne zmycie lub doczyszczenie zabrudzeń odpowiednimi środkami czyszczącymi zgodnie z załączoną do umowy instrukcją mycia toalety, 5) sprawdzanie stanu: mydła w płynie, papieru toaletowego, środków dezynfekujących, odświeżacza powietrza oraz ich uzupełnienie, 6) sprawdzanie poprawności działania urządzeń, w przypadku awarii i uszkodzeń urządzeń zgłaszanie ich bezpośrednio do producenta i dostawcy toalety, 7) opróżnianie kosza na śmieci w kabinie toalety oraz usuwanie śmieci z pomieszczenia serwisowego, 8) codzienne utrzymywanie czystości na zewnątrz w obrębie obiektu tj. m.in.: zamiatanie, grabienie liści, odśnieżanie i usuwanie śliskości, 9) ponoszenie wszelkich kosztów eksploatacyjnych tj. za energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków, zawarcie stosownych umów na dostawę mediów do przedmiotowej toalety z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności, 10) posiadanie oraz udostępnianie podczas kontroli szaletu książki kontroli sanitarnej.
175 /2014 1127/LW/2015/K-DR ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 30.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 29933,28 Konserwacja sygnalizacji świetlnej drogowej w pasa Konserwacja sygnalizacji świetlnej drogowej w pasach drogowych dróg gminnych
176 /2015 1130/LW/2015/K-DR Pracownia Projektowa PROBUD Wojciech Knora 23.02.2015 14.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2847,45 Przeglady podstawowe obiektów inżynierskich - most Przeglady podstawowe obiektów inżynierskich - mosty i przepusty
177 /2015 1198/LW/2015/I Lex Crimen Agencja Ochrony 19.05.2015 20.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 184,50 CSS - dostawa obudowy centrali CSS - dostawa obudowy centrali
178 823/2015 823/LW/2015/WRM Regionalne Centrum Kultury 27.04.2015 09.05.2015 09.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5070,00 Obchody Dnia Europy w RCK - impreza plus przegląd Obchody Dnia Europy w RCK - impreza plus przegląd filmów europejskich
179 /2015 969/LW/2015/R TVN Media Sp.z o.o. 01.03.2015 01.03.2015 31.12.2015 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 446159,51 Współpraca roczna - TVN; kamera pogdowa, billboard Współpraca roczna - TVN; kamera pogdowa, billboardy reklamowe, spoty reklamowe, wejścia na żywo, studio plenerowe.
180 /2015 1104/LW/2015/R Biuro Tłumaczeń SIGNUM Kunasz Małgorzata 12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 720,00 Tłumaczenia pisemne Tłumaczenia pisemne
181 /2015 959/LW/2015/R MOHO Spółka z o.o. 18.05.2015 18.05.2015 15.06.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 66860,34 Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Miasta Koło Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Miasta Kołobrzeg rok 2015
182 /2015 534/LW/2015/R Telewizja Polska S.A 16.03.2015 16.03.2015 30.11.2015 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 182000,00 Products placement w serialach TVP 2 Products placement w serialach TVP 2: "Na dobre i na złe" "Barwy Szcześcia" "Rodzinka.pl"
183 /2015 1088/LW/2015/I Posesja TULIGŁOWSKI Spółka Komandytowa 12.05.2015 12.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1044,76 ul. Rzeczna - naprawa elewacji budynku ul. Rzeczna - naprawa elewacji budynku
184 /2015 1099/LW/2015/I Zakład Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego-Mikrzak 19.05.2015 12.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15990,00 Budowa urządzeń wodnych - separatory Orla-Kaszubsk Budowa urządzeń wodnych - separatory Orla-Kaszubska (dokumentacja projektowa)
185 /2015 57/K-IO/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 19.05.2015 19.05.2015 31.10.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 142594,73 Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, ga Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz innych usług ogrodniczych związanych z upiększaniem wybranych terenów zieleni Miasta Kołobrzeg Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych, związanych z upiększaniem i utrzymaniem terenów zieleni. Przedmiot zamówienia składa się z 13 elementów : Element 1 - wykonanie letniej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich, Element 2 - wykonanie letniej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (sektor VII), Element 3 - wykonanie letniej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego, Element 4 - wykonanie letniej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca, Element 5 - wykonanie letniej obsady kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg Element 6 - wykonanie letniej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg Element 7 - wykonanie nasadzeń kwiatowych w amplach wiszących zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg Element 8 - likwidacja byliniaków oraz wykonanie nowej rabaty z przestrzennymi konstrukcjami kwiatowymi na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (sektor II), Element 9 - wykonanie nowej obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych zlokalizowanych na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie wegetacji, Element 10 - wyposażenie Placu Koncertów Porannych w donice z hortensjami oraz ich utrzymanie w okresie wegetacji, Element 11 - wykonanie nasadzeń krzewów, krzewinek oraz roślinności sezonowej u podnóża Krzyża przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej, Kniewskiego, Okopowej i Kolejowej oraz krokusów i narcyzów w „Kąciku Seniora”, zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Zygmuntowskiej 3-14 w Kołobrzegu, El
186 /2015 65/LW/2015/WS Parafia pw św M Archanioła 02.01.2015 02.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7500,00 Wynajem sali parafialnej o powierzchni 75 m, znajd Wynajem sali parafialnej o powierzchni 75 m, znajdującej się w Budynku Rekolekcyjnym Domu Parafialnego w Kołobrzegu - Podczele przy ul. Ostrobramskiej 1. Umowa nr PU.3037.1.1.2015.N zawarta w dniu 02.01.2015r.
187 /2015 57/K-IO/2015/1 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 19.05.2015 19.05.2015 31.10.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 7561,16 Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, ga Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz innych usług ogrodniczych związanych z upiększaniem wybranych terenów zieleni Miasta Kołobrzeg
188 /2015 66/LW/2015/WS Biegły Sądowy w Sprawach Uzależnienia od Alkoholu Lewandowski Jan 02.01.2015 05.01.2015 30.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10100,00 Usługi psychologiczne realizowane w Punkcie Konsul Usługi psychologiczne realizowane w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych w wymiarze 4 godz. tygodniowo przez cały rok 2015. Umowa nr PU.3037.1.2.2015.N została zawarta w dniu 02.01.2015r.
189 /2015 GN.271.61.2015.I Jurex Zakład PUH Biuro Projektowania Nadzour Bud. Wyceny Nieruchomości 27.05.2015 27.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7200,00 wykonanie 25 operatów szacunkowych określających w wykonanie 25 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości lokalowych , położonych w budynkach wielolokalowych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg z określeniem wartości ułamkowych części gruntu
190 /2015 57/ K-IO/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 19.05.2015 28.05.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 25682,65 Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, ga Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz innych usług ogrodniczych związanych z upiększaniem wybranych terenów zieleni Miasta Kołobrzeg
191 /2015 57/K-IO/2015/2 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 19.05.2015 19.05.2015 31.10.2011 przetarg nieograniczony - art. 39 24124,24 Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, ga Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz innych usług ogrodniczych związanych z upiększaniem wybranych terenów zieleni Miasta Kołobrzeg
192 /2015 67/LW/2015/WS Buraczewski Mirosław Porady Wychowawcze 07.01.2015 07.01.2015 29.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12000,00 Usługi konsultacyjne w zakresie profilaktyki uzale Usługi konsultacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień prowadzone w Punktach konsultacyjnych dla Osób z Problem Alkoholowym w Podczelu i Radzikowie w wymiarze 8 godz. tygodniowo przez cały rok. Umowa nbr PU.3037.1.3.2015.N została zawarta w dniu 07.01.2015r.
193 /2015 62/LW/2015/WS Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 07.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2800,00 Usługi medyczne - terapia "after care" w Wojewódzk Usługi medyczne - terapia "after care" w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, zjazdy organizowane co dwa miesiące, dla pacjentów po terapii stacjonarnej. Umowa nr PU.3037.1.4.2015.N została zawarta w dniu 07.01.2015r.
194 /2015 68/LW/2015/WS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji-Gmina Miasto Kołobrzeg 07.01.2015 19.01.2015 30.01.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja zadania: "Ferie Przedmiotem umowy jest realizacja zadania: "Ferie zimowe 2015 w obiektach MOSiR w Kołobrzegu" w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zaplanowane w budżecie Wydz. WS na rok 2015. Umowa nr PU.3037.1.5.2015.N została zawrta w dniu 07.01.2015r.
195 /2015 649/LW/2015/PU Regionalne Centrum Kultury 07.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14000,00 Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji celowe Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji celowej dla Regionalnego Centrum Kultury im.Z.Herberta w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - świetlic, dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Kołobrzeg.
196 /2015 647/LW/2015/PU Regionalne Centrum Kultury 07.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 107820,00 Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji celowe Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji celowej dla Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - świetlic, dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Kołobrzeg.
197 /2015 57/LW/2015/WS Usługi Doradcze Artur Gluziński 16.01.2015 20.01.2015 20.01.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1300,00 Przedmiotem wniosku jest przeprowadzenie w ramach Przedmiotem wniosku jest przeprowadzenie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problmeów Alkoholowych, szkolenia dla organizacji pozarządowych z terenu Kołobrzegu pn.: "Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych na rzecz gminy przez organizacje pozarządowe w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Umowa nr PU.3037.1.7.2015.N została zawarta w dniu 16.01.2015r.
198 /2015 651/LW/2015/PU Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 12.03.2015 07.01.2015 15.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00 Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji dla WO Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji dla WOTUAiW w Stanomienie w ramach realizacji wydatków z Dz. 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdz. 85153 - Zwalczanie Narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na rok 2015. Dotacja zostanie przekazana na realizację zadania pn: "Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zamieszkałych w Gminie Miasta Kołobrzeg.
199 /2015 652/LW/2015/PU Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 12.03.2015 07.01.2015 15.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 30000,00 Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji dla WO Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji dla WOTUAiW w Stanomienie w ramach realizacji wydatków z Dz. 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdz. 85153 - Zwalczanie Narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na rok 2015. Dotacja zostanie przekazana na realizację zadania pn: "Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zamieszkałych w Gminie Miasta Kołobrzeg.
200 /2015 787/LW/2015/PU Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima 18.03.2015 17.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji celowe Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu z przeznaczeniem na realizację programu: "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2015".
201 /2015 334/LW/2015/WS Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich - WYSTAWCA 26.03.2015 02.03.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespo Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. E. Gierczak z siedzibą w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 13 programu profilaktycznego skierowanego do klas I pn. "Początek ma znaczenie" oraz na terenie internatu programu pn. "Wzmacnianie prawidłowych postaw wśród młodzieży poprzez organizowanie czasu wolnego". Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
202 /2015 337/LW/2015/WS Zespół Szkół Morskich 27.03.2015 30.03.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespo Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy z siedzibą w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21 programu profilaktycznego pn. "Bez nudy= bez alkoholu, program wspierania zachowań chroniących przed nałogami". Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
203 /2015 369/LW/2015/WS OKRUSZEK Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - WYSTAWCA 27.03.2015 30.03.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Specj Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Okruszek" z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Brzozowa 2 programu profilaktycznego skierowanego do klas I pn. „Początek ma znaczenie” – 4.000,00 oraz na terenie internatu, programu pn. „Wzmacnianie prawidłowych postaw wśród młodzieży poprzez organizowanie czasu wolnego” Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
204 /2015 372/LW/2015/WS Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego 27.03.2015 30.03.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespo Przedmiotem umowy jest realizacja na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Bolesława Krzywoustego z siedzibą w Kołobrzegu ul. Piastowskiej 5 1) programu pn. „Stop agresji i przemocy w rodzinie, wśród młodzieży”, w tym: a) spektakl profilaktyczny, b) spotkania z terapeutami uzależnień – 1.600,00 zł, 2) programu pn. „Żyj zdrowo bez nałogów” – cykl imprez szkolnych, pozaszkolnych, w tym: a) warsztaty artystyczne, b) wycieczki rowerowe, c) zawody sportowo – rekreacyjne ( nagrody) – 2.400,00 zł, 3) programu pn. „Co zamiast?” – dodatkowe formy pracy w czasie wolnym, rozwijające zainteresowania, w tym: a) wyjścia do kina, teatru, galerii, muzeum – 1.500,00 zł b) wyjścia na basen, lodowisko, korty – 1.500,00 zł Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
205 /2015 923/LW/2015/PU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 07.05.2015 04.05.2015 30.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa zlecenie, które bę Przedmiotem wniosku jest umowa zlecenie, które będzie realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Miejskiego Programu PiRPA
206 /2001 59/LW/2015/WS Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 21.12.2001 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Usługa telekomunikacyjna w Poradni Terapii Uzależn Usługa telekomunikacyjna w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu.
207 /2015 644/LW/2015/WS Przedszkole Rodzinne Mądrowscy Maciej Mądrowski 31.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 90000,00 Przedmiotem wniosku jest dotacja celowa dla Niepub Przedmiotem wniosku jest dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu. Umowa nr WS.3037.3.2015.I została zawrta w dniu 23.01.2015r.
208 /2015 786/LW/2015/WS Powiat Kołobrzeski 31.03.2015 17.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 Przedmiotem wniosku są prace społecznie użyteczne Przedmiotem wniosku są prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg. Wykonywane w MOPS oraz DPS filia Kołobrzeg.
209 /2015 1176/LW/2015/WS Zespół Szkół Ogólnokształcących im.M.Kopernika 20.05.2015 01.06.2015 15.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 Przedmiotem wniosku jest realizacja kampanii poświ Przedmiotem wniosku jest realizacja kampanii poświęconej profilaktyce nowotworowej pn.” Profilaktyką w raka” realizowanej w dniach od 1 do 15 czerwca 2015 roku w ZSO im. M. Kopernika w Kołobrzegu.
210 /2015 642/LW/2015/WS Niepubliczny Żłobek „Bajlandia” 31.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 120000,00 Przedmiotem wniosku jest dotacja celowa dla Niepub Przedmiotem wniosku jest dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia" w Kołobrzegu. Umowa nr WS.3037.1.2015.I została zawarta w dniu 23.01.2015r.
211 /2015 645/LW/2015/WS Punkt żłobkowo przedszkolny anglojęzyczny „Mały Poliglota” 31.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 42000,00 Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji celowe Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji celowej dla Punktu Anglojęzycznego "Mały Poliglota" w Kołobrzegu. Umowa nr WS.3037.2.2015.I została zawarta w dniu 23.01.2015r.
212 /2014 1256/LW/2015/I UsługowyZakład Ogólnobudowlany Gałązka K,Świniecki L 18.09.2014 25.05.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 1256508,17 CSS - dokończenie budowy CSS - dokończenie budowy
213 /2013 1257/LW/2015/I Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne EKOBUD S.C. 17.09.2013 25.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 35571,60 CSS - nadzór inwestorski CSS - nadzór inwestorski
214 /2015 1292/LW/2015/I BOCZULAK Boczulak Barbara Zakład Usługowy 26.05.2015 27.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 783,00 CSS - nasadzenie 2 drzew + przycięcie żywopłotu CSS - nasadzenie 2 drzew + przycięcie żywopłotu
215 /2015 1138/LW/2015/I PUHP Pilawa Eugeniusz Pilawa 29.05.2015 15.05.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 891996,00 Budowa nowych wind w systemie zaprojektuj - wybudu Budowa nowych wind w systemie zaprojektuj - wybuduj
216 /2015 1348/LW/2015/I GEODUS Pracownia Geodezyjna Katarzyna Sochacka-Ostrówka 29.05.2015 29.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 400,00 Radomska - zmiana klasyfikacji gruntów Radomska - zmiana klasyfikacji gruntów
217 /2015 804/LW/2015/R B.M.G. Rydwańscy Zajazd Tarcza ZPCHR Sp.j.Karczma Solna 26.03.2015 23.06.2015 24.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9000,00 Forum Samorządowe - catering dla gości z Komisji E Forum Samorządowe - catering dla gości z Komisji Europejskiej
218 /2015 1421/LW/2015/I UsługowyZakład Ogólnobudowlany Gałązka K,Świniecki L 15.06.2015 10.06.2015 31.12.2015 z wolnej ręki - art. 66 152480,00 CSS - roboty dodatkowe CSS - roboty dodatkowe
219 /2010 1501/LW/2015/INF Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 23.09.2010 23.09.2010 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4350,00 Koszty utrzymania trwałości projektu Wrota Parsęty Koszty utrzymania trwałości projektu Wrota Parsęty II.
220 /2015 GN.271.71.2015.I Iwona Januszewska 08.06.2015 08.06.2015 22.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4000,00 wycena nieruchomości wycena nieruchomości gruntowych, położonych w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej i ul. Św. Macieja, celem sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
221 /2015 1477/LW/2015/INF SSM POLAND Spółka z o.o. 29.05.2015 12.06.2015 12.06.2018 przetarg nieograniczony - art. 39 450000,00 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych.
222 /2015 865/LW/2015/INF SSM POLAND Spółka z o.o. 24.04.2015 24.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16646,73 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych.
223 /2015 66/K-IO/2015 SANI-TECH GRUPA SBS Wacław,Bogdan Łazarczyk 15.06.2015 15.06.2015 30.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3001,20 Usługa serwisowa pomp i kaskad w Parku im. Gen. Dą Usługa serwisowa pomp i kaskad w Parku im. Gen. Dąbrowskiego w Kołobrzegu.
224 /2015 61/K-IO/2015 - 1 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 03.06.2015 04.06.2015 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 1244300,00 Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzyma Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg, z wyłączeniem zieleni przydrożnej - koszenie trawników
225 /2015 61/K-IO/2015 - 2 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 03.06.2015 04.06.2015 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 2710935,40 Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzyma Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg, z wyłączeniem zieleni przydrożnej
226 /2015 61/K-IO/2015 - 3 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 03.06.2015 18.06.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 223097,38 Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzyma Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg, z wyłączeniem zieleni przydrożnej - wykonanie palisady, remonty elementó małej architektury
227 /2015 64/K-IO/2015 AJM Jarosław Markuczak 23.06.2015 24.06.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 28467,12 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie inwentaryzac Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg
228 /2015 56/K-IO/15 ERBIS Krajewski-Wieczorek Sp.J. 14.05.2015 25.05.2015 26.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 154980,00 Usługa w zakresie wykonania niezbędnych czynności Usługa w zakresie wykonania niezbędnych czynności konserwacyjnych oraz naprawy uszkodzeń nawierzchni typu TerraWay w ciągu rekreacyjnym w Parku im. St. Żeromskiego w Kołobrzegu
229 /2015 271.84.2015.I Hectar Biuro Wyceny Rzeczoznawca Majątkowy Smarul Krzysztof 01.07.2015 01.07.2015 31.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1845,00 Określenie wartości prawa własności nieruchomości Określenie wartości prawa własności nieruchomości w celu jej nieodpłatnego nabycia
230 /2015 1488/LW/2015/I Zakład Usług Projektowo Instalacyjnych Dariusz Tumanik 11.06.2015 16.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 Przedszkole Nr 10 - projekt ssp Przedszkole Nr 10 - projekt ssp
231 /2015 1654/LW/2015/I UsługowyZakład Ogólnobudowlany Gałązka K,Świniecki L 02.07.2015 30.06.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 588139,92 Przebudowa Przedszkola Nr 10 - roboty budowlane Przebudowa Przedszkola Nr 10 - roboty budowlane
232 /2015 1490/LW/2015/I POL-DRÓG Drawsko Pomorskie Spółka Akcyjna 22.06.2015 16.06.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 374183,88 ul. Radomska - roboty budowlane ul. Radomska - roboty budowlane
233 /2015 1513/LW/2015/I TK Projekt Łapiński Tomasz 24.06.2015 17.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7160,00 Radomska - nadzór inwestorski Radomska - nadzór inwestorski
234 /2014 1589/LW/2015/I DOMAR Kazimierz Domaracki 22.10.2014 25.06.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 1670378,20 Odpływ Sułkowskiego - roboty budowlane Odpływ Sułkowskiego - roboty budowlane
235 /2014 1568/LW/2015/I Kolbek Bud Plan Sp. z o.o.-NIECZYNNE 24.10.2014 24.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9500,00 Odpływ Sułkowskiego - nadzór inwestorski Odpływ Sułkowskiego - nadzór inwestorski
236 /2013 1569/LW/2015/I Nowicki Jan Usługi Projektowe Bud Wodne i Mel 07.01.2013 24.06.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 2460,00 Odpływ Sułkowskiego - nadzór autorski Odpływ Sułkowskiego - nadzór autorski
237 /2015 1465/LW/2015/R inContact Łukasz Kaim 09.06.2015 12.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2214,00 Reklama ze smakiem - progmram imprez letnich w res Reklama ze smakiem - progmram imprez letnich w restauracjach
238 /2015 1540/LW/2015/R Bukowiński Firma Usługowo Handlowa Bukowiński Zenon 19.06.2015 19.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3600,00 Przygotowanie posiłku dla uczetników Triathlonu Przygotowanie posiłku dla uczetników Triathlonu
239 /2015 1381/LW/2015/R Hurtownia Flag Monika Lidzbarski 16.06.2015 03.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2108,70 Zakup flag narodowych Zakup flag narodowych
240 /2015 1380/LW/2015/R Wolski Michał Polskie Biuro Podróży 05.06.2015 03.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1200,00 Transport uczestników 11.Forum Samorządowego Transport uczestników 11.Forum Samorządowego
241 /2015 1378/LW/2015/R Przedsiębiorswo Produkcyjno Handlowo Usługowe Hortulus Iwona Bigońska 08.06.2015 03.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 Zwiedzanie ogrodów Hortulus - uczestnicy 11. Forum Zwiedzanie ogrodów Hortulus - uczestnicy 11. Forum Samorzadowego
242 /2015 1610/LW/2015/PU Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 26.06.2015 26.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 500,00 Przedmiotem wniosku jest zamówienie nr PU.3037.8.2 Przedmiotem wniosku jest zamówienie nr PU.3037.8.2015.N na artykuły papiernicze, zgodnie z załącznikiem z przeznaczeniem dla Społecznego Przedszkola STO w Kołobrzegu na realizację programu pn. " Zdroy styl życia - Jestem wolny od nałogów" - IV Edycja.
243 /2015 1578/LW/2015/I Bis-BudNadzórBudProjekZ.Pilipów.nieczynne 01.07.2015 24.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5400,00 Kładka - windy (nadzór inwestorski) Kładka - windy (nadzór inwestorski)
244 /2015 1341/LW/2015/K-DR Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni GAJA Szymaniak Jacek 08.06.2015 29.05.2015 08.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4116,00 Opracowanie projektu oraz wykonanie i ustawienie p Opracowanie projektu oraz wykonanie i ustawienie podpory przy 1 egz. drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny rosnący w pasie drogowym ul. Spacerowej w Kołobrzegu oraz wykonaniu zaleceń zgodnie z opracowaną ekspertyzą dendrologiczną.
245 /2015 P/15/025090 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 06.07.2015 08.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 238,31 Umowa dotyczy przyłączenia rozdzielnicy na Skwerze Umowa dotyczy przyłączenia rozdzielnicy na Skwerze Mieszkowskiego w Kołobrzegu.
246 /2015 1666/LW/2015/I Architekci Błaszczyk i Samborski S.P. 08.07.2015 01.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 105000,00 Promenada do OW Arka - dokumentacja projektowa Promenada do OW Arka - dokumentacja projektowa
247 /2015 1192/LW/2015/K-DR Stalmont S.J. A.Bilicki, W.Pawluć, M.Wieczorek 03.06.2015 20.05.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 120148,57 Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Parsętą w cia Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Parsętą w ciagu ul. Łopuskiego w Kołobrzegu
248 /2015 GN.271.29.2015.II Grzegorz Cymmerman Trader 27.02.2015 27.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 713,40 umieszczanie ogłoszeń w mediach elektronicznych umieszczanie ogłoszeń w mediach elektronicznych
249 /2015 1746/LW/2015/K-DR Stalmont S.J. A.Bilicki, W.Pawluć, M.Wieczorek 05.03.2015 08.07.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 1202028,05 Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Parsętą w cią Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Parsętą w ciągu ul. Łopuskiego w Kołobrzegu
250 /2015 1747/LW/2015/K-DR Bis-BudNadzórBudProjekZ.Pilipów.nieczynne 05.03.2015 09.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7894,00 Nadzór inwestorski na zadaniu "Przebudowa mostu dr Nadzór inwestorski na zadaniu "Przebudowa mostu drogowego na rzece Parsęcie w ciągu ul. Łopuskiego w Kołobrzegu"
251 /2015 1664/LW/2015/I FORTIM Doradztwo i Zabezpieczenia Przeciwpożarowe 07.07.2015 01.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 19434,00 Przebudowa Przedszkola nr 10 - ekspertyza ppoż. Przebudowa Przedszkola nr 10 - ekspertyza ppoż.
252 /2015 1716/LW/2015/I Urząd Dozoru Technicznego 28.05.2015 07.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 232,00 Kładka - windy - uzgodnienie dokumentacji trzech Kładka - windy - uzgodnienie dokumentacji trzech wind
253 /2015 1721/LW/2015/I Urząd Dozoru Technicznego 08.06.2015 07.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 306,56 CSS - badanie urządzenia (windy) CSS - badanie urządzenia (windy)
254 /2015 35/1/K-IO/2015 TAURON Sprzedaż Sp.z o.o. 24.03.2015 12.06.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 91642,25 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobr Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg w okesie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. Wniosek dotyczy części zamówienia obejmującego zakup energii elektrycznej wyłacznie na cele oświetlenie dróg i terenów publicznych w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
255 /2015 UMOWA NR UA-2/2015 Jakub Danielski 12.06.2015 12.06.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5880,00 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na a Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg, która obejmuje: a) wykonanie nowych kart adresowych dla wszystkich obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków Miasta Kołobrzeg, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 87/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 października 2014 r.; b) aktualizację mapy lokalizacji zabytków poprzez dokonanie zmiany posiadanych przez Zamawiającego plików typu Shapefile (.shp).
256 /2015 UMOWA NR SARP K1/2015 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Koszalinie 25.06.2015 25.06.2015 21.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 49999,50 Przedmiotem wniosku jest umowa na organizację konk Przedmiotem wniosku jest umowa na organizację konkursu urbanistyczno-architektonicznego ideowego na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworuc autobusowym w Kołobrzegu z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.
257 /2015 1722/LW/2015/I SANI-TECH GRUPA SBS Wacław,Bogdan Łazarczyk 03.06.2015 07.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 106887,00 Kolektory słoneczne - SP6 Kolektory słoneczne - SP6
258 /2015 1748/LW/2015/I Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne EKOBUD S.C. 08.07.2015 09.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5350,50 Przedszkole nr 10 - nadzór inwestorski Przedszkole nr 10 - nadzór inwestorski
259 /2015 1755/LW/2015/R Wydawnictwo Kamera Gauer Barbara i Robert sp j 15.06.2015 15.06.2015 10.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7380,00 Karty do gry - Klimatyczny Kołobrzeg Karty do gry - Klimatyczny Kołobrzeg
260 /2015 1442/LW/2015/R MIKODRUK COMPUTER S.C. 16.06.2015 11.06.2015 10.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5588,10 Zakup koszulek; delegacje zagraniczne. Zakup koszulek; delegacje zagraniczne.
261 /2015 1174/LW/2015/R PRO-SAN M.Jagiełka M.Wiszniewski Sp. J. 15.05.2015 19.05.2015 25.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 63596,43 Organizacja konferencji 11. Forum Samorządowego or Organizacja konferencji 11. Forum Samorządowego oraz wydarzeń towarzyszących
262 /2015 1541/LW/2015/R Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 19.06.2015 19.06.2015 21.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 Wynajem generatora prądotwórczego - Triathlon Wynajem generatora prądotwórczego - Triathlon
263 /2015 869/LW/2015/R PORT-FILM Wacław Chudy 29.06.2015 24.04.2015 17.08.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2952,00 Projekcje filmowe - Kino na Leżakach 12.07.2015 i Projekcje filmowe - Kino na Leżakach 12.07.2015 i 16.08.2015
264 /2015 GN. 271.99.2015.II Logo Studio Grafiki Reklamowej 13.07.2015 13.07.2015 17.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1273,05 usługa w zakresie obsługi nieruchomości własnych- usługa w zakresie obsługi nieruchomości własnych- zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż i malowanie zewnętrznych szyldów reklamowych, informujących o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
265 /2015 1543/LW/2015/R Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza - WYSTAWCA 16.06.2015 19.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6775,28 Noclegi - Triathlon Noclegi - Triathlon
266 /2015 1659/LW/2015/PU Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego 01.07.2015 03.07.2015 05.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.23.201 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.23.2015.I o współorganizację realizacji zadania własnego GMK, która będzie zawarta pomiędzy GMK a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia akcji edukacyjnej, nt. zagrożeń związanych ze skutkami spożywania alkoholu nad obszarami wodnymi oraz promowanie mody na aktywność nad wodą bez używek.
267 /2015 1816/LW/2015/PU Regionalny Szpital w Kołobrzegu 16.07.2015 16.07.2015 30.12.2015 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 30000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr 3037.1.24.2015.N Przedmiotem wniosku jest umowa nr 3037.1.24.2015.N zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Łopuskiego 31 w Kołobrzegu. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej dla Szpitala, w ramach realizacji wydatków z Dz. 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na rok 2015. Dotacja o której mowa w zostanie przekazana Szpitalowi z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych Szpitala, w tym dla: 1) Dziennego Oddziału Psychiatrycznego - 5.000,00 zł, 2) Oddziału Psychiatrycznego - 5.000,00 zł, 3) Oddziałów, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym - 20.000,00zł, Komórki organizacyjne Szpitala, wykorzystają dotację na realizację zadania: „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu a także prowadzenie działalności profilaktycznej służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień dla osób zamieszkałych w Gminie Miasto Kołobrzeg, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin”.
268 /2015 381/LW/2015/WS Sąd Rejonowy Kołobrzeg Wydział Ksiąg Wieczystych 31.03.2015 31.03.2015 03.04.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1396,00 Usługi biegłych - zaliczki na poczet opinii wydawa Usługi biegłych - zaliczki na poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób, kierowanych na badanie przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, w związku z prowadzonym postępowaniem o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.
269 /2015 1520/LW/2015/PU Sąd Rejonowy Kołobrzeg Wydział Ksiąg Wieczystych 18.06.2015 17.06.2015 25.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1884,00 Usługi biegłych - zaliczki na poczet opinii wydawa Usługi biegłych - zaliczki na poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób, kierowanych na badanie przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, w związku z prowadzonym postępowaniem o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.
270 /2015 1713/LW/2015/PU Sąd Rejonowy Kołobrzeg Wydział Ksiąg Wieczystych 08.07.2015 07.07.2015 15.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1460,00 Realizując obowiązki gminy wynikające z ustawy o w Realizując obowiązki gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z zapisami Miejskiego Programu P i RPA na rok 2015, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, co skutkuje złożeniem wniosku do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Do wniosku Komisja dołącza zebraną dokumentację, w tym opinię na piśmie z przeprowadzonego przez biegłych badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W razie gdy w dokumentacji brak jest w/w opinii, Sąd zarządza wykonanie badania przez biegłych i zwraca się do Miejskiej Komisji ds. RPA o pokrycie kosztów z tytułu zaliczki na poczet wydania opinii przez biegłych. Sąd wezwał Komisję do wpłacenia zaliczek na łączną kwotę 1.460,00 zł w sprawach o następujących sygnaturach: 1) Sygnatura akt III R Ns 143/15 na kwotę 292,00 zł 2) Sygnatura akt III R Ns 144/15 na kwotę 292,00 zł 3) Sygnatura akt III R Ns 163/15 na kwotę 292,00 zł 4) Sygnatura akt III R Ns 164/15 na kwotę 292,00 zł 5) Sygnatura akt III R Ns 165/15 na kwotę 292,00 zł
271 /2015 1818/LW/2015/PU Transfarm Sp.z o.o. 18.07.2015 16.07.2015 26.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1943,40 Przedmiotem wniosku jest zamówienie od firmy Trans Przedmiotem wniosku jest zamówienie od firmy Transfarm Sp.zo.o. przez Gminę Miasto Kołobrzeg testów narkotykowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu na działania operacyjne. Zakup jest finansowany w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
272 /2015 1613/LW/2015/PU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji-Gmina Miasto Kołobrzeg 29.06.2015 07.01.2015 30.08.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6000,00 Wykonawca zrealizuje w ramach Miejskiego Programu Wykonawca zrealizuje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program pn: „Bezpieczne wakacje z MOSiR-em 2015” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i alkoholowych z Kołobrzegu, jako formę promocji zdrowego stylu życia. Na program, zgodnie z przedłożonym wnioskiem, składają się m.in. następujące działania: 1) ogródek animacji ruchowej i plastycznej, 2) turnieje siatkówki plażowej, 3) konkursy rekreacyjno - sportowe, 4) zajęcia fitness, zajęcia z ratownikiem, 5) turnieje koszykówki „trio basket”, 6) piłka nożna plażowa, 7) konkurs budowli z piasku,
273 /2015 1612/LW/2015/PU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji-Gmina Miasto Kołobrzeg 29.06.2015 20.07.2015 28.08.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 25000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa na zorganizowanie w Przedmiotem wniosku jest umowa na zorganizowanie w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu, 10 - dniowej półkolonii z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno - profilaktycznym dla 50 dzieci w wieku 6 - 13 lat - podopiecznych MOPS w Kołobrzegu, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, zgodnie z przedłożoną ofertą cenową, w trzech terminach: 1) 20 - 31.07. 2015 r. - 20 osób 2) 17 - 28.08.2015 r. - 30 osób
274 /2015 44/K-DR/2015 Augustyniak Witold Pracownia Projektowa 30.04.2015 14.04.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3580,00 nadzór inwestorski na zadaniu: „Budowa ulicy Kraku nadzór inwestorski na zadaniu: „Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kołobrzegu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Kasprowicza”.
275 /2015 65/K-DR/2015 SKANSKA S.A 23.06.2015 19.06.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 11845,85 Zamówienie dodatkowe na roboty drogowe stanowiące Zamówienie dodatkowe na roboty drogowe stanowiące 2,52% zamówienia podstawowego (Umowa Nr 46/K-DR/2015 z dnia 29.04.2015 roku)
276 /2015 1806/LW/2015/I Pracownia Projektowa Góral Bartosz 17.07.2015 15.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18000,00 Przebudowa ul. Krzemienieckiej - dokumentacja proj Przebudowa ul. Krzemienieckiej - dokumentacja projektowa
277 /2015 1824/LW/2015/I Lex Crimen Agencja Ochrony 17.07.2015 17.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12500,00 Centrum Spraw Społecznych - system sygnalizacji i Centrum Spraw Społecznych - system sygnalizacji i włamania
278 /2015 1878/LW/2015/I Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 23.07.2015 24.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 146,79 CSS - opłata przyłączeniowa (przyłącza wod.-kan.) CSS - opłata przyłączeniowa (przyłącza wod.-kan.)
279 /2015 1823/LW/2015/I Logo Studio Grafiki Reklamowej 17.07.2015 17.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1298,04 Rewitalizacja mola spacerowego - tablica informacy Rewitalizacja mola spacerowego - tablica informacyjna
280 /2015 1479/LW/2015/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 18.06.2015 16.06.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 121639,80 Remont nawierzchni chodnika w ul. Okopowej w Kołob Remont nawierzchni chodnika w ul. Okopowej w Kołobrzegu
281 /2015 GN.271.98.2015.I Norma Biuro Usług Technicznych 03.08.2015 03.08.2015 17.08.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1070,10 określenie wartości odszkodowania za prawo uzytkow określenie wartości odszkodowania za prawo uzytkowania wieczystego przejętego na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości - działka nr 138/9, obr. 10, o pow. 0,0290 ha , KW K01L/00050287/5
282 /2015 870/LW/2015/R Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tozsamość Miasta 23.04.2015 24.04.2015 30.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15000,00 Gra Miejska 14.06.2015 i 15/16.08.2015 Gra Miejska 08./09.2015
283 /2015 1808/LW/2015/I Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Zubrzycka Danuta 09.07.2015 15.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 36777,00 Dojście na plażę przy ul. Arciszewskiego - projekt Dojście na plażę przy ul. Arciszewskiego - projekt + nadzór autorski
284 /2015 1792/LW/2015/K-IO Zakład Ślusarski Legutko Andrzej 21.07.2015 22.07.2015 10.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9963,00 Dostawa 2 szt. przestrzennych konstrukcji kwiatowy Dostawa 2 szt. przestrzennych konstrukcji kwiatowych, ocynkowanych, w tym : a) konstrukcja kwiatowa w kształcie kosza, b) konstrukcja przstrzenna w kształcie ryby
285 /2015 78/K-DR/2015 Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 14.07.2015 06.07.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 31355,57 Remont nawierzchni chodnika w ul. Złotej w Kolobrz Remont nawierzchni chodnika w ul. Złotej w Kolobrzegu
286 /2015 6/K-IO/2015 Eko Spalmed Wodecki Bogusław 12.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18000,00 Umowa nr ^/K-IO/2015 z dnia 12.01.2015r. (K-IO.623 Umowa nr ^/K-IO/2015 z dnia 12.01.2015r. (K-IO.6230.7.2014.IV) dot. gospodarowania przeterminowanymi lekami.
287 /2015 70/K-IO/2015 Kozera Adam Zakład Deratyzacji Dezynfekcji i Dezynsekcji 25.06.2015 25.06.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 65577,60 Chemiczne, trzykrotne nieszczenie roślin z gatunku Chemiczne, trzykrotne nieszczenie roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego rosnących w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
288 /2015 84/K-IO/15 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 06.08.2015 06.08.2015 30.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8602,05 Wykonanie prac remontowych nawierchni utwardzonych Wykonanie prac remontowych nawierchni utwardzonych na terenie Cmentarza Wojennego
289 /2015 84/K-IO/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 06.08.2015 06.08.2015 30.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 49950,00 Wykonanie remontu Pomnika Sanitariuszki Wykonanie remontu Pomnika Sanitariuszki (nawierzchnia)
290 /2015 72/K-IO/2015 Zakrzewski Andrzej Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych 08.07.2015 08.07.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 95000,00 Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjny Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg.
291 /2015 GN.271.1.15.2015.I Navi Glob Systemy infor Przestrzennej Pukaluk Maciej 06.08.2015 06.08.2015 06.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 922,50 zmiana użytku działek położonych w Kołobrzegu cele zmiana użytku działek położonych w Kołobrzegu celem oznaczenia ich zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania
292 /2015 1210/LW/2015/R Eurozet Sp. z o.o. 04.03.2015 16.06.2015 29.06.2015 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 615000,00 Powitanie wakacji z radiem ZET i TVP 2 - transmisj Powitanie wakacji z radiem ZET i TVP 2 - transmisja telewizyjna, wraz z poprzedzającą emisję, dwutygodniową kampanią na antenie radiowej i telewiazyjnej oraz wejścia oprawowe dedykowane Miastu Kołobrzeg
293 /2015 1391/LW/2015/INF Info System Usługi Informatyczne Roman i Tadeusz Groszek 21.05.2015 08.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2029,50 Opłata za wdrożenie oprogramowania do działu księg Opłata za wdrożenie oprogramowania do działu księgowości.
294 /2015 1474/LW/2015/INF Asseco Data Systems S.A.(UnizetoTechnologies S.A-wcześniej) 15.06.2015 15.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 534,44 Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla: - Sek Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla: - Sekretarz Miasta - E.Pełechata, - WO - K.Niezgoda, - WO - B.Urbanek.
295 /2015 INF.1333.01.2015.K Info System Usługi Informatyczne Roman i Tadeusz Groszek 23.06.2015 27.06.2015 26.06.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 47724,00 Serwis oprogramowania finansowo - księgowego. Serwis oprogramowania finansowo - księgowego.
296 /2015 1916/LW/2015/I Alplast Towarzystwo Handlowe Sp.j. A.Bąk i Spółka 03.08.2015 30.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 41000,00 CSS - wyposażenie serwerowni CSS - wyposażenie serwerowni
297 /2010 1891/LW/2015/I NBQ sp z o o 22.09.2010 27.07.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 15833,69 Poprawa dostępności do portu - Etap II (usługi Inż Poprawa dostępności do portu - Etap II (usługi Inżyniera Kontraktu
298 /2014 2136/LW/2015/I ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 29.09.2014 27.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 141,57 Plac Trzech Pokoleń - opłata przyłączeniowa Plac Trzech Pokoleń - opłata przyłączeniowa
299 /2015 1965/LW/2015/I PKP SA Polskie Linie Kolejowe 30.07.2015 05.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 Kładka - opłata za sprawowanie nadzoru ogólnego i Kładka - opłata za sprawowanie nadzoru ogólnego i udostępnienie gruntu kolejowego
300 /2015 2001/LW/2015/I ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 06.03.2015 10.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 752,17 Rewitalizacja mola spacerowego - przyłączenie do s Rewitalizacja mola spacerowego - przyłączenie do sieci
301 /2015 1944/LW/2015/INF Pro Publico Centrum Wspierania Administracji sp zo o 24.07.2015 24.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2829,00 Opłata za zakup pakietu raportów do systemu BeSTi@ Opłata za zakup pakietu raportów do systemu BeSTi@ (pakiet 1 + 4)
302 /2015 2000/LW/2015/I Euro Net Sp z o.o 30.07.2015 07.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1437,96 Zagospodarowanie molo - materiały promocyjne Zagospodarowanie molo - materiały promocyjne
303 /2015 1888/LW/2015/I Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 21.07.2015 27.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 90,00 CSS - czynności kontrolne (Sanepid) CSS - czynności kontrolne (Sanepid)
304 /2015 1871/LW/2015/I IVENTOR Filip Korowacki 17.07.2015 23.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 55227,00 Rewitalizacja mola -Animacje, event - kompleksowe Rewitalizacja mola -Animacje, event - kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie obsługi eventu na plaży centralnej przy molo
305 /2015 1869/LW/2015/I Good Taste Production Sp.z o.o. 17.07.2015 23.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 63345,00 Rewitalizacja molo - Technika koncertowa - komplek Rewitalizacja molo - Technika koncertowa - kompleksowa obsługa techniczna koncertu na plaży centralnej przy molo w Kołobrzegu
306 /2015 2035/LW/2015/R PRO-SAN M.Jagiełka M.Wiszniewski Sp. J. 28.08.2015 13.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5010,00 Noclegi dla delegacji z miast parnerskich Noclegi dla delegacji z miast parnerskich
307 /2015 1914/LW/2015/R Olymp OSW Firma Budowlano Instalacyjna Mat & Mad 27.07.2015 30.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1300,00 Nocleg dla delegacji z Berlina Pankow Nocleg dla delegacji z Berlina Pankow
308 /2015 1663/LW/2015/R Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 29.06.2015 01.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1600,00 Zabezpieczenie prądu na imprezę pn. "Kino na leżak Zabezpieczenie prądu na imprezę pn. "Kino na leżakach"
309 /2015 1952/LW/2015/EKS Jacht Klub Kołobrzeg 07.08.2015 04.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4000,00 Święto Żeglarskie - EKS. 425.22.2015.V Święto Żeglarskie - EKS. 425.22.2015.V
310 /2015 792/LW/2015/EKS Stowarzyszenie Euro Jachtklub POGOŃ 22.04.2015 28.06.2015 04.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 Dofinansowanie organizacji imprezy pn. Regaty Bak Dofinansowanie organizacji imprezy pn. Regaty Bakista Cup
311 /2015 1585/LW/2015/EKS Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland 29.06.2015 17.07.2015 18.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15000,00 Umowa na organizację imprezy pn. Festiwal Żagli IS Umowa na organizację imprezy pn. Festiwal Żagli ISSA - EKS.425.18.2015.V
312 /2015 2039/LW/2015/R DJ. PRO Kawałek Maciej 13.08.2015 13.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 984,00 Forum Profilaktyki Zdrowia "Morze zdrowia" zabezpi Forum Profilaktyki Zdrowia "Morze zdrowia" zabezpiecznie nagłośnienia
313 /2015 1209/LW/2015/R Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 22.05.2015 21.05.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3799,00 Międzynarodowe Targi Tour Salon - Poznań Międzynarodowe Targi Tour Salon - Poznań
314 /2015 2040/LW/2015/R TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Szczecin 13.08.2015 13.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1092,96 Forum Profilkaktyki Zdrowia "Morze zdrowia" zabezp Forum Profilkaktyki Zdrowia "Morze zdrowia" zabezpieczenie w toalety przenośne
315 /2015 1912/LW/2015/PU Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 31.07.2015 30.07.2015 01.08.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1107,00 Przedmiotem zlecenia jest wykonanie oraz ekspozycj Przedmiotem zlecenia jest wykonanie oraz ekspozycja 3 plakatów, umieszczonych na wiatach przystankowych, w ramach kampanii społecznej pn.: „Alkohol ciągnie na dno”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
316 /2015 1820/LW/2015/PU Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 12.03.2015 07.01.2015 15.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20000,00 Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji dla WO Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji dla WOTUAiW w Stanomienie w ramach realizacji wydatków z Dz. 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdz. 85153 - Zwalczanie Narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na rok 2015. Dotacja zostanie przekazana na realizację zadania pn: "Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zamieszkałych w Gminie Miasta Kołobrzeg.
317 /2015 1821/LW/2015/PU Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 12.03.2015 07.01.2015 15.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00 Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji dla WO Przedmiotem wniosku jest udzielenie dotacji dla WOTUAiW w Stanomienie w ramach realizacji wydatków z Dz. 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdz. 85153 - Zwalczanie Narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na rok 2015. Dotacja zostanie przekazana na realizację zadania pn: "Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zamieszkałych w Gminie Miasta Kołobrzeg.
318 /2015 1913/LW/2015/PU Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 12.03.2015 30.07.2015 01.08.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 380,04 Przedmiotem zlecenia jest wykonanie oraz ekspozycj Przedmiotem zlecenia jest wykonanie oraz ekspozycja 6 plakatów formatu A3, umieszczonych w gablotach autobusów komunikacji miejskiej, w ramach kampanii społecznej pn.: „Alkohol ciągnie na dno”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
319 /2015 79/K-IO/2015 HYDROWODKAN Sp.z o.o. 17.07.2015 01.08.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 122688,00 Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanali Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
320 /2015 1525/LW/2015/K-IO Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska 16.01.2015 18.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9900,00 Przedmiot i zakres umowy 1. Zamawiający powierza, Przedmiot i zakres umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać opracowanie pn.: 1) Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 dla Miasta Kołobrzeg z perspektywą na lata 2019-2022, który stanowi aktualizację obowiązującego Programu Ochrony Środowiska wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami. 2) Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2013 - 2014, zwany dalej Raportem. 2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do dwukrotnego stawienia się przed Radą Miasta Kołobrzeg celem przedstawienia przedmiotowej dokumentacji oraz celem udzielenia ewentualnych wyjaśnień. 3. Wykonawca uczestniczy w rozpatrywaniu przez Zamawiającego uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa i dokonuje ewentualnych poprawek w projekcie POŚ. 4. Dokumenty Programu Ochrony Środowiska oraz Raportu z realizacji POŚ w wersji przygotowanej do opiniowania wewnętrznego będą przekazywane Zamawiającemu informacyjnie, w formie elektronicznej. 5. Przesyłanie dokumentu Programu Ochrony Środowiska do opinii Zarządu Powiatu oraz Programu i prognozy do RDOŚ i PWIS leży po stronie Wykonawcy. 6. Dokumenty będące przedmiotem umowy po ustaleniu wersji ostatecznej (uzyskaniu pozytywnych opinii dot. POŚ od Zarządu Powiatu, dot. POŚ i prognozy od RDOŚ i PWIS, dot. Raportu), zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji wydrukowanej w ilości 3 egzemplarzy i na płycie cd. Umowa Nr 12/K-IO/15 została podpisana w dniu 16.01.2015r. Sprawa znak: K-IO.602.3.2014.IV.
321 /2015 2037/LW/2015/R Elmont Zakład Elektromontażowy Sławoj Kigina 17.08.2015 13.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Forum Profilkatyki Zdrowia "Morze zdrowia" zabezpi Forum Profilkatyki Zdrowia "Morze zdrowia" zabezpiecznie energetyczne.
322 /2015 1971/LW/2015/R Firma REKPROM Reklama-Promocja Melchior Bohuszewicz-Witkowski 05.08.2015 05.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7749,00 Aneks do umowy nr R.0543.1.2015.R reklama wielkopo Aneks do umowy nr R.0543.1.2015.R reklama wielkopowierzchniowa
323 /2015 1908/LW/2015/INF BIOIDENT Galewski Rafał 24.07.2015 30.07.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2927,40 Dostawa i uruchomienie czytnikia systemu RCP w bud Dostawa i uruchomienie czytnikia systemu RCP w budynku Ratusza
324 /2015 2036/LW/2015/R Elmont Zakład Elektromontażowy Sławoj Kigina 15.09.2015 13.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6150,00 Zabezpieczenie energetyczne dla II Forum Ekologicz Zabezpieczenie energetyczne dla II Forum Ekologicznego oraz EKO Targów
325 /2015 225/LW/2015/R.6 Firma REKPROM Reklama-Promocja Melchior Bohuszewicz-Witkowski 04.05.2015 01.03.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 38130,00 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22 Kampania Kołobrzeg za 50 % - edycja wiosenna 20-22.03 i jesienna 23-25.10 Reklama wielkopowierzchniowa
326 /2015 2207/LW/2015/R Uzdrowisko Kołobrzeg SA 08.09.2015 07.09.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 850,00 Noclegi podczas prezentacji Fest An der Panke Noclegi podczas prezentacji Fest An der Panke
327 /2015 WRM/10/15 Wolski Michał Polskie Biuro Podróży 02.09.2015 02.09.2015 25.09.2015   738,00 Zakup biletu do Brukseli i z powrotem  
328 /2015 2264/LW/2015/PU SPOŁEM KOŁOBRZEG Sp.z o.o. 11.09.2015 12.09.2015 01.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 500,00 Przedmiotem wniosku jest zakup artykułów spożywczy Przedmiotem wniosku jest zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek dla uczestników pikniku integracyjnego " Zdrowy tryb życia bez używek" dla mieszkańców osiedla nr 3 w Kołobrzegu.
329 /2015 2085/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 24.08.2015 27.09.2015 27.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 500,00 Przedmiotem umowy jest organizacja światowego dnia Przedmiotem umowy jest organizacja światowego dnia serca.
330 /2015 2086/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 29.08.2015 27.09.2015 27.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 500,00 Przedmiotem umowy jest organizacja światowego dnia Przedmiotem umowy jest organizacja światowego dnia serca.
331 /2015 1459/LW/2015/K-IO Pozorska Bogumiła Pracownia Projektowa Instalacji i Sieci Elektrycznych 18.06.2015 12.06.2015 28.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6519,00 Wykonania dokumentacji projektowej na zadanie: „Bu Wykonania dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej, Wielkopolskiej wraz z terenami przyległymi będącymi ciągami komunikacji pieszej i samochodowej działki nr: 11/35, 11/49, 11/50, 11/52, 11/53, 11/64, 11/68, 75/2 obr. 18 i działka nr 227 obr. 11 w Kołobrzegu.”,
332 /2015 83/K-IO/2015 Pracownia Elektryczna Mariusz Świder 03.08.2015 25.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1845,00 Dokumentacja projektowa na zadanie: „Budowa oświet Dokumentacja projektowa na zadanie: „Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul Zygmuntowskiej w Kołobrzegu działki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26” Zakres zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, na zadanie wymienione w § 1 pkt 1), wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) przez projektanta z uprawnieniami, wpisanego na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa - zawierające m.in.: a) projekt budowlany 5 egz., b) przedmiar robót 2 egz., c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 5 egz., d) kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) 1 egz., e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót określających szczegółowe warunki i wymagania stosowania materiałów, sposób wykonania robót, użycia sprzętu itp., a także wymagania w zakresie kontroli, wykonania badań i odbiorów, prób, rozruchów itp. przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku z uwzględ
333 /2015 2073/LW/2015/K-IO Alplast Towarzystwo Handlowe Sp.j. A.Bąk i Spółka 19.08.2015 19.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 Gmina Miasto Kołobrzeg, w związku z zakończeniem k Gmina Miasto Kołobrzeg, w związku z zakończeniem konkursu pt. „Zbieramy zużyte baterie” zamawia nw. towary wraz z dostawą jako nagrodę dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu. CPV: 32322000-6 1. Projektor ASK Proxima C411 (3LCD, XGA, 2800 ANSI, 3000:1, HDMI) 2. NOBO Wskaźnik laserowy P1 3. Uchwyt sufitowy do projektorów 8 lub 98 cm 4. Torba Avtek Bag+ na projektor - uniwersalna
334 /2015 1705/LW/2015/K-DR Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 13.07.2015 06.07.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 65595,97 Remont nawierzchni chodnika w ul. dworcowej w Koło Remont nawierzchni chodnika w ul. dworcowej w Kołobrzegu
335 /2015 2103/LW/2015/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 28.08.2015 26.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 25390,20 Zabezpieczenie ścieżki rowerowej, biegnącej wzdłuż Zabezpieczenie ścieżki rowerowej, biegnącej wzdłuż wybrzeża z Kołobrzegu do Podczela, przed osuwaniem się piasku morskiego z wydm.
336 /2015 13/I/2015/K-DR PUHP Pilawa Eugeniusz Pilawa 29.05.2015 19.08.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 8302,50 Konserwacja 3 dźwigów osobowych wraz z zapewnienie Konserwacja 3 dźwigów osobowych wraz z zapewnieniem pogotowia dźwigowego przez okres 1460 dni tj. 48 m-cy w ramach zadania związanego z dostawą i montażem urządzeń dźwigowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg .
337 /2015 109/K-IO/2015 FLUMEN Zakład Elektromechaniczno-Elektryczny Mistrz Rynio Dawid 22.10.2015 13.10.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3200,00 Dotyczy usługi o zakresie: 1. Montaż nitek świetl Dotyczy usługi o zakresie: 1. Montaż nitek świetlnych na konstrukcjach kwiatowych w kształcie łabędzi (Rondo Kardynała Ignacego Jeża) 2. Przegląd i dokonanie drobnych napraw girland,(sztuczny świerk) które montowane są w okresie świątecznym nad ul. Giełdową i ul. Gierczak w ilości 18 sztuk. 3. Wykonanie do 20 października 2015 r przeglądu nitek świetlnych i kurtyn świetlnych zakupionych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w poprzednich latach. Sporządzenie protokołu z przeglądu, z którego treści będzie wynikało ile elementów jest sprawnych technicznie i gotowych do montażu. Ile elementów jest uszkodzonych ale nadających się do naprawy. Ile elementów jest uszkodzonych i nadających się do utylizacji. 4. Montaż nitek świetlnych na 5 głogach znajdujących się na ul. Armii Krajowej na odcinku między ul. Łopuskiego i Sybiraków. Na każdym z głogów sznur nitek o długości ok. 100 m. Zakres usługi obejmuje również doprowadzenie energii elektrycznej, montaż elementów oświetleniowych w technologii LED, uruchomienie i serwis w ramach gwarancji nad działaniem zamontowanego oświetlenia w okresie od 4 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r
338 /2015 2329/LW/2015/R TVN Media Sp.z o.o. 10.09.2015 14.09.2015 20.09.2015 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 29999,70 Kampania billboardowa II Międzynarodowe Forum Ekol Kampania billboardowa II Międzynarodowe Forum Ekologiczne
339 /2015 2365/LW/2015/R Agencja Reklamowo-Promocyjna Sp.z o.o. 17.09.2015 21.09.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2460,00 Emisja mega billboardu na portalu Poznań, Emisja mega billboardu na portalu Poznań,
340 /2015 2404/LW/2015/R Kołobrzeg Polskie Centrum SPA 29.09.2015 25.09.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Organizacja Światowego Dnia Turystyki Organizacja Światowego Dnia Turystyki
341 /2015 2364/LW/2015/R Agencja Reklamowo-Promocyjna Sp.z o.o. 17.09.2015 21.09.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2460,00 Emisja spotu na portalu Poznań, Emisja spotu na portalu Poznań,
342 /2015 2465/LW/2015/R MEDIA IMPACT POLSKA Sp.z o.o. 01.10.2015 05.10.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1845,00 Turniej Miast - reklama prasowa i interenetowa mia Turniej Miast - reklama prasowa i interenetowa miasta Kołobrzeg
343 /2015 2397/LW/2015/R WebNext Franciszek Bonkowski 24.09.2015 24.09.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11992,50 Kampania Display wizerunkowea oraz zasięgowa dedyk Kampania Display wizerunkowea oraz zasięgowa dedykowana jesiennej akcji pn. „Kołobrzeg za 50%”
344 /2015 2208/LW/2015/R Biuro Podróży ZIMNY Krzysztof Zimny 09.09.2015 09.09.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1560,00 Noclegi podczas targów Tour Salon Poznań 2015 Noclegi podczas targów Tour Salon Poznań 2015
345 /2015 2548/LW/2015/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 12.10.2015 09.10.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8098,31 Zabezpieczenie klifu morskiego Zabezpieczenie klifu morskiego
346 /2015 2547/LW/2015/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 12.10.2015 09.10.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5783,45 Poprawa mocowania siatki zabezpieczającej pomost t Poprawa mocowania siatki zabezpieczającej pomost techniczny mostu Portowego oraz zabezpieczenia balustrady kładki drewnianej zlokalizowanej na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż wybrzeża z Kołobrzegu do Podczela.
347 /2015 89/K-DR/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 31.08.2015 21.08.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 73335,38 „Remont nawierzchni chodników w ulicach Źródlanej „Remont nawierzchni chodników w ulicach Źródlanej i Pomorskiej w Kołobrzegu”
348 /2015 GN.271.142.2015.I Iwona Januszewska 27.10.2015 27.10.2015 10.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 900,00 określenie wartości nieruchomości przy ul. Zdrojow określenie wartości nieruchomości przy ul. Zdrojowej, celem jej sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich , oraz nieruchomości przy ul. Trzebiatowskiej celem sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
349 /2015 2692/LW/2015/K-IO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 27.10.2015 27.10.2015 31.05.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 128460,42 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiosennej ob Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem i upiększaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg.
350 /2015 2755/LW/2015/PU Gama Firma Handlowa Obuchowski Jarosław 29.10.2015 03.11.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 273,11 Przedmiotem wniosku jest zakup części do zamontowa Przedmiotem wniosku jest zakup części do zamontowania w drzwiach pomieszczeń w częsci mityngowej NA i AA w budynku Centrum Spraw Społecznych. Wydatek nie zaliczony do strukturalnych.
351 /2015 94/K-DR/2015 Przedsiębiorstwo Robót Inż Infrabud 21.09.2015 14.09.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 114305,99 Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Dworcowej i K Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Dworcowej i Kolejowej w Kołobrzegu
352 /2015 86/K-DR/2015 Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 20.08.2015 21.08.2015 31.10.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 133136,41 Remont nawierzchni chodników w ul. Okopowej w Koło  
353 /2015 GN.271.143.2015.I Iwona Januszewska 22.10.2015 22.10.2015 12.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 wycena nieruchomości oddanych w użytkowanie wiecz wycena nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste pod potrzeby aktualizacji opłat rocznych ( 10 operatów )
354 /2015 2837/LW/2015/WRM Regionalne Centrum Kultury 10.11.2015 09.11.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3360,00 Folder "Za horyzontem" w ramach Europejskiego roku Folder "Za horyzontem" w ramach Europejskiego roku na Rzecz Rozwoju
355 /2015 2857/LW/2015/R Agencja Imprez MIX ART Artur Sempruch 16.11.2015 10.11.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 492,00 Obsługa techniczna, nagłośnienie eventu na molo. Obsługa techniczna, nagłośnienie eventu na molo.
356 /2015 117/K-IO/2015 Kumaci Ogarnięci Sp. z o. o. 04.11.2015 04.11.2015 02.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 16149,41 Opracowanie wraz z dostawą materiałów edukacyjno - Opracowanie wraz z dostawą materiałów edukacyjno - informacyjnych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg - tablice informacyjne, plakaty
357 /2015 97/K-DR/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.10.2015 01.10.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5940,00 utrzymanie w czystości wind przy kładce dla pieszy utrzymanie w czystości wind przy kładce dla pieszych
358 /2015 118/K-IO/2015 VIS-MEDIA S. C. Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska 04.11.2015 04.11.2015 19.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 2706,00 Opracowanie wraz z dostawą materiałów edukacyjno - Opracowanie wraz z dostawą materiałów edukacyjno - informacyjnych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg - druk ulotek
359 /2015 106/K-DR/2015 PUHP Pilawa Eugeniusz Pilawa 12.10.2015 12.10.2015 16.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4636,82 Konieczność wykonania naprawy skrzydła drzwi szyb Konieczność wykonania naprawy skrzydła drzwi szybowych w windzie osobowej zlokalizowanej przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg od strony ulicy Okopowej na skutek dewactacji.
360 /2015 2720/LW/2015/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 26.10.2015 26.10.2015 10.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 49327,92 Prace związane z obnizeniem krawężników z jednocze Prace związane z obnizeniem krawężników z jednoczesna zmianą struktury podłoża przed wejściem na jezdnię. - likwidacja barier architektonicznych na przejścich dla pieszych, dostosowanie przejść dla osób niewidomych.
361 /2015 2732/LW/2015/UA Grupa Design Rezulak Dariusz Sklep Komputerowy 16.11.2015 16.11.2015 23.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3564,54 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż dwó Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o zabytkach: - Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego - elewatorach potowych. Tablice stawiane są sukcesywnie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków od kilku lat w ramach zadań Gminnego Programu nad Zabytkami W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy, najkorzystniejsza okazała się oferta "Design" Grupa D. Rezulak
362 /2015 2636/LW/2015/EKS Klub Sportowy SZCZEREK FIGHT TEAM 20.10.2015 19.10.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Organizacja imprezy MMA - EKS.425.2.105.V Organizacja imprezy MMA - EKS.425.2.105.V
363 /2015 2706/LW/2015/K-DR Znak Pol s.c. Zienkiewicz W Butkiewicz R 30.10.2015 28.10.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12841,20 Montaż progów zwalniajacych w ulicy Ogrodowej i Mo Montaż progów zwalniajacych w ulicy Ogrodowej i Morcinka oraz konserwacja znaków aktywnych D-6
364 /2015 2102/LW/2015/K-DR Sontowski Jan Autorska Pracownia Projektowa 28.08.2015 26.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12300,00 Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy u Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) - ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego
365 /2015 GN.271.1.33.2015.V. GEODUS Pracownia Geodezyjna Katarzyna Sochacka-Ostrówka 24.11.2015 24.11.2015 24.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1200,00 usługi geodezyjne- rozgraniczenie gruntów pokrytyc usługi geodezyjne- rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami płynącymi od gruntów przyległych, działka nr 5/1
366 /2015 2705/LW/2015/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 30.10.2015 28.10.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17528,12 Wykonanie peronów z kostki betonowej brukowej dla Wykonanie peronów z kostki betonowej brukowej dla komunikacji miejskiej w ul. Chodkiewicza oraz odwodnienie ul. Klonowej w Kołobrzegu
367 /2015 2674/LW/2015/K-DR Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 29.10.2015 23.10.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 18157,92 Budowa zatok parkingowych w ul. Cisowej w Kołobrze Budowa zatok parkingowych w ul. Cisowej w Kołobrzegu
368 /2015 3032/LW/2015/I Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 21.10.2015 03.12.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 53937,53 Montaż stojaków na rowery na terenie szkół podstaw Montaż stojaków na rowery na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
369 /2015 3048/LW/2015/K-IO KOPP Spółka z o.o. 09.11.2015 09.11.2015 23.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14253,43 Dostawa ławek parkowo/miejskich z drewna kompozyto Dostawa ławek parkowo/miejskich z drewna kompozytowego - szt 60 , bez oparć bocznych , na kostrukcji żeliwnej
370 /2015 2773/LW/2015/K-L Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 29.06.2015 30.06.2015 10.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5708,85 Umowa na remont nawierzchni chodnika z płytek przy Umowa na remont nawierzchni chodnika z płytek przy ul. Okopowej (dz. nr 40/4 obr.13)
371 /2015 2785/LW/2015/K-L Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 14.10.2015 15.10.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7936,77 Umowa na roboty dodatkowe - remont nawierzchni pod Umowa na roboty dodatkowe - remont nawierzchni podwórek przy ul. artyleryjskiej 26-36 i 6 Dywizji Piechoty (dz. nr 24/4 obr.18)
372 /2015 2775/LW/2015/K-L Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 17.09.2015 17.09.2015 15.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5653,77 Umowa na remont nawierzchni z kostki betonowej prz Umowa na remont nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Rzemieslniczej (dz. nr 89 obr.19)
373 /2015 3030/LW/2015/I Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 19.11.2015 03.12.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 60808,09 Budowa miejsc postojowych wraz z placem manewrowym Budowa miejsc postojowych wraz z placem manewrowym na działce nr 204/3 obr. 17
374 /2015 GN. 271.155.2015.I Iwona Januszewska 04.12.2015 04.12.2015 19.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1600,00 usługi wyceny- wykonanie 6 operató szacunkowych ok usługi wyceny- wykonanie 6 operató szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości lokalowych połozonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
375 /2015 3180/LW/2015/K-DR Beljan Biuro Projektowe Bobrowski Jan 03.07.2015 15.12.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 23124,00 Opracowanie dokumentacji projektowej "Remont ulicy Opracowanie dokumentacji projektowej "Remont ulicy E. Gierczak wraz z wymiana oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
376 /2015 3085/LW/2015/K-L KOPP Spółka z o.o. 09.11.2015 09.11.2015 23.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15996,57 Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa ławek pa Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa ławek parkowo / miejskich z drewna kompozytowego dla Gminy Miasto Kołobrzeg
377 /2015 849/LW/2015/K-IO Nowicki Jan Usługi Projektowe Bud Wodne i Mel 28.04.2015 28.04.2015 10.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3936,00 Wykonanie kompletnych dokumentacji operatów wodnop Wykonanie kompletnych dokumentacji operatów wodnoprawnych na: 1) odprowadzenie ścieków deszczowych z istniejącego układu odwodnieniowego na terenie miasta Kołobrzeg do rzeki Stramniczki, 2) odprowadzenie ścieków z istniejącego układu odwodnieniowego z terenu miasta Kołobrzeg do morza: wylotem ? 600 w km 331+370, ? 250 w km 330+750, ? 600 w km 327+960,
378 /2015 3162/LW/2015/K-DR Arret Sp.z o.o. 23.10.2015 23.10.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 13378,71 Montaż wiaty przystankowej Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.
379 /2015 3135/LW/2015/K-L Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 07.12.2015 07.12.2015 14.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6325,30 Umowa na remont: nawierzchni napodwórku komunalnym Umowa na remont: nawierzchni napodwórku komunalnym przy ul. J. Narodowej 74 (dz. nr 79/3 obr.10) oraz przykanalika i studzienki rewizyjnej przy ul. J. Narodowej 64-66 (dz. nr 66/72 obr.10)
380 /2015 3089/LW/2015/R Elmont Zakład Elektromontażowy Sławoj Kigina 07.12.2015 07.12.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2706,00    
381 /2015 3137/LW/2015/K-L Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 18.08.2015 18.08.2015 31.10.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 105000,00 Umowa na remont nawierzchni podwórek komunalnych p Umowa na remont nawierzchni podwórek komunalnych przy ul. Artyleryjskiej 26-36 ul. Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu
382 /2015 3136/LW/2015/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 18.08.2015 11.12.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 78652,80 Remont nawierzchni podwórek przy ul. Artyleryjskie Remont nawierzchni podwórek przy ul. Artyleryjskiej i Narutowicza w Kołobrzegu
383 /2015 3138/LW/2015/I Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 18.08.2015 11.12.2015 31.12.2015 przetarg nieograniczony - art. 39 70000,00 Budowa miejsc postojowych przy ul. Artyleryjskiej Budowa miejsc postojowych przy ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu
384 /2015 134/LW/2015/WS Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego 20.02.2015 15.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 40865,00 Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publiczn Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - " Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych". Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Płatność w transzach: 1) I transza w wysokości 5.865,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć zł), w terminie do dnia 27.02.2015r. 2) II transza w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy zł), w terminie do dnia 30.03.2015r. 3) III transza w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy zł), w terminie do dnia 30.04.2015r. 4) IV transza w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy zł), w terminie do dnia 30.05.2015r. 5) V transza w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy zł), w terminie do dnia 30.06.2015r. 6) VI transza w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy zł), w terminie do dnia 30.08.2015r. 7) VII transza w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy zł), w terminie do dnia 30.09.2015r.
385 /2015 1338/LW/2015/WS Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego Delegatura Koszalin 05.03.2015 01.03.2015 15.07.2015 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 6700,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.3.1.2015. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.3.1.2015.III o o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - „Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych w placówkach oświatowych, mających na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem przemocy w rodzinie” zawarta w dniu 05.03.2015r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, a Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego, Koszalińską Delegaturą. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: ”Powiedz NIE Przemocy i Uzależnieniom”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.01.2015r. z uwzględnieniem opisu poszczególnych działań
386 /2015 1344/LW/2015/PU Stowarzysz.Uzyt.Psych.Opiek.FENIKS 05.03.2015 26.02.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5940,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.3.2.2015. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.3.2.2015.III o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - „Realizacja działań na rzecz ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie" zawarta w dniu między Gminą Miasto Kołobrzeg, a Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem:„”Grupa Wsparcia dla ofiar przemocy” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09.01.2015r. z uwzględnieniem opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kosztorysu zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
387 /2015 1345/LW/2015/PU Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego Delegatura Koszalin 05.03.2015 03.01.2015 31.12.2015 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 9000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.3.3.2015. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.3.3.2015.III o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - „Realizacja działań na rzecz ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie” zawarta w dniu 05.03.2015r. między: Gminą Miasto Kołobrzeg, a Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego, Koszalińską Delegaturą Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: „Dyżury konsultanta dla osób doświadczających przemocy”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.01.2015r. z uwzględnieniem opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kosztorysu zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
388 /2015 INF.1131.02.2015.K Alplast Towarzystwo Handlowe Sp.j. A.Bąk i Spółka 20.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 przetarg ograniczony - art. 47 127840,05 Dostawa sprzętu komputerowego  
389 /2015 1346/LW/2015/PU Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego Delegatura Koszalin 05.03.2015 01.09.0150 31.12.2015 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 7500,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.3.4.2015. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.3.4.2015.III o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - „Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry kołobrzeskich placówek oświatowych i prozdrowotnych” zawarta w dniu 5.03.2015r.w Kołobrzegu, między: Gminą Miasto Kołobrzeg, a Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego, Koszalińską Delegaturą Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: „”Uniwersytet dla rodziców”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.01.2015r. z uwzględnieniem opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kosztorysu zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
390 /2015 1521/LW/2015/PU Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 17.06.2015 17.06.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 40000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.12.2015 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.12.2015.II zawarta pomiędzy Gminyą Miasto Kołobrzeg a Polskim Towarzystwem Krajoznawczym.o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym".
391 /2015 UMOWA NR UA-1/15 Grupa Design Rezulak Dariusz Sklep Komputerowy 12.01.2015 12.01.2015 31.01.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5960,58 wykonanie tablic informaycjnych o zabytkach Przedmiotem umowy jest wykonanie 4 tablic informacyjnych o zabytkach: Plac Przybylskiego, 2 tablice o Parku im. Jedności Narodowej i 1 o forcie Ujście oraz jednej nalepy na tablicę o Baszcie Lontowej
392 /2009 K-L/28/09 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 16.03.2009 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 250123,92 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Łopusk Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Łopuskiego 54 A-B w Kołobrzegu.
393 /2015 UMOWA O DZIEŁO NR UA-4/2015 Zienko Magdalena 03.11.2015 05.11.2015 31.08.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 14000,00 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania pr „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami Przesmyk a Wschodnią - o pow. ok. 14,60 ha”
    aneks   03.11.2015 05.11.2015 31.03.2017   0,00 zmiana terminu realizacji umowy  
394 /2015 UMOWA O DZIEŁO NR UA-5/15 Zienko Magdalena 03.11.2015 05.11.2015 31.08.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 13000,00 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania pr „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Mickiewicza, Zdrojową i Solną wraz z ul. Spacerową - o pow. ok. 5,96 ha”
    aneks   03.11.2015 05.11.2015 31.03.2017   0,00 zmiana terminu realizacji umowy  
    aneks   03.11.2015 05.11.2015 31.03.2017   0,00 zmiana terminu realizacji umowy  
395 /2015 UMOWA O DZIEŁO NR UA-6/15 Zienko Magdalena 03.11.2015 05.11.2015 31.08.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 13000,00 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania pr „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego wokół mola spacerowego - o pow. ok. 6,08 ha”
396 /2015 UMOWA O DZIEŁO NR UA-7/15 Poźniak Andrzej 03.11.2015 05.11.2015 30.06.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 5000,00 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania pr „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja - o pow. ok. 10,98 ha”
    aneks   03.11.2015 05.11.2015 31.03.2017   0,00 zmiana terminu realizacji umowy  
397 /2015 UMOWA NR UA-8/15 BUDPLAN Sp.z o.o. 07.12.2015 07.12.2015 31.08.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 97783,77 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg 5-Trzebiatowska z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6 obr. 18 o pow. ok. 485,44 ha
    aneks   07.12.2015 07.12.2015 31.03.2017   0,00 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  
398 /2007 44/K/07 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.06.2007 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 44399,28 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Bema 5 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Bema 5 w Kołobrzegu.
399 /2015 UMOWA NR UA-9/15 KONCEPT Pracownia Urbanistyczna Chlebowski Michał 07.10.2015 07.12.2015 15.09.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 22000,00 opracowanie planu zagpospodarowania przestrzennego opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla teenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego o pow. ok. 25,69 ha.
    aneks   07.10.2015 07.12.2015 31.03.2017   0,00 zmiana terminu realizacji umowy  
400 /2006 68/K/06 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 03.11.2006 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 404930,52 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszal Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej 62-66B w Kołobrzegu.
401 /2007 45/K/2007 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 16.07.2007 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1231136,64 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Jednoś Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Jedności Narodowej 88,89,90 w Kołobrzegu.
402 /2010 63/K-L/2010 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 24.06.2010 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7260,60 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Wolnoś Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Wolności 12/1 w Kołobrzegu.
403 /2015 129/K-IO/2015 Eko Spalmed Wodecki Bogusław 22.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18000,00 Umowa Nr 129/K-IO/2015 podpisana w dniu 22.12.2015 Umowa Nr 129/K-IO/2015 podpisana w dniu 22.12.2015r. dot. zagospodarowania przeterminowanymi lekami w 2016 roku.
404 /2016 89/LW/2016/UA Latuszek Mirosław Geodezja Sp z o o 11.01.2016 13.01.2016 18.01.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 861,00 przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostar przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów geodezyjnych do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Uzdrowisko Wschód" dla terenu położonego wokół mola spacerowego
405 /2016 8/K-IO/2016 ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 08.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 34300,00 Usługa utrzymania w sprawności iluminacji Ratusza, Usługa utrzymania w sprawności iluminacji Ratusza, Latrni Morskiej, Baszty Prochowej i Pomnika Sanitariuszki polegająca na wykonaniu niżej wymienionych prac: 1) Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń iluminacji Ratusza, 2) Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Baszty Prochowej, 3) Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Latarni Morskiej, 4) Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Pomnika Sanitariuszki, 5) Konserwacja z wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji oświetlenia architektonicznego iluminacji na zewnątrz Ratusza w tym w fosie Ratusza, 6) Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu dwóch latarni zabytkowych wypożyczonych z Muzeum Oręża w Kołobrzegu zasilanych z obwodu iluminacji Ratusza oraz oświetlenia ulicznego od północnej stronie Ratusza również zasilanych z obwodu iluminacji Ratusza, 7) Wymiana dwóch studzienek elektrycznych zasilającej oświetlenie okolicznościowe w miejsce zdemontowanej. 8) Obsługa i konserwacja obwodów zasilających oświetlenie okolicznościowe, przyłączane do obwodów iluminacji Ratusza w tym studzienek elektrycznych. 9) Bieżąca kontrola stanu technicznego i mocowania nitek świetlnych LED oświetlenia okolicznościowego zainstalowanych na czterech drzewkach znajdujących się przy ul Ratuszowej (na wysokości lokalu Adabar). 10) Demontaż i montaż kurtyn świetlnych na wieżyczkach Ratusza, 11) Nadzór przy przyłączaniu choinki ustawianej w centralnej części Placu Ratuszowego i przygotowanie dedykowanej studzienki elektrycznej do przyłączenia cho
406 /2012 22/LW/2016/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 04.12.2012 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3789,60 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Ryback Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybackiej 7 w Kołobrzegu.
407 /2014 92/K-L/2014 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.07.2014 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 558255,36 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Ryback Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybackiej 7D w Kołobrzegu.
408 /2015 73/K-L/15 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.07.2015 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 559082,28 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Ryback Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybackiej 7C w Kołobrzegu.
409 /2016 1/K-IO/2016 COLUMBUS Sp.z o.o. 11.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9000,00 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Usługę tran Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Usługę transmisji danych GPRS w ramach systemu zarządzania oświetleniem COLUMBUS z wykorzystaniem publicznego APN firmy +PLUS 2. Usługę elektronicznego, zdalnego nadzoru pracy systemu zarządzania oświetleniem 3. Usługę serwisu oprogramowania i sprzętu systemu COLUMBUS na wezwanie w zakresie niepodlegającym gwarancji.
410 /2015 79/K-IO/2015! HYDROWODKAN Sp.z o.o. 17.07.2015 01.01.2016 31.07.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 171763,20 Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanali Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej - umowa 79/K-IO/2015 z dnia 17.07.2015 r.
411 /2015 72/K-IO/2015. Zakrzewski Andrzej Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych 08.07.2015 01.01.2016 30.06.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 84000,00 Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjny Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych i stawów w granicach miasta Kołobrzeg - umowa 72/K-IO/2015 z 08.07.2015 r.
412 /2015 35/K-IO/2015 TAURON Sprzedaż Sp.z o.o. 24.03.2015 01.01.2016 31.10.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 179189,25 Zakup energii elektrycznej od TAURON Sprzedaż sp. Zakup energii elektrycznej od TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
413 /2015 ANEKS NR 1 4/K-IO/2015 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 16.12.2015 01.01.2016 29.02.2016 z wolnej ręki - art. 66 85000,00 Wniosek dotyczy podpisanej w roku 2015 umowy na ek Wniosek dotyczy podpisanej w roku 2015 umowy na eksploatację oświetlenia ulic i terenów publicznych należącego do Gminy Miasto Kołobrzeg. Umowa nr 4/K-IO/2015 została przedłużona aneksem z dnia 16.12.2015 i obowiązuje do 29 .02.206 r. Podstawowe zapisy obowiącującej umowy: § 3 Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić działanie oświetlenia w czasie od zmroku do świtu. Wobec Zleceniobiorcy dopuszcza się do 5% ilości niesprawnych punktów świetlnych w stosunku do ogólnej ich liczby. § 4 1. W trakcie trwania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest utrzymywać sieć oświetleniową w należytym stanie technicznym, tak aby jej stan nie zagrażał zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi oraz zwierząt oraz wykonywać prace awaryjne w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia telefonicznego, od daty otrzymania zgłoszenia pisemnego wysłanego pocztą lub od daty otrzymania zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail wymieniony w § 5 ust. 4.,chyba ,że wykonanie prac awaryjnych związane jest z uzyskaniem niezbędnych prawem zezwoleń a termin ich uzyskania jest niezależny od wykonawcy oraz jeśli wymagane będą materiały lub części na który czas oczekiwania na dostawę jest dłuższy niż 3 dni. Termin usunięcia awarii w tym przypadku jest odpowiednio przesunięty. 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić rejestr otrzymanych zgłoszeń awarii. 3. Na życzenie Zleceniodawcy wyrażone na piśmie, Zleceniobiorca wykona prace wykraczające poza standard określony w ust.1, jak również montaż i demontaż oraz wydzierżawienie elementów oświetlenia okolicznościowego jeśli ich montaż zostanie zlecony. § 5 1. W ramach obowiązku określonego w § 4 Zleceniobiorca w ramach eksploatacji sieci oświetleniowych zapewnia: wykonywanie prac eksploatacyjnych, wykonywanie prac awaryjnych. 2. Prace eksploatacyjne wykonywane przez Zleceniobiorcę w ramach odpłatności określonej w § 7 ust. 2 pkt 1) umowy: 1) zarządzanie i prowadzenie ruchu urządzeń oświetleniowych
414 /2014 EZ2 - 074/03/2014 PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski 01.01.2014 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3508,00 Usługa utrzymania oświetlenia kładki na torami. Us Usługa utrzymania oświetlenia kładki na torami. Usługa świadczona na podstawie umowy nr EZ2 - 074/03/2014 podpisanej z PKP ENERGETYKA SA, która jest właścicielem oświetlenia na kładce. Umowa ważana od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
415 /2015 65/LW/2016/K-DR ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 31.12.2015 12.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 29062,44 Konserwacja sygnalizacji świetlnej drogowej w pasa Konserwacja sygnalizacji świetlnej drogowej w pasach drogowych dróg gminnych w Kołobrzegu
416 /2012 104/LW/2016/K-IO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 31.01.2012 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 29520,00 Dzierżawa placu składowego na terenie siedziby MZZ Dzierżawa placu składowego na terenie siedziby MZZDiOŚ oraz prowadzenie obsługi magazynu
417 /2016 9/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 08.01.2016 08.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 120000,00 Usługa w zakresie prac remontowych na kanalizacji Usługa w zakresie prac remontowych na kanalizacji deszczowej
418 /2015 EOŚ-8/2015 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 17.08.2015 01.01.2016 31.12.2017 z wolnej ręki - art. 66 2967100,36 Komleksowa umowa na usługę oświetleniowa terenów p Komleksowa umowa na usługę oświetleniowa terenów publucznych Gminy Miasto Kołobrzeg., dotycząca utrzymania w sprawności technicznej sieci oświetleniowej i dostawy energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia.
    aneks   17.08.2015 01.01.2016 31.12.2017   22412,20 Aneks nr 3 z 31.08.2016 r.  
419 /2016 2/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 753,00 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
420 /2016 3/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 213,00 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
421 /2016 4/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 765,00 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
422 /2016 5/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 493,80 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
423 /2016 6/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 206,40 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
424 /2016 7/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 213,60 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
425 /2016 8/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 468,00 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
426 /2016 9/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 417,00 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
427 /2016 10/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 474,00 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
428 /2016 11/2016 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 07.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 387,00 przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń przedmiotem wniosku sa umowy na najem pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na przechowywanie części ruchomości z lokali mieszkalnych po eksmisji dotyczy lokali położonych przy ul. jedności narodowej 88 A-B i 90
429 /2016 202/LW/2016/K-DR ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 22.01.2016 21.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5983,62 Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej dr Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej drogowej
430 /2016 5/K-IO/2016 Biuro Konserwacji Przyrody s.c. Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński 25.01.2016 25.01.2016 30.04.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3813,00 Opracowanie ścieżki dendrologicznej w Parku im. Je Opracowanie ścieżki dendrologicznej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu (opracowanie projrktu).
431 /2016 186/LW/2016/K-DR Wie Mir s c Usługi Budowlano Drogowe 18.01.2016 20.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 984,00 Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany nawie Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany nawierzchni bitumicznej w ul. Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu
432 /2015 3238/LW/2015/INF ABC PRO Sp. z o.o. 13.12.2015 21.12.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4920,00 Licenacja oprogramowania Legislator Premium. Licenacja oprogramowania Legislator Premium.
433 /2015 13/I/2015/K-DR/2016 PUHP Pilawa Eugeniusz Pilawa 29.05.2015 01.01.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 19926,00 Konserwacja urządzeń dźwigowych wraz z zapewnienie Konserwacja urządzeń dźwigowych wraz z zapewnieniem pogotowia dźwigowego na podstawie umowy nr 13/I/2015 z dnia 29.05.2015r. umowa zawarta na okres 4 lat tj.do 31.07.2019r.
434 /2016 257/LW/2016/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 08.01.2016 08.01.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 169942,51 Przedmiotem jest wykonanie obsady i utrzymanie kwi Przedmiotem jest wykonanie obsady i utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przesytzrnnych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
435 /2015 286/LW/2016/SM Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 21.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 23616,00 Aneks SM. 5521.11.41.2015.N do umowy 01/WZK/2014 Aneks SM. 5521.11.41.2015.N do umowy 01/WZK/2014 dotyczącej serwisu i przeglądu systemu monitoringu miejskiego zawarty w dniu 21.12.2015 okres obowiącywania do 31.12.2016 r.
436 /2016 135/LW/2016/OR Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 20.01.2016 15.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4345,00 ALMAKO HiU Sp. J dostawa KOPERT Umowa OR.3226.10 ALMAKO HiU Sp. J dostawa KOPERT Umowa OR.3226.10.2016.V
437 /2016 162/LW/2016/SM Jantar Wody Mineralne 01.01.2016 19.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 zakup wody mineralnej na potrzeby SM zakup wody mineralnej na potrzeby SM
438 /2016 136/LW/2016/OR Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 20.01.2016 15.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2260,00 ALMAKO HiU Sp.J Umowa nr OR 3226.11.2016.V - PIE ALMAKO HiU Sp.J Umowa nr OR 3226.11.2016.V - PIECZATKI
439 /2016 140/LW/2016/OR Jantar Wody Mineralne 20.01.2016 18.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17662,88 UMOWA JANTAR dostawa wody 2016 rok Umowa Nr OR.32 UMOWA JANTAR dostawa wody 2016 rok Umowa Nr OR.3226.12.2016.V OR.2600,.3.2016.VI
440 /2016 161/LW/2016/OR Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 26.01.2016 19.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16623,84 ALMAKO dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Mia ALMAKO dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Kołobrzeg OR.3226.15.2015.V Umowa OR.2600.134.2015.VI Zapytanie
441 /2016 180/LW/2016/OR Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 26.01.2016 20.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 30572,60 Umowa OR.3226.16.2016.V Amako dostawa papieru kse Umowa OR.3226.16.2016.V Amako dostawa papieru ksero dla Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2016 roku
442 /2016 97/LW/2016/SM ZUS Warszawa ul. Szamocka 3,5 Oddział Koszalin 01.01.2016 14.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 43370,72 Dzierżawa pomieszczeń od ZUS ul. Ratuszowa 12 Dzierżawa pomieszczeń od ZUS ul. Ratuszowa 12
    aneks   28.01.2016 01.01.2016 31.12.2016   100000,00   Dotacja - MUKS Kotwica 50
443 /2016 302/LW/2016/EKS Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 28.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 400000,00 Dotacja - MUKS Kotwica 50 Dotacja - MUKS Kotwica 50
444 /2016 299/LW/2016/EKS Kołobrzeski Klub Koszykarski Kotwica Kołobrzeg SA 28.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 1400000,00 Dotacja - MKP Kotwica Kołobrzeg Dotacja - MKP Kotwica Kołobrzeg
445 /2016 314/LW/2016/SM Auto Centrum Jacex sp jawna R.E.Kozłowscy 29.01.2016 29.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Umowa na mycie pojazdów Straży Miejskiej na 2016 r Umowa na mycie pojazdów Straży Miejskiej na 2016 rok; SM.5521.1.7.2016.I
446 /2016 6/K-IO/2016 Usługi Transportowe Jacek Szwarc 28.01.2016 28.01.2016 23.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 40000,00 Likwidacja dzikich wysypisk  
447 /2016 163/LW/2016/BRM Jantar Wody Mineralne 20.01.2016 20.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 Zakup wody mineralnej na potrzeby BRM Zakup wody mineralnej na potrzeby BRM
448 /2016 44/LW/2016/OR Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 04.01.2016 04.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8856,00 serwis , przeglądy i konserwacja systemu alarmoweg serwis , przeglądy i konserwacja systemu alarmowego w ratuszu
449 /2016 224/LW/2016/K-L ZWIERZAK Gabinet Weterynaryjny Kurzak Małgorzata 01.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 71280,00 wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na z wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom.
450 /2016 288/LW/2016/K-DR BIS BUD Nadzór Budowlany i Projektowanie Pilipów Zbigniew 04.02.2016 04.02.2016 31.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5571,90 Opracowanie przegladów podstawowych obiektów mosto Opracowanie przegladów podstawowych obiektów mostowych
451 /2016 7/K-IO/2016 Kozera Adam Zakład Deratyzacji Dezynfekcji i Dezynsekcji 05.02.2016 05.02.2016 31.10.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 22958,64 Deratyzacja wysepki oraz skarpy wokół stawu na ter Deratyzacja wysepki oraz skarpy wokół stawu na terenie w Parku im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X, na terenie Skweru im. kom. Stanisława Mieszkowskiego, Parku im. Stefana Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu.
452 /2016 OR.3226.1.2016.V Printcom Sp. z o.o. Sp.k. 11.01.2016 11.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11660,40 Dzierżawa kopertownicy Dzierżawa kopertownicy
453 /2015 3305/LW/2015/PU Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy 27.01.2015 15.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17245,00 "Realizacja działań pomocowych na rzecz najuboższy "Realizacja działań pomocowych na rzecz najuboższych mieszkańców Kołobrzegu, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem uzależnień" Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
454 /2015 1214/LW/2015/WS Regionalny Szpital w Kołobrzegu 01.04.2015 25.05.2015 15.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 80000,00 Przedmiotem wniosku jest dotacja celowa dla Wojewó Przedmiotem wniosku jest dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji lądowiska dla śmigłowców medycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
455 /2015 2087/LW/2015/WS Urząd Miasta Kołobrzeg 24.08.2015 27.09.2015 27.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 -500,00 Przedmiotem umowy jest organizacja światowego dnia Przedmiotem umowy jest organizacja światowego dnia serca.
456 /2015 2433/LW/2015/WS PGF URTICA Sp.z o.o. 09.09.2015 09.09.2015 21.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16800,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.3037.7.2015.I Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.3037.7.2015.I z PGF URTICA Sp. z o. o. na sprzedaż i dostawę szczepionki przeciwko grypie typu Vaxigrip.
457 /2015 2296/LW/2015/WS Zespół Szkół Ogólnokształcących im.M.Kopernika 20.05.2015 15.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7610,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Stowarzys Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Stowarzyszenie Amazonek” zadania publicznego pod nazwą „ Mam, haka na raka”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
458 /2015 2297/LW/2015/WS Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Kołobrzeg 24.02.2015 01.03.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3303,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie S Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie Stowarzyszenie Diabetyków” zadania publicznego pod nazwą „ Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Kołobrzegu, w tym prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
459 /2015 2298/LW/2015/WS Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Kołobrzeg 24.02.2015 15.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11700,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie Z Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie Związek Diabetyków” zadania publicznego pod nazwą „ Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Kołobrzegu, w tym prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
460 /2015 2299/LW/2015/WS Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu 24.02.2015 15.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie S Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym” zadania publicznego pod nazwą „ Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Kołobrzegu”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
461 /2015 2301/LW/2015/WS Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy 24.02.2015 15.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11650,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Zachodnio Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża” zadania publicznego pod nazwą „Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Kołobrzegu, w tym prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
462 /2015 2303/LW/2015/WS Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych 24.02.2015 15.02.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Oddział Z Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Oddział Zachodniopomorski Polskiego Stowarzyszenia Głuchych” zadania publicznego pod nazwą „Mówiąc językiem znaków 2015”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
463 /2015 2321/LW/2015/WS Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu 24.02.2015 15.02.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie S Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło” zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminowo chorych”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
464 /2015 3306/LW/2015/PU Stowarzysz.Uzyt.Psych.Opiek.FENIKS 09.03.2015 01.03.2015 30.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10580,00 "Realizacja działań pomocowych na rzecz najuboższy "Realizacja działań pomocowych na rzecz najuboższych mieszkańców Kołobrzegu, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem uzależnień" - Pomoc rodzinie - konsultacje psychologiczn i wrsztaty umięjętności wychowawczych dla młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie Uzytkowników Osychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjacół "FENIKS"
465 /2015 3307/LW/2015/PU Stowarzysz.Uzyt.Psych.Opiek.FENIKS 09.03.2015 16.02.2015 16.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12400,00 "Realizacja działań pomocowych na rzecz najuboższy "Realizacja działań pomocowych na rzecz najuboższych mieszkańców Kołobrzegu, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem uzależnień" - Bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne - prowadznie Biura Porad Obywatelskich w Kołobrzegu. Stowarzyszenie Uzytkowników Osychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjacół "FENIKS"
466 /2015 2166/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 24.02.2015 20.02.2015 31.08.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 200000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.1.12.2015 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.1.12.2015.I o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ochrona i promocja zdrowia - „Podejmowanie działań na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Kołobrzegu”. Umowa została zawarta ze Stowarzyszeniem Victoria Dla Osób z Chorobą Nowotworową
467 /2015 2300/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 24.02.2015 01.03.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4500,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Kołobrzes Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne” zadania publicznego pod nazwą „ Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego młodzieży w wieku wczesnoszkolnym”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
468 /2015 2302/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 24.02.2015 01.03.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 13369,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Kołobrzes Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem” zadania publicznego pod nazwą „Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami: zajęcia edukacyjno - terapeutyczne oraz zajęcia hipoterapii”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
469 /2015 2319/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 24.02.2015 01.04.2015 30.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1368,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie T Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Polskie Towarzystwo Stomijne POL - ILKO” zadania publicznego pod nazwą „Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Kołobrzegu”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
470 /2015 2320/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 24.02.2015 20.03.2015 15.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2500,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Uniwersyt Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zadania publicznego pod nazwą „Seniorze ciesz się życiem”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
471 /2015 3309/LW/2015/PU Next Hurtownia Spożywcza 09.03.2015 26.02.2015 31.10.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10100,00 "Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnyc "Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresuprzeciwdziałania uzależnieniom, skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry kołobrzeskich placówek oświatowych i prozdrowotnych" Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień
472 /2015 2322/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 24.02.2015 01.03.2015 10.07.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4000,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Uniwersyt Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zadania publicznego pod nazwą „Mosty Pokoleń”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
473 /2015 2323/LW/2015/WS Next Hurtownia Spożywcza 24.02.2015 01.03.2015 30.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Bałtyckim Przedmiotem umowy jest realizacja przez „Bałtyckim Stowarzyszeniem Sieciarnia” zadania publicznego pod nazwą „Pasja tworzenia”. Środki na pokrycie tego zobowiązania zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych na rok 2015 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
474 /2015 3310/LW/2015/PU OKRUSZEK Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - WYSTAWCA 27.03.2015 08.06.2015 12.06.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4000,00 "Realizacja działań pomocowych na rzecz najuboższy "Realizacja działań pomocowych na rzecz najuboższych mieszkańców Kołobrzegu, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem uzależnień" SOSW Okruszek
475 /2015 3311/LW/2015/PU Next Hurtownia Spożywcza 09.03.2015 15.02.2015 15.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5670,00 "Wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i "Wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w różnych formach działań pomocowych poza terapią" Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta " Neptun"
476 /2015 3239/LW/2015/PU Next Hurtownia Spożywcza 01.05.2015 21.12.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 199,98 Zakup dwóch czajników na potrzeby CSS. Zakup dwóch czajników na potrzeby CSS.
477 /2015 2101/LW/2015/PU Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta 06.05.2015 01.09.2015 30.11.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 Przedmiotem wniosku jest realizacja na terenie Zes Przedmiotem wniosku jest realizacja na terenie Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 im. Z . Herberta z siedzibą w Kołobrzegu ul. jedności Narodowej 58A programu " Żyjmy zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i sportowo" - dla uczniów liceum oraz programu " Zyj bez używek! Zyj zdrowo i na sportowo!".
478 /2015 2163/LW/2015/PU Next Hurtownia Spożywcza 01.06.2015 01.09.2015 08.09.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1040,00 Realizując obowiązki gminy wynikające z ustawy o w Realizując obowiązki gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z zapisami Miejskiego Programu P i RPA na rok 2015, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, co skutkuje złożeniem wniosku do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Do wniosku Komisja dołącza zebraną dokumentację, w tym opinię na piśmie z przeprowadzonego przez biegłych badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W razie gdy w dokumentacji brak jest w/w opinii, Sąd zarządza wykonanie badania przez biegłych i zwraca się do Miejskiej Komisji ds. RPA o pokrycie kosztów z tytułu zaliczki na poczet wydania opinii przez biegłych. Sąd wezwał Komisję do wpłacenia zaliczek na łączną kwotę 1.040,00 zł w sprawach o następujących sygnaturach: 1) Sygnatura akt III R Ns 160/15 na kwotę 260,00 zł 2) Sygnatura akt III R Ns 161/15 na kwotę 260,00 zł 3) Sygnatura akt III R Ns 162/15 na kwotę 260,00 zł 4) Sygnatura akt III R Ns 200/15 na kwotę 260,00 zł
479 /2015 128/K-DR/2015 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 31.12.2015 01.01.2016 31.03.2016 Zamówienia inne 601388,89   Utrzymanie pasów drogowych drog gminnych i innych ciagow komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kolobrzeg
480 /2015 OR.3226.308.2015.V Lex Crimen Agencja Ochrony 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8649,36 Ochrona mienia UMK budynku ul. Ratuszowa 12 i 13, Ochrona mienia UMK budynku ul. Ratuszowa 12 i 13, A. Krajowej 12 i Okopowa 15A
481 /2015 80/LW/2016/OR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 04.09.2015 13.01.2016 31.12.2019 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14400,00 Wywóz nieczystości stałych CSS ul. Okopowa 15A Wywóz nieczystości stałych CSS ul. Okopowa 15A
482 /2015 433/LW/2016/K-IO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 12.02.2015 12.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12379,95 Oflagowanie ulic miasta Kołobrzeg flagami w barwac Oflagowanie ulic miasta Kołobrzeg flagami w barwach Rzeczypospolitej Polskiej.
483 /2016 124/LW/2016/OR Garmond Press S.A. 04.01.2016 15.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10599,39 Garmond Press S.A. ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków Wy Garmond Press S.A. ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków Wykaz czasopism w prenumeracie na 2016 rok Umowa Nr OR.3226.4.2016.V z dnia 04.01.2016r.
484 /2016 1/16 Kumaci Ogarnięci Sp. z o. o. 29.01.2016 29.01.2016 29.02.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1268,13    
485 /2016 4/K-IO/2016 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 27.01.2016 27.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20000,00 Usługa w zakresie badań laboratoryjnych ścieków od Usługa w zakresie badań laboratoryjnych ścieków odprowadzanych kanałami deszczowymi i rowami do odbiorników i innych.
486 /2015 2986/LW/2015/EKS Towarzystwo Kolarskie KARKONOSZE TOUR 04.10.2015 17.05.2015 18.05.2015   15000,00 Wyścig Karkonosze Tour  
487 /2015 3349/LW/2015/EKS Towarzystwo Kolarskie KARKONOSZE TOUR 04.10.2015 04.10.2015 31.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15000,00 Wyścig Karkonosze Tour Wyścig Karkonosze Tour
488 /2016 12/K-IO/2016 Beljan Biuro Projektowe Bobrowski Jan 24.02.2016 24.02.2016 23.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 30750,00 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pn Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pn. „Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu”, według koncepcji, uzgodnionej z Radą Osiedla nr 9 Podczele.
489 /2016 523/LW/2016/K-DR BIG Drogowe Centrum Produkcyjno Handlowe Sp.z o.o. 23.02.2016 23.02.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 1575,94 Naprawa znaku aktywnego D-6 w ul. Walki Młodych w Naprawa znaku aktywnego D-6 w ul. Walki Młodych w Kołobrzegu
490 /2016 3/K-DR/2016 Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z.Kokoszka 23.02.2016 23.02.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 2460,00 Opracowanie projektu ścieżki rowerowej z wykorzyst Opracowanie projektu ścieżki rowerowej z wykorzystaniem istniejącego dźwigara kratowego nad rzeką Parsętą
491 /2016 363/LW/2016/OR Amberline Sp. z o.o. 05.02.2016 03.02.2016 31.03.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12197,63 Zakup wraz z montażem "budki strażniczej" Zakup wraz z montażem "budki strażniczej"
492 /2016 3/16 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 25.02.2016 25.02.2016 10.03.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 przygotowanie nieruchomości Cicha 10i 10a do wydan  
    aneks   23.11.2016 04.01.2016 31.12.2016   3888,00    
    aneks   23.11.2016 04.01.2016 31.12.2016   3888,00    
493 /2016 389/LW/2016/K-L STRUGA S.A. 07.01.2016 04.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1944,00 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wyznaczenia 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy, która sprawuje dyżur pod ogólnodostępnym nr tel. 94/311-72-38 lub 602-263-055, odbierającej zgłoszenia i odpowiedzialnej za przeprowadzenie interwencji 2) zbierania padłych zwierząt wolno żyjących ( dzikich ) lub ich części o masie powyżej 50kg z terenu miasta Kołobrzeg. 3) wywozu i unieszkodliwienia każdej ilości produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich ) lub ich części z terenu miasta Kołobrzeg. 4) odbióru padłych zwierząt ze Schroniska Dla Zwierząt przy ul. VI Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska Dla Zwierząt w Kołobrzegu “REKS”.
494 /2016 3/K-L/2016 Gabinet Weterynaryjny Marta Karcz 11.01.2016 04.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykona 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie: 1/ chirurgicznych zabiegów sterylizacji kotek, 2/ chirurgicznych zabiegów kastracji kocurów, 3/ trzydniowej hospitalizacji zwierząt po wykonanym zabiegu, 4/oznakowania kotów po przebytym zabiegu poprzez nacięcie trójkąta na prawym uchu.
495 /2016 5/K-DR/2016 BOCZULAK Boczulak Barbara Zakład Usługowy 11.02.2016 11.02.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 180635,40 Przedmiotem umowy jest utrzymanie drzew i krzewów Przedmiotem umowy jest utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
496 /2016 5/K-L/2016 Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu " REKS" 07.01.2016 01.01.2016 30.11.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10824,00 W ramach w/w usługi Wykonawca zobowiązany będzie m W ramach w/w usługi Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy, która pełni dyżur pod ogólnodostępnym nr telefonu, odbierającej zgłoszenia i odpowiedzialnej za przeprowadzenie interwencji, obejmującej: dojazd na miejsce (pojazdem przystosowanym do przewozu padłych zwierząt), uprzątnięcie padliny zwierzęcia z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg, przetransportowanie jej na teren schroniska i jej czasowe przechowywanie w specjalnej chłodni ( lodówce ) do czasu odbioru przez upoważniony podmiot; - przekazania padłych bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących ( dzikich ) zakładowi prowadzącemu działalność w zakresie wywozu i utylizacji tego typu odpadów, posiadającego odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności, z którym Gmina Miasto Kołobrzeg zawarła odrębną umowę na w/w usługi.
497 /2016 4/K-L/2016 Staniak Agnieszka Gospodarstwo Rolno-Hodowlane 11.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1800,00 1. W ramach w/w usługi Wykonawca zobowiązany będzi 1. W ramach w/w usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego, odebranego właścicielowi podczas interwencji lub bezdomnego, 2) zapewnienie wyżywienia i utrzymanie zwierzęcia przez czas jego pobytu
498 /2016 8/K-L/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 24.02.2016 23.02.2016 04.03.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3846,12 Umowa na remont nawierzchni z płytek betonowych pr Umowa na remont nawierzchni z płytek betonowych przy ul. Unii Lubelskiej 1-9 w Kołobrzegu (dz. nr 86/6 obr.12)
499 /2016 OR.3226.7.2016.V Elewator s.c. Grzegorz Klim Łukasz Skrzypczak 14.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 26400,00 Sprzątanie zewnętrzne Ratusz Miejski i UMK Sprzątanie zewnętrzne Ratusz Miejski i UMK
500 /2016 120/LW/2016/OR Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo Reklamowa 14.01.2016 14.01.2016 31.12.2019 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1889,76 Abonament telewizyjny Abonament telewizyjny
501 /2015 TI/K-G 0098 Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Szczecinek 03.07.2015 14.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8220,60 opłaty abonamentowe oraz rozmowy telefoniczne CSS opłaty abonamentowe oraz rozmowy telefoniczne CSS
502 /2015 1045725 OR ZUS Warszawa ul. Szamocka 3,5 Oddział Koszalin 10.02.2015 14.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 158918,08 Dzierżawa pomieszczeń od ZUS ul. Ratuszowa 12 Dzierżawa pomieszczeń od ZUS ul. Ratuszowa 12
503 /2005 86/LW/2016/OR NSZZ Solidarność "POBRZEŻE" 10.03.2005 13.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3600,00 Wynajem pomieszczeń przez NSZZ Solidarność Wynajem pomieszczeń przez NSZZ Solidarność
504 /2016 741/LW/2016/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 11.03.2016 10.03.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 4729,77 Montaż barier przeszkodowych na przejściach w ul. Montaż barier przeszkodowych na przejściach w ul. Walki Młodych w Kołobrzegu
505 /2016 742/LW/2016/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 11.03.2016 10.03.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 42606,82 Remont przejść dla pieszych w ul. Dworcowej w Koło Remont przejść dla pieszych w ul. Dworcowej w Kołobrzegu, na odcinku od ul. Zwycięzców do ul. Wojska Polskiego
506 /2016 1/K-DR/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.02.2016 01.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20985,03 Utrzymanie w czystości wind przy kładce dla pieszy Utrzymanie w czystości wind przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg.
507 /2016 782/LW/2016/K-IO Pracownia Elektryczna Mariusz Świder 22.03.2016 15.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3900,00 Dokumentacja projektowa na zadanie: Budowa oświetl Dokumentacja projektowa na zadanie: Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego przy ul. Wylotowej 80A
508 /2016 GN.271.14.2016.I Iwona Januszewska 25.02.2016 02.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 300,00 wycena lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskie wycena lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 6c
509 /2016 GN.271.7.2016.II Grzegorz Cymmerman Trader 09.02.2016 19.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00 usługi publikacji- umieszczenie ogłoszeń w mediach usługi publikacji- umieszczenie ogłoszeń w mediach elektronicznych (www.przetargi-gctrader.pl, www.otoprzetargi.pl ) prawo do dodatkowych zleceń na wyróznienie wskazanych ofert
510 /2016 GN.271.15.2016.I Jurex Zakład PUH Biuro Projektowania Nadzour Bud. Wyceny Nieruchomości 02.03.2016 02.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3874,50 wycena 15 nieruchomości lokalowych na terenie Gmin wycena 15 nieruchomości lokalowych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg celem ustalenia ceny ich sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
511 /2016 GN.271.1.1.2016.I Latuszek Mirosław Geodezja Sp z o o 09.03.2016 26.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2398,50 usługi inżynieryjne- podział nieruchomości przy ul usługi inżynieryjne- podział nieruchomości przy ul. Wodnej w Kołobrzegu- działki nr 207/26, obręb 13 o pow. 2,3591 ha, w celu wydzielenia części działki zajętej Parkiem im. Jana Henryka Dąbrowskiego
512 /2016 GN.271.1.20.2015.I GEODUS Pracownia Geodezyjna Katarzyna Sochacka-Ostrówka 14.01.2016 04.08.2015 31.12.2015 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2980,00 podział nieruchomości nr 84/6 o pow. 0,2385 ha, po podział nieruchomości nr 84/6 o pow. 0,2385 ha, położonej w Kołobrzegu przy ul. Krótkiej, celem wyodrębnienia działki przeznaczonej do zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
513 /2016 546/LW/2016/EKS Klub Strzelecki Kołobrzeg 07.01.2016 24.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 11000,00 Dotacja Klub Strzelecki - EKS.423.3.19.2016.V Dotacja Klub Strzelecki - EKS.423.3.19.2016.V
514 /2016 535/LW/2016/EKS Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg 02.03.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 275000,00 dotacja Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg dotacja Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg
515 /2016 538/LW/2016/EKS Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży 04.03.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 60000,00 Dotacja FCSM - EKS.423.3.4.2016 Dotacja FCSM - EKS.423.3.4.2016
516 /2016 541/LW/2016/EKS Mewa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników 04.03.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 95000,00 Dotacja KSŁ Mewa - EKS.423.3.7.2016.V Dotacja KSŁ Mewa - EKS.423.3.7.2016.V
517 /2016 GN.271.1.20.2015.II GEODUS Pracownia Geodezyjna Katarzyna Sochacka-Ostrówka 14.01.2016 14.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2980,00 usługi geodezyjne- podział geodezyjny działki nr 8 usługi geodezyjne- podział geodezyjny działki nr 84/6 położonej przy ul. Krótkiej w Kołobrzegu
518 /2016 GN.271.34.2016.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 22.03.2016 22.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4750,00 wycena nieruchomości- wykonanie docelowo 10 wycen wycena nieruchomości- wykonanie docelowo 10 wycen celem przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
519 /2016 7/K-DR/2016 PPHU DAAG Dylawerski Jacek 23.02.2016 23.02.2016 30.11.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 34520,00 Projekty organizacji ruchu Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych m. Kołobrzeg
520 /2016 838/LW/2016/EKS Zespół Szkół TAEKWON-DO ITS 04.04.2016 21.03.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 2000,00 Dotacja - Zespół Szkół Taekwondo ITF- EKS.526.2.1 Dotacja - Zespół Szkół Taekwondo ITF- EKS.526.2.11.2016 .V
521 /2016 548/LW/2016/EKS Klub Tenisa Stołowego 09.03.2016 24.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 4000,00 Dotacja Klub Tenisa Stołowwego - EKS.423.3.25.201 Dotacja Klub Tenisa Stołowwego - EKS.423.3.25.2016.V
522 /2016 291/LW/2016/R Wydawnictwo Kamera Gauer Barbara i Robert sp j 28.01.2016 28.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1869,60 Zaproszenia na Koniki Kołobrzeskie Zaproszenia na Koniki Kołobrzeskie
523 /2016 263/LW/2016/R Wiśniewski Romuald 26.01.2016 25.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 2 statuetki na Koniki Kołobrzeskie 2 statuetki na Koniki Kołobrzeskie
524 /2016 259/LW/2016/R Agencja Koncertowa Pro Arte Justyna Janiec 16.01.2016 25.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 36900,00 występ aGrupy Mocarta podczas Koników Kołobrzeskic występ aGrupy Mocarta podczas Koników Kołobrzeskich
525 /2016 430/LW/2016/R B.M.G. Rydwańscy Zajazd Tarcza ZPCHR Sp.j.Karczma Solna 12.02.2016 10.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10799,68 Umowa w sprawie współpracy przy organizacji gali p Umowa w sprawie współpracy przy organizacji gali pn. "Koniki Kołobrzeskie" w zakresie cateringu i obsługi kelnerskiej.
526 /2016 491/LW/2016/R Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo Reklamowa 19.02.2016 18.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3444,00 Zamówienie filmu informacyjno-promocyjnego, który Zamówienie filmu informacyjno-promocyjnego, który będzie prezentowany podczas gali Prezydenta pn. Koniki Kołobrzeskie w dniu 26 lutego 2016 r.
527 /2016 504/LW/2016/R Top Wina Świata 25.02.2016 19.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 594,00 Usługa prezentacji podczas gali prezydenckiej pn. Usługa prezentacji podczas gali prezydenckiej pn. "Koniki kołobrzeskie" w dniu 26.02.2016
528 /2016 9/LW/2016/R Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno Uzdrowiskowe 04.01.2016 07.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00 Umowa o współorganiacji IV Światowego Festiwalu Mo Umowa o współorganiacji IV Światowego Festiwalu Morsów w Kołobrzegu
529 /2016 149/LW/2016/R Wydawnictwo AMBERPRESS Robert Dziemba 14.01.2016 18.01.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 17712,00 realizacja audycji informujących o działaniach Urz realizacja audycji informujących o działaniach Urzędu Miasta Kołobrzeg i Prezydenta- MIASTOKOLOBRZEG.PL
530 /2016 148/LW/2016/R Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo Reklamowa 14.01.2016 18.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 32472,00 realizacja audycji informujących o działaniach Urz realizacja audycji informujących o działaniach Urzędu Miasta Kołobrzeg i Prezydenta - TKK
531 /2016 628/LW/2016/R Uzdrowisko Kołobrzeg SA 01.03.2016 01.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12900,00 Zakup powierzchni wystawienniczej podczas Targów T Zakup powierzchni wystawienniczej podczas Targów Turystycznych ITB, zapewnienie transportu i zakwaterowania dla pracownika Gminy Miasto Kołobrzeg.
532 /2016 557/LW/2016/R Olymp OSW Firma Budowlano Instalacyjna Mat & Mad 29.02.2016 25.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 920,00 Nocleg dla delegacji z miasta partnerskiego Berlin Nocleg dla delegacji z miasta partnerskiego Berlin Pankow
533 /2016 10/LW/2016/R Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 08.01.2016 07.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3799,00 Udział z targach turystycznych Tour Salon w Poznan Udział z targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu
534 /2016 786/LW/2016/R Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji-Gmina Miasto Kołobrzeg 15.03.2016 15.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1080,00 Nocleg na przedstawicieli miasta partnerskiego Ber Nocleg na przedstawicieli miasta partnerskiego Berlin Pankow w czasie obchodów 71.rocznicy walk o Kołobrzeg
535 /2016 11/LW/2016/R Biuro Podróży ZIMNY Krzysztof Zimny 08.01.2016 07.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1200,00 Nocleg dla uczestników targów Tour Salon w Pozanan Nocleg dla uczestników targów Tour Salon w Pozananiu
536 /2016 292/LW/2016/R Olymp OSW Firma Budowlano Instalacyjna Mat & Mad 28.01.2016 28.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 866,00 nocleg dla delegacji z Berlina Pankow nocleg dla delegacji z Berlina Pankow
537 /2014 405/LW/2016/R AMISTAD Sp.z o.o. 28.05.2014 08.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3600,00 Obsługa techniczna utrzymania aplikacji mobilnej K Obsługa techniczna utrzymania aplikacji mobilnej Klimatyczny Kołobrzeg zgodnie z umową R.0543.26.2014.V z dnia 28.05.2014 zawartą na czas nieokreślony. Wartość usługi za 2016 rok czasu 3 600 zł brutto, tj. 300 zł brutto miesięcznie.
538 /2016 6/16 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 05.04.2016 07.04.2016 25.04.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3321,00 Usługa rozbiórki - usunięcia starych obiektów dzia  
539 /2016 450/LW/2016/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 22.02.2016 15.02.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 409345,00 Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w gra Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
540 /2016 806/LW/2016/EKS Akademia Akrobatyki "La Passion" 23.03.2016 18.03.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 10000,00 Dotacja - LaPassion - EKS>423.3.24.2016.V Dotacja - LaPassion - EKS>423.3.24.2016.V
541 /2016 12/K-DR/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 07.03.2016 07.03.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 438864,00 Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gr Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych m. Kołobrzeg - remonty czastkowe
542 /2016 211/LW/2016/INF Helpdesk Plus sc 25.01.2016 21.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6642,00 Usługa transmisji z sesji Rady Miasta. Usługa transmisji z sesji Rady Miasta.
543 /2016 642/LW/2016/K-DR Wie-Mar s.c. Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego 02.03.2016 02.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5412,00 Opracowanie P.T. zjazdu w ul. Śliwińskiego Opracowanie P.T. zjazdu w ul. Śliwińskiego
544 /2016 4/K-DR/2016 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp. z o.o. 12.02.2016 30.12.1899 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 283634,94 Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego ora Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”
545 /2016 802/LW/2016/EKS Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 29.02.2016 18.03.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 150000,00 Dotacja - MUKS Kotwica 50 - EKS.423.3.9.2016.V Dotacja - MUKS Kotwica 50 - EKS.423.3.9.2016.V
546 /2016 870/LW/2016/K-IO ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 30.03.2016 01.04.2016 31.12.2016 z wolnej ręki - art. 66 160000,00 Umowa dotyczy usługi eksploatacji 985 punktów świe Umowa dotyczy usługi eksploatacji 985 punktów świetlnych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg przyłaczonych do sieci oświetleniowej ENERGA Oswietlenie sp. z o.o., która nie wyraża zgody na dopuszczenie osób trzecich do prac wymagających czynnosci ruchowych na sieciach należących do spólki. Na podpisanie umowy w trybie z wolnej ręki uzyskano pozytywną opinię Biura Zamówień Publicznych i zgodę Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Umowę zawiera się na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać sieć oświetleniową w należytym stanie technicznym, tak aby jej stan nie zagrażał zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi oraz zwierząt oraz wykonywać prace awaryjne w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia telefonicznego, od daty otrzymania zgłoszenia pisemnego wysłanego pocztą lub od daty otrzymania zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail, oraz wykonywać dodatkowe prace ekploatacyjne w zakresie zleconym przez Zamawiającego.
547 /2016 25/K-IO/2016 SANI-TECH GRUPA SBS Wacław,Bogdan Łazarczyk 08.04.2016 08.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 68602,02 Eksploatacja i bieżące utrzymanie obiektów małej a Eksploatacja i bieżące utrzymanie obiektów małej architektury wodnej
548 /2016 7/16 FLUMEN Zakład Elektromechaniczno-Elektryczny Mistrz Rynio Dawid 04.04.2016 04.04.2016 15.04.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 490,00   Usługa polegająca na przeglądzie sterowania ładowania akumulatora zasilającego sygnalizator na przejściu dla pieszych na drodze krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Kupieckiej i Unii Lubelskiej, oraz przegląd sterowania oświetlenia i sygnalizacji i dokonanie oceny dalszej przydatności akumulatorów na następujących przejściach dla pieszych: 1) Podczele - ul. Na Grobli 2) Podczele - ul. Promienna
549 /2016 22/K-IO/2016 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 30.03.2016 01.04.2016 31.03.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 272517,67 Umowa dotyczy świadczenia usługi konserwacji i eks Umowa dotyczy świadczenia usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia należącego do Gminy Miasto Kołobrzeg, które przyłączone jest do sieci elektroenergetycznej należącej do ENERGA OPERATOR SA, z którą to spólką są zawarte umowy na usługę dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowe. Usługa dotyczy 1503 puktów świetlnych. Wykonawca została wyłoniony w postępowaniu przetargowym.
550 /2016 6/K-L/2016 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt 07.01.2016 04.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5548,20 Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje si Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 1) Obsługi Programu „PODAJ ŁAPĘ”. 2) Koordynacji programu rejestracji i identyfikacji zwierząt. 3) Obsługi Systemu Zarządzania Zwierzętami. 4) Obsługi bezpłatnego serwisu pomocy w zakresie zwierząt zagubionych i znalezionych czynny 24 h na dobę. 5) Wszczepiania zakupionych mikroczipów przez przeszkolonych lekarzy weterynarii.
551 /2016 9/16 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 13.04.2016 03.04.2016 27.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1451,40 naprawa konstrukcji Pergoli  
552 /2016 ZAMÓWIENIE 10/16 Super Pak Jasiński Stanisław 14.04.2016 11.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 513,20 Rękawice lateksowe (rozmiar XS i M) na potrzeby ak Rękawice lateksowe (rozmiar XS i M) na potrzeby akcji Dzień Ziemi 2016.
553 /2016 975/LW/2016/K-IO ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 14.04.2016 04.04.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 109,29 Opłata przyłączeniowa oświetlenie terenu rekreacyj Opłata przyłączeniowa oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej, działki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26.
554 /2016 632/LW/2016/K-IO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 02.03.2016 01.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 30000,00 Wniosek dotyczy Usługi w zakresie wykonywania prac Wniosek dotyczy Usługi w zakresie wykonywania prac remontowo - naprawczych, niezbędnych do utrzymania w prawidłowym stanie technicznym nawierzchni alejek parkowych oraz innych nawierzchni i elementów małej architektury zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
    aneks   02.03.2016 01.03.2016 31.12.2016   15000,00 Aneks nr 1  
555 2402/2016 1018/LW/2016/BK Zachodniopomorska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, Ekologii i Nauki 06.04.2016 07.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3900,00 szkolenie wewn. Radzenie sobie ze stresem szkolenie wewn. Radzenie sobie ze stresem
556 /2016 WRM/5/2016 Regionalne Centrum Kultury 20.04.2016 09.05.2016 10.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5640,00 Dzień Europy Organizacja przeglądu filmów europejskich z okazji Dnia Europy
557 /2016 1097/LW/2016/R GAJA Maszty G.K. Gaj Grażyna Gaj 13.04.2016 12.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 624,84 Zakup 3 szt. flag gabinetowych satynowych podwójne Zakup 3 szt. flag gabinetowych satynowych podwójne.
558 /2016 547/LW/2016/EKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai 21.03.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 12000,00 Dotacja Kyokushin Buntai Karate - EKS.423.3.20.20 Dotacja Kyokushin Buntai Karate - EKS.423.3.20.2016.V
559 /2016 564/LW/2016/UA POLSKA PRESS Sp.z o.o. Oddział w Koszalinie 03.03.2016 25.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9987,60 Publikacja ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzeni Publikacja ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków Umowa została przygotowana przez Wydział OR obejmuje ogłoszenia publikowane przez wydział OR, K i UA. Umowa nr OR.3226.39.2016.VI z dnia 3 marca 2016 r.
560 /2016 30/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 27.04.2016 27.04.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 209620,47 Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, ga Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
561 /2016 609/LW/2016/OR CURULIS Sp.z o.o. 26.02.2016 29.02.2016 18.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20910,00 CURULIS Sp z o.o. Poznań Umowa - badania efektyw CURULIS Sp z o.o. Poznań Umowa - badania efektywności pracy w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
562 /2016 GN.271.46.2016.I Norma Biuro Usług Technicznych 21.04.2016 21.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3712,14 wycena nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy wycena nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty oraz przy ul. Cichej celem ich sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
563 /2016 232/LW/2016/INF Technika IT S.A. 15.04.2016 21.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4693,68 Asysta techniczna Ewidencji Ludności. Asysta techniczna Ewidencji Ludności.
564 /2016 OR.3226.38.2016.V SURIMET E.Tankiewicz W.Biegańska M.BIegański 03.03.2016 19.02.2016 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20418,00 Umowa na odbiór i niszczenie dokumentów oraz sprze Umowa na odbiór i niszczenie dokumentów oraz sprzetu komputerowego i elektronicznego
565 /2016 539/LW/2016/EKS Viking Ludowy Klub Sportowy 04.03.2016 24.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 10000,00 Dotacja - Viking - EKS. 423.3.5.2016.V Dotacja - Viking - EKS. 423.3.5.2016.V
566 /2016 PU.3037.1.9.2016.N Goliasz Bartłomiej FPUH SAND 21.03.2016 21.03.2016 15.04.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7485,06 Zakup wraz z montażem rolet, żalizji i folii okien Zakup wraz z montażem rolet, żalizji i folii okiennej - CSS ul. Okopowa 15A
567 /2016 542/LW/2016/EKS Szkoła Podstawowa nr 6 04.03.2016 24.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 55000,00 Dotacja - OPP Powiat - EKS.423.3.12.2016.V Dotacja - OPP Powiat - EKS.423.3.12.2016.V
568 /2016 599/LW/2016/K-DR POLSKA PRESS Sp.z o.o. Oddział w Koszalinie 03.03.2016 26.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2927,40 Ogłoszenia do prasy lokalnej. Ogłoszenia do prasy lokalnej.
569 /2016 3/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 26.01.2016 21.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 91000,00 Utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce. Utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce.
570 /2016 1310/LW/2016/K-DR ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 09.05.2016 09.05.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 3212,76 Wymiana uszkodzonych 4 sztuk przycisków na przejśc Wymiana uszkodzonych 4 sztuk przycisków na przejściach dla pieszych
571 /2016 18/K-DR/2016 Hanimat (Reluma Polska Sp. z o.o.) 14.04.2016 14.04.2016 30.04.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 79950,00 Wykonanie zejścia na plażę dostosowanego dla osób Wykonanie zejścia na plażę dostosowanego dla osób niepełnosprawnych przy Molo Spacerowym w Kołobrzegu
572 /2016 1116/LW/2016/K-IO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 13.04.2016 13.04.2016 31.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1451,40 naprawa drewnianej Pergoli Naprawa drewnianej Pergoli
573 /2016 1197/LW/2016/WRM Regionalne Centrum Kultury 20.04.2016 22.04.2016 10.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5640,00 Organizacja przeglądu filmów europejskich oraz imp Organizacja przeglądu filmów europejskich oraz imprezy towarzyszącej z okazji Dnia Europy 9 maja 2016
574 /2016 1299/LW/2016/EKS UKS Zapasy Kołobrzeg 09.05.2016 05.05.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 20000,00 Dotacja - UKS Zapasy Kołobrzeg - EKS.423.3.11.2016 Dotacja - UKS Zapasy Kołobrzeg - EKS.423.3.11.2016.V
575 /2016 GN.271.50.2016.I Norma Biuro Usług Technicznych 04.05.2016 04.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4305,00 inwentaryzacja z natury budynku położonego w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 72 inwentaryzacja z natury budynku położonego w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 72
576 /2016 29/K-IO/2016 Usługi i Doradztwo Gospodarcze Wiesław Łoś 13.05.2016 01.10.2016 25.11.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 89725,40 Rewitalizacja parków miejskich - Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu - usuwanie drzew i wiatr Rewitalizacja parków miejskich - Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu - usuwanie drzew i wiatrowałów - sektor III
577 /2016 1442/LW/2016/UA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 18.04.2016 16.05.2016 30.11.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8000,00 przedmiotem umowy jest organizacja zajęć terenowych dla studentów ZUT w Szczecinie, dotycząca warszt przedmiotem umowy jest organizacja zajęć terenowych dla studentów ZUT w Szczecinie, dotycząca warsztatów studenckich prowadzonych na podstawie tematów przekazanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.
578 /2016 2/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 26.01.2016 21.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15000,00 Bieżące utrzymanie tablic informacyjnych. Bieżące utrzymanie tablic informacyjnych.
579 /2016 21/K-IO/2016 EKO-MAX Łukasz Kuczek 05.04.2016 18.03.2016 31.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1230,00 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg za rok 2015
580 /2016 1315/LW/2016/R Logo Studio Grafiki Reklamowej 06.05.2016 06.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 590,00 Tablica pamiątkowa Tablica pamiątkowa
581 /2016 905/LW/2016/K-DR Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 04.04.2016 30.03.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 198504,82 „Remont nawierzchni chodników i zatok parkingowych w ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu” „Remont nawierzchni chodników i zatok parkingowych w ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu”
582 /2016 1365/LW/2016/R Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej 12.05.2016 10.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Promocja Kołobrzegu podczas 48. Koszalińskich Dni Techniki organizowanych w ramach Dni Techniki Pomo Promocja Kołobrzegu podczas 48. Koszalińskich Dni Techniki organizowanych w ramach Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2016
583 /2016 643/LW/2016/K-DR Pozorska Bogumiła Pracownia Projektowa Instalacji i Sieci Elektrycznych 02.03.2016 02.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2214,00 P.T. montażu automatycznych blokad parkingowych P.T. montażu automatycznych blokad parkingowych
584 /2016 1237/LW/2016/R Wolski Michał Polskie Biuro Podróży 29.04.2016 28.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4300,00 Usługa transportowa do miasta partnerskiego Bad Oldesloe Usługa transportowa do miasta partnerskiego Bad Oldesloe
585 /2016 1080/LW/2016/R CRE8STUDIO Łukasz Kanonowicz 01.04.2016 01.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9840,00 Współpraca z portalem Kolobrzeg.de; publikacja materiałów promujących miasto Kołobrzeg (kwiecień - g Współpraca z portalem Kolobrzeg.de; publikacja materiałów promujących miasto Kołobrzeg (kwiecień - gridzień 2016)
586 /2016 1239/LW/2016/R Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin 04.05.2016 28.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2500,00 Prezentacja miasta podczas Pikniku Lotniczego w Swidwinie Prezentacja miasta podczas Pikniku Lotniczego w Swidwinie
587 /2016 804/LW/2016/EKS Kołobrzeskie Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej 22.03.2016 18.03.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 15000,00 Dotacja KSAPN - EKS.423.3.8.2016.V Dotacja KSAPN - EKS.423.3.8.2016.V
588 /2016 34/K-IO/2016 FLUMEN Zakład Elektromechaniczno-Elektryczny Mistrz Rynio Dawid 20.05.2016 20.05.2016 30.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 800,00 Przegląd szafek elektroenergetycznych będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg. Przegląd obejmie Przegląd szafek elektroenergetycznych będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg. Przegląd obejmie następujące prace: 1) Czyszczenie wnętrza szafek, 2) Dobudowanie trzech wyłączników nadmiarowo-prądowych jednobiegunowych C20A w celu rozdzielenia zabezpieczeń obwodów jednofazowych od trójfazowych w szafce SKWER na Skwerze Mieszkowskiego, 3) Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodów gniazd zainstalowanych w szafkach, a w przypadku szafki na Skwerze Mieszkowskiego dodatkowo rezystancji izolacji. 4) Badanie wyłączników różnicowoprądowych (Szafki na Skwerze Pionierów) 5) Sporządzenie schematów dla szafek lub ich aktualizacja oraz umieszczenie zafoliowanych egzemplarzy na drzwiczkach szafek. 6) Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów i sporządzenie oceny technicznej szafek.
589 /2016 ZAMÓWIENIE 15/16 Euro Net Sp z o.o 19.05.2016 20.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4354,90 Zakup 2 aparatów fotograficznych na potrzeby prac Komisji ds. ochrony drzewostanów Zakup 2 aparatów fotograficznych na potrzeby prac Komisji ds. ochrony drzewostanów
590 /2016 744/LW/2016/EKS Stowarzyszenie AMBER 14.03.2016 10.03.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 32000,00 Dotacja dla Stowarzyszenia AMBER na podatwie umowy o działalności pozytku publicznego i wolontariaci Dotacja dla Stowarzyszenia AMBER na podatwie umowy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie .
591 /2015 1540/LW/2016/EKS Towarzystwo Kolarskie KARKONOSZE TOUR 01.07.2015 25.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00    
592 /2016 1491/LW/2016/EKS Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 25.05.2016 19.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1400,00 Fair Friends 2016 - wykonanie materiałow reklamowych - smyczy i identyfikatorów dla uczestników prog Fair Friends 2016 - wykonanie materiałow reklamowych - smyczy i identyfikatorów dla uczestników programu Fair Friends 2016
593 /2016 GN.271.75.2016.I Norma Biuro Usług Technicznych 30.05.2016 30.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 467,40 wycena nieruchomości - określenie wartości nieruchomości przy ul. Witkowice , celem ich łącznej sprz wycena nieruchomości - określenie wartości nieruchomości przy ul. Witkowice , celem ich łącznej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
594 /2016 937/LW/2016/R TVN Media Sp.z o.o. 01.04.2016 01.04.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 197064,99 Kamerka pogodowa, implementacja obrazu do TV, emisja billboardów Kamerka pogodowa, implementacja obrazu do TV, emisja billboardów
595 /2016 991/LW/2016/K-L Novum WPZ Chmieliński Sławomir 15.04.2016 15.04.2016 31.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 63406,85 wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpie wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30 - 32 w Kołobrzegu
596 /2016 989/LW/2016/K-L Novum WPZ Chmieliński Sławomir 15.04.2016 15.04.2016 31.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 63406,85 Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpi Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30 - 32 w Kołobrzegu”
597 /2016 988/LW/2016/K-L Novum WPZ Chmieliński Sławomir 15.04.2016 15.04.2016 31.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 63406,85 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykon Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30 - 32 w Kołobrzegu” zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2016 stanowiącym integralną część umowy.
598 57/2016 1566/LW/2016/BK Poradnia Medycyny Pracy Tomczyk Grzegorz 30.05.2016 01.06.2016 31.05.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20000,00 Umowa na badania - medycyna pracy Umowa na badania - medycyna pracy
599 /2016 28/K-IO/2016 Elektro Eko Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych A.Zabielska 05.05.2016 05.05.2016 20.06.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 65190,00 Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej. Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej.
600 /2016 35/K-IO/2016 Usługi Ślusarskie i Ogólnobudowlane Tomasz Kruk 24.05.2016 11.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2400,00 Umowa trójstronna dot. dofinansowania zadań polegających na demontażu, transporcie i utylizacji azbe Umowa trójstronna dot. dofinansowania zadań polegających na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 lutego 2016r. Przyznana kwota dofiansowania to kwota do 2400,00zł
601 /2016 1516/LW/2016/EKS Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 23.05.2016 23.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 720,00 Fair Friends - przewóz uczestników programu w dniach 30.05 oraz 01.06.2016 r. autobusami Komunikacji Fair Friends - przewóz uczestników programu w dniach 30.05 oraz 01.06.2016 r. autobusami Komunikacji Miejskiej
602 /2016 1494/LW/2016/EKS Zespół Szkół Morskich 23.05.2016 20.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16848,00 Fair Friends - zakwaterowanie i wyżywienie grupy uczniów z Berlina w internacie ZS Morskich w dniac Fair Friends - zakwaterowanie i wyżywienie grupy uczniów z Berlina w internacie ZS Morskich w dniach 30.05 - 03.06.2016 r. w ramach programu Fair Friends
603 /2016 GN.271.79.2016.I Norma Biuro Usług Technicznych 02.06.2016 02.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 725,70 wycena nieruchomości- wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość odszkodowania za działkę wycena nieruchomości- wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość odszkodowania za działkę przejętą pod drogę publiczną, - nr 11/92, obręb 18, pow. 0,0886 ha,
604 /2016 1207/LW/2016/R ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna 26.04.2016 26.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7995,00 Druk dwustronnych map turystycznych z opisem atrakcji Druk dwustronnych map turystycznych z opisem atrakcji
605 /2016 1550/LW/2016/K-L Firma Handlowo-Usługowa MONIKA Tomasz Baluta 02.05.2016 02.05.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 699501,00 Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie toale miejskich usytuowanych na terenach Gminy Mias Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie toale miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
606 /2016 14/K-L/2016 Miejska Energetyka Cieplna Sp.z o.o. 19.05.2016 19.05.2016 31.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6150,00 Umowa na wykonanie remontu nawierzchni z Polbruku przy ul. Gierczka 40 w Kołobrzegu (dz.nr 303/1 obr Umowa na wykonanie remontu nawierzchni z Polbruku przy ul. Gierczka 40 w Kołobrzegu (dz.nr 303/1 obr.12)
607 /2016 P/15/028578 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 14.04.2016 18.04.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 109,29 Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmun Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej.
608 /2016 498/LW/2016/K-DR Projar Zakład Usługowy Sudak Danuta 23.02.2016 18.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2370,00 Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych
609 /2016 WRM/10/2016 Media Consulting Agency Irina Chicherina 14.06.2016 20.06.2016 27.06.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 11192,39 Dostawa gadżetów promocyjnych dla PIE ED Kołobrzeg Dostawa gadżetów promocyjnych dla PIE ED Kołobrzeg
610 /2016 544/LW/2016/EKS DEPKA Miejski Klub Pływacki 08.03.2016 24.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 50000,00 Dotacja MKP Kołobrzeg - EKS.423.3.15.2016.V Dotacja MKP Kołobrzeg - EKS.423.3.15.2016.V
611 /2016 16/16 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 08.06.2016 08.06.2016 10.06.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1451,40 naprawa drewnianej Pergoli  
612 /2016 1421/LW/2016/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 21.04.2016 13.05.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 156,00 pomieszczenie magazynowe położone w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B nr 10B o pow. 7,80 pomieszczenie magazynowe położone w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B nr 10B o pow. 7,80 m2.
613 /2016 1422/LW/2016/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 09.05.2016 26.04.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 506,75 Pomieszczenie magazynowe nr 10 A o pow. 24,82m2 przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B Pomieszczenie magazynowe nr 10 A o pow. 24,82m2 przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B
614 /2016 1549/LW/2016/K-L PWUK Delta Dragan Ryszard 18.01.2016 01.01.2016 31.03.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 44280,00 Obsługa i utrzymanie ogólnodostepnych toalet miejskich przy ul. Mariackiej i przy ul. Skwer S. Miesz Obsługa i utrzymanie ogólnodostepnych toalet miejskich przy ul. Mariackiej i przy ul. Skwer S. Mieszkowskiego
615 /2016 999/LW/2016/K-DR Zakrzewski Andrzej Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych 12.04.2016 06.04.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 69252,91 Remont nawierzchni chodników w ul. Kupieckiej, Żłotej i bocianiej w Kołobrzegu Remont nawierzchni chodników w ul. Kupieckiej, Żłotej i bocianiej w Kołobrzegu
616 /2016 32/K-DR/2016 Hanimat (Reluma Polska Sp. z o.o.) 16.06.2016 16.06.2016 30.06.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16321,21 Wykonanie zejścia na plażę dostosowanego dla osób niepełnosprawnych przy Molo Spacerowym w Kołobrzeg Wykonanie zejścia na plażę dostosowanego dla osób niepełnosprawnych przy Molo Spacerowym w Kołobrzegu - etap II
617 /2016 ZAMÓWIENIE 14/16 DOT. K-IO.605.7.2016.IV Krakowskie Biuro Promocji Kultury Igor Imach, Anna Jakubowska-Imach s.c. 28.04.2016 26.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 Usługa przedstawienia ekologicznego pt.: "Elektromisja". Usługa przedstawienia ekologicznego pt.: "Elektromisja".
618 /2016 44/K-IO/2016 ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 17.06.2016 17.06.2016 31.08.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 129765,00 BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KUJAWSKIEJ I UL. WIELKOPOLSKIEJ OBRĘB 18 MIASTO KOŁOBRZEG BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KUJAWSKIEJ I UL. WIELKOPOLSKIEJ OBRĘB 18 MIASTO KOŁOBRZEG
619 /2016 24/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 18.04.2016 18.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 50000,00 Umowa nr 24/K-IO/2016 " Akcja Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych" Umowa nr 24/K-IO/2016 " Akcja Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych"
    aneks   06.12.2016 06.12.2016 31.12.2016   15000,00 Aneks do Umowy nr 24/K-IO/2016 z dnia 18.04.2016 r. na " Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych" Aneks do Umowy nr 24/K-IO/2016 z dnia 18.04.2016 r. na " Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych"
620 /2016 1506/LW/2016/R WebNext Franciszek Bonkowski 23.05.2016 20.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7822,80 Przygotowanie projektu, druk i dostawa naklejek z logo Klimatyczny Kołobrzeg Przygotowanie projektu, druk i dostawa naklejek z logo Klimatyczny Kołobrzeg
621 /2016 1552/LW/2016/R PEGASUS Biuro Tłumaczeń i Nauki Języków Obcych Małgorzata A.Korzeb 27.05.2016 27.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 600,00 Tłumaczenia - uroczystości Tłumaczenia - uroczystości
622 /2016 1757/LW/2016/UA Politechnika Gdańska 15.06.2016 15.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15875,00 przedmiotem wniosku jest umowa z Politechniką Gdańską Wydziałem Architektury na organizację studenck przedmiotem wniosku jest umowa z Politechniką Gdańską Wydziałem Architektury na organizację studenckiego konkursu urbanistyczno-architektornicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dawnego lotniska w Podczelu
623 /2016 1488/LW/2016/R KONSULTING Konrad Tuszewski 25.05.2016 19.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10701,00 Udział reprezntacji Kołobrzegu w Spartakiadzie, prezentacjia plenerowa walorów miasta. Udział reprezntacji Kołobrzegu w Spartakiadzie, prezentacjia plenerowa walorów miasta.
624 /2016 1779/LW/2016/BK Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz 01.06.2016 16.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2400,00 umowa - kurs ratownika wodnego umowa - kurs ratownika wodnego
625 /2016 42/K-IO/2016 SANI-TECH GRUPA SBS Wacław,Bogdan Łazarczyk 10.06.2016 10.06.2016 30.10.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3228,75 Eksploatacja pomp i kaskad na stawku w Parku Dąbrowskiego Eksploatacja pomp i kaskad na stawku w Parku Dąbrowskiego
626 /2016 41/K-IO/2016 DREW-KOS Dariusz Różycki 09.06.2016 01.07.2016 30.06.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 169000,00 Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg. Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg.
627 /2016 31/K-IO/2016 Team For Eko Sp. z o.o. Jackowski Sebastian 09.05.2016 09.05.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 131129,48 Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów
628 /2016 38/K-IO/2016 Kozera Adam Zakład Deratyzacji Dezynfekcji i Dezynsekcji 03.06.2016 02.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 58968,00 Usuwanie barszczu Sosnowskiego Usuwanie barszczu Sosnowskiego
629 /2016 1.Z DNIA 15.04 2016 CURULIS Sp.z o.o. 15.04.2016 15.04.2016 31.12.2016 zapytanie o cenę - art. 69 35000,00 konsolidacja VAT  
630 /2016 43/K-IO/2016 Alojzy Kowalczyk Biegły Sądowy Rzeczoznawca 17.06.2016 17.06.2016 29.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4690,00 Ekspertyza dendrologiczna 9 pomników przyrody. Ekspertyza dendrologiczna 9 pomników przyrody.
631 /2016 47/K-IO/2016 HYDROWODKAN Sp.z o.o. 30.06.2016 01.08.2016 31.07.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 307800,00 Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
632 /2016 20/K-DR/2016 BIS BUD Nadzór Budowlany i Projektowanie Pilipów Zbigniew 21.04.2016 21.04.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 4612,50 opracowanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych nad ciekami wodnymi w Kołobrzegu oraz założen opracowanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych nad ciekami wodnymi w Kołobrzegu oraz założenie i uzupełnienie książek obiektów: 1. Estakady E1 mostu Portowego 2. Estakady E2 mostu Portowego 3. Murów oporowych M1, M2, M3, M4
633 /2016 OR.3226.54.2016.V Firma Szkolmeb Piotr Płocki 23.05.2016 18.05.2016 31.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9180,68 Zakup mebli biurowych dla pracowników UMK Zakup mebli biurowych dla pracowników UMK
634 /2016 GN.271.95.2016.I Truszkowski Ryszard Projektowanie i Nadzór Budowlany 20.06.2016 20.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4305,00 opracowanie ekspertyzy stanu technicznego Kina Wybrzeże opracowanie ekspertyzy stanu technicznego Kina Wybrzeże
635 /2016 1384/LW/2016/BK Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 20.06.2016 20.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3900,00 studia podyplom. k. mielnikiewicz studia podyplom. k. mielnikiewicz
636 /2016 1908/LW/2016/K-DR Trans Hol Adam Molis 30.06.2016 01.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9827,70 usługa polegająca na transporcie i holowaniu z dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy usługa polegająca na transporcie i holowaniu z dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg i przechowywaniu ich na parkingu strzeżonym
637 /2016 34/K-DR/2016 Trans Hol Adam Molis 30.06.2016 01.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9827,70 usługa polegająca na transporcie i holowaniu z dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy usługa polegająca na transporcie i holowaniu z dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg i przechowywaniu ich na parkingu strzeżonym
638 /2016 1591/LW/2016/K-DR MTM Firma Budowlano Drogowa 08.06.2016 02.06.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 84870,00 Wymiana nawierzchni bitumicznej w ul. Morskiej w Kołobrzegu Wymiana nawierzchni bitumicznej w ul. Morskiej w Kołobrzegu
639 /2016 46/K-IO/2016 Pracownia Elektryczna Mariusz Świder 23.06.2016 20.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3075,00 Wniosek dotyczy udzielenia zamówienia na usługę pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rea Wniosek dotyczy udzielenia zamówienia na usługę pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Budowa oświetlenia ul. Kujawskiej i ul. Wielkopolskiej w Kołobrzegu" W dniu 17 czerwca została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych..
640 /2016 48/K-IO/2016 FLUMEN Zakład Elektromechaniczno-Elektryczny Mistrz Rynio Dawid 29.06.2016 23.06.2016 31.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 920,00 1) Wykonania wymiany uszkodzonego wyłącznika różnicowoprądowego 63 A w szafce elektroenergetycznej K 1) Wykonania wymiany uszkodzonego wyłącznika różnicowoprądowego 63 A w szafce elektroenergetycznej KIERMASZ na Skwerze Pionierów, 2) Uzupełnienia o trójfazowy wyłącznik różnicowoprądowy szafki przy Skwerze Mieszkowskiego. 3) Wykonania obwodu odbiorczego składającego się trójfazowego zabezpieczenia nadmiarowo prądowego C32A. przewodu równoważnego OW 5x10 mm2 i z gniazda trójfazowego 32A/5 w „Przyłączu gospodarczym” na ul. Fredry wraz z wykonaniem w obudowie szafki otworu umożliwiającego umieszczenie gniazda 3 fazowego na zewnątrz szafki. Dopuszcza się inne rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę. 4) Wykonanie protokołów z badania dwóch wyłączników różnicowoprądowych i protokołów z badania skuteczności ochrony przy uszkodzeniu i rezystancji izolacji obwodu odbiorczego „Przyłącza gospodarczego” 5) Nadzór w dniach od 7 do 11 lipca 2016 r. nad prawidłowością działania obwodu odbiorczego, o którym mowa w punkcie nr 3. W tym czasie na parkingu przy ul. Fredry (przed amfiteatrem) działać będzie zaplecze imprezy wraz z prowizorycznymi stajniami. Nadzór ogranicza się wyłącznie do utrzymania napięcia w gnieździe trójfazowym.
641 /2016 550/LW/2016/EKS Klub Sportowy SZCZEREK FIGHT TEAM 17.03.2016 24.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 30000,00 Dotacja Szczerek Fight Team - EKS.423.3.21.2016.V Dotacja Szczerek Fight Team - EKS.423.3.21.2016.V
642 /2016 1090/LW/2016/R Instytut Rozwoju i Promocji Kolei Spółka z o.o. 12.04.2016 12.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4305,00 Promocja Kołobrzegu, przejazdy pociągów specjalnych Katamaran, Pirat Promocja Kołobrzegu, przejazdy pociągów specjalnych Katamaran, Pirat
643 /2016 1615/LW/2016/UA Perepeczo Marek 02.06.2016 02.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3800,00 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami Towarową i Obrońców Westerplatte oraz dla terenu położonego przy ul. M. Konopnickiej i ul. Zdrojowej.
644 /2016 1396/LW/2016/EKS Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno Uzdrowiskowe 04.07.2016 11.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 21600,00 8 koncertów w sezonie letnim 2016 r. Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojowej w terminach: 4.07, 11.07, 1 8 koncertów w sezonie letnim 2016 r. Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojowej w terminach: 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08. Koncerty odbędą się na scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta w Kołobrzegu.
645 /2016 545/LW/2016/EKS Stowarzyszenie Sportowe Nadmorski Basket Amatorski 24.03.2016 24.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 7000,00 Dotacja NBA - EKS.423.3.18.2016.V Dotacja NBA - EKS.423.3.18.2016.V
646 /2016 1948/LW/2016/R Agencja Wydawniczo-Usługowa Także.pl Michał Spieszyński 01.07.2016 06.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5000,00 Artykuł prasowy z opisem atrakcji oraz program imprez na sezon wakacyjny Artykuł prasowy z opisem atrakcji oraz program imprez na sezon wakacyjny
647 /2016 1486/LW/2016/R Zink Serwis Sp. z o. o. 01.06.2016 19.05.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 9840,00 Implementacja i streaming video z kamery na Bałtyku, widok na kołobrzeskie molo /TVP Regionalne - 16 Implementacja i streaming video z kamery na Bałtyku, widok na kołobrzeskie molo /TVP Regionalne - 16 ośrodków, sieci digital sinage/
648 /2016 1508/LW/2016/K-DR Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 25.05.2016 27.05.2016 30.06.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 53432,22 „Remont drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do przedszkola na os. Ogrody w Kołobrzegu” „Remont drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do przedszkola na os. Ogrody w Kołobrzegu”
649 /2016 990/LW/2016/R Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 01.02.2016 01.02.2016 15.02.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3690,00 Licencja Zaiks - występ Grupy Mozarta Licencja Zaiks - występ Grupy Mozarta
650 /2016 1681/LW/2016/R Eurozet Sp. z o.o. 20.06.2016 08.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 250000,00 Produkcja, emisja i promocja koncertu Powitanie Wakacji z Radiem ZET Produkcja, emisja i promocja koncertu Powitanie Wakacji z Radiem ZET
651 /2016 49/K-IO/2016 Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE 08.07.2016 01.07.2016 05.09.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 26745,00 Dostawa gadżetów promocyjnych przeznaczonych na kampanię Zielony Kołobrzeg. Dostawa gadżetów promocyjnych przeznaczonych na kampanię Zielony Kołobrzeg.
652 /2016 45/K-IO/2016 SANI-TECH GRUPA SBS Wacław,Bogdan Łazarczyk 24.06.2016 22.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 13488,70 Remont szafki elektrycznej odbiorczej zlokalizowanej przy ul. Rzecznej wraz z zakupem pompy na potrz Remont szafki elektrycznej odbiorczej zlokalizowanej przy ul. Rzecznej wraz z zakupem pompy na potrzeby eksploatacji kaskady wodnej przy ul. Emilii Gierczak.
653 /2016 1331/LW/2016/R Firma REKPROM Reklama-Promocja Melchior Bohuszewicz-Witkowski 10.05.2016 06.05.2016 20.09.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 47970,00 Kampania promocyjna wewnętrzna; projekt, druk, ekspozycja, montaż i demontaż Kampania promocyjna wewnętrzna; projekt, druk, ekspozycja, montaż i demontaż
654 /2016 1930/LW/2016/R BUTTERFLY Agencja Reklamowa Borowy Agnieszka 24.06.2016 05.07.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 12692,74 Dostawa gadżetów reklamowych Dostawa gadżetów reklamowych
655 /2016 1952/LW/2016/R Wydawnictwo Kamera Gauer Barbara i Robert sp j 17.06.2016 06.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 39992,40 Przygotowanie autorskiego albumu ze zdjęciami Kołobrzegu Przygotowanie autorskiego albumu ze zdjęciami Kołobrzegu
656 /2016 19/1/K-IO/2016 PGE Obrót S.A. 12.04.2016 01.05.2016 30.04.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 334972,13 Sprzedaż energii elektrycznej na cele oświetlenia. Sprzedaż energii elektrycznej na cele oświetlenia.
657 /2016 24/K-DR/2016 Hanimat (Reluma Polska Sp. z o.o.) 24.05.2016 24.05.2016 15.07.2016 Zamówienia inne 24169,50 Dostawa 20 szt. ławek parkowych typu Oslo z oparci Dostawa 20 szt. ławek parkowych typu Oslo z oparciem
658 /2016 1533/LW/2016/R Newton Media Sp. z o.o. 27.05.2016 24.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4428,00 Monitoring mediów. Monitoring mediów.
659 /2016 1786/LW/2016/UA EU Consult sp. z o.o. 23.06.2016 23.06.2016 30.11.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 13038,00 przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na opracowaniu diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na opracowaniu diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze miasta Kołobrzeg oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
660 /2016 1043/LW/2016/UA BUDPLAN Sp.z o.o. 11.04.2016 11.04.2016 15.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 55963,77 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla wybranych obszarów
    aneks   11.04.2016 11.04.2016 31.03.2017   0,00 zmiana terminu wykonania umowy  
661 /2016 51/K-IO/2016 Biuro Konserwacji Przyrody s.c. Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński 04.07.2016 04.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17220,00 Usługa w zakresie opracowania koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego E Usługa w zakresie opracowania koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego Ekopark Wschodni
662 /2016 17/K-IO/16 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.03.2016 01.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 41462,14 Utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza wojennego w Kołobrzegu Utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza wojennego w Kołobrzegu
663 /2016 ZLECENIE 4/2016 Webdesig Q Kolasa Tomasz 25.03.2016 30.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1845,00 Usługa udostępnienia powierzchni serwerowej Usługa udostępnienia powierzchni serwerowej
664 /2016 OR.3226.61.2016.V dormakaba Polska Sp.z o.o. 01.07.2016 27.06.2016 31.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12301,33 DORMA - Naprawa i doposażenie systemu otwierania drzwi w Ratuszu DORMA - Naprawa i doposażenie systemu otwierania drzwi w Ratuszu
665 /2016 1692/LW/2016/OR Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku 06.07.2016 09.06.2016 30.06.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 99,63 Wzorcowanie taśmy mierniczej Wzorcowanie taśmy mierniczej
666 /2016 P/14/046740/2 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 20.07.2016 14.07.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 109,29 Umowa dotyczy kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej należącej do ENERGA OPERATOR SA. P Umowa dotyczy kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej należącej do ENERGA OPERATOR SA. Przyłaczenie dotyczy oświetlenia ulic Kujawskiej i Wielkopolskiej.
667 /2016 33/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 13.05.2016 30.05.2016 22.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 54956,47 remont nawierzchni chodnika w Parku im. St. Żeromskiego w Kołobrzegu remont nawierzchni chodnika w Parku im. St. Żeromskiego w Kołobrzegu
668 /2016 52/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 19.07.2016 19.07.2016 31.08.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8523,90 Ustawienie zapór drewnianych przy remontowanej nawierzchni chodnika Ustawienie zapór drewnianych przy remontowanej nawierzchni chodnika
669 /2016 39/K-IO/2016 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp.z o.o. 10.06.2016 02.06.2016 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4789,00 Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg”
670 /2016 2101/LW/2016/R Magren-net Krzysztof Jędrzejczak 22.07.2016 20.07.2016 02.08.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1200,00 Zakup zestawów Piwa Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na upominki Zakup zestawów Piwa Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na upominki
671 /2016 1354/LW/2016/R Blue Bird Adam Serbakowski 29.04.2016 10.05.2016 27.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8710,47 Przygotowanie projektu, druk oraz dostawa plakatów i ulotek z programem imprez dla Gminy Miasto Koło Przygotowanie projektu, druk oraz dostawa plakatów i ulotek z programem imprez dla Gminy Miasto Kołobrzeg
672 /2016 1839/LW/2016/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 07.06.2016 23.06.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 4920,00 Zabezpieczenie, oznakowanie i wyłączenie z ruchu centrum miasta Kołobrzeg w dniach 9-11.06.2016r. Zabezpieczenie, oznakowanie i wyłączenie z ruchu centrum miasta Kołobrzeg w dniach 9-11.06.2016r.
673 /2016 1554/LW/2016/R Amster Agencja Reklamy i Promocji Marzena Szuniewicz 01.06.2016 27.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17220,00 Tablice z planami miasta w przestrzeni miejskiej - projekt, druk, montaż, naprawa konstrukcji. Tablice z planami miasta w przestrzeni miejskiej - projekt, druk, montaż, naprawa konstrukcji.
674 /2016 1545/LW/2016/R TVN Media Sp.z o.o. 04.06.2016 25.05.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 39360,00 Projekt Plaża TVN 2016; wejścia oprawowe na żywo Projekt Plaża TVN 2016; wejścia oprawowe na żywo
675 /2016 OR.3226.63.2016.V Elewator s.c. Grzegorz Klim Łukasz Skrzypczak 04.07.2016 12.07.2016 31.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2350,00 ELEWATOR - sprzątanie w CSS ul. Okopowa 15A ELEWATOR - sprzątanie w CSS ul. Okopowa 15A
676 /2016 53/K-IO/2016 Pracownia Elektryczna Mariusz Świder 27.07.2016 25.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4674,00 Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Koszalińskiej na odcinku ok, 150 m do istniejących budynków Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Koszalińskiej na odcinku ok, 150 m do istniejących budynków mieszkalnych.
677 /2016 1761/LW/2016/R MDT PRODUCTION Sp. z o.o. Sp. K. 16.06.2016 15.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 150000,00 Współpraca przy realizacji i promocji Sunrise Festival 2016 Współpraca przy realizacji i promocji Sunrise Festival 2016
678 /2016 GN.271.104.2016.I Iwona Januszewska 18.07.2016 08.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 wycena nieruchomości przy ul. Towarowej i Westerplatte, celem ich łącznej sprzedaży w dro wycena nieruchomości połozonych przy ul. Towarowej i Westerplatte, celem ich łącznej sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego
679 /2016 GN.271.109.2016.I Iwona Januszewska 27.07.2016 27.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3240,00 wycena 12 lokli mieszklanych, celem ustalenia ceny ich sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wycena 12 lokli mieszklanych, celem ustalenia ceny ich sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotyczczasowych najemców
680 /2016 1059/LW/2016/K-DR Infrastruktura Drogowa Tymicz Leszek 11.04.2016 08.04.2016 31.12.2016 zapytanie o cenę - art. 69 14760,00 Dokumentacja techniczna "Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu" Dokumentacja techniczna "Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu"
681 /2016 1729/LW/2016/K-DR PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 13.06.2016 13.06.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 2423,10 Zakup profilu drąga aluminiowego ESD 82155 Zakup profilu drąga aluminiowego ESD 82155
682 /2016 1574/LW/2016/K-DR Pracownia Projektowa Jędrzejewski Jacek 01.06.2016 01.06.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 2460,00 Opracowanie P.T. doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Łopuskiego w Kołobrzegu Opracowanie P.T. doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Łopuskiego w Kołobrzegu
683 /2016 2095/LW/2016/EKS Jacht Klub Kołobrzeg 25.07.2016 20.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Realizacja zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Święto Żeglarskie - Mistrzostwa Polski Realizacja zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Święto Żeglarskie - Mistrzostwa Polski w Jedzeniu Śledzia po Kołobrzesku”” w dniu 30 lipca 2016 r. w Marinie „Solna” w Kołobrzegu.
684 /2016 1527/LW/2016/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.03.2016 24.05.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 6337879,77 Utrzymanie czystości i porządku pasów drogowych w latach 2016-2018 Utrzymanie czystości i porządku pasów drogowych w latach 2016-2018
685 /2016 ZAMÓWIENIE 18/2016 Krzywy pl Krzyworączka Paweł 09.08.2016 09.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 149,70 dostawa 3 szt. etui do tabletów dostawa 3 szt. etui do tabletów
686 /2016 2134/LW/2016/R MEDIA IMPACT POLSKA Sp.z o.o. 25.07.2016 26.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1107,00 Reklama prasowa - kalendarz imprez letnich Reklama prasowa - kalendarz imprez letnich
687 /2016 2240/LW/2016/R RÓŻEWSCY SPA Sp.J. 05.08.2016 09.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 Nocleg dla delegacji z miasta partnerskiego Barth Nocleg dla delegacji z miasta partnerskiego Barth
688 /2016 50/K-IO/2016 Alojzy Kowalczyk Biegły Sądowy Rzeczoznawca 04.07.2016 01.07.2016 10.08.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 870,00 Wykonanie ekspertyzy dendrologiczno - technicznej oraz siedliskowo - środowiskowej na terenie działk Wykonanie ekspertyzy dendrologiczno - technicznej oraz siedliskowo - środowiskowej na terenie działki ogrodowej przy ul. Wylotowej
689 /2016 2187/LW/2016/R Amster Agencja Reklamy i Promocji Marzena Szuniewicz 20.07.2016 20.07.2016 05.08.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1783,50 Interenetowe materiały promocyjne i informacyjne; przygotowanie, dostsowanie (grafiki i zdjęcia) do Interenetowe materiały promocyjne i informacyjne; przygotowanie, dostsowanie (grafiki i zdjęcia) do uzytku w sieci Web 2.0, stworzenie fraktali grafiki na potrzeby stony KK oraz profili społecznościowych
690 /2016 GN.271.80.2016.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 12.08.2016 12.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 wycena nieruchomości- wykonanie operatów szacunkowych okreslających wartości 10 nieruchomości , cele wycena nieruchomości- wykonanie operatów szacunkowych okreslających wartości 10 nieruchomości , celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału geodezyjnego
691 /2016 GN.271.96.2016.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 12.08.2016 12.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1490,00 określenie wartości odszkodowania za działki przejęte pod drogi położone w Kołobrzegu przy ul. Wesoł określenie wartości odszkodowania za działki przejęte pod drogi położone w Kołobrzegu przy ul. Wesołej
692 /2016 GN.271.125.2016.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 25.08.2016 25.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 600,00 Wycena nieruchomości niezabudowanej przy ul. Krótkiej, celem sprzedaży w drodze przetargu nieogranic Wycena nieruchomości niezabudowanej przy ul. Krótkiej, celem sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
693 /2016 56/K-IO/2016 Usługi Transportowe Jacek Szwarc 19.08.2016 22.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 70000,00 ikwidacja utworzonych nielegalnie , dzikich wysypisk" na terenie Gminy Miasto K-g ikwidacja utworzonych nielegalnie , dzikich wysypisk" na terenie Gminy Miasto K-g
694 /2016 ANEKS 1/2015 ZAREJ 29.08.2016 Projektowanie,Wykonastwo Terenów Zielonych, Agrohandel Małgorzata Bielecka Kużownik 29.08.2016 19.11.2014 30.05.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 22225,67 „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg, przesadzenie „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg, przesadzenie drzewa oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym” - wykonane w latach 2014-2015 - odbiór koncowy Przedłużono termin odioru końcowego, ze względu na słaby rozwój wegetacyjny. Ujęto w formie nowego wniosku i podpisano aneks do umowy w 2015 roku który zarejestrowano w systemie w roku 2016
695 /2016 2092/LW/2016/OR Maciejczyk Zakład Elektryczny i Automatyka Grzewcza 01.08.2016 19.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12357,21 Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej
696 /2016 57/K-IO/2016 Zakrzewski Andrzej Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych 05.09.2016 05.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3075,00 Wykonanie robót ziemnych polegających na umocnieniu rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Wykonanie robót ziemnych polegających na umocnieniu rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej
697 /2016 2273/LW/2016/R Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o. 30.05.2016 06.07.2016 10.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 100000,00 Usługi promocyjno - reklamowe CAVALIADA 2016 Usługi promocyjno - reklamowe CAVALIADA 2016
698 /2016 1947/LW/2016/R KONSULTING Konrad Tuszewski 07.07.2016 06.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 713,40 Udział reprezentacji Kołobrzegu w Spartakiadzie Udział reprezentacji Kołobrzegu w Spartakiadzie
699 /2016 2149/LW/2016/R 4 FUN MEDIA S.A. 26.07.2016 26.07.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 184500,00 Produkcja i promocja eventu Kołobrzeg 4FUN Produkcja i promocja eventu Kołobrzeg 4FUN
700 /2016 2077/LW/2016/K-IO Offset Drukarnia Łukasik Artur 09.08.2016 12.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
701 /2016 1502/LW/2016/R Eurozet Radio Sp.z o.o. 21.06.2016 20.05.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 24600,00 Studio plenerowe ZET CAFE - kampania promocyjna w Radiu ZET Studio plenerowe ZET CAFE - kampania promocyjna w Radiu ZET
702 /2016 2211/LW/2016/R MAX Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Beata Gronkiewicz 04.08.2016 04.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1600,00 Transport uczestników na Spartakiadę na trasie Kołobrzeg-Poznań Poznań Kołobrzeg. Transport uczestników na Spartakiadę na trasie Kołobrzeg-Poznań Poznań Kołobrzeg.
703 /2016 2087/LW/2016/UA Pietruszczyński Dariusz Usługi Geodezyjno Kartograficzne 21.07.2016 19.07.2016 29.08.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2498,00 Przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg, dla terenu pomiędzy ulicami Wylotową, Bałtycką i torami relacji Trzebiatów-Kołobrzeg
704 /2016 2370/LW/2016/K-DR Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego Dolnego Śląska 31.08.2016 31.08.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 2460,00 Opracowanie interwencyjnego programu badań archeologicznych Opracowanie interwencyjnego programu badań archeologicznych
705 /2016 2383/LW/2016/K-IO WebNext Franciszek Bonkowski 01.09.2016 02.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4551,00 Opracowanie i wydruk broszury związanej z kampanią inf. dotyczącą systemu gospodarki odpadami. Opracowanie i wydruk broszury związanej z kampanią inf. dotyczącą systemu gospodarki odpadami.
706 /2016 2418/LW/2016/K-IO Super Pak Jasiński Stanisław 07.09.2016 07.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 702,85 Dostawa worków oraz rękawic lateksowych na akcję Sprzątanie Świata 2016r. Dostawa worków oraz rękawic lateksowych na akcję Sprzątanie Świata 2016r.
707 /2016 2434/LW/2016/K-IO BEE MUSIC Batogowska Monika 08.09.2016 08.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4999,95 projekt promocyjno-edukacyjno-ekologiczny pn. " Zbieraj z klasą" projekt promocyjno-edukacyjno-ekologiczny pn. " Zbieraj z klasą"
708 /2016 66/LW/2016/I ZPIUJ Kom Bud Szydłowski Romuald 14.01.2016 12.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 46740,00 Parking przy Bałtyckiej - wykonanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego Parking przy Bałtyckiej - wykonanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego
709 /2016 1510/LW/2016/I ZPIUJ Kom Bud Szydłowski Romuald 29.03.2016 20.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1230,00 Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej - dokumentacja projektowa (aneks) Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej - dokumentacja projektowa (aneks)
710 /2016 129/LW/2016/I TK Projekt Łapiński Tomasz 25.01.2016 15.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3690,00 Odwodnienie ul. Bosmańskiej ... - nadzór inwestorski Odwodnienie ul. Bosmańskiej ... - nadzór inwestorski
711 /2016 130/LW/2016/I Gazopol Ltd Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Usługowe Spółka z o.o. 25.01.2016 15.01.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 244204,20 Odwodnienie ul. Bosmańskiej... - roboty budowlane Odwodnienie ul. Bosmańskiej... - roboty budowlane
712 /2016 519/LW/2016/I 1 Move sp. z o.o. 24.02.2016 22.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 85000,00 Srteet Workout Park "Na Ogrodach" - roboty budowlane Srteet Workout Park "Na Ogrodach" - roboty budowlane
713 /2016 517/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 01.03.2016 22.02.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 461587,17 Przebudowa ul. Krzemienieckiej - roboty budowlane Przebudowa ul. Krzemienieckiej - roboty budowlane
714 /2016 518/LW/2016/I SANI-TECH GRUPA SBS Wacław,Bogdan Łazarczyk 22.02.2016 22.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1476,00 Dokumentacja instalacji c.o. w Ratuszu (Adabar) Dokumentacja instalacji c.o. w Ratuszu (Adabar)
715 /2016 530/LW/2016/I TK Projekt Łapiński Tomasz 26.02.2016 23.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20500,00 Przebudowa ul. Makowskiego i Gierymskich - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Przebudowa ul. Makowskiego i Gierymskich - dokumentacja projektowa + nadzór autorski
716 /2016 650/LW/2016/I TK Projekt Łapiński Tomasz 04.03.2016 03.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6000,00 Przebudowa ul. Krzemienieckiej - nadzór inwestorski Przebudowa ul. Krzemienieckiej - nadzór inwestorski
717 /2016 1152/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 19.04.2016 18.04.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 2257276,59 Przebudowa dróg w strefie A - roboty drogowe Przebudowa dróg w strefie A - roboty drogowe
718 /2016 1171/LW/2016/I TK Projekt Łapiński Tomasz 26.04.2016 20.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17000,00 Przebudowa dróg w strefie A - nadzór inwestorski Przebudowa dróg w strefie A - nadzór inwestorski
719 /2016 1214/LW/2016/I Zakrzewski Andrzej Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych 28.04.2016 27.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5076,00 Ścieżka rowerowa na ul. Bałtyckiej - wycinka drzew Ścieżka rowerowa na ul. Bałtyckiej - wycinka drzew
720 /2016 1341/LW/2016/I Gorek Restauro Sp.z o.o. Sp. komandytowa 10.05.2016 09.05.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 532437,18 Działania infrastrukturalne - modernizacja instalacji c.o. w Ratuszu Działania infrastrukturalne - modernizacja instalacji c.o. w Ratuszu
721 /2016 1469/LW/2016/I Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne EKOBUD S.C. 19.05.2016 18.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2706,00 Dojście do plaży - Arciszewskiego - nadzór inwestorski Dojście do plaży - Arciszewskiego - nadzór inwestorski
722 /2016 1559/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 20.05.2016 27.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 23370,00 Przebudowa ul. Krzemienieckiej - roboty budowlane (wymiana gruntu) Przebudowa ul. Krzemienieckiej - roboty budowlane (wymiana gruntu)
723 /2016 1535/LW/2016/I Gazopol Ltd Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Usługowe Spółka z o.o. 01.06.2016 25.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 98355,66 Odwodnienie dzeszczowe ul. Bosmańskiej, ... - docelowe wykonanie nawierzchni w ul. Marynarskiej i Ka Odwodnienie dzeszczowe ul. Bosmańskiej, ... - docelowe wykonanie nawierzchni w ul. Marynarskiej i Kapitańskiej
724 /2016 1739/LW/2016/I WP-Werema Paweł 14.06.2016 14.06.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 1147089,90 Działania infrastrukturalne - termomodernizacja PM 10 (roboty budowlane) Działania infrastrukturalne - termomodernizacja PM 10 (roboty budowlane)
725 /2016 1782/LW/2016/I Augustyniak Witold Pracownia Projektowa 21.06.2016 17.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4500,00 Drogi na osiedlu 6 Dyw. Piechoty - nadzór autorski Drogi na osiedlu 6 Dyw. Piechoty - nadzór autorski
726 /2016 1883/LW/2016/I FOTON Aleksandra Szewczyk 27.06.2016 29.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2706,00 Działania infrastrukturalne - audyt energetyczny Żłobka Krasnal i PM 6 Działania infrastrukturalne - audyt energetyczny Żłobka Krasnal i PM 6
727 /2016 1796/LW/2016/I TK Projekt Łapiński Tomasz 28.06.2016 20.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 Odwodnienie deszczowe Bosmańska ... - nadzór inwestorski Odwodnienie deszczowe Bosmańska ... - nadzór inwestorski
728 /2016 1996/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 14.07.2016 11.07.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 184180,14 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zbowidowców i ul. Żeglarskiej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zbowidowców i ul. Żeglarskiej
729 /2016 2148/LW/2016/I Gazopol Ltd Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Usługowe Spółka z o.o. 28.07.2016 26.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 26000,00 Odwodnienie deszczowe w ul. Bosmańskiej...- wykonanie wpustów i przebudowa poboczy - ul. Kapitańska Odwodnienie deszczowe w ul. Bosmańskiej...- wykonanie wpustów i przebudowa poboczy - ul. Kapitańska
730 /2016 2161/LW/2016/I WP-Werema Paweł 03.08.2016 28.07.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 541054,79 Działania infrastrukturalne - termomodernizacja Żłobka "Krasnal" (roboty budowlane) Działania infrastrukturalne - termomodernizacja Żłobka "Krasnal" (roboty budowlane)
731 /2016 2216/LW/2016/I WP-Werema Paweł 09.08.2016 04.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 557777,77 Dziełania infrastrukturalne - termomodernizacja PM Dziełania infrastrukturalne - termomodernizacja Żłobka "Krasnal"
732 /2016 2364/LW/2016/I ZPIUJ Kom Bud Szydłowski Romuald 30.08.2016 30.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 35055,00    
733 /2016 954/LW/2016/I Usługi Geologiczne Tyszecka Magdalena 30.03.2016 01.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3382,50 Drogi na osiedlu 6 Dyw. Piechoty - badania geologiczne Drogi na osiedlu 6 Dyw. Piechoty - badania geologiczne
734 /2016 464/LW/2016/I Centrum Funduszy UE Sp z o.o. Sp. Komandytowa 18.02.2016 17.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4797,00 Drogi na os. 6 Dyw. Piechoty - studium wykonalności Drogi na os. 6 Dyw. Piechoty - studium wykonalności
735 /2016 1509/LW/2016/I MTM Firma Budowlano Drogowa 23.05.2016 20.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 153750,00 Usunięcie usterkiw jezdni (ul. Europejska) - roboty budowlane Usunięcie usterkiw jezdni (ul. Europejska) - roboty budowlane
736 /2016 440/LW/2016/I Starostwo Powiatowe 06.02.2016 11.02.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 6,00 Odpływ Sółkowskiego - opłata za udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartogr Odpływ Sółkowskiego - opłata za udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
737 /2016 956/LW/2016/I Ambient Siutkowski Michał 01.04.2016 01.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2460,00 Street Workout Park (Żeromsiego) - nadzór inwestorski Street Workout Park (Żeromsiego) - nadzór inwestorski
738 /2016 1022/LW/2016/I Starostwo Powiatowe 07.04.2016 07.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 376,30 Przebudowa ul. Wschodniej - mapy dc. opiniodawczych Przebudowa ul. Wschodniej - mapy dc. opiniodawczych
739 /2016 1135/LW/2016/I Starostwo Powiatowe 07.04.2016 15.04.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 25,20    
740 /2016 1042/LW/2016/I Architekci Błaszczyk i Samborski S.P. 07.04.2016 07.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1000,00 Street Workout Park "Na Ogrodach" - wykonanie planu zagospodarowania Street Workout Park "Na Ogrodach" - wykonanie planu zagospodarowania
741 /2016 2091/LW/2016/I Starostwo Powiatowe 19.07.2016 19.07.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 52,00 Projekt budowy świetlicy na Osiedlu Ogrody - mapa dc. opiniodawczych Projekt budowy świetlicy na Osiedlu Ogrody - mapa dc. opiniodawczych
742 /2016 2159/LW/2016/I Sontowski Jan Autorska Pracownia Projektowa 27.07.2016 28.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1000,00 Ścieżka rowerowa ul. Bałtycka - aktualizacja kosztorysów Ścieżka rowerowa ul. Bałtycka - aktualizacja kosztorysów
743 /2016 2514/LW/2016/I Starostwo Powiatowe 26.08.2016 16.09.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 499,40 Parking przy ul. Bałtyckiej - mapy dc. opiniodawczych Parking przy ul. Bałtyckiej - mapy dc. opiniodawczych
744 /2016 2372/LW/2016/I GEODUS Pracownia Geodezyjna Katarzyna Sochacka-Ostrówka 31.08.2016 31.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 400,00    
745 /2016 1471/LW/2016/I Starostwo Powiatowe 17.05.2016 18.05.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 103,60 Przebudowa Walki Młodych - wykonanie mapy dc. opiniodawczych Przebudowa Walki Młodych - wykonanie mapy dc. opiniodawczych
746 /2016 2365/LW/2016/I Sontowski Jan Autorska Pracownia Projektowa 24.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5535,00 Przebudowa ulic w strefie A - nadzór autorski Przebudowa ulic w strefie A - nadzór autorski
747 /2016 2429/LW/2016/I Pracownia Projektowo Wykonawcza DwD Kalociński Jerzy 08.09.2016 08.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 57195,00 Przebudowa ul. Zwycięzców i 18-go Marca - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Zwycięzców i 18-go Marca - dokumentacja projektowa
748 /2016 2354/LW/2016/I Studio Projektowe Konrad Lewicki 22.07.2016 25.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 59000,00 Przebudowa ul. Wschodniej - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Wschodniej - dokumentacja projektowa
749 /2016 1470/LW/2016/I Firma Usługowa BIELECKI Marian Bielecki 20.05.2016 18.05.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 22525,00 Drogi na os. 6 Dyw. Piechoty - nadzór inwestorski Drogi na os. 6 Dyw. Piechoty - nadzór inwestorski
750 /2016 753/LW/2016/I Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonastwo Mariusz Kłosowski 15.03.2016 11.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 42000,00 Sala gimnastyczna przy SP3 - dokumentacja projektowa Sala gimnastyczna przy SP3 - dokumentacja projektowa
751 /2016 55/K-IO/2016 DOT Biuro Inżynieryjne Dubiecki Tomasz 17.08.2016 18.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3690,00 Dostawa 10 tablic na potrzeby ścieżki dendrologicznej w Parku im. Jedności Narodowej. Dostawa 10 tablic na potrzeby ścieżki dendrologicznej w Parku im. Jedności Narodowej.
752 /2016 2346/LW/2016/I Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 22.08.2016 25.08.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 31467,50 Budowa systemów podziemnych pojemników - zarządzanie projektem Budowa systemów podziemnych pojemników - zarządzanie projektem
753 /2016 2499/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 17.09.2016 15.09.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 552404,53 Dojście do plaży ul. Arciszewskiego - roboty budowlane Dojście do plaży ul. Arciszewskiego - roboty budowlane
754 /2016 2500/LW/2016/I Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski 16.09.2016 15.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 47601,00 Przebudowa ul. Budowlanej - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Budowlanej - dokumentacja projektowa
755 /2016 365/LW/2016/I Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Zubrzycka Danuta 04.02.2016 03.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 42277,00 Przebudowa dojścia do plaży ul. Arciszewskiego - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Przebudowa dojścia do plaży ul. Arciszewskiego - dokumentacja projektowa + nadzór autorski
756 /2016 366/LW/2016/I ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 04.02.2016 03.02.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 358,18 Przebudowa dojścia do plaży przy yl. Arciszewskiego - opłata przyłączeniowa Przebudowa dojścia do plaży przy yl. Arciszewskiego - opłata przyłączeniowa
757 /2016 1969/LW/2016/I Pracownia Projektowa Góral Bartosz 08.07.2016 07.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 Przebudowa ul. Krzemienieckiej - nadzór autorski Przebudowa ul. Krzemienieckiej - nadzór autorski
758 /2016 1787/LW/2016/I PRIN AleksandaZadkaPrzedsiębiorstwoRobót Inżynieryjnych 20.06.2016 17.06.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 2634474,88 Drogi na os. 6 Dyw. Piechoty - roboty budowlane Drogi na os. 6 Dyw. Piechoty - roboty budowlane
759 /2016 1153/LW/2016/I Prozped Consulting Piotr Rozpędek 22.04.2016 18.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7859,70 Przebudowa ulic w strefie A - program inwestycji Przebudowa ulic w strefie A - program inwestycji
760 /2016 2512/LW/2016/I Centrum Doradztwa Europejskiego 19.09.2016 16.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 19680,00 Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (dla potrzeb Centrum Przesiadkowego) - studium wykonalności Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (dla potrzeb Centrum Przesiadkowego) - studium wykonalności
761 /2016 703/LW/2016/I Centrum Doradztwa Europejskiego 14.03.2016 08.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8700,00 Wylot Sułkowskiego - studium wykonalności Wylot Sułkowskiego - studium wykonalności
762 /2016 1373/LW/2016/I Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 13.05.2016 11.05.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 1000,00 Działania infrastrukturalne - zarządzanie projektem Działania infrastrukturalne - zarządzanie projektem
763 /2016 1378/LW/2016/I Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 13.05.2016 11.05.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 1038,00 Działania infrastrukturalne - zarządzanie projektem Działania infrastrukturalne - zarządzanie projektem
764 /2016 1129/LW/2016/I EU Consult sp. z o.o. 26.02.2016 15.04.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9225,00 Separatoty Orla - studium wykonalności Separatoty Orla - studium wykonalności
765 /2016 2558/LW/2016/K-DR TRZY MAŁE DRZEWKA Pracownia Architektury Krajobrazu 13.05.2016 13.05.2016 15.09.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12915,00 Opracowanie projketu zagospodarowania terenów zielonych w pasie drogowym ul. Walki Młodych w Kołobrz Opracowanie projketu zagospodarowania terenów zielonych w pasie drogowym ul. Walki Młodych w Kołobrzegu.
766 /2016 2009/LW/2016/OR Amberline Sp. z o.o. 15.07.2016 12.07.2016 31.07.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7265,09 AMBERLINE - wymiana okien w UMK AMBERLINE - wymiana okien w UMK
767 /2016 OR.3226.31.2015.V dormakaba Polska Sp.z o.o. 04.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10332,00 Konserwacja napedow drzwiowych w ratuszu Konserwacja napedow drzwiowych w ratuszu
768 /2016 2397/LW/2016/R MAX Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Beata Gronkiewicz 06.09.2016 06.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1400,00 Transport osób do Berlina Pankow Transport osób do Berlina Pankow
769 /2016 GN.271.1.17.2016.I Latuszek Mirosław Geodezja Sp z o o 30.08.2016 25.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3600,00 podział geodezyjny nieruchomości przy ul. Lazurowej w Kołobrzegu podział geodezyjny nieruchomości przy ul. Lazurowej w Kołobrzegu
770 /2016 2366/LW/2016/R Uzdrowisko Kołobrzeg SA 02.09.2016 31.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2100,00 Umowa w związku z prezentacją miasta Kołobrzeg na Fest an der Panke w dniach 9-11.09.2016 Umowa w związku z prezentacją miasta Kołobrzeg na Fest an der Panke w dniach 9-11.09.2016
771 /2016 GN.271.131.2016.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 12.09.2016 01.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4700,00 wycena 10 nieruchomości celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wycena 10 nieruchomości celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
772 /2016 2615/LW/2016/K-DR Ryszard Rudzionek 14.09.2016 14.09.2016 20.09.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 150,00 Ekspertyza ornitologiczna Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dwóch gniazd zlokalizowanych na drzewach rosnących w pasie drogowym ul. Czarnieckiego oraz ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu.
773 /2016 2291/LW/2016/K-L Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 16.08.2016 12.08.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7380,00 1. Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: 1) wymianie na nowe 1. Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: 1) wymianie na nowe uszkodzonych elementów ogrodzeń wykonanych z siatki oraz zamontowanie nowych elementów ogrodzeń z siatki w miejscu brakującym na placu zabaw przy ul. Wylotowej 80 (od strony ogrodów działkowych). 2) ustabilizowanie ram ogrodzenia (przy wejściu na boisko) oraz malowanie ram ogrodzenia poprzedzonych usunięciem łuszczącej się farby i wyczyszczeniem skorodowanych elementów na boisku sportowym przy ul. Kniewskiego. 3) wymianie na nowe uszkodzonych elementów ogrodzeń wykonanych z siatki oraz malowanie ram ogrodzenia poprzedzonych usunięciem łuszczącej się farby i wyczyszczeniem skorodowanych elementów na boisku sportowym przy ul. Unii Lubelskiej 45. 4) wymianie na nowe uszkodzonych elementów ogrodzeń wykonanych z siatki, ustabilizowanie ram ogrodzenia oraz malowanie ram ogrodzenia poprzedzonych usunięciem łuszczącej się farby i wyczyszczeniem skorodowanych elementów na boisku sportowym przy ul. Dworcowej 27 / Armii Krajowej.
774 /2016 2369/LW/2016/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.09.2016 31.08.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 52920,25 wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe w ul. Solnej w Kołobrzegu, na odcinku od ul. Bałt wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe w ul. Solnej w Kołobrzegu, na odcinku od ul. Bałtyckiej do mostu na kanale Drzewnym
775 /2016 ZAMÓWIENIE 24/16 Szkółka Drzew i Krzewów Kazimierz Sikorski 28.09.2016 28.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3488,00 Zakup sadzonek drzew i krzewów na potrzeby Kampanii Zielony Kołobrzeg 2016 Zakup sadzonek drzew i krzewów na potrzeby Kampanii Zielony Kołobrzeg 2016
776 /2016 ZAMÓWIENIE 23/16 BENEX Banaszkiewicz Spółka Jawna 23.09.2016 26.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1857,60 Zakup i dostawa roślin cebulowych Zakup i dostawa roślin cebulowych
777 /2016 2472/LW/2016/UA PLANOS Consulting Jarosław Postaremczak 15.09.2016 13.09.2016 25.09.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5781,00 Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestr Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 5-Trzebiatowska: zmiana dla terenów przy ul. Mazowieckiej i ul. Zygmuntowskiej, Uzdrowisko- Wschód: zmiana dla terenów przy ul. Fredry i ul. Chopina, Podczele II: zmiana dla terenu przy ul. Tarnopolskiej
778 /2016 2280/LW/2016/R Polsat Media Biuro Reklamy Sp.z o.o. Sp.k. 22.09.2016 12.08.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 30000,00 Świadczenia reklamowe dla miasta Kołobrzeg - Polsat Media Świadczenia reklamowe dla miasta Kołobrzeg - Polsat Media
779 /2016 2158/LW/2016/K-IO Pracownia Elektryczna Mariusz Świder 28.07.2016 28.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4674,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę oświetlenia odcinka ul. Gnieźnieńskiej. Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę oświetlenia odcinka ul. Gnieźnieńskiej.
780 /2016 1936/LW/2016/INF Sygnity SA 01.06.2016 05.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 76263,70 Aktualizacja i serwis oprogramowania eDOK. Aktualizacja i serwis oprogramowania eDOK.
781 /2016 68/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 20.10.2016 20.10.2016 15.12.2016 Zamówienia inne 6393,54 Przygotowanie koncepcji II etapu zagospodarowania Parku im. Bolesława Krzywoustego, stanowiącego dzi Przygotowanie koncepcji II etapu zagospodarowania Parku im. Bolesława Krzywoustego, stanowiącego działkę 30/21 w obrębie 19 miasta Kołobrzeg.
782 /2016 73/K-IO/2016 EDUGIS Łukasz Kołbut 20.10.2016 20.10.2016 05.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 61000,00 „Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg ” - przedmiot z „Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg ” - przedmiot zamówienia składa się z 5 części
783 /2016 2679/LW/2016/EKS Towarzystwo Kolarskie KARKONOSZE TOUR 12.10.2016 10.10.2016 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15000,00   Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour
784 /2016 EKS.425.13.2016.V Jacht Klub Kołobrzeg 25.07.2016 20.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7000,00 Realizacja zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Święto Żeglarskie - Mistrzostwa Polski Realizacja zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Święto Żeglarskie - Mistrzostwa Polski w Jedzeniu Śledzia po Kołobrzesku”” w dniu 30 lipca 2016 r. w Marinie „Solna” w Kołobrzegu.
785 /2016 2546/LW/2016/K-IO Zakład Metalowy TORMET Torenc Zbysław 07.10.2016 22.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9212,70 Zakup pojemników na psie odchody. Zakup pojemników na psie odchody.
786 /2016 GN.271.148.2016.I Norma Biuro Usług Technicznych 25.10.2016 20.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4551,00 określenie wartości udziału nieruchomości wspólnej, związanego z niewyodrębnionymi lokalami w budynk określenie wartości udziału nieruchomości wspólnej, związanego z niewyodrębnionymi lokalami w budynku przy ul. Waryńskiego 8-9 w Kołobrzegu, celem sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
787 /2016 2405/LW/2016/R Agencja Reklamowo-Promocyjna Sp.z o.o. 06.09.2016 06.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2460,00 Mega billboard na portalu epoznan.pl - Kołobrzeg za 50 % 24.10.2016 - 30.10.2016 Mega billboard na portalu epoznan.pl - Kołobrzeg za 50 % 24.10.2016 - 30.10.2016
788 /2016 2588/LW/2016/K-DR Latuszek Mirosław Geodezja Sp z o o 10.10.2016 28.09.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 2890,50 Wykonanie pomiarów geodezyjnych wielkości strzałek ugięcia przęseł mostowych na moście drogowym na r Wykonanie pomiarów geodezyjnych wielkości strzałek ugięcia przęseł mostowych na moście drogowym na rzece Parsęcie w ciągu ul. Łopuskiego w Kołobrzegu
789 /2016 ZAMÓWIENIE 26/16 Zakład Metalowy TORMET Torenc Zbysław 02.11.2016 02.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1033,20 Zamówienie na trzy pojemniki na przeterminowane leki, które będa wykorzystywane w Aptekach zlokalizo Zamówienie na trzy pojemniki na przeterminowane leki, które będa wykorzystywane w Aptekach zlokalizowanych w Kołobrzegu.
790 /2016 36/K-DR/2016 Infrastruktura Drogowa Tymicz Leszek 01.09.2016 29.08.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 13161,00 Opracowanie dokumentacji technicznej ""Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Koło Opracowanie dokumentacji technicznej ""Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu"
791 /2016 2948/LW/2016/K-IO FLUMEN Zakład Elektromechaniczno-Elektryczny Mistrz Rynio Dawid 09.11.2016 09.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2500,00 Przegląd, montaż, serwis i demontaż dekoracji okolicznościowych sezon 2106/2017 Usługa obejmuje: Przegląd, montaż, serwis i demontaż dekoracji okolicznościowych sezon 2106/2017 Usługa obejmuje: 1. Dokonanie do 25 listopada 2016 r. przy udziale przedstawiciela Zamawiającego przeglądu nitek świetlnych (wstążek świetlnych) i kurtyn świetlnych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg. Sporządzenie protokołu z przeglądu, z którego treści będzie wynikało ile elementów jest sprawnych technicznie i gotowych do montażu. Ile elementów jest uszkodzonych ale nadających się do naprawy. Ile elementów jest uszkodzonych i nadających się do utylizacji. 2. Montażu nitek świetlnych na konstrukcjach kwiatowych w kształcie łabędzi (Rondo Kardynała Ignacego Jeża) 3. Montażu nitek świetlnych na 6 głogach znajdujących się na ul. Armii Krajowej na odcinku między ul. Łopuskiego i Sybiraków. Na każdym z głogów sznur nitek o długości ok. 100 m. Zakres prac obejmuje również doprowadzenie energii elektrycznej, montaż elementów oświetleniowych w technologii LED 4. Uruchomienie i serwis w ramach gwarancji nad działaniem zamontowanego oświetlenia w okresie od 5 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.
792 /2016 2452/LW/2016/K-IO UTAL Sp. z o.o. 26.09.2016 26.09.2016 26.10.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3075,00 Dostawa 1 szt. tablicy na temat Parkiu im. Bolesława Krzywoustego. Dostawa 1 szt. tablicy na temat Parkiu im. Bolesława Krzywoustego.
793 /2016 2526/LW/2016/OR Firma Szkolmeb Piotr Płocki 23.09.2016 20.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 29317,93 Zakup mebli biurowych Zakup mebli biurowych
794 /2016 19/K-L/2016 "MAJA" Marietta Grada 19.10.2016 19.10.2016 31.12.2016 Nie dotyczy 5461,20 zakup ławek zakup ławek
795 /2016 1798/LW/2016/BK Politechnika Koszalińska 21.10.2016 20.06.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3030,00 studia podyplomowe Dassow studia podyplomowe Dassow
796 /2016 2565/LW/2016/UA Base&Direct A.W. Waszkiewicz Spółka Jawna 04.10.2016 26.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7380,00 Przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na wykonaniu badań konserwatorskich Baszty Więziennej w K Przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na wykonaniu badań konserwatorskich Baszty Więziennej w Kołobrzegu
797 /2016 2791/LW/2016/K-IO Trafic Zakład Usług Inżynierskich sp. z o. o. 21.11.2016 18.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 28659,00 Prce związane z doświetleniem przejścia dla pieszych w ul. Łopuskiego, przy moście na kanale drzewny Prce związane z doświetleniem przejścia dla pieszych w ul. Łopuskiego, przy moście na kanale drzewnym i montaż znaków aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych na ul. Okopowej w Kołobrzegu.
798 /2016 355/LW/2016/PU Lex Crimen Agencja Ochrony 02.02.2016 02.02.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 39000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr OR.3226.36.2016.V zawarta z Agencją Ochrony „Lex-Crimen” Spółka z Przedmiotem wniosku jest umowa nr OR.3226.36.2016.V zawarta z Agencją Ochrony „Lex-Crimen” Spółka z o.o. na wykonanie usługi polegającej na ochronie fizycznej budynku Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15A.
    aneks   02.02.2016 02.02.2016 31.12.2016   0,00    
799 /2016 3089/LW/2016/K-DR PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 05.08.2016 21.11.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 2423,10    
800 /2016 2541/LW/2016/R TVN Media Sp.z o.o. 03.10.2016 21.09.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 27306,00 Realizacja programu pn. Polska na weekend Realizacja programu pn. Polska na weekend
801 /2016 2715/LW/2016/K-DR PPHU DAAG Dylawerski Jacek 12.10.2016 11.10.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 5535,00 Pomiar natężenia ruchu w ul. Św. macieja oraz Łopuskiego, na odcinku od ul. J. Narodowej do ul. Św. Pomiar natężenia ruchu w ul. Św. macieja oraz Łopuskiego, na odcinku od ul. J. Narodowej do ul. Św. Macieja.
802 /2016 2736/LW/2016/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.10.2016 01.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 139828,17 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybackiej 7A w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybackiej 7A w Kołobrzegu.
803 /2016 3036/LW/2016/R Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. 21.11.2016 16.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4000,00 III Konwent Marszałków Województw RP w Kołobrzegu - Gmina Miasto Kołobrzeg jest Partnerem tego wydar III Konwent Marszałków Województw RP w Kołobrzegu - Gmina Miasto Kołobrzeg jest Partnerem tego wydarzenia.
804 /2016 81/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 30.11.2016 30.11.2016 20.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 47109,06 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wymiany do 230 m3 podłoża pod planowane nasadzenia byl Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wymiany do 230 m3 podłoża pod planowane nasadzenia bylin, krzewinek, krzewów i drzew, w obrębie : a) zieleni przydrożnej ul. Łopuskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Zygmuntowską - działka nr 414 ob.11, b) zieleni osiedlowej, zlokalizowanej pomiędzy blokami przy ul. Żółkiewskiego 1 i 2 oraz ul. J. Chodkiewicza 12 i 14 - działka nr 8/24 ob.14.
805 /2016 3125/LW/2016/K-IO NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE Sp.z o.o. 22.11.2016 23.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1686,33 Zakup i dostawa artykułów niezbędnych do pracy Komisji ds. Drzewostanu. Zakup i dostawa artykułów niezbędnych do pracy Komisji ds. Drzewostanu.
806 /2016 2935/LW/2016/I Knitter Grzegorz 14.11.2016 07.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2500,00 Przebudowa towarowej i Zdrojowej - aktualizacja kosztorysów Przebudowa towarowej i Zdrojowej - aktualizacja kosztorysów
807 /2016 3182/LW/2016/I Master Consulting Sp.z o.o. 30.11.2016 01.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9200,00 Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - studium wykonalności Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - studium wykonalności
808 /2016 2569/LW/2016/I Zakrzewski Andrzej Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych 03.10.2016 26.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5832,00 Przebudowa ul. Krzemienieckiej - nasadzenia kompensacyjne Przebudowa ul. Krzemienieckiej - nasadzenia kompensacyjne
809 /2016 2849/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 26.10.2016 26.10.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 251392,64 Przebudowa ul. Gierymskich - roboty budowlane Przebudowa ul. Gierymskich - roboty budowlane
810 /2016 2850/LW/2016/I Firma Usługowa BIELECKI Marian Bielecki 27.10.2016 26.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2750,00 Przebudowa ul. Gierymskich - nadzór inwestorski Przebudowa ul. Gierymskich - nadzór inwestorski
811 /2016 2673/LW/2016/I Augustyniak Witold Pracownia Projektowa 10.10.2016 10.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1845,00 Drogi na os. 6 Dyw. Piechoty - projekt organizacji ruchu Drogi na os. 6 Dyw. Piechoty - projekt organizacji ruchu
812 /2016 2769/LW/2016/I Starostwo Powiatowe 05.10.2016 17.10.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 250,00 Centrum przesiadkowe - wypisy i wyrys ewidencji gruntów Centrum przesiadkowe - wypisy i wyrys ewidencji gruntów
813 /2016 2628/LW/2016/I Starostwo Powiatowe 05.10.2016 05.10.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 250,00 Przebudowa ścieżki do Podczela - wypisy z ewidencji gruntów Przebudowa ścieżki do Podczela - wypisy z ewidencji gruntów
814 /2016 2680/LW/2016/I Hinca Henryk Gospodarstwo Szkółkarskie 17.10.2016 10.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4752,00 Ścieżka rowerowa przy Bałtyckiej - nasadzenia kompensacyjne Ścieżka rowerowa przy Bałtyckiej - nasadzenia kompensacyjne
815 /2016 2768/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 20.10.2016 17.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 29500,00 Odwodnienie deszczowe w ul. Bosmańska, ... - roboty budowlane (dodatkowe) Odwodnienie deszczowe w ul. Bosmańska, ... - roboty budowlane (dodatkowe)
816 /2016 3246/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 05.12.2016 06.12.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 989535,00 Separatory Orla - roboty budowlane Separatory Orla - roboty budowlane
817 /2016 3107/LW/2016/I WP-Werema Paweł 23.11.2016 22.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20253,51    
818 /2016 2550/LW/2016/I NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o 02.01.2016 23.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 25000,00 Taras widokowy - dokumentacja projektowa Taras widokowy - dokumentacja projektowa
819 /2016 GN.271.161.2016.I Jurex Zakład PUH Biuro Projektowania Nadzour Bud. Wyceny Nieruchomości 22.11.2016 07.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1771,20 wycena 4 lokali - użytkowych lub mieszkalnych celem ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wycena 4 lokali - użytkowych lub mieszkalnych celem ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców
820 /2016 GN.271.1.19.2016.I Navi Glob Systemy infor Przestrzennej Pukaluk Maciej 06.12.2016 07.11.2016 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2829,00 podział geodezyjny nieruchomości w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę publiczną- ul. Grochow podział geodezyjny nieruchomości w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę publiczną- ul. Grochowska
821 /2016 2557/LW/2016/I VanStab Sp.z o.o. S.k. 26.09.2016 26.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 49200,00 Baza Komunikacji Miejskiej - projekt stabilizacji gruntu Baza Komunikacji Miejskiej - projekt stabilizacji gruntu
822 /2016 2945/LW/2016/I TK Projekt Łapiński Tomasz 14.11.2016 08.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 19000,00 Przebudowa ul. Ostrobramskiej - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Ostrobramskiej - dokumentacja projektowa
823 /2016 2597/LW/2016/I Gruś Sylwiusz Agencja Reklamowo-Marketingowa 27.09.2016 29.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 615,00 Street Workout Park "Na Ogrodach" - tablica pamiątkowa Street Workout Park "Na Ogrodach" - tablica pamiątkowa
824 /2016 2712/LW/2016/I Logo Studio Grafiki Reklamowej 03.10.2016 11.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 45000,00 Utrzymanie tablic informacyjnych Utrzymanie tablic informacyjnych
825 /2016 2596/LW/2016/I Gruś Sylwiusz Agencja Reklamowo-Marketingowa 27.09.2016 29.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 738,00 Wylot Sułkowskiego - tablica pamiątkowa Wylot Sułkowskiego - tablica pamiątkowa
826 /2016 2341/LW/2016/K-L Freekids Gąsiorek Artur,Andruszewski Zbigniew s.c. 26.08.2016 24.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 147600,12 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
827 /2016 2325/LW/2016/K-L Freekids Gąsiorek Artur,Andruszewski Zbigniew s.c. 26.08.2016 23.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 147600,12 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
828 /2016 2349/LW/2016/K-L Freekids Gąsiorek Artur,Andruszewski Zbigniew s.c. 26.08.2016 25.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 147600,12 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
829 /2016 2327/LW/2016/K-L Freekids Gąsiorek Artur,Andruszewski Zbigniew s.c. 26.08.2016 23.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 147600,12 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
830 /2016 2342/LW/2016/K-L Freekids Gąsiorek Artur,Andruszewski Zbigniew s.c. 26.08.2016 24.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 147600,12 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
831 /2016 2328/LW/2016/K-L Freekids Gąsiorek Artur,Andruszewski Zbigniew s.c. 26.08.2016 23.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 147600,12 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
832 /2016 2330/LW/2016/K-L Freekids Gąsiorek Artur,Andruszewski Zbigniew s.c. 26.08.2016 23.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 147600,12 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
833 /2016 2332/LW/2016/K-L Freekids Gąsiorek Artur,Andruszewski Zbigniew s.c. 26.08.2016 23.08.2016 31.12.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 147600,12 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu na placach zabaw i terenach rekreacyjnych Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
834 /2016 3148/LW/2016/R Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo Reklamowa 28.11.2016 28.11.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 3075,00 Film promocyjny ukazujący miejskie inwestycje, wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne. Film promocyjny ukazujący miejskie inwestycje, wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne.
835 /2016 3096/LW/2016/R Jaxa Brzeziński Piotr 21.11.2016 21.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1328,40 Projekt i realizacja materiałów promocyjnych na okres świąteczny dla Gminy Miasto Kołobrzeg. Projekt i realizacja materiałów promocyjnych na okres świąteczny dla Gminy Miasto Kołobrzeg.
836 /2016 2147/LW/2016/R AMISTAD Sp.z o.o. 07.10.2016 26.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 32000,00 Licencja niewyłączna - oprogramowanie aplikacji mobilnej - rozbudowa o moduły Licencja niewyłączna - oprogramowanie aplikacji mobilnej - rozbudowa o moduły
837 /2016 2632/LW/2016/R IVENTOR Filip Korowacki 13.10.2016 05.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 38437,50 Przygotowanie i przeprowadznie kampanii poprzedzającej oraz akcję Kołobrzeg za 50 % Przygotowanie i przeprowadznie kampanii poprzedzającej oraz akcję Kołobrzeg za 50 %
838 /2016 82/K-IO/2016 Hydrobud Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Dzik 15.11.2016 15.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18450,00 Awaryjne odblokowanie wylotu wód deszczowych do morza w rejonie Sułkowskiego. Awaryjne odblokowanie wylotu wód deszczowych do morza w rejonie Sułkowskiego.
839 /2016 74/K-IO/2016 Hydro Top Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej 24.11.2016 16.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9963,00 Zakup z dostawą 30 szt,. włazów kanałowych z logo miasta Kołobrzeg. Zakup z dostawą 30 szt,. włazów kanałowych z logo miasta Kołobrzeg.
840 /2016 2510/LW/2016/R Drukarnia Racto Tomek Kwietniak 07.10.2016 16.09.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 23191,65 Kalendarze dla Gminy Miasto Kołobrzeg 2017 Kalendarze dla Gminy Miasto Kołobrzeg 2017
841 /2016 2185/LW/2016/R TVN Media Sp.z o.o. 05.08.2016 01.08.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 24600,00 Realizacja i emisja prgramu telewizyjnego pn. "Taste of Traveling" stacji FOX, emisja National Geogr Realizacja i emisja prgramu telewizyjnego pn. "Taste of Traveling" stacji FOX, emisja National Geographic
842 /2016 83/K-IO/2016 DOMAR Kazimierz Domaracki 15.11.2016 15.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5904,00 Prace awaryjne związane z odpompowaniem wód deszczowych z odcinka kolektora zlokalizowanego przed wy Prace awaryjne związane z odpompowaniem wód deszczowych z odcinka kolektora zlokalizowanego przed wylotem wód deszczowych do morza w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu.
843 /2016 3042/LW/2016/K-DR SOSENKA Pracownia Przyrodnicza Swietłana Jankowska 16.11.2016 16.11.2016 30.11.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 22496,70 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy 62 egz. drzew rosnacych w pasach drogowych ul. Walk Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy 62 egz. drzew rosnacych w pasach drogowych ul. Walki Młodych, ul. Sybiraków, ul. Waryńskiego, ul. Plac 18-go Marca oraz ul. Szpitalna w Kołobrzegu.
844 /2016 44/K-DR/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 08.11.2016 08.11.2016 20.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 23291,28 Likwidacja barier architektonicznychna przejściach dla pieszych, dostosowanie przejść dla osób niewi Likwidacja barier architektonicznychna przejściach dla pieszych, dostosowanie przejść dla osób niewidomych
845 /2016 3265/LW/2016/K-IO ARISCO Sp.zo.o 08.12.2016 08.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9225,00 wdrożenie oprogramowania GOMIG INTEGRATOR - licencja na jedno stanowisko wdrożenie oprogramowania GOMIG INTEGRATOR - licencja na jedno stanowisko
846 /2016 71/K-IO/2016 FIRMA FENSTER Marek Szczęsny 19.10.2016 19.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 44539,53 Dostaw ławek parkowo /miejskich typ nr 3 żeline z deską kompozyto Dostaw ławek parkowo /miejskich typ nr 3 żeline z deską kompozytową
847 /2016 42/K-DR/2016 Lehmann+Partner Polska sp z o o 21.10.2016 21.10.2016 20.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15030,60 Wykonanie przeglądów i oceny okresowej pięcioletniej stanu technicznego obiektów budowlanych - dróg Wykonanie przeglądów i oceny okresowej pięcioletniej stanu technicznego obiektów budowlanych - dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg Umowa nr 42/K-DR/2016 zdnia 21.10.2016r.
848 /2016 84/K-IO/2016 Ekowit FPHU Drożdżal Witold 14.12.2016 14.12.2016 30.06.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 34000,00 Usunięcie substancji ropopochodnej w Parku im. 3Dywizji Piechoty w Kołobrzegu dz. 253/6 obr. 13 w re Usunięcie substancji ropopochodnej w Parku im. 3Dywizji Piechoty w Kołobrzegu dz. 253/6 obr. 13 w rejonie ul. Koszalińskiej i Mieszka I. I etap użycie sorbentów, II etap odbiór i utylizacja odpadów.
849 /2016 3344/LW/2016/R Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo Reklamowa 13.12.2016 12.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3444,00 Realizacja filmu promocyjno-informacyjnego ukazującego wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne w Realizacja filmu promocyjno-informacyjnego ukazującego wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne w 2016 roku.
850 /2016 3329/LW/2016/BK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02.12.2016 12.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5600,00 Studia podypl. K. Bilska Studia podypl. K. Bilska
851 /2016 /R/3424/LW/2016 Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski 02.12.2016 04.11.2016 31.12.2016 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 49938,00 Produkcja kompletu materiałów reklamowych do emisji teleizyjnej ) billboard 8 s x 4, spot promocyjny Produkcja kompletu materiałów reklamowych do emisji teleizyjnej ) billboard 8 s x 4, spot promocyjny, klip, film wizerunkowy
852 /2016 /R/3423/LW/2016 Amster Agencja Reklamy i Promocji Marzena Szuniewicz 14.12.2016 08.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7380,00 Usługi projektowe Usługi projektowe
853 /2016 3226/LW/2016/R MKK Sp. z o.o. 05.12.2016 05.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6707,74 Wykonanie upominków "Klimatyczny Kołobrzeg", które będą wręczane podczas spotkań z delegacjami zagra Wykonanie upominków "Klimatyczny Kołobrzeg", które będą wręczane podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi.
854 /2016 2174/LW/2016/R NGC Europe Limited Third Floor 29.07.2016 29.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12300,00 Licencja na wykorzystywanie programu realizowanego o Kołobrzegu pn."Taste of Traveling" kanału Nati Licencja na wykorzystywanie programu realizowanego o Kołobrzegu pn."Taste of Traveling" kanału National Geographic - na potrzeby promocji miasta Kołobrzeg
855 /2016 3093/LW/2016/K-IO Multidekor Sp.z o.o. Sp. komandytowa 22.11.2016 21.11.2016 31.12.2019 przetarg nieograniczony - art. 39 596139,00 „Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/ „Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”
856 /2016 676/LW/2016/EKS Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Siódemka 09.03.2016 04.03.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 13000,00 Dotacja LUKS Siódemka - EKS.423.3.28.2016.V Dotacja LUKS Siódemka - EKS.423.3.28.2016.V
    aneks   09.03.2016 04.03.2016 31.12.2016   3000,00   Aneks do umowy - 3000zł.
857 /2016 3365/LW/2016/R Wydawnictwo Kamera Gauer Barbara i Robert sp j 14.12.2016 14.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1599,00 Zakup autorskich kalendarzy - 50 szt. Zakup autorskich kalendarzy - 50 szt.
858 /2016 3342/LW/2016/R Gazeta Kołobrzeska Irena Olszewska 14.12.2016 12.12.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 922,50 reklama w Gazecie Kołobrzeskiej: spotkania przedświątecznego, koncertu świątecznego zespołu PECTUS o reklama w Gazecie Kołobrzeskiej: spotkania przedświątecznego, koncertu świątecznego zespołu PECTUS oraz jarmarku bożonarodzeniowego.
859 /2016 UA-9/16 Latuszek Mirosław Geodezja Sp z o o 18.11.2016 17.11.2016 31.01.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4495,65 przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów geodezyjnych do opracowania miej przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów geodezyjnych do opracowania miejscoweego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami Wylotową, Bałtycką i torami kolejowymi relacji Trzebiatów-Kołobrzeg
860 /2016 3301/LW/2016/K-IO Offset Drukarnia Łukasik Artur 08.12.2016 08.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 538,12 wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na rok 2017 wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na rok 2017
861 /2016 80/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 29.11.2016 01.01.2017 31.12.2018 przetarg nieograniczony - art. 39 6853293,60 um 80/K-IO/2016 - sprzątanie terenów GM K-g um 80/K-IO/2016 - sprzątanie terenów GM K-g
862 /2016 982/LW/2016/EKS Uczniowski Klub Sportowy BAŁTYK KOŁOBRZEG 06.04.2016 04.04.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 4000,00 Dotacja - UKS Bałtyk Kołobrzeg - EKS.423.3,16.2016.V Dotacja - UKS Bałtyk Kołobrzeg - EKS.423.3,16.2016.V
863 /2016 803/LW/2016/EKS Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy 24.03.2016 18.03.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 25000,00 Dotacja - KSZS - EKS.423.3.14.2016.V Dotacja - KSZS - EKS.423.3.14.2016.V
864 /2016 805/LW/2016/EKS Uczniowski Klub Sportowy Ósemka 22.03.2016 18.03.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 4000,00 Dotacja - UKS Ósemka - EKS.423.3.10.2016.V Dotacja - UKS Ósemka - EKS.423.3.10.2016.V
865 /2016 549/LW/2016/EKS Uczniowski Klub Żeglarski Błękitni 09.03.2016 24.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 50000,00 Dotacj UKŻ Błękitni - EKS.423.3.17.2016.V Dotacj UKŻ Błękitni - EKS.423.3.17.2016.V
866 /2016 2881/LW/2016/K-L Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 02.11.2016 02.11.2016 30.11.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 180000,00 Umowa na budowę miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwó Umowa na budowę miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwórek komunalnych.
867 /2016 21/K-L/2016/ Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 02.11.2016 02.11.2016 30.11.2016 przetarg nieograniczony - art. 39 180000,00 Umowa na budowę miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwó Umowa na budowę miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwórek komunalnych.
868 /2016 3249/LW/2016/I DOMAR Kazimierz Domaracki 09.12.2016 06.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 28759,77 Przebudowa ul. Gierymskich - roboty budowlane (dodatkowe) Przebudowa ul. Gierymskich - roboty budowlane (dodatkowe)
869 /2016 3076/LW/2016/UA Rosiak Stefan - Biuro Usług Budowlanych 21.11.2016 18.11.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2460,00 Usłua polega na oszacowaniu wartości 2 pomników oraz 2 zabytków nieruchomych, stanowiących własność Usłua polega na oszacowaniu wartości 2 pomników oraz 2 zabytków nieruchomych, stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg, celem naniesienia na majątek miasta. Dotyczy Pomnika Poległych w walkach o Kołobrzeg 1945, Pomnika Sanitariuszki, Wilczego Szańca - Amfiteatr ora Baszty Więziennej. Połowa umowy finansowana będzie ze środków Wydziału Komunalnego, a połowa ze środków wydziału UA. Umowę fizycznie podpisał Wydział Komunalny Referat ochrony Środowiska. Nr Umowy 79/K-IO/2016 z 21.11.2016 r.
870 /2016 3468/LW/2016/INF Alplast Towarzystwo Handlowe Sp.j. A.Bąk i Spółka 20.12.2016 21.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 13357,80 Oprogramowanie Cresus SQL PRO. Oprogramowanie Cresus SQL PRO.
871 /2016 EU/11530/EZ14/2016 PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski 29.12.2016 12.12.2016 31.12.2016 Zamówienia inne 17300,00 Utrzymanie w sprawnosci technicznej oswietlenia kładki nad torami PKP w Kołobrzegu. Utrzymanie w sprawnosci technicznej oswietlenia kładki nad torami PKP w Kołobrzegu.
872 /2016 87/K-IO/2016 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 22.12.2016 01.01.2017 31.12.2017 z wolnej ręki - art. 66 175000,00 Usługa eksploatacji sieci oświetleniowych przyłączonych do sieci ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w z Usługa eksploatacji sieci oświetleniowych przyłączonych do sieci ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg.
873 /2016 3460/LW/2016/I Hydrobud Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Dzik 16.12.2016 20.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 8610,00 Badanie dna morza - pomiar rzednych dna Badanie dna morza - pomiar rzednych dna
874 /2016 2082/LW/2016/OR Snella Przemysław Usługi Ogólnobudowlane 25.07.2016 19.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 64107,94 Wymiana drzwi w urzędzie Wymiana drzwi w urzędzie
875 /2016 OR.3226.99.2016.V CURULIS Sp.z o.o. 31.10.2016 08.12.2016 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6027,00 CURULIS - Wykonanie projektu i aktualizacji WPF CURULIS - Wykonanie projektu i aktualizacji WPF
876 /2016 2089/LW/2016/OR PHU Radpol Chłodnictwo-Klimatyzacja Politowski Waldemar 01.08.2016 19.07.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 28043,00 RADPOL - dostawa i montaż klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach UMK RADPOL - dostawa i montaż klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach UMK
877 /2016 2620/LW/2016/OR CURULIS Sp.z o.o. 04.10.2016 04.10.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 984,00 Curulis Sp. z o.o. badanie efektywnosci pracy Curulis Sp. z o.o. badanie efektywnosci pracy
878 /2016 3543/LW/2016/OR Poczta Polska-Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Katowicach 30.12.2016 02.01.2017 31.12.2018 Zamówienia inne 558711,04 Usługi Pocztowe Usługi Pocztowe
879 /2017 120/LW/2017/K-L ZWIERZAK Gabinet Weterynaryjny Kurzak Małgorzata 09.01.2017 09.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00 wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie: 1/ chirurgicznych zabiegów sterylizacji kotek, 2/ ch wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie: 1/ chirurgicznych zabiegów sterylizacji kotek, 2/ chirurgicznych zabiegów kastracji kocurów, 3/ trzydniowej hospitalizacji zwierząt po wykonanym zabiegu, 4/oznakowania kotów po przebytym zabiegu poprzez nacięcie trójkąta na prawym uchu.
    aneks   09.01.2017 09.01.2017 31.12.2017   3000,00    
880 /2017 123/LW/2017/K-L ZWIERZAK Gabinet Weterynaryjny Kurzak Małgorzata 03.01.2017 16.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 68388,00 wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki lekarsko-weterynaryj wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom.
881 /2017 124/LW/2017/K-L Staniak Agnieszka Gospodarstwo Rolno-Hodowlane 03.01.2017 03.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1800,00 Wykonawca zobowiązuje się udostępnić swoje gospodarstwo rolne położone w Zieleniewie, 78 - 100 Koł Wykonawca zobowiązuje się udostępnić swoje gospodarstwo rolne położone w Zieleniewie, 78 - 100 Kołobrzeg przy ul. Wakacyjnej 1 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu miasta Kołobrzeg.
882 /2017 125/LW/2017/K-L STRUGA S.A. 03.01.2017 03.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7776,00 Niniejsza umowa dotyczy realizacji przez Wykonawcę usług związanych ze zbieraniem padłych zwierząt Niniejsza umowa dotyczy realizacji przez Wykonawcę usług związanych ze zbieraniem padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) lub ich części o masie powyżej 50 kg, odbiorem, wywozem i unieszkodliwieniem padłych zwierząt bezdomnych i wolno żyjących lub ich części z terenu miasta Kołobrzeg.
883 /2017 129/LW/2017/K-L Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu " REKS" 01.01.2017 01.01.2017 30.11.2019 przetarg nieograniczony - art. 39 541200,00 umowa dotyczy realizacji przez wykonawcę usług związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzęt umowa dotyczy realizacji przez wykonawcę usług związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt.”
884 /2017 132/LW/2017/K-L PWUK Delta Dragan Ryszard 09.01.2017 09.01.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 605037,00 Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych n Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg:
    aneks   29.09.2017 09.01.2017 31.12.2017   23396,82   obsługa i utrzymanie toalet
885 /2017 16/LW/2017/R CRE8STUDIO Łukasz Kanonowicz 10.01.2017 11.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11808,00 Współpraca zagraniczna - portal informacyjno - promocyjny kolobrzeg.de Współpraca zagraniczna - portal informacyjno - promocyjny kolobrzeg.de
886 /2017 12/LW/2017/R Wiśniewski Romuald 12.01.2017 11.01.2017 24.02.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5580,00 Zamówienie trzech statuetek Konika Kołobrzeskieg, które będą wręczane przez Prezydenta Miasta podcza Zamówienie trzech statuetek Konika Kołobrzeskieg, które będą wręczane przez Prezydenta Miasta podczas uroczystej gali w dniu 24.02.2017
887 /2017 77/LW/2017/R Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno Uzdrowiskowe 05.01.2017 12.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 35000,00 Współorganziacja V Festiwalu Morsów w Kołobrzegu Współorganziacja V Festiwalu Morsów w Kołobrzegu
888 /2017 107/LW/2017/OR Firma Usługowa Skrzypczak Łukasz 16.01.2017 13.01.2017 31.12.2019 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 79200,00 FU Ł.SKRZYPCZAK - sprzatanie dziedzińca, fos i rynien FU Ł.SKRZYPCZAK - sprzatanie dziedzińca, fos i rynien
889 /2017 1/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 765,00 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
890 /2017 2/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 493,80 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
891 /2017 3/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 206,40 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
892 /2017 4/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 213,60 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
893 /2017 5/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 468,00 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
894 /2017 6/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 234,00 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
895 /2017 7/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 387,00 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
896 /2017 8/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 753,00 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
897 /2017 9/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 213,00 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
898 /2017 10/2017 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 744,60 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90 umowy najmu na pomieszczenia magazynowe zlokalizowane przy ul. Jedności Narodowej 88 A-B i 90
899 /2017 155/LW/2017/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 250123,92 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Łopuskiego 54 A-B w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Łopuskiego 54 A-B w Kołobrzegu.
900 /2017 156/LW/2017/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 44399,28 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Bema 5 w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Bema 5 w Kołobrzegu.
901 /2017 157/LW/2017/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 404930,52 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszalińska 62-66B w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszalińska 62-66B w Kołobrzegu.
902 /2017 158/LW/2017/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1231136,64 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Jedności Narodowej 88,89,90 w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Jedności Narodowej 88,89,90 w Kołobrzegu.
903 /2017 159/LW/2017/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7260,60 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Wolności 12 w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Wolności 12 w Kołobrzegu.
904 /2017 160/LW/2017/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 558255,36 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybacka 7D w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybacka 7D w Kołobrzegu.
905 /2017 161/LW/2017/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 559082,28 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybacka 7C w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybacka 7C w Kołobrzegu.
906 /2017 162/LW/2017/K-L Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 559312,68 Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybacka 7A w Kołobrzegu. Umowa na najem lokali mieszkalnych przy ul. Rybacka 7A w Kołobrzegu.
907 /2017 146/LW/2017/R Reda Wydawnictwo Ratajczyk Kazimierz 17.01.2017 17.01.2017 14.02.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1417,50 Zakup 30 szt. publikacji polsko - niemieckiej pt. "Kołobrzeg dawniej". Zakup 30 szt. publikacji polsko - niemieckiej pt. "Kołobrzeg dawniej".
908 /2017 179/LW/2017/R Wydawnictwo Kamera Gauer Barbara i Robert sp j 18.01.2017 18.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2337,00 Projekt i druk zaproszeń wraz z cegiełkami Projekt i druk zaproszeń wraz z cegiełkami
909 /2017 13/I/K-DR/PLB/2015 PUHP Pilawa Eugeniusz Pilawa 01.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 19926,00 Konserwacja 3 dźwigów osobowych wraz z zapewnieniem pogototowia dźwigowego w ramach zadania; "Przebu Konserwacja 3 dźwigów osobowych wraz z zapewnieniem pogototowia dźwigowego w ramach zadania; "Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg - nowe windy" - umowa nr 13/I/2015
910 /2017 1/K-DR/2017 Trans Hol Adam Molis 19.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9827,70 Holowanie i usunięcie pojazdów z drogi gminnej oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Holowanie i usunięcie pojazdów z drogi gminnej oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
911 /2017 15/LW/2017/I Firma Usługowa BIELECKI Marian Bielecki 16.01.2017 11.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18180,00 Budowa miejsc postojowych - dokumentacja projektowa_parking Podczele Budowa miejsc postojowych - dokumentacja projektowa_parking Podczele
912 /2017 136/LW/2017/I FORTIM Doradztwo i Zabezpieczenia Przeciwpożarowe 19.01.2017 16.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5535,00 Przebudowa przedszkola nr 6 - Opracowanie opinii technicznej przeciwpożarowej Przebudowa przedszkola nr 6 - Opracowanie opinii technicznej przeciwpożarowej
913 /2017 14/LW/2017/I BETIS Edward Brzóska 09.01.2017 11.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6600,00 Urządzenia wodne Orla - nadzór inwestorski Urządzenia wodne Orla - nadzór inwestorski
914 /2016 3565/LW/2016/I Staniszewska Jolanta Zakład Urządzania i Renowacji Terenów 16.12.2016 16.01.2017 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12481,05 Urządzenia wodne Orla - wycinka drzew i nasadzenia Urządzenia wodne Orla - wycinka drzew i nasadzenia
915 /2016 3570/LW/2016/I Master Consulting Sp.z o.o. 16.12.2016 16.12.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 -9200,00 Towarowa Zdrojowa studium wykonalności Towarowa Zdrojowa studium wykonalności
916 /2016 3571/LW/2016/I Master Consulting Sp.z o.o. 16.12.2016 16.12.2016 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9200,00 Towarowa Zdrojowa studium wykonalności nowe Towarowa Zdrojowa studium wykonalności nowe
917 /2016 320/LW/2016/K-IO Kumaci Ogarnięci Sp. z o. o. 29.01.2016 29.01.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1268,13 Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 NIP: 671- Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736, zamawia opracowanie wraz z wydrukiem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci ulotek i plakatów dot. negatywnego wpływu spalania śmieci w domowej instalacji grzewczej i związanych z tym obowiązujących przepisów.
918 /2016 3572/LW/2016/I Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonastwo Mariusz Kłosowski 15.03.2016 15.03.2016 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 -42000,00 Budowa sali gimnastycznej przy SP3 - dokumentacja projektowa Budowa sali gimnastycznej przy SP3 - dokumentacja projektowa
919 /2017 9/LW/2017/R Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 11.01.2017 11.01.2017 31.01.2017 Nie dotyczy 3799,00 Prezentacja miasta na własnym stoisku promocyjnym podczas Targów Turystycznych Tour Salon w dniach 1 Prezentacja miasta na własnym stoisku promocyjnym podczas Targów Turystycznych Tour Salon w dniach 17-19.02.2017, na ogólnej powierzchni ZROT
920 /2017 8/LW/2017/R Biuro Podróży ZIMNY Krzysztof Zimny 10.01.2017 11.01.2017 28.02.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1200,00 Zlecenie rezerwacji noclegu dla dwóch pracowników w czasie Targów Turystycznych Tour Salon w dniach Zlecenie rezerwacji noclegu dla dwóch pracowników w czasie Targów Turystycznych Tour Salon w dniach 16-19.02.2017
921 /2017 11/LW/2017/R Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo Reklamowa 10.01.2017 11.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 32472,00 Umowa roczna na realizacje audycji informujących o pracy Prezydenta i Urzędu Miasta zawarta z Telewi Umowa roczna na realizacje audycji informujących o pracy Prezydenta i Urzędu Miasta zawarta z Telewizją Kablową Kołobrzeg
922 /2017 10/LW/2017/R Wydawnictwo AMBERPRESS Robert Dziemba 10.01.2017 11.01.2017 31.12.2017 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 17712,00 Umowa roczna na realizację programu informującego o pracy Prezydenta i Urzędu Miasta zawarat z Wydaw Umowa roczna na realizację programu informującego o pracy Prezydenta i Urzędu Miasta zawarat z Wydawnictwem AMBERPRESS Robert Dziemba
923 /2017 88/LW/2017/R Agencja Wydawniczo-Usługowa Także.pl Michał Spieszyński 16.01.2017 13.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12000,00 Roczna umowa na infomowanie o pracach Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych w miesięczniku "Także Roczna umowa na infomowanie o pracach Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych w miesięczniku "Także" oraz na portalu internetowym "także.pl"
924 /2017 90/LW/2017/R e-KG.pl Ltd. 16.01.2017 13.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16800,00 Umowa roczna dotycząca informowania mieszkańców o działalności Urzędu Miasta i Prezydenta. Umowa roczna dotycząca informowania mieszkańców o działalności Urzędu Miasta i Prezydenta.
925 /2016 3573/LW/2016/I Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonastwo Mariusz Kłosowski 15.03.2016 15.03.2016 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 72381,00 Budowa Sali gimnastycznej przy SP3 - dokumentacja Projektowa + nadzór autorski Budowa Sali gimnastycznej przy SP3 - dokumentacja Projektowa + nadzór autorski
926 /2016 3576/LW/2016/I Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski 16.12.2016 20.01.2017 31.12.2016 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 38622,00 Przebudowa ul. Budowlanej - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Budowlanej - dokumentacja projektowa
927 /2017 17/LW/2017/I Dariusz Wolff 11.01.2017 11.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 16131,50 Przebudowa Towarowej i Zdrojowej - odszkodowanie Przebudowa Towarowej i Zdrojowej - odszkodowanie
928 /2017 193/LW/2017/I Projektowanie,Wykonastwo Terenów Zielonych, Agrohandel Małgorzata Bielecka Kużownik 20.01.2017 18.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 19250,00 Centrum przesiadkowe - wycinka drzew i nasadzenia zastępcze Centrum przesiadkowe - wycinka drzew i nasadzenia zastępcze
929 /2016 3579/LW/2016/EKS DEPKA Miejski Klub Pływacki 18.04.2016 16.02.2016 31.12.2016 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 5000,00 Mistrzostwa w pływaniu - EKS.526.2.6.2016.V Mistrzostwa w pływaniu - EKS.526.2.6.2016.V
930 /2016 3580/LW/2016/K-L Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu " REKS" 04.11.2016 01.12.2016 30.11.2019 przetarg nieograniczony - art. 39 541200,00 schronisko dla zwierząt prowadzenie schronisko dla zwierząt prowadzenie
931 /2016 3578/LW/2016/K-IO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 23.12.2016 01.01.2017 31.12.2019 Zamówienia inne 88560,00 Dzierżawa magazynu Dzierżawa magazynu
932 /2016 3192/LW/2016/OR Spółdzielnia Transportu Wiejskiego 01.12.2016 02.12.2016 31.12.2020 Zamówienia inne 24108,00 Najem pomieszczenia na potrzeby Rady Osiedla nr 4 Najem pomieszczenia na potrzeby Rady Osiedla nr 4
933 /2016 3544/LW/2016/SM Poczta Polska-Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Katowicach 30.12.2016 02.01.2017 31.12.2018 Zamówienia inne 582711,04 Usługi pocztowe Usługi pocztowe
934 /2017 GN.271.1.2017.I Norma Biuro Usług Technicznych 20.01.2017 11.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1217,70 Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego działki - nr9/6, obreb 6 o pow. 0,1018 ha, dzia Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego działki - nr 9/6, obręb 6 o pow. 0,1018 ha, działka stanowi projektowany pas drogi publicznej kategorii dojazdowej
935 /2017 147/LW/2017/OR Wziątek Elżbieta 09.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 Nie dotyczy 319,92 WYBORY - umowy zlecenie WYBORY - umowy zlecenie
936 /2017 OR.3226.15.2017.V Lex Crimen Agencja Ochrony 02.01.2017 13.01.2017 31.12.2018 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17741,52 LEX-CRIMEN - ochrona mienia LEX-CRIMEN - ochrona mienia
937 /2017 108/LW/2017/OR Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Szczecinek 16.01.2017 01.01.2017 31.12.2018 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15408,00 GAWEX MEDIA - opłaty abonamentowe + rozmowy CSS GAWEX MEDIA - opłaty abonamentowe + rozmowy CSS
938 /2014 18/LW/2017/R AMISTAD Sp.z o.o. 28.05.2014 11.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3600,00 Wsparcie techniczne do apliacji mobilej Klimatyczny Kołobrzeg - umowa roczna Wsparcie techniczne do apliacji mobilej Klimatyczny Kołobrzeg - umowa roczna
939 /2016 204/LW/2017/R Zink Serwis Sp. z o. o. 01.06.2016 19.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2460,00 Streaming wideo oraz prezentacja wideo w tv ogólnopolskich Streaming wideo oraz prezentacja wideo w tv ogólnopolskich
940 /2017 GN.271.2.2017.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 26.01.2017 26.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9400,00 Wycena 20 nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczytsego w prawo własności Wycena 20 nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczytsego w prawo własności oraz bezprzetargowa sprzedaż gruntów
941 /2017 308/LW/2017/K-IO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 27.01.2017 01.02.2017 31.12.2018 przetarg nieograniczony - art. 39 3418619,29 „Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg, z wyłącz „Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg, z wyłączeniem zieleni przydrożnej”
942 /2017 7/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 27.01.2017 01.02.2017 31.12.2018 przetarg nieograniczony - art. 39 18316,80 „Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg, z wyłącz „Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg, z wyłączeniem zieleni przydrożnej” - utrzymanie konstrukcji kwiatowych
943 /2017 347/LW/2017/R Amster Agencja Reklamy i Promocji Marzena Szuniewicz 31.01.2017 31.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2460,00 Przygotowanie projektu i wykoanie dekoracji wnętrza wraz ze sceną - Koniki Kołobrzeskie Przygotowanie projektu i wykoanie dekoracji wnętrza wraz ze sceną - Koniki Kołobrzeskie
944 /2017 237/LW/2017/R DJ. PRO Kawałek Maciej 01.02.2017 23.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7995,00 Obsługa technicza; nagłośnienie i oświetlenie imprezy pn. Koniki Prezydenckie Obsługa technicza; nagłośnienie i oświetlenie imprezy pn. Koniki Prezydenckie
945 /2017 88/K-IO/2016 ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 02.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 35420,00 Dotyczy utrzumanai w sprawości technicznej iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Dotyczy utrzumanai w sprawości technicznej iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki.
946 /2017 299/LW/2017/I Prime Consulting Piotr Maras 18.01.2017 25.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 24108,00 Promenada do Arki - studium wykonalności Promenada do Arki - studium wykonalności
947 /2017 337/LW/2017/I Prime Consulting Piotr Maras 30.01.2017 30.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2952,00 Promenada do Arki - plan działań JST Promenada do Arki - plan działań JST
948 /2017 412/LW/2017/K-DR ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 01.01.2017 02.02.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 17416,80 Utrzymania ciągłej sprawności sygnalizatorów świetlnych usytuowanych w skrzyżowaniach ulic: Solnej-B Utrzymania ciągłej sprawności sygnalizatorów świetlnych usytuowanych w skrzyżowaniach ulic: Solnej-Bałtyckiej-Śliwińskiego oraz Solnej-Warzelniczej-Zygmuntowskiej w Kołobrzegu.
949 /2017 343/LW/2017/K-DR ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 31.01.2017 31.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 6318,61 Naprawa sygnalizacji świetlnej drogowej w skrzyżowaniu ulic: Solna - Bałtycka - Śliwińskiego Naprawa sygnalizacji świetlnej drogowej w skrzyżowaniu ulic: Solna - Bałtycka - Śliwińskiego
950 /2017 OR.3226.13.2017.V Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 17.01.2017 15.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7970,40 MVB - serwis systemu alarmowego w Ratuszu MVB - serwis systemu alarmowego w Ratuszu
951 /2017 287/LW/2017/OR Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 06.02.2017 25.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4445,00 ALMAKO OR.3226.23.2017.V Umowa na dostawę kopert dla Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2017 roku ALMAKO OR.3226.23.2017.V Umowa na dostawę kopert dla Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2017 roku
952 /2017 266/LW/2017/OR Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 06.02.2017 24.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 30419,30 ALMAKO OR.3226.7.2017.V Umowa dostawa papieru ksero w 2017 roku ALMAKO OR.3226.7.2017.V Umowa dostawa papieru ksero w 2017 roku
953 /2017 280/LW/2017/OR Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 06.02.2017 24.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 16803,44 ALMAKO OR.3226,6.2017.V Umowa materiały biurowe 2017 rok ALMAKO OR.3226,6.2017.V Umowa materiały biurowe 2017 rok
954 /2017 8/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 03.02.2017 03.02.2017 30.04.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 143225,47 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonaniem wiosennej obsady kwietników r Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonaniem wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych oraz wykonaniem nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym: 1) Część 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych, w tym: a) Element 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich, b) Element 2 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego, c) Element 3 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego, d) Element 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca, e) Element 5 - wykonanie wiosennej obsady drobnych kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, f) Element 6 - wykonanie wiosennej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg.
955 /2017 86/K-IO/2016 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 120000,00 Prace remontowe na kanalizacji deszczowej - 2017 rok Prace remontowe na kanalizacji deszczowej - 2017 rok
956 /2017 9/K-IO/2017 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 02.02.2017 02.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 22000,00 Usługa w zakresie badań laboratoryjnych ścieków odprowadzanych kanałami deszczowymi i rowami do odbi Usługa w zakresie badań laboratoryjnych ścieków odprowadzanych kanałami deszczowymi i rowami do odbiorników i innych w celu określenia wskaźników zanieczyszczeń.
957 /2017 185/LW/2017/OR Garmond Press S.A. 09.01.2017 18.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10685,62 OR.3226.2.2017.V z dnia 09.01.2017r. Prenumerata 2017 rok Garmond Press SA OR.3226.2.2017.V z dnia 09.01.2017r. Prenumerata 2017 rok Garmond Press SA
958 /2017 32/LW/2017/OR Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 23.01.2017 12.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3575,00 OR.3226.12.2017.V pieczątki Umowa ALMAKO HiU OR.3226.12.2017.V pieczątki Umowa ALMAKO HiU
959 /2017 260/LW/2017/OR Firma Handlowa Mirpol Wyszyńska Mirosława 27.01.2017 24.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 37746,60 MIRPOL OR 3226.22.2017.VI Umowa środki czystości MIRPOL OR 3226.22.2017.VI Umowa środki czystości
960 /2017 4/K-IO/2017 Alojzy Kowalczyk Biegły Sądowy Rzeczoznawca 16.01.2017 16.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 630,00 Ekspertyza dendrologiczno - techniczna oraz siedliskowo - środowiskowa drzewa - lokalizacja ul. Zygm Ekspertyza dendrologiczno - techniczna oraz siedliskowo - środowiskowa drzewa - lokalizacja ul. Zygmuntowska 42 dz. 41/9
961 /2017 148/LW/2017/INF Technika IT S.A. 27.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4693,68 Asysta techniczna Ewidencji Ludności. Asysta techniczna Ewidencji Ludności.
962 /2017 181/LW/2017/INF Helpdesk Plus sc 25.01.2017 18.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6642,00 Usługa transmisji audio,video z sesji RM. Usługa transmisji audio,video z sesji RM.
963 /2017 3/K-IO/2017 Eko Spalmed Wodecki Bogusław 12.01.2017 11.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 18000,00 Umowa na zagospodarowanie przeterminowanych leków. Warunki takie same jak w latach poprzednich. Umowa na zagospodarowanie przeterminowanych leków. Warunki takie same jak w latach poprzednich.
964 /2017 GN.271.1.3.2017.I GEODEZJA Latuszek Mirosław 01.02.2017 24.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3400,00 wskazanie łącznie 40 punktów granicznych nieruchomości w Kołobrzegu wskazanie łącznie 40 punktów granicznych nieruchomości w Kołobrzegu
965 /2017 GN.271.4.2017.I Iwona Januszewska 07.02.2017 24.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6000,00 wycena 15 lokali mieszkalnych i usługowych celem sprzedaży wycena 15 lokali mieszkalnych i usługowych celem sprzedaży
966 /2017 GN.271.1.5.2017.I Geo Metr Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Stachowski Marek 08.02.2017 31.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1722,00 podział geodezyjny działki położonej przy ul. Kolumba nr 45/1, obręb 17 w celu wydzilenia działki z podział geodezyjny działki położonej przy ul. Kolumba nr 45/1, obręb 17 w celu wydzilenia działki zajętej pod drogę publiczną
967 /2017 8A/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 03.02.2017 03.02.2017 15.09.2018 przetarg nieograniczony - art. 39 225190,14 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonaniem wiosennej obsady kwietników Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonaniem wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych oraz wykonaniem nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym: Część 2 - wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin, w tym: a) Element 1 - wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na terenie zieleni osiedlowej przy ul. Żółkiewskiego 2 w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu, b) Element 2 - wykonanie nasadzeń krzewów i cebul krokusa w obrębie zieleni przydrożnej ul. E. Łopuskiego w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu, c) Element 3 - wykonanie nasadzeń drzew na wskazanych terenach zieleni w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu.
    aneks   03.02.2017 03.02.2017 15.09.2018   0,00    
968 /2017 289/LW/2017/R TVN Media Sp.z o.o. 02.02.2017 25.01.2017 31.12.2017 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 184500,00 Kampania billboardowa wraz z kamerą pogodową - obsługa roczna Kampania billboardowa wraz z kamerą pogodową - obsługa roczna
969 /2017 335/LW/2017/R Piotr Sak 01.02.2017 27.01.2017 31.12.2017 Nie dotyczy 4945,05 Prowadzenie zabawy oraz występ artystyczny zespołu New Stars Prowadzenie zabawy oraz występ artystyczny zespołu New Stars
970 /2017 13/K-IO/2017 Kozera Adam Zakład Deratyzacji Dezynfekcji i Dezynsekcji 14.02.2017 14.02.2017 31.10.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 22958,64 Przeprowadzenie deratyzacji wysepki oraz skarpy wokół stawu na terenie w Parku im. gen. Jana Henryka Przeprowadzenie deratyzacji wysepki oraz skarpy wokół stawu na terenie w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X, na terenie Skweru im. kdmr Stanisława Mieszkowskiego, Parku im. Stefana Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu.
971 /2017 435/LW/2017/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 03.02.2017 06.02.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 675,50 Roboty rozbiórkowe na działce 2/7 obr. 12, ul. Kolejowa (przy dworcu PKP). Roboty rozbiórkowe na działce 2/7 obr. 12, ul. Kolejowa (przy dworcu PKP).
972 /2017 318/LW/2017/K-DR POLSKA PRESS Sp.z o.o. Oddział w Koszalinie 01.02.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2496,90 Usługa publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej. Usługa publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej.
973 /2017 367/LW/2017/OR Printcom Sp. z o.o. Sp.k. 01.03.2017 03.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11660,40 PRINTCOM - usługa kopertowania PRINTCOM - usługa kopertowania
974 /2017 413/LW/2017/I Starostwo Powiatowe 02.02.2017 08.02.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 46,20 Przebudowa ścieżki do Podczela - Wykonanie map dc. opiniodawczych dla potrzeb nasadzeń zastępczych Przebudowa ścieżki do Podczela - Wykonanie map dc. opiniodawczych dla potrzeb nasadzeń zastępczych
975 /2017 447/LW/2017/I ARCH+ Bernadeta Jastrzębska 08.02.2017 06.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12555,00 Przebudowa żłobka "Krasnal" - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Przebudowa żłobka "Krasnal" - dokumentacja projektowa + nadzór autorski
976 /2017 450/LW/2017/I ARCH+ Bernadeta Jastrzębska 08.02.2017 06.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 11713,00 Przebudowa Przedszkola Nr 6 - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Przebudowa Przedszkola Nr 6 - dokumentacja projektowa + nadzór autorski
977 /2017 569/LW/2017/UA PLANOS Consulting Jarosław Postaremczak 17.02.2017 17.02.2017 28.02.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4428,00 przedmiotem umowy jest wykonanie zgodnie z upzp prognozy skutków finansowych uchwałenia miejscowego przedmiotem umowy jest wykonanie zgodnie z upzp prognozy skutków finansowych uchwałenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla: zmiana planu, uzdrowisko Wschód - tereny pomiędzy Sulłkowskiego i ul. Przesmyk zmian planu Uzdrowisko Wschód dla działki nr 61 w obr. 4 zmiana planu Uzdrowisko Wschód dla działek nr 54/6 i 55/6 obr. 4 zmiana planu Uzdrowisko Wschód dla działki nr 86 obr. 4 przy ul. Rafińskiego
978 /2017 15/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 15.02.2017 15.02.2017 30.11.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12379,95 Usługa oflagowania ulic miasta. Usługa oflagowania ulic miasta.
979 /2017 14/K-IO/2017 Usługi Transportowe Jacek Szwarc 17.02.2017 17.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 40000,00 Likwidacja "dzikich wysypisk" : Likwidacja "dzikich wysypisk" :
980 /2017 615/LW/2017/K-DR Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 25.01.2017 21.02.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 27999,00 Likwidacja szkód wyrządzonych przez sztorm na ścieżce rowerowej biegnącej z Kołobrzegu do Podczela, Likwidacja szkód wyrządzonych przez sztorm na ścieżce rowerowej biegnącej z Kołobrzegu do Podczela, 328 km wybrzeża, poprzez uzupełnienie powstałych przełomów ziemią.
981 /2017 630/LW/2017/R Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski 22.02.2017 22.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3444,00 Transfer materiałów do emisji telewizyjnej na serwery TV Transfer materiałów do emisji telewizyjnej na serwery TV
982 /2017 629/LW/2017/R Trader.com (Polska) Sp. z o. o. 22.02.2017 22.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4305,00 Publikacja artykułu sponorowanego w piśmie dla kobiet - Avanti Publikacja artykułu sponorowanego w piśmie dla kobiet - Avanti
983 /2017 588/LW/2017/R Amster Agencja Reklamy i Promocji Marzena Szuniewicz 20.02.2017 20.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 36900,00 Linia materiałów promocyjnych wraz z roczną obsługą graficzną. Linia materiałów promocyjnych wraz z roczną obsługą graficzną.
984 /2017 555/LW/2017/K-DR BOCZULAK Boczulak Barbara Zakład Usługowy 28.02.2017 28.02.2017 31.12.2018 przetarg nieograniczony - art. 39 395782,20 Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gmi Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
985 /2017 675/LW/2017/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 28.02.2017 28.02.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 193933,41 Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie obsady i utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwiet Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie obsady i utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”.
986 /2017 551/LW/2017/EKS Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 21.02.2017 15.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 120000,00 Dotacja - MUKS Kotwica 50 - mł Dotacja - MUKS Kotwica 50 - mł
987 /2017 426/LW/2017/EKS Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 07.02.2017 03.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 510000,00 Dotacja - MUKS Kotwica 50 - sen. Dotacja - MUKS Kotwica 50 - sen.
    aneks   07.02.2017 03.02.2017 31.12.2017   30000,00    
988 /2017 12/K-IO/2017 COLUMBUS Sp.z o.o. 10.02.2017 08.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9000,00 Przedmiot zamówienia obejmuje serwis systemu Columbus w tym: 1. Usługę transmisji danych GPRS w Przedmiot zamówienia obejmuje serwis systemu Columbus w tym: 1. Usługę transmisji danych GPRS w ramach systemu zarządzania oświetleniem COLUMBUS z wykorzystaniem publicznego APN firmy +PLUS 2. Usługę elektronicznego, zdalnego nadzoru pracy systemu zarządzania oświetleniem 3. Usługę serwisu oprogramowania i sprzętu systemu COLUMBUS na wezwanie w zakresie niepodlegającym gwarancji.
    aneks   06.02.2017 30.01.2017 31.12.2017   100000,00    
989 /2017 341/LW/2017/EKS Miejski Klub Piłkarski KOTWICA KOŁOBRZEG 06.02.2017 30.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 1410000,00 Dotacja MKP Kotwica Kołobrzeg - EKS.423.3.1.2017.V Dotacja MKP Kotwica Kołobrzeg - EKS.423.3.1.2017.V
990 /2017 1/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 07.02.2017 31.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 107000,00 Utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce. Utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce.
991 /2017 2/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 31.01.2017 31.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 15000,00 Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym tablic informacyjnych. Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym tablic informacyjnych.
992 /2017 ZLECENIE NR 2/17 Projektowanie,Wykonastwo Terenów Zielonych, Agrohandel Małgorzata Bielecka Kużownik 09.02.2017 10.02.2017 17.02.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 486,00 Wykonanie i zamontowanie drewnianej, stabilnej konstrukcji, pełniącej funkcję podpory egzemplarza Wykonanie i zamontowanie drewnianej, stabilnej konstrukcji, pełniącej funkcję podpory egzemplarza świerku, posiadającego poderwany system korzeniowy, a zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Bogusława X.
993 /2017 672/LW/2017/R Regionalne Centrum Kultury 24.02.2017 27.02.2017 31.03.2017 Nie dotyczy 2900,00 Usługa gastronomiczna Usługa gastronomiczna
994 /2017 643/LW/2017/EKS Gazeta Kołobrzeska Irena Olszewska 24.02.2017 23.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5000,00 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Kołobrzeska Gala Sportu w dniu 25 lutego 2017 r. w Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Kołobrzeska Gala Sportu w dniu 25 lutego 2017 r. w Kołobrzegu.
995 /2017 554/LW/2017/EKS Klub Strzelecki Kołobrzeg 22.02.2017 15.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 13000,00 Dotacja - Klub Strzelecki Dotacja - Klub Strzelecki
996 /2017 536/LW/2017/R PRO-SAN M.Jagiełka M.Wiszniewski Sp. J. 21.02.2017 13.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14168,24 Organizacja uroczystości pn. Kołobrzeskie Koniki Organizacja uroczystości pn. Kołobrzeskie Koniki
997 /2017 GN.271.15.2017.II Grzegorz Cymmerman Trader 27.02.2017 27.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00 usługi publikacji- umieszczenie ogłoszeń w mediach elektronicznych : www.otoprzetargi.pl, wwwprzetar usługi publikacji- umieszczenie ogłoszeń w mediach elektronicznych : www.otoprzetargi.pl, wwwprzetargi-getrader.pl oraz w portalach ogłoszeniowych
998 /2017 665/LW/2017/I BOCZULAK Boczulak Barbara Zakład Usługowy 02.03.2017 27.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4000,00 Drogi na osiedlu 6 Dyw. Piechoty - wycinka drzew Drogi na osiedlu 6 Dyw. Piechoty - wycinka drzew
999 /2017 767/LW/2017/R AMISTAD Sp.z o.o. 02.02.2017 06.03.2017 30.06.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 36654,00 Aplikacja Klimatyczny Kołobrzeg, strona www. Aplikacja Klimatyczny Kołobrzeg, strona www.
1000 /2017 5/K-DR/2017 Znak Pol s.c. Zienkiewicz W Butkiewicz R 31.01.2017 25.01.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 296147,10 „Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętr „Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg ”
1001 /2017 552/LW/2017/EKS Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży 27.02.2017 15.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 60000,00 Dotacja - FCSM Dotacja - FCSM
1002 /2017 553/LW/2017/EKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai 22.02.2017 15.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 14000,00 Dotacja - Kyokushin Karate Buntai Dotacja - Kyokushin Karate Buntai
1003 /2017 GN.271.7.2017.I Jurex Zakład PUH Biuro Projektowania Nadzour Bud. Wyceny Nieruchomości 01.03.2017 26.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1400,00 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej nr 2/4, obręb 12 przy Alei Kolejowej 1 ( wraz z okreś wycena prawa własności nieruchomości gruntowej nr 2/4, obręb 12 przy Alei Kolejowej 1 ( wraz z określeniem wartości gruntu oraz budynku- przychodnia kolejowa ) )
1004 /2017 GN.271.32.2017.I Iwona Januszewska 13.03.2017 03.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 wycena nieruchomości - działki nr 74/3, obręb 12 przy ul. Okopowej w Kołobrzegu zabudowanej budynkie wycena nieruchomości - działki nr 74/3, obręb 12 przy ul. Okopowej w Kołobrzegu zabudowanej budynkiem myjni samochodowej z pomieszczeniem biurowym, celem sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego
1005 /2017 7/K-DR/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 10.02.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 23542,20 Utrzymanie w czystości trzech wind przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg w okresie od 01.0 Utrzymanie w czystości trzech wind przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg w okresie od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.
1006 /2017 862/LW/2017/EKS UKS Zapasy Kołobrzeg 14.03.2017 10.03.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 24000,00 Dotacja - UKS Zapasy Kołobrzeg Dotacja - UKS Zapasy Kołobrzeg
1007 /2017 640/LW/2017/K-IO Kumaci Ogarnięci Sp. z o. o. 22.02.2017 22.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 836,40 Dodruk 30 sztuk tabliczek trawnikowych, związanych z akcją pn. Sam nie posprzątm - musisz zrobić to Dodruk 30 sztuk tabliczek trawnikowych, związanych z akcją pn. Sam nie posprzątm - musisz zrobić to za mnie".
1008 /2017 719/LW/2017/EKS Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg 09.03.2017 01.03.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 275000,00 Dotacja - Akademia Piłkarska - EKS.423.3.3.2017.V Dotacja - Akademia Piłkarska - EKS.423.3.3.2017.V
1009 /2017 292/LW/2017/K-DR Wie-Mar s.c. Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego 26.01.2017 25.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 8610,00 Opracowanie dokumentacji projektowej: 1. Budowy zatoki mparkingowej w ul. Giełdowej w Kołobrzegu 2 Opracowanie dokumentacji projektowej: 1. Budowy zatoki mparkingowej w ul. Giełdowej w Kołobrzegu 2. Budowa zatoki autobusowej w ul. Szpitalnej w Kołobrzegu
1010 /2017 2/K-DR/2017 PPHU DAAG Dylawerski Jacek 26.01.2017 25.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 39700,00 Opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych w Kołobrzegu Opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych w Kołobrzegu
1011 /2017 939/LW/2017/EKS Viking Ludowy Klub Sportowy 22.03.2017 20.03.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 4500,00 Dotacja - LKS "Viking" - EKS.423.3.5.2017.V Dotacja - LKS "Viking" - EKS.423.3.5.2017.V
1012 /2017 718/LW/2017/EKS Mewa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników 09.03.2017 01.03.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 95000,00 Dotacja - KSŁ Mewa - EKS.423.3.7.2017.V Dotacja - KSŁ Mewa - EKS.423.3.7.2017.V
1013 /2017 866/LW/2017/WRM Regionalne Centrum Kultury 06.03.2017 10.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3360,00 Wniosek do umowy dla RCK na organizację cyklu podrózniczego "Za horyzontem" Wniosek do umowy dla RCK na organizację cyklu podrózniczego "Za horyzontem"
1014 /2017 14/K-DR/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 15.03.2017 08.03.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 465862,50 „Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg” „Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”
1015 /2017 642/LW/2017/K-IO RIS DEKORACJE Krzysztof Łukasz 22.02.2017 22.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 800,00 Wydruk tabliczek do gablot z numeracją osiedli oraz ich nazwą 16 sztuk. Wydruk tabliczek do gablot z numeracją osiedli oraz ich nazwą 16 sztuk.
    aneks   24.03.2017 24.03.2017 31.12.2017   5142,20   Aneks dotyczy zmiany okresu eksploatacji fontann, w tym zmiany wynagrodzenia
1016 /2017 18/K-IO/2017 SANI-TECH GRUPA SBS Wacław,Bogdan Łazarczyk 24.03.2017 24.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 61224,48 Eksploatacja i bieżące utrzymanie obiektów małej architektury wodnej. Eksploatacja i bieżące utrzymanie obiektów małej architektury wodnej.
1017 /2017 O DZIEŁO NR 17/K-IO/2017 Ryszard Rudzionek 20.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 Zamówienia inne 600,00 Wykonanie eskertyzy ornitologicznej, dotyczacej gniazd ptasich znajdujacych sie w koronach 12 egze Wykonanie eskertyzy ornitologicznej, dotyczacej gniazd ptasich znajdujacych sie w koronach 12 egzemplarzy drzew, rosnących na terenie osiedla Podczele, a zakwalifikowanych do usunięcia,
1018 /2017 OR.3226.48.2017.V PHU Radpol Chłodnictwo-Klimatyzacja Politowski Waldemar 10.03.2017 03.03.2017 31.08.2019 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7080,00 RADPOL - serwis klimatyzacji w Urżędzie RADPOL - serwis klimatyzacji w Urżędzie
1019 /2017 419/LW/2017/K-DR Bis-BudNadzórBudProjekZ.Pilipów.nieczynne 07.02.2017 03.02.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 8597,70 Przeglądy podstawowe obiektów mostowych Przeglądy podstawowe obiektów mostowych
1020 /2017 639/LW/2017/I Starostwo Powiatowe 22.01.2017 22.02.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 190,30 Inteligentne systemy transportowe - mapy dc. opiniodawczych Inteligentne systemy transportowe - mapy dc. opiniodawczych
1021 /2017 869/LW/2017/I SOCHA Pracownie Inżynierskie Sp.z o.o. 17.03.2017 13.03.2017 31.12.2017 z wolnej ręki - art. 66 46300,00 Inteligentne systemy transportowe - dokumentacja projektowa Inteligentne systemy transportowe - dokumentacja projektowa
1022 /2017 870/LW/2017/I Pracownia Projektowo Wykonawcza DwD Kalociński Jerzy 17.03.2017 13.03.2017 31.12.2017 z wolnej ręki - art. 66 51438,60 Inteligentne systemy transportowe - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Inteligentne systemy transportowe - dokumentacja projektowa + nadzór autorski
1023 /2017 858/LW/2017/I ADSAN Procownia Projektowa Wróbel Adam 13.03.2017 10.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9225,00 Remont molo - dokumentacja projektowa Remont molo - dokumentacja projektowa
1024 /2017 932/LW/2017/I DREW-KOS Dariusz Różycki 20.03.2017 20.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 13462,20 Ścieżka rowerowa do Podczela - wycinka drzew Ścieżka rowerowa do Podczela - wycinka drzew
1025 /2017 933/LW/2017/I Staniszewska Jolanta Zakład Urządzania i Renowacji Terenów 20.03.2017 20.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 20067,70 Ścieżka rowerowa do Podczela - nasadzenia drzew Ścieżka rowerowa do Podczela - nasadzenia drzew
1026 /2017 816/LW/2017/I Starostwo Powiatowe 08.03.2017 08.03.2017 31.12.2017 Nie dotyczy 2582,83 Separatory Orla - wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego Separatory Orla - wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego
1027 /2017 6/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 17.01.2017 17.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 30000,00 Coroczna umowa na realizację usługi w zakresie wykonywania prac remontowo - naprawczych, niezbędnych Coroczna umowa na realizację usługi w zakresie wykonywania prac remontowo - naprawczych, niezbędnych do utrzymania w prawidłowym stanie technicznym nawierzchni alejek parkowych oraz innych nawierzchni i elementów małej architektury zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
1028 /2017 1036/LW/2017/R Polsat Media Biuro Reklamy Sp.z o.o. Sp.k. 03.03.2017 30.03.2017 31.12.2017 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 98471,34 Kampania billboardowa na kanale Polsat - umowa roczna Kampania billboardowa na kanale Polsat - umowa roczna
1029 /2017 926/LW/2017/R Eurozet Radio Sp.z o.o. 28.03.2017 17.03.2017 31.12.2017 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 24600,00 Plenerowe studio Radia ZET - ZET CAFE 24.06.2017 Plenerowe studio Radia ZET - ZET CAFE 24.06.2017
1030 /2017 409/LW/2017/R Instytut Rozwoju i Promocji Kolei Spółka z o.o. 02.02.2017 02.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 6000,00 Prezentacja miasta w ramach przejazdów pociągów specjalnych PIRAT i KATAMARAN - promocja turystyczna Prezentacja miasta w ramach przejazdów pociągów specjalnych PIRAT i KATAMARAN - promocja turystyczna
1031 /2017 883/LW/2017/R POLSKA PRESS Sp.z o.o. Oddział w Koszalinie 13.03.2017 14.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4000,00 Dodatek "Turystyczne Perły Pomorza" Dodatek "Turystyczne Perły Pomorza"
1032 /2017 GN.271.29.2017.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 03.04.2017 01.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1400,00 wycena nieruchomości położonych przy ul. Lazurowej w Kołobrzegu celem bezprzetargowej sprzedaży wycena nieruchomości położonych przy ul. Lazurowej w Kołobrzegu celem bezprzetargowej sprzedaży
1033 /2017 960/LW/2017/GN Iwona Januszewska 27.03.2017 22.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 600,00 wycena nieruchomości nr 245/2, 244/2, 239/6 pezy ul. 1- go Maja celem sprzedaży w drodze przetargu n wycena nieruchomości nr 245/2, 244/2, 239/6 pezy ul. 1- go Maja celem sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
1034 /2017 178/LW/2017/K-DR Pracownia Projektowa Jędrzejewski Jacek 19.01.2017 18.01.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 2702,00 Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Dworcowej w Kołobrzegu, na wysokości Szkoły Muzycznej. Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Dworcowej w Kołobrzegu, na wysokości Szkoły Muzycznej.
1035 /2017 597/LW/2017/K-DR Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 24.02.2017 21.02.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 9840,00 Konserwacja automatycznych blokad parkingowych Konserwacja automatycznych blokad parkingowych
1036 /2017 10/K-DR/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.03.2017 28.02.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 69227,09 „Przełożenie płyt „JOMB” w ul. Brzeskiej w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Armii K „Przełożenie płyt „JOMB” w ul. Brzeskiej w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Ratuszowej do ul. Katedralnej”
1037 /2017 1064/LW/2017/R KG-BCN PROJECTS LTD 04.04.2017 03.04.2017 30.04.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 600,00 Zlecenie wykonania materiału zdjęciowego dotyczącego Kołobrzegu. Zlecenie wykonania materiału zdjęciowego dotyczącego Kołobrzegu.
1038 /2017 712/LW/2017/EKS Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Powiat Kołobrzeski" 07.03.2017 01.03.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 55000,00 Dotacja - OPP Powiat Kołobrzeski - EKS.423.3.12.2017.V Dotacja - OPP Powiat Kołobrzeski - EKS.423.3.12.2017.V
1039 /2017 ZAMÓWIENIE 9/17 OGRODONLINE Iwona Skutnik 21.03.2017 22.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3495,83 Zakup roślin w związku z Kampanią Zielony Kołobrzeg - "Ogród z Prezydentem - upiększanie miasta" Zakup roślin w związku z Kampanią Zielony Kołobrzeg - "Ogród z Prezydentem - upiększanie miasta"
1040 /2017 1096/LW/2017/R Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski 05.04.2017 05.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1845,00 Transfer materiałów reklamowych do emisji w telewizji POLSAT Transfer materiałów reklamowych do emisji w telewizji POLSAT
1041 /2017 1004/LW/2017/R KONSULTING Konrad Tuszewski 28.03.2017 28.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14785,20 Udział w Spartakiadzie reprezentacji Urzedu Miasta Kołobrzeg Udział w Spartakiadzie reprezentacji Urzedu Miasta Kołobrzeg
1042 /2017 14./K-DR/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 15.03.2017 06.04.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 465862,50   „Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”
1043 /2017 656/LW/2017/EKS Stowarzyszenie AMBER 28.02.2017 24.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 35000,00 Dotacja dla Stowarzyszenia AMBER na realizację zadania publicznego w roku 2017. Dotacja dla Stowarzyszenia AMBER na realizację zadania publicznego w roku 2017.
1044 /2017 1097/LW/2017/R Firma REKPROM Reklama-Promocja Melchior Bohuszewicz-Witkowski 10.04.2017 05.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 35670,00 Druk i ekspozycja kampanii Klimatyczny Kołobrzeg 2017 Druk i ekspozycja kampanii Klimatyczny Kołobrzeg 2017
1045 /2017 1105/LW/2017/R Drukarnia SIL-VEG-DRUK S.C .Pawelek J., Pełka D., Śmich D 28.03.2017 11.04.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 161378,46 Druk i dostawa materiałów promocyjnych drukowanych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 Druk i dostawa materiałów promocyjnych drukowanych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017
1046 /2017 345/LW/2017/UA POLSKA PRESS Sp.z o.o. Oddział w Koszalinie 01.02.2017 02.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 29360,10 Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń dotyczących procedury sporządzenia lub zmiany miesjc Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń dotyczących procedury sporządzenia lub zmiany miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Umowa będzie zbiorcza dla kilku wydziałów. Przygotowana przez wydział organizacyjny. Nr umowy OR.3226.24.2017.VI
1047 /2017 11/K-IO/17 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.02.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 44132,71 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza Wojennego przy ul. 6 Dywizji Piechoty. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza Wojennego przy ul. 6 Dywizji Piechoty.
1048 /2017 10/K-IO/17 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.02.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 80000,00 Prace konserwacyjno - utrzymaniowe na terenie miejsc pamięci narodowej Prace konserwacyjno - utrzymaniowe na terenie miejsc pamięci narodowej
1049 /2017 ZAMÓWIENIE 11/17 OGRODONLINE Iwona Skutnik 27.03.2017 27.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3491,44 Zakuproślin w związku z Kampanią Zielony Kołobrzeg "Upiększ Ogród z Prezydentem" Zakuproślin w związku z Kampanią Zielony Kołobrzeg "Upiększ Ogród z Prezydentem"
1050 /2017 1093/LW/2017/I Starostwo Powiatowe 05.04.2017 05.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1000,00 Przebudowa Towarowej i Zdrojowej - wykonanie projektu map podziałowych Przebudowa Towarowej i Zdrojowej - wykonanie projektu map podziałowych
1051 /2017 1002/LW/2017/I DOMAR Kazimierz Domaracki 30.03.2017 28.03.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 7365142,09 Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - roboty budowlane Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - roboty budowlane
    aneks   22.06.2018 22.06.2018 31.12.2018   11327,55 Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - roboty dodatkowe Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - roboty dodatkowe
1052 /2017 570/LW/2017/I Starostwo Powiatowe 27.03.2017 16.02.2017 31.12.2017 Nie dotyczy 310000,00 Pomoc finansowa - przebudowa ul. Jedności Narodowej Pomoc finansowa - przebudowa ul. Jedności Narodowej
1053 /2017 1132/LW/2017/I Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 04.04.2017 07.04.2017 31.12.2017 Nie dotyczy 183600,52 Budowa systemu podziemnych pojemników - zarządzanie projektem Budowa systemu podziemnych pojemników - zarządzanie projektem
1054 /2017 13/K-DR/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 06.03.2017 07.03.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 407683,50 Remont nawierzchni bitumiocznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni bitumiocznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
1055 /2017 1024/LW/2017/EKS Demiurg Biuro Usług Projektowych arch.G.Majewski 31.03.2017 29.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14000,00 III Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe Kołobrzeg 2017 - impreza ujęta w kalendarzu imprez kultur III Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe Kołobrzeg 2017 - impreza ujęta w kalendarzu imprez kulturalnych Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017.
1056 /2017 6/LW/2017/PU Biegły Sądowy w Sprawach Uzależnienia od Alkoholu Lewandowski Jan 10.01.2017 01.02.2017 26.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10890,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.1.2017.N zawarta z Janem Lewandowskim. Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.1.2017.N zawarta z Janem Lewandowskim.
1057 /2017 22/LW/2017/PU Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 10.01.2017 12.01.2017 20.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3300,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.2.2016.N zawarta z WOTUAiW w Stanominie -terapia after c Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.2.2016.N zawarta z WOTUAiW w Stanominie -terapia after care.
1058 /2017 228/LW/2017/PU Regionalne Centrum Kultury 23.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 178000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU>3037.1.3.2017.N z RCK. Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU>3037.1.3.2017.N z RCK.
1059 /2017 254/LW/2017/PU Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 25.01.2017 02.01.2017 15.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14150,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.4.2017.N zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Samod Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.4.2017.N zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, reprezentowanym przez: Miasto w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017 udzieli WOTUAiW w Stanominie dotacji celowej w wysokości 49.150,00 zł
1060 /2017 255/LW/2017/PU Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 25.01.2017 02.01.2017 15.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 25000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.4.2017.N zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Samod Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.4.2017.N zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, reprezentowanym przez: Miasto w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017 udzieli WOTUAiW w Stanominie dotacji celowej w wysokości 49.150,00 zł
1061 /2017 256/LW/2017/PU Wojewódzki Ośr Terapii Uzależ od Alkoholu Stanomino 25.01.2017 02.01.2017 15.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 10000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.4.2017.N zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Samod Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.4.2017.N zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, reprezentowanym przez: Miasto w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017 udzieli WOTUAiW w Stanominie dotacji celowej w wysokości 49.150,00 zł
1062 /2017 404/LW/2017/PU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji-Gmina Miasto Kołobrzeg 06.02.2017 13.02.2017 24.02.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 25600,00 dotyczy zadania: „Ferie 2017 z MOSiR - em” w Kołobrzegu” w ramach realizacji Miejskiego Programu Pro dotyczy zadania: „Ferie 2017 z MOSiR - em” w Kołobrzegu” w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzeg na rok 2017.
1063 /2017 407/LW/2017/PU Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima 06.02.2017 01.02.2017 14.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12400,00 Przedmiotem wniosku jest w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble Przedmiotem wniosku jest w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017 udzielenie Bibliotece dotacji
1064 /2017 414/LW/2017/PU Waśko Tadeusz Usługi Edukacyjno Rozrywkowe 08.02.2017 11.02.2017 25.02.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7270,00 „Ferie z Piratami” w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al „Ferie z Piratami” w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzeg na rok 2017.
1065 /2017 599/LW/2017/PU Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich - WYSTAWCA 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5100,00 Przedmiotem wniosku jest przekazanie środków dla ZSEH w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Ro Przedmiotem wniosku jest przekazanie środków dla ZSEH w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017 - „Wzmacnianie prawidłowych postaw wśród młodzieży poprzez organizowanie czasu wolnego”, w tym: 1) Integracja klas pierwszych - 2.400,00, 2) Zakup nagród - 1500,00, 3) Wyjścia do kina z wychowankami internatu - 1.200,00
1066 /2017 617/LW/2017/PU Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3900,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.9.2017.N. L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.9.2017.N. L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - żyj zdrowo bez narkotyków, co zamiast? - jak najdalej od narkotyków 1 spektakl profilaktyczny 500,00 2 spotkanie z terapeutami uzależnień 600,00 3 wycieczki rowerowe (2x200) 400,00 4 zawody sportowo - rekreacyjne (nagrody, sprzęt sportowo - rekr.) 1.300,00 5 warsztaty gastronom., artystyczne i inne 1.100,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - żyj zdrowo bez alkoholu, co zamiast? - jak najdalej od alkoholu 1 spektakl profilaktyczny 500,00 2 wycieczki poznawcze 1.000,00 3 wyjścia do kina, galerii, teatru, muzeum 1.000,00 4 wyjścia na basen, lodowisko, korty 600,00 Razem 3.900,00 3.100,00
1067 /2017 618/LW/2017/PU Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3100,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.9.2017.N. L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przedmiotem wniosku jest umowa nr PU.3037.1.9.2017.N. L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - żyj zdrowo bez narkotyków, co zamiast? - jak najdalej od narkotyków 1 spektakl profilaktyczny 500,00 2 spotkanie z terapeutami uzależnień 600,00 3 wycieczki rowerowe (2x200) 400,00 4 zawody sportowo - rekreacyjne (nagrody, sprzęt sportowo - rekr.) 1.300,00 5 warsztaty gastronom., artystyczne i inne 1.100,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - żyj zdrowo bez alkoholu, co zamiast? - jak najdalej od alkoholu 1 spektakl profilaktyczny 500,00 2 wycieczki poznawcze 1.000,00 3 wyjścia do kina, galerii, teatru, muzeum 1.000,00 4 wyjścia na basen, lodowisko, korty 600,00 Razem 3.900,00 3.100,00
1068 /2017 619/LW/2017/PU OKRUSZEK Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - WYSTAWCA 01.03.2017 01.03.2017 15.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4150,00 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałan w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017 realizacja w ramach działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla społeczności ośrodka, w tym: 1) realizacja projektu pn. „Radość życia bez ryzyka zagrożenia alkoholem” - 1.000,00 2) realizacja projektu pn. „Wiem co jem zdrowo żyję” - 330,00 3) organizacja zajęć na pływalni dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - 420,00 4) realizacja projektu pn. „Uczymy się dokonywać właściwych wyborów” - 2.400,00
1069 /2017 626/LW/2017/PU Zespół Szkół Ogólnokształcących im.M.Kopernika 01.03.2017 01.03.2017 15.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 4200,00 L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - programy realizowane w ram L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - programy realizowane w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”: 1 „Smak życia czyli debata o dopalaczach” 1.100,00 2 „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” 1.100,00 3 „Bezpieczna szkoła” 1.000,00 4 Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Dyskusyjnego Klubu Literacko-Filmowego działającego w ZSO im. M. Kopernika w Kołobrzegu 1.000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - integracja społeczna młodzieży internackiej 1 Warsztaty pływackie - cykl zajęć rozwijających i doskonalących umiejętności pływania z wybranymi elementami ratownictwa wodnego dla młodzieży zamieszkującej Bursę Międzyszkolną nr 1 2.475,00 Razem 4.200,00 2.475,00
1070 /2017 627/LW/2017/PU Zespół Szkół Ogólnokształcących im.M.Kopernika 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2475,00 L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - programy realizowane w ram L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - programy realizowane w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”: 1 „Smak życia czyli debata o dopalaczach” 1.100,00 2 „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” 1.100,00 3 „Bezpieczna szkoła” 1.000,00 4 Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Dyskusyjnego Klubu Literacko-Filmowego działającego w ZSO im. M. Kopernika w Kołobrzegu 1.000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - integracja społeczna młodzieży internackiej 1 Warsztaty pływackie - cykl zajęć rozwijających i doskonalących umiejętności pływania z wybranymi elementami ratownictwa wodnego dla młodzieży zamieszkującej Bursę Międzyszkolną nr 1 2.475,00 Razem 4.200,00 2.475,00
1071 /2017 632/LW/2017/PU Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza - WYSTAWCA 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5000,00 L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - „Nie biorę - żyję długo z L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - „Nie biorę - żyję długo zdrowo na sportowo” 1 Prelekcje na temat zdrowego stylu życia 1.000,00 2 Konkursy szkolne, nagrody 1.000,00 3 „Zdrowe pokolenie to my” (internat) 1) Konkurs plastyczny: „Dopalacze - wypalacze życia” 2) Wyposażenie świetlicy multimedialnej 3) Turniej piłki nożnej 4) Warsztaty dla wychowawców „Gry i zabawy wspierające wychowanie” 300,00 2.150,00 350,00 200,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Nie piję - żyję długo zdrowo na sportowo” 1 Spektakle profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne 1.000,00 2 Organizacja turniejów sportowych 2.000,00 Razem 5.000,00 3.000,00
1072 /2017 633/LW/2017/PU Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza - WYSTAWCA 03.01.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3000,00 L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - „Nie biorę - żyję długo z L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - „Nie biorę - żyję długo zdrowo na sportowo” 1 Prelekcje na temat zdrowego stylu życia 1.000,00 2 Konkursy szkolne, nagrody 1.000,00 3 „Zdrowe pokolenie to my” (internat) 1) Konkurs plastyczny: „Dopalacze - wypalacze życia” 2) Wyposażenie świetlicy multimedialnej 3) Turniej piłki nożnej 4) Warsztaty dla wychowawców „Gry i zabawy wspierające wychowanie” 300,00 2.150,00 350,00 200,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Nie piję - żyję długo zdrowo na sportowo” 1 Spektakle profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne 1.000,00 2 Organizacja turniejów sportowych 2.000,00 Razem 5.000,00 3.000,00
1073 /2017 634/LW/2017/PU Ognisko Pracy Pozaszkolnej 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2000,00 . Zleceniobiorca w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych or . Zleceniobiorca w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017, zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do realizacji programu profilaktycznego z zakresu problematyki uzależnień pn. „pic albo być - wypoczywam, uczę się, tworzę”, w tym: 1) organizacja turnieju piłki siatkowej plażowej pn. „Lepszy set niż seta” - 1.000,00 2) organizacja zajęć na siłowni pn. „Nie pij ćwicz, na swoje siły licz” - 1.000,00
1074 /2017 635/LW/2017/PU Zespół Szkół Morskich 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 6000,00 Zleceniobiorca w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zleceniobiorca w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017, zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy, do realizacji działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień pn. „Bez nudy = bez alkoholu, program wspierania zachowań chroniących przed nałogami”, w tym: 1) realizacja programów profilaktycznych dla uczniów NOE, NOE II - 1.800,00, 2) realizacja programu „Jestem trzeźwym kierowcą” - 1.200,00, 3) spektakle profilaktyczne - 800,00, 4) wyjścia do kina, RCK, galerii, muzeum - 1.300 5) organizacja turnieju bilardowego - zakup nagród - 900,00,
1075 /2017 PU.3037.1.15.2017.N Zespół Szkół im.Macieja Rataja 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 1100,00 L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - W trosce L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - W trosce o młodzież - narkotykom mówimy nie” 1 konkurs na plakat o tematyce przeciwdziałania narkomanii 200,00 2 warsztaty dla młodzieży 400,00 3 happening przeciwko narkomanii 500,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Międzyszkolna platforma porozumienia bez przemocy i uzależnień” 1 konkurs dla szkół o nagrodę Prezydenta Miasta Kołobrzeg na najciekawsze działanie profilaktyczne 900,00 2 warsztaty dla młodzieży o tematyce antyalkoholowej 600,00 3 pokaz talentów i pasji jakie rozwijają młodzi ludzie 1.000,00 Razem 1.100,00 2.500,00
1076 /2017 PU.3037.1.15.2017.N-2 Zespół Szkół im.Macieja Rataja 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 2500,00 L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - W trosce L.p. Działanie Rozdz. 85153 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie narkomanii - W trosce o młodzież - narkotykom mówimy nie” 1 konkurs na plakat o tematyce przeciwdziałania narkomanii 200,00 2 warsztaty dla młodzieży 400,00 3 happening przeciwko narkomanii 500,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Międzyszkolna platforma porozumienia bez przemocy i uzależnień” 1 konkurs dla szkół o nagrodę Prezydenta Miasta Kołobrzeg na najciekawsze działanie profilaktyczne 900,00 2 warsztaty dla młodzieży o tematyce antyalkoholowej 600,00 3 pokaz talentów i pasji jakie rozwijają młodzi ludzie 1.000,00 Razem 1.100,00 2.500,00
1077 /2017 PU.3037.1.16.2017.N Zespół Szkół Policealnych 01.03.2017 01.03.2017 05.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 2540,00 Zleceniobiorca w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zleceniobiorca w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017, zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy, do realizacji działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień pn. Relaksacja - naturalną metodą antystresową, w tym doposaży pracownię relaksacyjną w sprzęt: 1) zakup siedzisk relaksacyjnych Futoyo - 650,00 2) zakup wykładziny dywanowej miękkiej - 700,00 3) zakup stolika pod lampę antydepresyjną - 350,00 4) zakup stolików - 840,00
1078 /2017 PU.30374.1.17.2017.N Biegły Sądowy w Sprawach Uzależnienia od Alkoholu Lewandowski Jan 08.03.2017 08.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5840,00 Przedmiotem wniosku jest umowa z biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Przedmiotem wniosku jest umowa z biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
1079 /2017 PU.3037.1.18.2017.N Giza Ewa Prywatny Gabinet Lekarski 08.03.2017 08.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 5840,00 Przedmiotem wniosku jest umowa z biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. - Ewaa Giza Przedmiotem wniosku jest umowa z biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. - Ewaa Giza
1080 /2017 PU.3037.1.19.2017.N Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta 03.04.2017 03.04.2017 30.11.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2500,00 Umowa nr PU.3037.1.19.2017.N z Zespołem Szkół Społecznych Nr 1 im. Z. Herberta na realizację działań Umowa nr PU.3037.1.19.2017.N z Zespołem Szkół Społecznych Nr 1 im. Z. Herberta na realizację działań profilaktycznych dla społeczności szkolnej z zakresu problematyki uzależnień
1081 /2017 PU.3037.1.19.2017.N - 2 Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta 03.04.2017 03.04.2017 30.11.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2500,00 Umowa nr PU.3037.1.19.2017.N z Zespołem Szkół Społecznych Nr 1 im. Z. Herberta na realizację działań Umowa nr PU.3037.1.19.2017.N z Zespołem Szkół Społecznych Nr 1 im. Z. Herberta na realizację działań profilaktycznych dla społeczności szkolnej z zakresu problematyki uzależnień
1082 /2017 WS.526.1.1.2017.I Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu 25.01.2017 15.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 8115,00 Umowa nr WS.526.1.1. 2017.I. Umowa nr WS.526.1.1. 2017.I.
1083 /2017 354/LW/2017/WS Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Kołobrzeg 25.01.2017 15.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 3700,00 Umowa nr WS.526.1.2.2017.I. Umowa nr WS.526.1.2.2017.I.
1084 /2017 WS.526.1.7.2017.I Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy 13.02.2017 20.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 15000,00 Umowa nr WS.526.1.7.2017.I. Umowa nr WS.526.1.7.2017.I.
1085 /2017 WS.526.1.9.2017.I Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu 13.02.2017 15.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 22000,00 Umowa nr WS.526.1.9.2017.I. Umowa nr WS.526.1.9.2017.I.
1086 /2017 WS.526.1.10.2017.I Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu 13.02.2017 15.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 21000,00 Umowa nr WS.526.1.10.2017.I. Umowa nr WS.526.1.10.2017.I.
1087 /2017 WS.526.1.12.2017.I Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem 25.01.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 14000,00 Umowa nr WS.526.1.12.2017.I. Umowa nr WS.526.1.12.2017.I.
1088 /2017 358/LW/2017/WS Stowarzyszenie Victoria dla Osób z Chorobą Nowotworową 14.02.2017 15.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 5500,00 Umowa nr WS.526.1.6.2017.I. Umowa nr WS.526.1.6.2017.I.
1089 /2017 WS.526.1.3.2017.I Next Hurtownia Spożywcza 25.01.2017 15.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 14000,00 Umowa nr WS.526.1.3.2017.I. Umowa nr WS.526.1.3.2017.I.
1090 /2017 WS.526.1.4.2017.I Next Hurtownia Spożywcza 13.02.2017 01.03.2017 31.07.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 4700,00 Umowa nr WS.526.1.4.2017.I. Umowa nr WS.526.1.4.2017.I.
1091 /2017 WS.526.1.5.2017.I Next Hurtownia Spożywcza 13.02.2017 05.05.2017 15.06.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 5192,00 Umowa nr WS.526.1.5.2017.I. Umowa nr WS.526.1.5.2017.I.
1092 /2017 WS.526.1.8.2017.I Next Hurtownia Spożywcza 25.01.2017 15.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 1800,00 Umowa nr WS.526.1.8.2017.I. Umowa nr WS.526.1.8.2017.I.
1093 /2017 WS.526.1.11.2017.I Next Hurtownia Spożywcza 16.02.2017 08.05.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 2800,00 Umowa nr WS.526.1.11.2017.I. Umowa nr WS.526.1.11.2017.I.
1094 /2017 WS.526.1.13.2017.I Next Hurtownia Spożywcza 25.01.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 6940,00 Umowa nr WS.526.1.13.2017.I. Umowa nr WS.526.1.13.2017.I.
1095 /2017 WS.526.1.14.2017.III Next Hurtownia Spożywcza 25.01.2017 31.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 50000,00 Umowa nr WS.526.1.14.2017.I. Umowa nr WS.526.1.14.2017.I.
1096 /2017 WS.526.2.1.2017.II Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy 25.01.2017 20.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 20000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.1.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.1.2017.II.
1097 /2017 WS.526.2.2.2017.II Stowarzysz.Uzyt.Psych.Opiek.FENIKS 06.02.2017 06.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 12272,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.2.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.2.2017.II.
1098 /2017 WS.526.2.3.2017.II Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego 25.02.2017 15.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 56000,00 Przedmiotem wniosku jest dotacja dla organizacji pozarządowej TPD na prowadzenie placówki wsparcia d Przedmiotem wniosku jest dotacja dla organizacji pozarządowej TPD na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w roku 2017
1099 /2017 WS.526.2.5.2017.II Stowarzyszenie KROPKA Wolni od Uzależnień 13.02.2017 30.01.2017 15.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 9800,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.5.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.5.2017.II.
1100 /2017 WS.526.2.6.2017.II Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego Delegatura Koszalin 13.02.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 5900,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.6.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.6.2017.II.
1101 /2017 WS.526.2.7.2017.II Stowarzyszenie KROPKA Wolni od Uzależnień 13.02.2017 30.01.2017 15.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 13160,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.7.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.7.2017.II.
1102 /2017 WS.3037.2.2017.I Regionalny Szpital w Kołobrzegu 23.02.2017 23.02.2017 15.07.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 20000,00 Przedmiotem jest dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. kompletów Przedmiotem jest dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. kompletów łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi,
1103 /2017 WS.3037.3.2017.I Next Hurtownia Spożywcza 28.03.2017 28.03.2017 15.05.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 3500,00 zadanie pn. „Kołobrzeski Festiwal Zdrowia: Żyj zdrowo!”, zadanie pn. „Kołobrzeski Festiwal Zdrowia: Żyj zdrowo!”,
1104 /2017 WS.3037.1.2017.I Przedszkole Rodzinne Mądrowscy Maciej Mądrowski 24.01.2017 24.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 60000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa ze żłobkiem "Mądrowscy". Przedmiotem wniosku jest umowa ze żłobkiem "Mądrowscy".
1105 /2017 WS.526.28.2017.II Stowarzyszenie KROPKA Wolni od Uzależnień 13.02.2017 27.02.2017 15.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 5000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.8.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.8.2017.II.
1106 /2017 WS.526.2.9.2017.II Stowarzyszenie KROPKA Wolni od Uzależnień 13.02.2017 12.03.2017 20.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 7560,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.9.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.9.2017.II.
1107 /2017 WS.526.2.10.2017.II Stowarzysz.Uzyt.Psych.Opiek.FENIKS 25.01.2017 16.01.2017 30.11.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 6336,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.10.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.10.2017.II.
1108 /2017 WS.526.2.11.2017.II Next Hurtownia Spożywcza 13.02.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 5000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.11.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.11.2017.II.
1109 /2017 WS.526.2.12.2017.II Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego Delegatura Koszalin 13.02.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 9600,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.12.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.12.2017.II.
1110 /2017 WS.526.2.13.2017.II Stowarzysz.Uzyt.Psych.Opiek.FENIKS 25.01.2017 19.01.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 9240,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.13.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.13.2017.II.
1111 /2017 WS.526.2.14.2017.II Next Hurtownia Spożywcza 13.02.2017 01.02.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 15000,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.14.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.14.2017.II.
1112 /2017 WS.526.2.15.2017.II Next Hurtownia Spożywcza 13.02.2017 01.03.2017 30.09.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 6380,00 Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.15.2017.II. Przedmiotem wniosku jest umowa nr WS.526.2.15.2017.II.
1113 /2017 PU.3037.4.2017.II Sąd Rejonowy Wydział Grodzki w Kołobrzegu 11.01.2017 09.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 584,00 Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób kierowanych na badanie przez Sąd. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócił się o pokrycie w/w należności do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Komisja jest stroną w sprawie o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób
1114 /2017 PU.3037.5.2017.II Sąd Rejonowy Wydział Grodzki w Kołobrzegu 26.01.2017 26.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1654,00 Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób kierowanych na badanie przez Sąd. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócił się o pokrycie w/w należności do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Komisja jest stroną w sprawie o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób
1115 /2017 PU.3037.6.2017.II Sąd Rejonowy Wydział Grodzki w Kołobrzegu 14.02.2017 13.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 552,00 Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób kierowanych na badanie przez Sąd. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócił się o pokrycie w/w należności do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Komisja jest stroną w sprawie o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób
1116 /2017 773/LW/2017/PU Sąd Rejonowy Wydział Grodzki w Kołobrzegu 07.03.2017 06.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1654,00 Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób kierowanych na badanie przez Sąd. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócił się o pokrycie w/w należności do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Komisja jest stroną w sprawie o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób
1117 /2017 PU.3037.8.2017.N Eurocash SA 24.03.2017 24.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 816,10 Gmina Miasto Kołobrzeg zamawia artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem, Gmina Miasto Kołobrzeg zamawia artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem, z przeznaczeniem dla dzieci w placówce wsparcia dziennego - świetlicy działającej w Zespole Szkół w Podczelu. Zadanie finansowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017.
1118 /2017 PU.3037.9.2017.N RIS DEKORACJE Krzysztof Łukasz 27.03.2017 27.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 123,00 50 sztuk naklejek, samoprzylepnych z wydrukiem solventowym, wg wzoru stanowiącego załącznik do zamów 50 sztuk naklejek, samoprzylepnych z wydrukiem solventowym, wg wzoru stanowiącego załącznik do zamówienia, w wymiarach: 2) A - 5 - 10 sztuk 3) A - 6 - 40 sztuk z przeznaczeniem na realizację programu Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny
1119 /2017 PU.3037.11.2017.N Goliasz Bartłomiej FPUH SAND 29.03.2017 30.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 450,00 Gmina Miasto Kołobrzeg zleca usługę oklejenia folią okienną typu szkło mrożone (mleczną), okien w Gmina Miasto Kołobrzeg zleca usługę oklejenia folią okienną typu szkło mrożone (mleczną), okien w dyżurce pracownika ochrony w Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15A, w tym: 1) dwie szyby dyżurki od strony windy: - 1150 mm x 1280 mm - 1 szt., - 795 mm x 1185 mm - 1 szt. 2) jedna szyba od czoła dyżurki: - 910 mm x 730 mm - 1 szt. Zadanie finansowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2017.
1120 /2017 PU.3037.12.2017.II Sąd Rejonowy Wydział Grodzki w Kołobrzegu 29.03.2017 29.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 552,00 Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie Przedmiotem wniosku jest zapłata za zaliczkina poczet opinii wydawanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób kierowanych na badanie przez Sąd. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócił się o pokrycie w/w należności do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Komisja jest stroną w sprawie o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób
1121 /2017 223/LW/2017/PU Miejska Energetyka Cieplna Sp.z o.o. 07.01.2017 20.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 2195,50 Przedmiotem wniosku jest faktura MEC wystawiona zgodnie z umową 361/442/07/2005 z dnia 01.07.2005 w Przedmiotem wniosku jest faktura MEC wystawiona zgodnie z umową 361/442/07/2005 z dnia 01.07.2005 wraz z aneksem z dnia 24.06.2015r.
1122 /2017 863/LW/2017/EKS Kołobrzeskie Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej 16.03.2017 10.03.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 12000,00 Dotacja - KSAPN Dotacja - KSAPN
1123 /2017 19/K-IO/207 DREW-KOS Dariusz Różycki 11.04.2017 11.04.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 214480,80 zgornie z um nr 19/K-IO/2017 z 11.04.2017 - karczowanie terenów Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów
1124 /2017 964/LW/2017/K-DR Wie-Mar s.c. Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego 24.03.2017 23.03.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 3198,00 Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowy ścieżki rowerowej w parku im. Stefana Żeromskiego Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowy ścieżki rowerowej w parku im. Stefana Żeromskiego
1125 /2017 714/LW/2017/EKS Klub Sportowy SZCZEREK FIGHT TEAM 03.08.2017 01.03.2017 31.12.2017 (wyl) dotacje przyznawane na podstawie ustaw - art. 4 pkt. 7 30000,00 Dotacja - Szczerek Fight Team- EKS.423.3.20.2017.V Dotacja - Szczerek Fight Team- EKS.423.3.20.2017.V
1126 /2017 24/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 25.04.2017 25.04.2017 21.10.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 139970,62 Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących
1127 /2017 UA-2/17 Geo Metr Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Stachowski Marek 27.04.2017 27.04.2017 19.06.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 14514,00 przedmiotej zamówienia jest przygotowania i dostarczenie materiałów geodezyjnych do opracowania mpzp przedmiotej zamówienia jest przygotowania i dostarczenie materiałów geodezyjnych do opracowania mpzp części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Wylotową, Bałtycką i torami kolejowymi reacji Trzebiatów-Kołobrzeg
1128 /2017 1123/LW/2017/I Gołębiewski Marcin 06.04.2017 06.04.2017 31.12.2017 Nie dotyczy 16131,50 Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - odszkodowanie Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - odszkodowanie
1129 /2017 1206/LW/2017/I TK Projekt Łapiński Tomasz 27.04.2017 13.04.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 54904,00 Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - nadzór inwestorski Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej - nadzór inwestorski
1130 /2017 1125/LW/2017/I PHU REM-BUD Piotr Ciszewski 10.04.2017 07.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 12300,00 Budowa toalet publicznych - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Budowa toalet publicznych - dokumentacja projektowa + nadzór autorski
1131 /2017 692/LW/2017/K-IO Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł 28.02.2017 28.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 1500,00 Usługa opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016 Usługa opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
1132 /2017 23/K-IO/2017 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 13.04.2017 10.04.2017 31.03.2018 przetarg nieograniczony - art. 39 282499,12 Przedmiotem umowy jest konserwacja i eksploatacja sieci oświetleniowych należących do Gminy Miasto Przedmiotem umowy jest konserwacja i eksploatacja sieci oświetleniowych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych nie przyłączonych do sieci ENERGA-Oświetlenie sp. z o. o.
1133 /2017 GN.271.43.2017.I Norma Biuro Usług Technicznych 27.04.2017 20.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 492,00 określenie wartości niezabudowanej nieruchomości- działka nr 122/11, przy ul. Mazowieckiej , celem określenie wartości niezabudowanej nieruchomości- działka nr 122/11, przy ul. Mazowieckiej , celem sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego
1134 /2017 1270/LW/2017/R English Tutorials Lorek Wiesław 01.04.2017 04.04.2017 31.08.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 492,00 Tłumaczenia pisemne na język angielski Tłumaczenia pisemne na język angielski
1135 /2017 1333/LW/2017/R English Tutorials Lorek Wiesław 28.04.2017 27.04.2017 15.05.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 738,00 Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski folderów promocyjnych (historia, zabytki, Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski folderów promocyjnych (historia, zabytki, atrakcje, ściezki rowerowe, katalog wizerunkowy)
1136 /2017 1273/LW/2017/R OPEN Abramowicz Świątelska Sp.J. 01.04.2017 04.04.2017 31.08.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 492,00 Tłumaczenia na język niemiecki Tłumaczenia na język niemiecki
1137 /2017 1332/LW/2017/R OPEN Abramowicz Świątelska Sp.J. 27.04.2017 27.04.2017 15.05.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 738,00 Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język niemiecki folderów promocyjnych (historia, zabytki, Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język niemiecki folderów promocyjnych (historia, zabytki, atrakcje, ściezki rowerowe, katalog wizerunkowy)
1138 /2017 1055/LW/2017/K-DR Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 06.04.2017 31.03.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 53548,81 Wymiana nawierzchni chodników w ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu Wymiana nawierzchni chodników w ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu
1139 /2017 1321/LW/2017/K-DR Wie-Mar s.c. Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego 21.03.2017 26.04.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 6888,00 P.T. Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Teymonta w Kołobrzegu P.T. Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Teymonta w Kołobrzegu
1140 /2017 417/LW/2017/BK Poradnia Medycyny Pracy Tomczyk Grzegorz 29.01.2017 02.02.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 224,00 Badania- medycyna pracy Badania- medycyna pracy
1141 /2017 782/LW/2017/BK Poradnia Medycyny Pracy Tomczyk Grzegorz 28.02.2017 06.03.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 697,00 Badania lek.z zakresu medycyny pracy Badania lek.z zakresu medycyny pracy
1142 /2017 1184/LW/2017/BK Poradnia Medycyny Pracy Tomczyk Grzegorz 31.03.2017 11.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 404,00 Badania lek.-medycayna pracy Badania lek.-medycayna pracy
1143 /2017 1177/LW/2017/R Maj Małgorzata 13.04.2017 13.04.2017 20.04.2017 Nie dotyczy 1200,00 Przygotowanie tekstów do publikacji i artykułów sponsorowanych Przygotowanie tekstów do publikacji i artykułów sponsorowanych
1144 /2017 1351/LW/2017/R TVN Media Sp.z o.o. 04.05.2017 28.04.2017 31.12.2017 (wyl) zakup czasu antenowego - art. 4 pkt. 3 lit. h) 153750,00 Realizacja studia plenerowego DD TVN 24-25.06.2017 - lokowanie produktu Realizacja studia plenerowego DD TVN 24-25.06.2017 - lokowanie produktu
1145 /2017 1349/LW/2017/R Centrum Reklamy ANGEL s.c. Joanna Święch, Magdalena Święch 04.05.2017 28.04.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 81528,09 Realizacja i dostawa materiałów reklamowych na rok 2017 Realizacja i dostawa materiałów reklamowych na rok 2017
1146 /2017 1337/LW/2017/I DOMAR Kazimierz Domaracki 26.04.2017 27.04.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 1390189,32 Przebudowa ściezki rowerowej do Podczela - roboty budowlane (cz. 1) Przebudowa ściezki rowerowej do Podczela - roboty budowlane (cz. 1)
1147 /2017 1338/LW/2017/I TK Projekt Łapiński Tomasz 27.04.2017 27.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7988,85 Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - nadzór inwestorski Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - nadzór inwestorski
1148 /2017 1389/LW/2017/I ARBITER S.A. 28.04.2017 04.05.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7380,00 Renowacja budynku Ratusza - studium wykonalności Renowacja budynku Ratusza - studium wykonalności
1149 /2017 1336/LW/2017/I PRIN AleksandaZadkaPrzedsiębiorstwoRobót Inżynieryjnych 28.04.2017 27.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 37379,87 Drogi na osiedlu 6 Dyw. Piechoty - roboty dodatkowe Drogi na osiedlu 6 Dyw. Piechoty - roboty dodatkowe
1150 /2017 1357/LW/2017/I ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 27.04.2017 28.04.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 2549,85 Budowa sali gimnastycznej przy SP3 - opłata przyłączeniowa Budowa sali gimnastycznej przy SP3 - opłata przyłączeniowa
1151 /2017 307/LW/2017/INF Vulcan sp zo o 25.01.2017 25.01.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 17985,00 Umowa licencyjna aplikacji Sigma. Umowa licencyjna aplikacji Sigma.
1152 /2017 1053/LW/2017/K-DR OMEGA Szulerecki Tomasz 06.04.2017 31.03.2017 31.12.2017 przetarg nieograniczony - art. 39 106992,36 Wymiana nawierzchni chodników w ul. Rzemieślniczej i Bogusława X w Kołobrzegu Wymiana nawierzchni chodników w ul. Rzemieślniczej i Bogusława X w Kołobrzegu
1153 /2017 1272/LW/2017/K-DR Drewkowski Zdzisław Usługi Transportowe i Roboty Drogowe 25.04.2017 21.04.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 14339,25 Remont nawierzchni chodnika w ul. Katedralnej w Kołobrzegu Remont nawierzchni chodnika w ul. Katedralnej w Kołobrzegu
1154 /2017 1315/LW/2017/K-DR ELEKTRO-EKO Fijałkowska-Zabielska Sp.J 24.04.2017 26.04.2017 31.12.2017 Zamówienia inne 2952,00 Przestawienie słupa oświetleniowego Przestawienie słupa oświetleniowego
1155 /2017 29/K-IO/2017 Usługi Ślusarskie i Ogólnobudowlane Tomasz Kruk 28.04.2017 27.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 864,00 Zawarcie niniejszej umowy następuje w związku z otrzymaniem przez Pana Bogusława Kubiaka dofinansowa Zawarcie niniejszej umowy następuje w związku z otrzymaniem przez Pana Bogusława Kubiaka dofinansowania z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w wysokości do 846,00zł brutto, zgodnie z regulaminem udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg ustalonego Zarządzeniem Nr 13/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 lutego 2016r.
1156 /2017 OR.3226.55.2017.V VIMOX DESIGN Jakub Krezymon 24.04.2017 19.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 9569,40 VIMOX - zakup krzeseł obrotowych VIMOX - zakup krzeseł obrotowych
1157 /2017 GN.271.55.2017.I Jurex Zakład PUH Biuro Projektowania Nadzour Bud. Wyceny Nieruchomości 12.05.2017 24.04.2017 31.12.2017 (wyl) zamówienia i konkursy o wartośći poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 7920,00 wycena łączie 18 lokali mieszkalnych i użytkowych celem ich sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rz wycena łączie 18 lokali mieszkalnych i użytkowych celem ich sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz w przetargu
1158 /2017 31/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 12.05.2017 12.05.2017 08.12.2017 z wolnej ręki - art. 66 15442,11 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych z wykonaniem usług ogr Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych z wykonaniem usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg, w tym: Element 9 - utrzymanie donic z krzewami na dziedzińcu Ratusza, Element 11 - Posadzenie wrzosów na terenie Skweru kmdr Stanisława Mieszkowskiego oraz terenie zieleni przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej, Kniewskiego, Okopowej i Kolejowej, Element 14 - zakup krzewu magnolii i jej dostarczenie do organizatorów obchodów Dni Podczela, Element 15 - Wykonanie kompozycji jesiennej oraz bożonarodzeniowej w gazonach zlokalizowanych przy ul. Ratuszowej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg.
1159 /2017 31A/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 12.05.2017 12.05.2017 08.12.2017 z wolnej ręki - art. 66 29260,00 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych z wykonaniem usług ogr Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych z wykonaniem usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg, w tym Element 8 - wykonanie nowej obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych zlokalizowanych na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg.
1160 /2017 31B/K-IO/2017 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 12.05.2017 12.05.2017 08.12.2017 z wolnej ręki - art. 66 86692,92 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług związanychz wykonaniem usług ogro Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług związanychz wykonaniem usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg, w tym: Element 9 - wyposażenie dziedzińca Ratusza w donice obsadzone krzewami i roślinnością rabatową, Element 10 - Wymiana podłoża i nasadzenia roślin na terenie nadbrzeża portowego oraz ich utrzymanie w okresie gwarancji, Element 12 - Wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. Bogusława X w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancji, Element 13 - Uzupełnienie nasadzeń drzew rosnących wzdłuż Brzeskiej oraz powojników w Parku 18 Marca.