Rejestr umów

Lp. Poz.rej. Nr umowy Kontrahent Data dok. Realiz. od Realiz. do Tryb postępowania Wartość Przedmiot umowy Opis Wprowadził
1 /2022 GN.271.1.53.2021.I Pracownia Geodezyjna Bartosz Koczara 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5535,00 Podział geodezyjny, ul. Artyleryjska Podział geodezyjny, ul. Artyleryjska Katarzyna Krzyżaniak
2 /2022 565/LW/2022/EKS Regionalne Centrum Kultury 04.01.2022 04.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 6930000,00 Dotacja podmiotowa dla RCK Dotacja podmiotowa dla RCK Katarzyna Pechman
3 /2022 566/LW/2022/EKS Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima 04.01.2022 04.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2025000,00 Dotacja podmiotowa dla MBP Dotacja podmiotowa dla MBP Katarzyna Pechman
4 /2022 570/LW/2022/INF TRAVELHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 73800,00 Dostęp do systemu Travelhost - zarządzanie poboru opłaty uzdrowiskowej. Dostęp do systemu Travelhost - zarządzanie poboru opłaty uzdrowiskowej. Łukasz Szczerba
5 /2022 39/GKL/2021 ELEKTRO-EKO A. KOWALCZYK, M. MORCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 45018,00 Konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ulic oraz w ciągach dróg: Solnej, Bałtyck Konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ulic oraz w ciągach dróg: Solnej, Bałtyckiej i Śliwińskiego; Solnej, Zygmuntowskiej i Warzelmniczej; W ciągu drogi ul. Kamiennej - 3 lokalizacje. RAFAŁ GIERLICZ
6 /2022 40/GKL/2022 PPHU DAAG Dylawerski Jacek 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 42250,00 Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych i gminnych miasta Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych i gminnych miasta Kołobrzeg RAFAŁ GIERLICZ
7 /2022 617/LW/2022/WŚiO Eko Spalmed Wodecki Bogusław 01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 35000,00 Wywóz i zagospodarowanie przeterminowanych leków. Wywóz i zagospodarowanie przeterminowanych leków. EDYTA NYC
8 /2022 621/LW/2022/WZK NIECZYNNE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA 01.01.2022 01.01.2022 31.07.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 2,00 Polisa 912700564327 Polisa 912700564327 Tomasz Barszczak
9 /2022 626/LW/2022/WZK NIECZYNNE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA 01.01.2022 01.01.2022 31.07.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 4,00 Polisa 912700564294 Polisa 912700564294 Tomasz Barszczak
10 /2022 640/LW/2022/WZK NIECZYNNE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA 01.01.2022 01.01.2022 31.07.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 4,00 Polisa 912700564238 Polisa 912700564238 Tomasz Barszczak
11 /2022 44/GKL/2022 Trans Hol Adam Molis 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 24900,00 Usługi holowania i usuwania pojazdów z dróg gminnych oraz przechowywanie ich na parkingu. Usługi holowania i usuwania pojazdów z dróg gminnych oraz przechowywanie ich na parkingu. Agnieszka Majewska
12 /2022 654/LW/2022/BPM Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno Uzdrowiskowe 03.01.2022 07.01.2022 09.01.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 30000,00 X Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja X Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja Paulina Żupaniec-Łochocka
13 /2022 642/LW/2022/WZK NIECZYNNE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA 01.01.2022 01.01.2022 31.07.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 1758,00 Polisy: SZ/202101885 i SZ/202101884 Polisy: SZ/202101885 i SZ/202101884 Tomasz Barszczak
14 /2022 650/LW/2022/WIR Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 661,00 Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na teren Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu Janusz Strucki
15 /2022 647/LW/2022/WIR Urząd Miejski Koszalin 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2030 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 130000,00 Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - za Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - zarządzanie projektem Janusz Strucki
16 /2022 669/LW/2022/WZK NIECZYNNE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA 01.01.2022 01.01.2022 12.11.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 516,00 Polisa 998A977799 Polisa 998A977799 Tomasz Barszczak
17 /2022 668/LW/2022/WZK NIECZYNNE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA 01.01.2022 01.01.2022 12.11.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 756,00 Polisa 998A977800 Polisa 998A977800 Tomasz Barszczak
18 /2022 553/LW/2022/EKS Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 12.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 810000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg - seniorzy I liga PZKosz. Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg - seniorzy I liga PZKosz. Urszula Czachorowska
19 /2022 673/LW/2022/WZK Gabinet Weterynaryjny Usługowy Zakład Weterynaryjny Sp.C.E.Rogoża, Z.Konieczny 03.01.2022 03.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 14000,00 Umowa 1/WZK/2022 - pomoc rannym zwierzętom Umowa 1/WZK/2022 - pomoc rannym zwierzętom Tomasz Barszczak
20 /2022 24/WŚiO/2021 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.01.2022 01.01.2022 31.03.2031 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 15120000,00 Powierzenie administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego przy ul. Św. Wojciech 1 w Kołobrzegu Powierzenie administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego przy ul. Św. Wojciech 1 w Kołobrzegu. PRZEMYSŁAW ULEWICZ
21 /2022 97/2021 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 987,60 Najem pomieszczeń magazynowych nr 3 przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Najem pomieszczeń magazynowych nr 3 przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Kołobrzegu Mira Sierżęga
22 /2022 95/2021 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 427,20 Najem pomieszczeń magazynowych nr 4cprzy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Najem pomieszczeń magazynowych nr 4c przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Kołobrzegu Mira Sierżęga
23 /2022 96/2021 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 412,80 Najem pomieszczeń magazynowych nr 4a przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Najem pomieszczeń magazynowych nr 4a przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Kołobrzegu Mira Sierżęga
24 /2022 94/2021 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 936,00 Najem pomieszczeń magazynowych nr 6 przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Najem pomieszczeń magazynowych nr 6 przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Kołobrzegu Mira Sierżęga
25 /2022 93/2021 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 496,20 Najem pomieszczeń magazynowych nr 10A-1 przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Najem pomieszczeń magazynowych nr 10A-1 przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Kołobrzegu Mira Sierżęga
26 /2022 92/2021 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 496,20 Najem pomieszczeń magazynowych nr 10A-2 przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Najem pomieszczeń magazynowych nr 10A-2 przy ul. Jedności Narodowej 88A-B w Kołobrzegu Mira Sierżęga
27 /2022 91/2021 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 426,00 Najem pomieszczeń magazynowych nr 6C przy ul. Jedności Narodowej 90 w Najem pomieszczeń magazynowych nr 6C przy ul. Jedności Narodowej 90 w Kołobrzegu Mira Sierżęga
28 /2022 737/LW/2022/INF COMDREV.PL Sp.z o.o. 01.01.2022 01.01.2022 05.05.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 445,90 Usługa Moniti - monitoring serwerowni. Usługa Moniti - monitoring serwerowni. Łukasz Szczerba
29 /2022 1/GKL/2022 Znak Pol s.c. Zienkiewicz W Butkiewicz R 14.01.2022 14.01.2022 14.01.2023 zamówienie z wolnej ręki (próg krajowy) 758464,74 Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrz Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg RAFAŁ GIERLICZ
30 /2022 758/LW/2022/WŚiO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.01.2022 01.01.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 123929,09 Utworzenie i utrzymanie PSZOK. Utworzenie i utrzymanie PSZOK. EDYTA NYC
31 /2022 11/GKL/2021 Nextbike Polska S.A. 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2021 tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) 522193,55 zarządzanie Kołobrzeskim Rowwrem Miejskim zarządzanie Kołobrzeskim Rowwrem Miejskim RAFAŁ GIERLICZ
32 /2022 17/GKL/2021 Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 01.01.2022 01.01.2022 30.04.2024 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 7588217,95 Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy MIasto Kołobrzeg Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy MIasto Kołobrzeg NICOLE TYRAJSKA
33 /2022 567/LW/2022/PU Stowarzyszenie KROPKA Wolni od Uzależnień 12.01.2022 12.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 44580,00 Prowadzenie punktu konsultacyjnego przeciwdziałania przemocy (stowarzyszenie Kropka) Prowadzenie punktu konsultacyjnego przeciwdziałania przemocy (stowarzyszenie Kropka) IWONA ROGUSKA
34 /2022 71/WŚIO/2021 BIOGAS - ACTIVE Sp. z o.o. 03.01.2022 03.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 848232,00 Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg MARTA ŁUKASZEWICZ
35 /2022 17/WŚIO/2021 BIOGAS - ACTIVE Sp. z o.o. 01.01.2022 01.01.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 31104,00 Świadczeniu usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w gr Świadczeniu usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (umowa 01.04.2021- 31.03.2022) MARTA ŁUKASZEWICZ
36 /2022 794/LW/2022/BK LECH INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 38000,00 Badania lekarskie - medycyna pracy Zadania Zlecone Badania lekarskie - medycyna pracy Zadania Zlecone AGNIESZKA KOŁUDA
37 /2022 22/GKL/2021 PILAWA SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.08.2021 31.07.2024 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 48019,20 Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg wraz z apwnieniem pogo Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg wraz z apwnieniem pogotowia dźwigowego. GRZEGORZ KAMIŃSKI
38 /2022 4/GKL/2021 Techsat Ignatiuk Jerzy 01.01.2022 01.02.2021 31.01.2024 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 17496,75 Świadczenie usług telekomunikacyjnych (opłata abonamentowa) oraz wykonanie nadzoru i utrzymania w st Świadczenie usług telekomunikacyjnych (opłata abonamentowa) oraz wykonanie nadzoru i utrzymania w stanie ciągłej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu kamerowego CCTV dźwigów osobowych GRZEGORZ KAMIŃSKI
39 /2022 45/GKL/2021 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.01.2022 31.12.2021 05.01.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 12484,50 Dostawa z montażem 7 sztuk urządzeń pomiarowych na moście nad Kanałem Drzewnym Małym w ciągu ulicy M Dostawa z montażem 7 sztuk urządzeń pomiarowych na moście nad Kanałem Drzewnym Małym w ciągu ulicy Młyńskiej w Kołobrzegu GRZEGORZ KAMIŃSKI
40 /2022 46/GKL/2021 BIS BUD Nadzór Budowlany i Projektowanie Pilipów Zbigniew 01.01.2022 04.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 5904,00 Dokonywanie odczytów 7 sztuk urządzeń pomiarowych na moście nad Kanałem Drzewnym Małym w ciągu ulicy Dokonywanie odczytów 7 sztuk urządzeń pomiarowych na moście nad Kanałem Drzewnym Małym w ciągu ulicy Młyńskiej w Kołobrzegu GRZEGORZ KAMIŃSKI
41 /2022 806/LW/2022/GKL Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.01.2022 06.04.2021 31.03.2022 tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) 99713,70 Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg-remon Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg-remonty cząstkowe GRZEGORZ KAMIŃSKI
42 /2022 805/LW/2022/GKL Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.01.2022 01.03.2021 28.02.2022 tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) 100354,84 Remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg- Remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg-remonty cząstkowe GRZEGORZ KAMIŃSKI
43 /2022 856/LW/2022/WŚiO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.01.2022 01.01.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1712105,56 Zagospodarowanie odpadów komunalnych Zagospodarowanie odpadów komunalnych KAROLINA ROMANOWSKA
44 /2022 854/LW/2022/WŚiO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 11242254,83 umowa nr 66/WSIO/2020 z dnia 6.11.2020 na odbiór odpadów. umowa nr 66/WSIO/2020 z dnia 6.11.2020 na odbiór odpadów. MAGDALENA PYTEL
45 /2022 75/WŚIO/2021 BOCZULAK Boczulak Barbara Zakład Usługowy 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2024 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1447755,12 Utrzymanie drzew i żywopłotów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Utrzymanie drzew i żywopłotów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg ALEKSANDRA KOZIEL
46 /2022 43/WŚIO/2021 Biuro Konserwacji Przyrody s.c. Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński 01.01.2022 01.01.2022 21.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 110700,00 Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg wraz z inwentaryzacją przyrodniczą wskazanych obszarów miasta ALEKSANDRA KOZIEL
47 /2022 O.4431.1.1.2022 VI Prywatna Szkoła Podstawowa " Morska Kraina" 18.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 76572,30 Dotacje dla Prywatnej Szkoły "Morska Kraina" styczeń 2022 Dotacje dla Prywatnej Szkoły "Morska Kraina" styczeń 2022 BEATA SZUSTEK
48 /2022 O.4431.2.1.2022 VI Przedszkole Prywatne Morska Kraina 18.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 24081,85 Dotacje dla nPrzedszkola Prywatnego Morska Kraina 2022 Dotacje dla nPrzedszkola Prywatnego Morska Kraina 2022 BEATA SZUSTEK
49 /2022 O.4431.3.1.2022 VI Przedszkole Rodzinne Mądrowscy Maciej Mądrowski 18.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 93037,12 Dotacje dla Przedszkola Rodzinnego "Mądrowscy" styczeń 2022 Dotacje dla Przedszkola Rodzinnego "Mądrowscy" styczeń 2022 BEATA SZUSTEK
50 /2022 O.4431.4.1.2022 VI FUNDACJA RÓWNE SZANSE 18.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 24919,48 Dotacje dla Niepublicznego punktu przedszkolnego Równe Szanse styczeń 2022 Dotacje dla Niepublicznego punktu przedszkolnego Równe Szanse styczeń 2022 BEATA SZUSTEK
51 /2022 O.4431.5.1.2022 VI Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Europejczyka " Kasznia i syn" 18.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 52691,53 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Akademia Małego Europejczyka styczeń 2022 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Akademia Małego Europejczyka styczeń 2022 BEATA SZUSTEK
52 /2022 O.4431.6.1.2022 VI Punkt żłobkowo przedszkolny anglojęzyczny „Mały Poliglota” 18.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 75917,66 Dotacje dla niepublicznegoPrzedszkola Mały Poliglota styczeń 2022 Dotacje dla niepublicznegoPrzedszkola Mały Poliglota styczeń 2022 BEATA SZUSTEK
53 /2022 O.4431.7.1.2022 VI Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Słoneczny Domek Katarzyna Piechowiak 18.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 62718,24 Dotacje dla niepublicznego Przedszkola Słoneczny Domek styczeń 2022 Dotacje dla niepublicznego Przedszkola Słoneczny Domek styczeń 2022 BEATA SZUSTEK
54 /2022 866/LW/2022/BK Biłat Magdalena-pracownik 12.01.2022 12.01.2022 30.09.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2800,00 Studia podyplomowe M.Biłat BK.2403.01.2022.K Studia podyplomowe M.Biłat BK.2403.01.2022.K Małgorzata Prytyskacz
55 /2022 864/LW/2022/BK Prytyskacz Małgorzata - pracownik 12.01.2022 12.01.2022 30.09.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3000,00 Studia podyplomowe M. Prytyskacz BK.2403.03.2022.K Studia podyplomowe M. Prytyskacz BK.2403.03.2022.K Małgorzata Prytyskacz
56 /2022 867/LW/2022/BK Waśków Emilia 12.01.2022 12.01.2022 30.09.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2800,00 Studia podyplomowe E. Waśków BK.2403.02.2022.K Studia podyplomowe E. Waśków BK.2403.02.2022.K Małgorzata Prytyskacz
57 /2022 821/LW/2022/INF Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Szczecinek 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 16236,00 Dostęp do Internetu. Dostęp do Internetu. Łukasz Szczerba
58 /2022 825/LW/2022/INF ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 19409,40 Usługa zarządzany UTM. Usługa zarządzany UTM. Łukasz Szczerba
59 /2022 5/GKL/2021 FHU MonikaTomasz Baluta 01.01.2022 01.01.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 250086,00 Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet publicznych Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet publicznych Mira Sierżęga
60 /2022 41/GKL/2020 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 292755,15 Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekr Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg. Mira Sierżęga
61 /2022 3/WŚIO/2022 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 17.01.2022 17.01.2022 16.01.2024 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 8736104,70 Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg. Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg. Alina Bilat
62 /2022 743/LW/2022/EKS KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA 19.01.2022 01.01.2022 31.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 30000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska Urszula Czachorowska
63 /2022 739/LW/2022/EKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 24000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI Urszula Czachorowska
64 /2022 835/LW/2022/EKS Miejski Klub Piłkarski KOTWICA KOŁOBRZEG 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 160000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg - młodzież Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg - młodzież Urszula Czachorowska
65 /2022 810/LW/2022/EKS Akademia Akrobatyki "La Passion" 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 25000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycych Akademia Akrobatyki La Passion Dotacje dla klubów i organizacji sportowycych Akademia Akrobatyki La Passion Urszula Czachorowska
66 /2022 818/LW/2022/EKS Mewa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 100000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Urszula Czachorowska
67 /2022 756/LW/2022/EKS Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "SZTORM" 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 110000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Kołobrzeski Międzyszkolny Klub lekkoatletyczny SZTORM Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Kołobrzeski Międzyszkolny Klub lekkoatletyczny SZTORM Kołobrzeg Urszula Czachorowska
68 /2022 819/LW/2022/EKS KOŁOBRZESKA GRUPA REGATOWA 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 80000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Kołobrzeska Grupa Regatowa Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Kołobrzeska Grupa Regatowa Urszula Czachorowska
69 /2022 768/LW/2022/EKS Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 260000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - młodzież Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - młodzież Urszula Czachorowska
70 /2022 765/LW/2022/EKS Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 65000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - seniorzy Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - seniorzy Urszula Czachorowska
71 /2022 769/LW/2022/EKS Klub Strzelecki Kołobrzeg 20.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 30000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Strzelecki Kołobrzeg Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Strzelecki Kołobrzeg Urszula Czachorowska
72 /2022 745/LW/2022/EKS Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Powiat Kołobrzeski" 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 60000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. UKS OPP Powiat Kołobrzeski (piłka siatkowa) Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. UKS OPP Powiat Kołobrzeski (piłka siatkowa) Urszula Czachorowska
73 /2022 762/LW/2022/EKS Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Powiat Kołobrzeski" 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. UKS OPP Powiat Kołobrzeski - szachy Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. UKS OPP Powiat Kołobrzeski - szachy Urszula Czachorowska
74 /2022 735/LW/2022/EKS KLUB SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH "ACROSPORT" 21.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 12000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT Urszula Czachorowska
75 /2022 30/WŚIO/2020 ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.04.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5000,00 Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (um. 30/WŚiO/2020 z 20.04.2020 ORANGE ENERG Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (um. 30/WŚiO/2020 z 20.04.2020 ORANGE ENERGIA) MARTA ŁUKASZEWICZ
76 /2021 803/LW/2022/PU Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego 30.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 90000,00 Dotacja TPD Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego z dożywianiem Dotacja TPD Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego z dożywianiem IWONA ROGUSKA
77 /2022 822/LW/2022/EKS Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 19.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 110000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg - młodzież Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg - młodzież Urszula Czachorowska
78 /2022 775/LW/2022/PU Regionalne Centrum Kultury 21.01.2022 21.01.2022 13.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 35000,00 RCK - dotacja Ferie w RCK RCK - dotacja Ferie w RCK IWONA ROGUSKA
79 /2022 734/LW/2022/EKS SZKOŁA TAEKWON-DO ITF "HOSINSUL" 25.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Szkoła Taekwondo ITF HOSINSUL Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Szkoła Taekwondo ITF HOSINSUL Urszula Czachorowska
80 /2022 777/LW/2022/PU Regionalne Centrum Kultury 21.01.2022 21.01.2022 30.11.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 22000,00 RCK dotacja Kreatywne Warsztaty w RCK RCK dotacja Kreatywne Warsztaty w RCK IWONA ROGUSKA
81 /2022 707/LW/2022/PU TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE 10.01.2022 01.01.2022 31.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacja Tow. Brata Alberta - 19a, wsparcie osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu Dotacja Tow. Brata Alberta - 19a, wsparcie osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu. IWONA ROGUSKA
82 /2021 911/LW/2022/WS AGNIESZKA KOT-CIENKOSZ OFICYNA PROFILAKTYCZNA, SBC SZKOLENIA BADANIA CONSULTING 09.11.2021 09.11.2021 17.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 18600,00 Dianoza potencjału i potrzeb społeczności lokalnej m. Kołobrzeg Dianoza potencjału i potrzeb społeczności lokalnej m. Kołobrzeg IWONA ROGUSKA
83 /2022 551/LW/2022/EKS Bejger Zbigniew 05.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 14062,80 Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze kulturalnycm i patriotycznym zgodnie z kalendarz Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze kulturalnycm i patriotycznym zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2022 Umowa zlecenia dot. koordynacji imprez o charakterze patriotycznym Katarzyna Pechman
84 /2022 930/LW/2022/INF Alplast Towarzystwo Handlowe Sp.j. A.Bąk i Spółka 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 7719,48 Asysta programu kadrowo-płacowego Cresus. Asysta programu kadrowo-płacowego Cresus. Łukasz Szczerba
85 /2022 933/LW/2022/INF PORTAL PZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5412,00 Dostęp do portalu SmartPZP dla BZ. Dostęp do portalu SmartPZP dla BZ. Łukasz Szczerba
86 /2022 969/LW/2022/EKS Urząd Gminy Kołobrzeg 20.01.2022 26.01.2022 31.01.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 30101,76 Zwrot kosztów utrzymania dzieci przedszkolnych w Gminie Kołobrzeg Zwrot kosztów utrzymania dzieci przedszkolnych w Gminie Kołobrzeg BEATA SZUSTEK
87 /2022 879/LW/2022/WŚiO "WEB SOLUTION" Dariusz SZULIK 20.01.2022 20.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5160,00 Usługa Eco Harmonogram Usługa Eco Harmonogram SYLWIA KLIMCZAK
88 /2022 709/LW/2022/WŚiO P.U.H. ALP-FIL Marcin Święs 14.01.2022 14.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 18516,00 Utrzymanie Miejskich Stacji Minielektroodpadów oraz pojemników na nakrętki na terenie Gminy Miasto K Utrzymanie Miejskich Stacji Minielektroodpadów oraz pojemników na nakrętki na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg SYLWIA KLIMCZAK
89 /2022 9/WŚIO/2022 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 25.01.2022 25.01.2022 25.01.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 658191,20 "Wykonanie obsady i utrzymanie roślinnosci na wybranych terenach GMK" "Wykonanie obsady i utrzymanie roślinnosci na wybranych terenach GMK" MONIKA DRABIK
90 /2022 770/LW/2022/EKS "GRACIE BARRA KOŁOBRZEG" (poprzednia nazwa Klub Sportowy SZCZEREK FIGHT TEAM) 21.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 38000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Sportowy Gracie Barra Kołobrzeg Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Sportowy Gracie Barra Kołobrzeg Urszula Czachorowska
91 /2022 69/WŚIO/2021 DHI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 21.09.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 114000,00 Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji kanalizacji deszczowej miasta Kołobrzeg Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji kanalizacji deszczowej miasta Kołobrzeg MARTA ŁUKASZEWICZ
92 /2022 GN.271.3.2022.I Szymczak Jarosław Rzeczoznawca Majątkowy 27.01.2022 27.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 2900,00 Usługi rzeczoznawców majątkowych, operaty szacunkowe wycen nieruchomości - roczna stawka czynszu dzi Usługi rzeczoznawców majątkowych, operaty szacunkowe wycen nieruchomości - roczna stawka czynszu dzierżawnego Katarzyna Krzyżaniak
93 /2022 868/LW/2022/UA POLSKA PRESS Sp.z o.o. Oddział w Koszalinie 10.01.2022 10.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 19994,88 Publikacja ogłoszeń w prasie Publikacja ogłoszeń w prasie MONIKA STRZELCZYK
94 /2022 754/LW/2022/EKS Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy 26.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 40000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy Urszula Czachorowska
95 /2022 741/LW/2022/EKS Klub Tenisa Stołowego 28.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 13000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Urszula Czachorowska
96 /2022 876/LW/2022/SM Auto Centrum Jacex sp jawna R.E.Kozłowscy 20.01.2022 20.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 3000,00 Usługi w zakresie i środków transportu - myjnia samochodowa Usługi w zakresie i środków transportu - myjnia samochodowa Krzysztof Szostak
97 /2022 636/LW/2022/SM Lex Crimen Agencja Ochrony 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 2214,00 LEX-CRIMEN - ochrona włamanie straży miejskiej i LEX-CRIMEN - serwis urządzeń sygnalizacji włamania LEX-CRIMEN - ochrona włamanie straży miejskiej i LEX-CRIMEN - serwis urządzeń sygnalizacji włamania Krzysztof Szostak
98 /2022 670/LW/2022/WAG Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 14.01.2022 14.01.2002 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 5970,00 Umowa ALMAKO zakup kopert w 2022 roku Umowa ALMAKO zakup kopert w 2022 roku Agnieszka Kabacińska
99 /2022 671/LW/2022/WAG Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 14.01.2022 14.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 5177,00 Umowa ALMAKO dostawa pieczątek w 2022 roku Umowa ALMAKO dostawa pieczątek w 2022 roku Agnieszka Kabacińska
100 /2022 915/LW/2022/WAG Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 31.01.2022 30.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 26987,00 Umowa dostawa materiałów biurowych dla UM K-g w 2022 roku Umowa dostawa materiałów biurowych dla UM K-g w 2022 roku Agnieszka Kabacińska
101 /2022 916/LW/2022/WAG Almako Handel i Usługi sp j Przybylski Andrzej 31.01.2022 31.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 48165,00 Umowa dostawa papieru ksero dla UM K-g w 2022 roku Umowa dostawa papieru ksero dla UM K-g w 2022 roku Agnieszka Kabacińska
102 /2022 968/LW/2022/PU Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima 28.01.2022 28.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 40000,00 Bibilioteka - dotacja na zadanie Bibilioteka przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży 2022 r. Bibilioteka - dotacja na zadanie Bibilioteka przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży 2022 r. IWONA ROGUSKA
103 /2022 949/LW/2022/SM Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 26.01.2022 26.01.2022 16.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2966,00 Samochody i majątek oraz OC pracownicze straży, Polisa ubezpieczeniowa nr 912700582517, Nissan ZK Samochody i majątek oraz OC pracownicze straży, Polisa ubezpieczeniowa nr 912700582517, Nissan ZKL 11345, Płatne 1 483,00 zł. w terminie do 16.03.2022 roku, oraz 1 483,00 zł. w terminie do 16.06.2022 roku, Krzysztof Szostak
104 /2022 910/LW/2022/EKS UKS Zapasy Kołobrzeg 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 60000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. UKS ZAPASY Kołobrzeg Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. UKS ZAPASY Kołobrzeg Katarzyna Pechman
105 /2022 887/LW/2022/SM ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.04.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 735,67 ORANGE energia umowa do 30.04.2022 roku. kwota 735,67 . Monitoring dostawa energii elektrycznej na ORANGE energia umowa do 30.04.2022 roku. kwota 735,67 . Monitoring dostawa energii elektrycznej na potrzeby obsługi kamer monitoringu Krzysztof Szostak
106 /2022 986/LW/2022/EKS KLUB SPORTOWY VOODOO TEAM 02.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 12000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Sportowy VOO DOO Team Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Sportowy VOO DOO Team Katarzyna Pechman
107 /2022 547/LW/2022/SM Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 24.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 42066,00 Serwis kamer monitoringu Serwis kamer monitoringu Krzysztof Szostak
108 /2022 908/LW/2022/EKS Zespół Szkół TAEKWON-DO ITS 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 14000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Zespół Szkół Taekwon-DO ITF Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Zespół Szkół Taekwon-DO ITF Katarzyna Pechman
109 /2022 789/LW/2022/WAG RADWIND Sp.z o.o. 08.01.2022 01.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10184,40 Konserwacja dźwigu osobowego Konserwacja dźwigu osobowego Agnieszka Kabacińska
110 /2022 791/LW/2022/WAG NIECZYNNE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA 01.01.2022 01.01.2022 31.07.2024 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 769848,00 Ubezpieczenia Ubezpieczenia Agnieszka Kabacińska
111 /2021 1041/LW/2022/WAG Printcom Sp. z o.o. Sp.k. 21.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 11291,40 PRINTCOM Sp. z o.o. Dzierżawa Urządzeń Wielofunkcyjnych - kopertownica PRINTCOM Sp. z o.o. Dzierżawa Urządzeń Wielofunkcyjnych - kopertownica Agnieszka Kabacińska
112 /2021 984/LW/2022/WAG PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI I REALIZACJI INWESTYCJI LASOTA ZBIGNIEW 10.11.2021 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 91954,80 najem lokalu dla KCRP Unii Lubelskiej najem lokalu dla KCRP Unii Lubelskiej Agnieszka Kabacińska
113 /2022 27/GKL/2021 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 01.01.2022 01.01.2022 06.07.2031 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 8920522,55 Zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi i garażami będącyymi własności Zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi i garażami będącyymi własnością Gminy Miasto Kołobrzeg DANIELA STACHERA
114 /2022 790/LW/2022/WAG Firma Usługowa Skrzypczak Łukasz 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 52800,00 Sprzątanie obiektu Sprzątanie obiektu Agnieszka Kabacińska
115 /2022 931/LW/2022/WAG Firma Handlowa Mirpol Wyszyńska Mirosława 02.02.2022 02.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 39375,60 Umowa MIRPOL Zakup środków czystości Umowa MIRPOL Zakup środków czystości Agnieszka Kabacińska
116 /2022 1053/LW/2022/WAG Elewator s.c. Grzegorz Klim Łukasz Skrzypczak 04.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 50800,00 Elewatora Sprzątanie obiektów - pomieszczeń oraz sprzątanie Elewatora Sprzątanie obiektów - pomieszczeń oraz sprzątanie Agnieszka Kabacińska
117 /2021 1054/LW/2022/WAG Lex Crimen Agencja Ochrony 23.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 9298,80 Agencja Ochrony Lex-Crimen Ochrona budynków R13, R12, BOK, AK12, O15a Agencja Ochrony Lex-Crimen Ochrona budynków R13, R12, BOK, AK12, O15a Agnieszka Kabacińska
118 /2021 1055/LW/2022/WAG Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 23.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 14022,00 PUS MVB Przegląd i konserwacja urządzeń i systemów przeciwpozarowych PUS MVB Przegląd i konserwacja urządzeń i systemów przeciwpozarowych Agnieszka Kabacińska
119 /2022 981/LW/2022/EKS Miejski Klub Piłkarski KOTWICA KOŁOBRZEG 03.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1000000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg - seniorzy Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg - seniorzy Katarzyna Pechman
120 /2022 788/LW/2022/WAG TESSARI Dariusz Szmagliński 01.01.2022 01.01.2022 31.10.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 60668,52 Najem pomieszczeń Najem pomieszczeń Agnieszka Kabacińska
121 /2021 1063/LW/2022/WAG ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20.04.2021 20.04.2021 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 89900,00 Zespół Doradców Gospodarczych TOR wykonanie studium Zespół Doradców Gospodarczych TOR wykonanie studium Agnieszka Kabacińska
122 /2022 1065/LW/2022/WAG TESSARI Dariusz Szmagliński 01.01.2022 01.01.2022 31.10.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 135732,96 Tessari Umowa Najmu Lokalu ul. Ratuszowa 12 - SM Tessari Umowa Najmu Lokalu ul. Ratuszowa 12 - SM Agnieszka Kabacińska
123 /2022 978/LW/2022/PU Urząd Miasta Kołobrzeg 31.01.2022 31.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 75000,00 Wynagrodzenia członków MKdsRPA 2022r Wynagrodzenia członków MKdsRPA 2022 r. (zaangażowanie kwoty rocznej) IWONA ROGUSKA
124 /2022 2/GKL/2022 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 27.01.2022 01.03.2022 28.02.2023 tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) 749562,00 Remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg- Remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg-remonty cząstkowe GRZEGORZ KAMIŃSKI
125 /2022 1059/LW/2022/WŚIO MULTIDEKOR SPÓŁKA AKCYJNA 03.02.2022 25.10.2019 15.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 33825,00 Dostawa, montaż, eksploatacja, serwis oraz demontaż dekoracji świątecznych dla wyznaczonych miejsc Dostawa, montaż, eksploatacja, serwis oraz demontaż dekoracji świątecznych dla wyznaczonych miejsc na terenie miasta Kołobrzeg z realizacją przypadającą na poszczególne sezony w latach 2019-2020, 2020- 2021, 2021-2022 ROMAN BUSZAC
126 /2022 919/LW/2022/WS Punkt żłobkowo przedszkolny anglojęzyczny „Mały Poliglota” 25.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 90000,00 Mały Poliglota - dotacja dla żłobka Mały Poliglota - dotacja dla żłobka Violetta Pietras
127 /2022 920/LW/2022/WS FUNDACJA RÓWNE SZANSE 25.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 150000,00 Równe Szanse - dotacja dla żłobka Równe Szanse - dotacja dla żłobka Violetta Pietras
128 /2022 649/LW/2022/WŚiO ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.04.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 257466,94 Umowa na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg, Jednostek Organizacyjnych Gminy M Umowa na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg, Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg i Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu ROMAN BUSZAC
129 /2022 901/LW/2022/INF CENTRUM CYFRYZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 24.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 2780,00 Dostęp do platformy Kołobrzeg.epuap.online Dostęp do platformy Kołobrzeg.epuap.online Łukasz Szczerba
130 /2022 69/WŚIO/2021/ ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 563815,37 Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. ROMAN BUSZAC
131 /2022 11/WŚIO/2022 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 230000,00 Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświe Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA-Oświetlenie sp. z o. o. ROMAN BUSZAC
132 /2022 12/WŚIO/2022 Rafał Stróżyna 03.02.2022 03.02.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacje celowe na wymianę ogrzewania zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg. Dotacja dla Pana Rafał Dotacje celowe na wymianę ogrzewania zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg. Dotacja dla Pana Rafała Stróżyna ul. Wolności 26/3 w Kołobrzegu. PRZEMYSŁAW ULEWICZ
133 /2022 1011/LW/2022/INF MIKROSERWIS SPÓŁKA CYWILNA ROBERT BODENDORF, SEBASTIAN MOŻEJKO, JAKUB TALEWSKI 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3542,40 Asysta Comarch ERP Optima. Asysta Comarch ERP Optima. Łukasz Szczerba
134 /2022 1076/LW/2022/INF SSM POLAND Spółka z o.o. 01.01.2022 01.01.2022 10.06.2024 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 439559,15 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych Łukasz Szczerba
135 /2021 1091/LW/2022/WS TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE 15.12.2021 01.01.2022 31.12.2024 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 1447000,00 Dotacja prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych (TPBA) Dotacja prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych (TPBA) IWONA ROGUSKA
136 /2022 990/LW/2022/PU Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg 28.01.2022 29.01.2022 18.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 9910,00 z art. 19a, dotacja Stow. Akademia Piłkarska Kotiwca (mały grant Aktywne Ferie) z art. 19a, dotacja Stow. Akademia Piłkarska Kotiwca (mały grant Aktywne Ferie) IWONA ROGUSKA
137 /2022 600/LW/2022/WŚiO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 13.01.2022 13.01.2022 13.01.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 423946,45 Utrzymanie pojemników na psie odchody. Utrzymanie pojemników na psie odchody. EDYTA NYC
138 /2022 1146/LW/2022/WAG Garmond Press S.A. 03.01.2022 01.01.2022 31.01.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 12606,38 Umowa WAG.3226.66.2021.I dostawa prasy i czasopism Umowa WAG.3226.66.2021.I dostawa prasy i czasopism Agnieszka Kabacińska
139 /2022 929/LW/2022/WAG "TOYA"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 01.02.2022 01.01.2023 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 6352,70 Umowa TOYA Usługi telekomunikacyjne - opłaty za telefony stacjonarne internet Umowa TOYA Usługi telekomunikacyjne - opłaty za telefony stacjonarne internet Agnieszka Kabacińska
140 /2022 1155/LW/2022/WAG Poczta Polska-Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Katowicach 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) 521120,45 Umowa 484838/P z dnia 05.01.2022 Usługi pocztowe Umowa 484838/P z dnia 05.01.2022 Usługi pocztowe Agnieszka Kabacińska
141 /2022 1095/LW/2022/WAG Doradztwo Finansowo- Inwestycyjne Aneta Szadkowska 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 88560,00 Usługi w zakresie przedsiebiorczości Usługi w zakresie przedsiebiorczości Agnieszka Kabacińska
142 /2022 997/LW/2022/PU TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 180000,00 Przeciwdziałanie uzależnieniom - wsparcie dla osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoh Przeciwdziałanie uzależnieniom - wsparcie dla osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu. IWONA ROGUSKA
143 /2022 767/LW/2022/BPM PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp.z o.o. 13.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 14405,76 Media - ogłoszenia, spoty, publikacje w prasie, internecie, usługi filmowania/fotografowania, monito Roczny monitoring mediów Paulina Żupaniec-Łochocka
144 /2022 714/LW/2022/WŚiO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 03.01.2022 03.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 8000,00 Pośrednictwo sprzedaży drewna opałowego i jego składowanie Pośrednictwo sprzedaży drewna opałowego i jego składowanie MARZENA TRZECIAK
145 /2022 45/GKL/2020 Trans Hol Adam Molis 01.02.2022 01.02.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 12000,00 Transport i holowanie pojazdów samochodowych z dróg publicnych w granicach administracyjnych miasta Transport i holowanie pojazdów samochodowych z dróg publicnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Agnieszka Majewska
146 /2022 43/GKL/2021 ZWIERZAK Gabinet Weterynaryjny Kurzak Małgorzata 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 28000,00 Wykonanie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi z terenu miasta Kołobrzeg. Wykonanie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi z terenu miasta Kołobrzeg. Mira Sierżęga
147 /2022 47/GKL/2021 Staniak Agnieszka Gospodarstwo Rolno-Hodowlane 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1800,00 Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu miasta Kołobrzeg w roku 2022r. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu miasta Kołobrzeg w roku 2022r. Mira Sierżęga
148 /2022 895/LW/2022/INF OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY "DOSKOMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 01.02.2022 25.01.2023 zamówienie z wolnej ręki (próg unijny) 13284,00 Odnowienie oprogramowania do planowań budżetowych i sprawozdań finansowych firmy Doskomp. Odnowienie oprogramowania do planowań budżetowych i sprawozdań finansowych firmy Doskomp. Łukasz Szczerba
149 /2022 3/GKL/2020 Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu " REKS" 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 407666,64 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla z Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu. Mira Sierżęga
150 /2022 36/GKL/2021 BIS BUD Nadzór Budowlany i Projektowanie Pilipów Zbigniew 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5300,00 Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Dostawa urządzeń zabawowych w celu realiz Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Dostawa urządzeń zabawowych w celu realizacji projektów z budżetu obywatelskiego - "Strefa malucha ul. Lazurowa; "Zabawowy raj dla dzieci"; "Wymiana infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej". Mira Sierżęga
151 /2022 42/GKL/2021 STRUGA S.A. 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 11340,00 Usuwanie padłych zwierząt Usuwanie padłych zwierząt DANIELA STACHERA
152 /2022 1193/LW/2022/WAG Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Szczecinek 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 6384,36 Gawex - Media Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne Gawex - Media Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne Agnieszka Kabacińska
153 /2022 1093/LW/2022/PU Stowarzyszenie KROPKA Wolni od Uzależnień 08.02.2022 05.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 27555,00 Prowadzenie dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współ Prowadzenie dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci osób uzależnionych lub innych IWONA ROGUSKA
154 /2022 1068/LW/2022/WAG MAZURKIEWICZ CIESZYŃSKI MAZURO I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 414756,00 Mazuro Obsługa Prawna WAG.3226.179.2020.I z dnia 17.12.2020 Mazuro Obsługa Prawna WAG.3226.179.2020.I z dnia 17.12.2020 Agnieszka Kabacińska
155 /2022 881/LW/2022/PRO EURO INNOWACJE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 24.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 4416,93 Platforma on-line Budżet Obywatelski Platforma on-line Budżet Obywatelski JOANNA PAWLAK
156 /2022 1198/LW/2022/INF F.P. SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 20295,00 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem do windykacj SPP. Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem do windykacj SPP. Łukasz Szczerba
157 /2022 1200/LW/2022/INF INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 6900,30 Usługa ICS - usługa pracy zdalnej. Usługa ICS - usługa pracy zdalnej. Łukasz Szczerba
158 /2022 74/WŚIO/2021 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.02.2022 01.01.0222 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 130000,00 Prace remontowe, niezbędne do utrzymania w prawidłowym stanie technicznym sieci kanalizacji deszczo Prace remontowe, niezbędne do utrzymania w prawidłowym stanie technicznym sieci kanalizacji deszczowej w granicach miasta Kołobrzeg. MARTA ŁUKASZEWICZ
159 /2022 2/WŚIO/2022 Zakrzewski Andrzej Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych 11.02.2022 11.02.2022 11.02.2024 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 527670,00 Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg MARTA ŁUKASZEWICZ
160 /2022 1178/LW/2022/BK Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Szkoleniowy 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 1476,00 Umowa SZCZ/18/FSK/2022 FRDL Forum Skarbników Umowa SZCZ/18/FSK/2022 FRDL Forum Skarbników Małgorzata Prytyskacz
161 /2022 73/WŚIO/2021 Firma Usługowa DALBA Czesław Krewski 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 103320,00 Wykonywanie prac podwodnych związanych z kontrolą drożności wylotów wód deszczowych do morza w rejo Wykonywanie prac podwodnych związanych z kontrolą drożności wylotów wód deszczowych do morza w rejonie ul. Sułkowskiego oraz Fredry. MARTA ŁUKASZEWICZ
162 /2022 798/LW/2022/INF QB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 81194,76 Utrzymanie systemu informatycznego wspierającego obsługę Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Utrzymanie systemu informatycznego wspierającego obsługę Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Łukasz Szczerba
163 /2022 1278/LW/2022/PU ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.04.0202 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2800,00 Energia elektryczna - Orange energia Energia elektryczna - Orange energia zaangażowanie części umowy WiOŚ IWONA ROGUSKA
164 /2022 1280/LW/2022/WAG ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 01.02.2022 31.05.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 19200,00 Umowa WSiO z Orange Energa Umowa WSiO z Orange Energa Agnieszka Kabacińska
165 /2022 1150/LW/2022/WAG MAZURKIEWICZ CIESZYŃSKI MAZURO I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA 02.02.2022 02.02.2022 31.12.2023 art. 11 ust. 1 pkt 2) lit. a), b), c), d) e) ustawy - usługi prawne... 254958,50 Zastępstwo procesowe Zastępstwo procesowe Agnieszka Kabacińska
166 /2022 979/LW/2022/BPM KG-BCN PROJECTS LTD 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 13200,00 Media - ogłoszenia, spoty, publikacje w prasie, internecie, usługi filmowania/fotografowania, monito Roczna umowa z portalem e-KG.pl - współpraca promocyjno-informacyjna Paulina Żupaniec-Łochocka
167 /2022 718/LW/2022/WŚiO "PESTOKIL" BARTOSZ KOPCZUK 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 17712,00 Deratyzacja terenów zewnętrznych Gminy Masto Kołobrzeg Deratyzacja terenów zewnętrznych Gminy Masto Kołobrzeg MARZENA TRZECIAK
168 /2022 1295/LW/2022/EKS Prywatna Szkoła Podstawowa " Morska Kraina" 18.02.2022 01.02.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 77077,20 Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej Morska Kraina 02.2022 Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej Morska Kraina 02.2022 BEATA SZUSTEK
169 /2022 1296/LW/2022/EKS Przedszkole Prywatne Morska Kraina 18.02.2022 01.02.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 24821,49 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Morska Kraina 02.2022 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Morska Kraina 02.2022 BEATA SZUSTEK
170 /2022 1297/LW/2022/EKS Przedszkole Rodzinne Mądrowscy Maciej Mądrowski 18.02.2022 01.02.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 93037,12 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Mądrowscy 02.2022 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Mądrowscy 02.2022 BEATA SZUSTEK
171 /2022 1298/LW/2022/EKS FUNDACJA RÓWNE SZANSE 18.02.2022 01.02.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 25313,95 Dotacje dla niepubliczneh=go punktu przedszkolnego Równe Szanse 02.2022 Dotacje dla niepubliczneh=go punktu przedszkolnego Równe Szanse 02.2022 BEATA SZUSTEK
172 /2022 1299/LW/2022/EKS Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Europejczyka " Kasznia i syn" 18.02.2022 01.02.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 57040,29 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Akademia Małego Eurpoejczyka 02.2022 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Akademia Małego Eurpoejczyka 02.2022 BEATA SZUSTEK
173 /2022 1300/LW/2022/EKS Punkt żłobkowo przedszkolny anglojęzyczny „Mały Poliglota” 18.02.2022 01.02.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 75917,66 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Mały Poliglota 02.2022 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Mały Poliglota 02.2022 BEATA SZUSTEK
174 /2022 1301/LW/2022/EKS Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Słoneczny Domek Katarzyna Piechowiak 18.02.2022 01.02.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 67806,64 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Słoneczny Domek Dotacje dla niepublicznego przedszkola Słoneczny Domek BEATA SZUSTEK
175 /2022 1134/LW/2022/EKS PROSVITA 09.02.2022 01.03.2022 31.10.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych Fundacja PROSVITA Dotacje dla organizacji pozarządowych Fundacja PROSVITA Katarzyna Pechman
176 /2022 1117/LW/2022/EKS Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów 18.02.2022 02.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 6000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów Katarzyna Pechman
177 /2022 1312/LW/2022/GKL ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 01.01.2022 30.04.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2087,88 Dostawa energii elektrycznej do lokali użytkowych i szaletów miejskich Dostawa energii elektrycznej do lokali użytkowych i szaletów miejskich Mira Sierżęga
178 /2022 799/LW/2022/INF Technika IT S.A. 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 5707,20 Asysta techniczna programu Ewidencja Ludności. Asysta techniczna programu Ewidencja Ludności. Łukasz Szczerba
179 /2022 77/WŚIO/2021 ELEKTRO-EKO A. KOWALCZYK, M. MORCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA 22.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 49350,00 „Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej „Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu” ROMAN BUSZAC
180 /2022 1087/LW/2022/EKS Zuzanna Maria Niewiarowska 14.02.2022 10.03.2022 30.10.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3200,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Zuzanna Niewiarowska Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Zuzanna Niewiarowska Katarzyna Pechman
181 /2022 1028/LW/2022/EKS Marika Haupt 04.02.2022 10.03.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2000,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Marika Haupt Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Marika Haupt Katarzyna Pechman
182 /2022 1019/LW/2022/EKS Pola Kowalik 14.02.2022 10.03.2022 30.10.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3200,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Pola Kowalik Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Pola Kowalik Katarzyna Pechman
183 /2022 1024/LW/2022/EKS Filip Szczuryk 14.02.2022 10.03.2022 30.10.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3200,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Filip Szczuryk Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Filip Szczuryk Katarzyna Pechman
184 /2022 1025/LW/2022/EKS Kamilla Anuszkiewicz 14.02.2022 10.03.2022 30.11.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3600,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Kamilla Anuszkiewicz Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Kamilla Anuszkiewicz Katarzyna Pechman
185 /2022 1026/LW/2022/EKS Dawid Kurzawa 14.02.2022 10.03.2022 30.11.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3600,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Dawid Kurzawa Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Dawid Kurzawa Katarzyna Pechman
186 /2022 1022/LW/2022/EKS Oliwia Tymek 03.02.2022 10.03.2022 30.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5453,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021 - Oliwia Tymek Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021 - Oliwia Tymek Katarzyna Pechman
187 /2022 1027/LW/2022/EKS Fatima Aldalati 03.02.2022 10.03.2022 30.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5500,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Fatima Aldalati Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Fatima Aldalati Katarzyna Pechman
188 /2022 1089/LW/2022/EKS Michalina Herbowska 14.02.2022 10.03.2022 30.10.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3200,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021-Michalina Herbowska Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021-Michalina Herbowska Katarzyna Pechman
189 /2022 1307/LW/2022/SM Biuro Usługowo Handlowe KLIMAT Beata Kalinowska 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1033,20 Przegląd, konserwacja systemu klimatyzacji w Straży Miejskiej za 2022 rok Przegląd, konserwacja systemu klimatyzacji w Straży Miejskiej za 2022 rok Krzysztof Szostak
190 /2022 1294/LW/2022/EKS KLUB PŁYWACKI BAŁTYK KOŁOBRZEG 22.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 74000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Urszula Czachorowska
191 /2022 1088/LW/2022/EKS Maria Marta Murek 14.02.2022 10.03.2022 30.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 4000,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021 - Maria Marta Murek Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021 - Maria Marta Murek Katarzyna Pechman
192 /2022 1195/LW/2022/GKL Chodorowski Adam Przychodnia Weterynaryjna 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 84240,00 Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym DANIELA STACHERA
193 /2022 1314/LW/2022/WAG Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 2500,00 Umowa MZZDiOS ul. Okopowa 15a za okres I-XII 2022 rok Wywóz odpadów Umowa MZZDiOS ul. Okopowa 15a za okres I-XII 2022 rok Wywóz odpadów Agnieszka Kabacińska
194 /2022 1313/LW/2022/WAG Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 22200,00 Umowa MZZDiOS ul. Ratuszowa 13 za okres I-XII 2022 rok Wywóz odpadów Umowa MZZDiOS ul. Ratuszowa 13 za okres I-XII 2022 rok Wywóz odpadów Agnieszka Kabacińska
195 /2022 1356/LW/2022/WŚiO P.U.H. ALP-FIL Marcin Święs 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 60000,00 Mycie wiat przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kołobrzeg Mycie wiat przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kołobrzeg MARZENA TRZECIAK
196 /2022 1023/LW/2022/EKS Kacper Greczyński 14.02.2022 10.03.2022 30.11.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 4950,00 Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Kacper Greczyński Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w roku 2021- Kacper Greczyński Katarzyna Pechman
197 /2022 5/GKL/2022 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 16.02.2022 16.02.2022 28.02.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 7527,60 Naprawa stopni schodowych na kładce nad torami między ul. Okopową a ul. Zdrojową w Kołobrzegu Naprawa stopni schodowych na kładce nad torami między ul. Okopową a ul. Zdrojową w Kołobrzegu GRZEGORZ KAMIŃSKI
198 /2022 1187/LW/2022/INF EURO INNOWACJE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11.02.2022 11.02.2022 10.02.2023 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 1649,43 Dostęp do platformy budzetyjst.pl Dostęp do platformy budzetyjst.pl Łukasz Szczerba
199 /2022 1316/LW/2022/EKS Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg 24.02.2022 01.03.2022 30.11.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 6000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. XXXI Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzeczne Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. XXXI Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej Urszula Czachorowska
200 /2022 1318/LW/2022/EKS ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ 24.02.2022 30.03.2022 02.08.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 8000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. „XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w Sia Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. „XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w Siatkówce Plażowej im. W. Klęsk” Urszula Czachorowska
201 /2022 1319/LW/2022/EKS Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "SZTORM" 24.02.2022 23.04.2022 10.11.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 15000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. „XXIV Memoriał im. Michała Barty” Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. „XXIV Memoriał im. Michała Barty” Urszula Czachorowska
202 /2022 974/LW/2022/WZK Ferma Zwierząt Futerkowych 31.01.2022 31.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 10800,00 Umowa 2/WZK/2022 Umowa 2/WZK/2022 Tomasz Barszczak
203 /2022 1322/LW/2022/EKS Akademia Akrobatyki "La Passion" 25.02.2022 25.11.2022 10.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. „Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportow Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. „Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness” Urszula Czachorowska
204 /2022 1270/LW/2022/EKS DEPKA Miejski Klub Pływacki 28.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 80000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg Urszula Czachorowska
205 /2022 1133/LW/2022/EKS Stowarzyszenie Ognisko Baletowe 28.02.2022 16.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 15000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Ognisko Baletowe Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Ognisko Baletowe Katarzyna Pechman
206 /2022 1131/LW/2022/EKS Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu 28.02.2022 01.04.2022 31.10.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Związek Sybiraków - VI Zlot Sybiraków Dotacje dla organizacji pozarządowych - Związek Sybiraków - VI Zlot Sybiraków Katarzyna Pechman
207 /2022 1130/LW/2022/EKS Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu 28.02.2022 20.02.2022 15.08.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych -Związek Sybiraków - Doposażenie Pocztu Sztandarowego Związku Dotacje dla organizacji pozarządowych -Związek Sybiraków - Doposażenie Pocztu Sztandarowego Związku Katarzyna Pechman
208 /2022 1118/LW/2022/EKS Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu 28.02.2022 01.03.2022 15.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Związek Sybiraków - album "Kołobrzescy Sybiracy i ich znaki Dotacje dla organizacji pozarządowych - Związek Sybiraków - album "Kołobrzescy Sybiracy i ich znaki pamięci. Suplement" Katarzyna Pechman
209 /2022 1129/LW/2022/EKS Stowarzyszenie AMBER 28.02.2022 03.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 40000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych-Stowarzyszenie AMBER Dotacje dla organizacji pozarządowych-Stowarzyszenie AMBER Katarzyna Pechman
210 /2022 1123/LW/2022/EKS STOWARZYSZENIE KLUB PIONIERA MIASTA KOŁOBRZEGU 28.02.2022 01.04.2022 31.10.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3500,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych- Klub Pioniera - XI Dzień Pioniera Dotacje dla organizacji pozarządowych- Klub Pioniera - XI Dzień Pioniera Katarzyna Pechman
211 /2022 1119/LW/2022/EKS STOWARZYSZENIE KLUB PIONIERA MIASTA KOŁOBRZEGU 28.02.2022 01.07.2022 30.11.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 4000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych- Klub Pioniera "Razem śpiewać, wspólnie słuchać" Dotacje dla organizacji pozarządowych- Klub Pioniera "Razem śpiewać, wspólnie słuchać" Katarzyna Pechman
212 /2022 1122/LW/2022/EKS Uniwersytet Trzeciego Wieku 28.02.2022 05.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Uniwersytet Trzeciego Wieku - KUlturalny Senior Dotacje dla organizacji pozarządowych - Uniwersytet Trzeciego Wieku - KUlturalny Senior Katarzyna Pechman
213 /2022 1116/LW/2022/EKS VIGOR Stowarzysznie Taneczno-Sportowe 28.02.2022 01.02.2022 15.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 4000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych- Stowarzyszenie VIGOR - Kopalnia diamentów. Dotacje dla organizacji pozarządowych- Stowarzyszenie VIGOR - Kopalnia diamentów. Katarzyna Pechman
214 /2022 1114/LW/2022/EKS VIGOR Stowarzysznie Taneczno-Sportowe 28.02.2022 01.02.2022 15.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie VIGOR - Kołobrzeski Konkret Taneczny Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie VIGOR - Kołobrzeski Konkret Taneczny Katarzyna Pechman
215 /2022 1112/LW/2022/EKS VIGOR Stowarzysznie Taneczno-Sportowe 02.02.2022 01.02.2022 15.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 4000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie VIGOR - Taniec droga przyszłości. Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie VIGOR - Taniec droga przyszłości. Katarzyna Pechman
216 /2022 1105/LW/2022/EKS VIGOR Stowarzysznie Taneczno-Sportowe 28.02.2022 01.02.2022 31.07.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie VIGOR "Re - ewolucja tańca" (spektakl taneczn Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie VIGOR "Re - ewolucja tańca" (spektakl taneczny). Katarzyna Pechman
217 /2022 1264/LW/2022/SM Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 24.02.2022 24.02.2022 31.03.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 13969,35 Serwis kamer monitoringu, naprawy uszkodzonych kamer UMOWA NR SM.5521.5.2.2022.I Serwis kamer monitoringu, naprawy uszkodzonych kamer UMOWA NR SM.5521.5.2.2022.I Krzysztof Szostak
218 /2022 1425/LW/2022/EKS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji-Gmina Miasto Kołobrzeg 28.02.2022 28.02.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 600000,00 Dotacja przedmiotowa dla MOSIR Kołobrzeg - II transza Dotacja przedmiotowa dla MOSIR Kołobrzeg - II transza Urszula Czachorowska
219 /2022 10/WŚIO/2022 BUŚKO MONIKA BUŚKO-KUŚ 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 71995,00 "Nadzór autorski nad projektami w zakresie nasadzęń roślin wiloletnich na terenach GMK i doradztwem "Nadzór autorski nad projektami w zakresie nasadzęń roślin wiloletnich na terenach GMK i doradztwem nad pracami związanymi z terenami zielonymi należącymi do GMK." MONIKA DRABIK
220 /2022 1126/LW/2022/EKS Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu 28.02.2022 24.01.2022 22.08.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 20000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego Dotacje dla organizacji pozarządowych- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego Katarzyna Pechman
221 /2022 1413/LW/2022/INF BEST-LINE S.C.ŁUKASZ JANOTA,TADEUSZ KRZYŻOWSKI 28.02.2022 28.02.2022 30.03.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 41082,00 Zakup sprzętu komputerowego - komputery przenośne 10szt. Zakup sprzętu komputerowego - komputery przenośne 10szt. Łukasz Szczerba
222 /2022 1403/LW/2022/INF AV-SYSTEM ALICJA GŁOWACKA 28.02.2022 28.02.2022 31.03.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 16543,50 Dostawa sprzxętu audio-video. Dostawa sprzętu audio-video. Łukasz Szczerba
223 /2022 1128/LW/2022/EKS STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-TANECZNO-SPORTOWE "ZAJA" 02.03.2022 31.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych Stowarzyszenie ZAJA Dotacje dla organizacji pozarządowych Stowarzyszenie ZAJA Katarzyna Pechman
224 /2022 1125/LW/2022/EKS Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna 28.02.2022 01.04.2022 31.10.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 25000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - IV "Pamiątk Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - IV "Pamiątki" Katarzyna Pechman
225 /2022 1124/LW/2022/EKS Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna 28.02.2022 01.04.2022 30.11.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 15000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Herbe Dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Herbertiada Katarzyna Pechman
226 /2022 1303/LW/2022/PU Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima 24.02.2022 24.02.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 15000,00 Dajemy słowo - biblioteka dla wszystkich dotacja Dajemy słowo - biblioteka dla wszystkich dotacja IWONA ROGUSKA
227 /2022 1147/LW/2022/WAG Jantar Wody Mineralne 14.02.2022 14.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 28136,25 Umowa zakup wody Jantar Umowa zakup wody Jantar Agnieszka Kabacińska
228 /2021 1457/LW/2022/WAG Green Energy Ryszard Ślusarczyk 09.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 14000,00 GREEN ENERGY - niszczenie makulatury GREEN ENERGY - niszczenie makulatury Małgorzata Łabędź-Fi
229 /2022 992/LW/2022/INF OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY "DOSKOMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.02.2022 16.02.2022 15.02.2023 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 2952,00 Odnowienie oprogramowania firmy Doskomp - Cesarz sprawozdania budzetowe i finansowe. Odnowienie oprogramowania firmy Doskomp - Cesarz sprawozdania budzetowe i finansowe. Łukasz Szczerba
230 /2022 17/WŚIO/2022 Ryszard Rudzionek 14.02.2022 14.02.2022 30.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 9900,00 Ekspertyzy ornitologiczne-umowa Ekspertyzy ornitologiczne-umowa Karolina Grodzka
231 /2022 977/LW/2022/BPM DOM MARKI MAX VON JASTROV INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 23.02.2022 30.12.1899 23.02.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 14760,00 Usługi, narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych GMK - badania jakościowe do koncepcji komunika Usługi, narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych GMK - badania jakościowe do koncepcji komunikacyjnych Paulina Żupaniec-Łochocka
232 /2021 76/WŚIO/2021 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 30.12.2021 01.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 3401000,00 Umowa o świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej rezalizowanej infrastrukturą należącą do ENER Umowa o świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej rezalizowanej infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w latach 2022-2023 ROMAN BUSZAC
233 /2022 1434/LW/2022/EKS AKADEMIA MŁODZIEŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOŁOBRZEG 09.03.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg Urszula Czachorowska
234 /2022 18/WŚIO/2022 ARBORIA - Anna Gnach 01.03.2022 14.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 100000,00 Ekspertyzy dendrologiczne Ekspertyzy dendrologiczne MARTA ŁUKASZEWICZ
235 /2022 GN.271.17.2022.I Iwona Januszewska 15.02.2022 15.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 6300,00 Usługi rzeczoznawców majątkowych, operaty szacunkowe wycen nieruchomości Usługi rzeczoznawców majątkowych, operaty szacunkowe wycen nieruchomości Katarzyna Krzyżaniak
236 /2022 GN.271.10.2022 Iwona Januszewska 10.03.2022 10.03.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 7020,00 Usługi rzeczoznawców majątkowych, operaty szacunkowe wycen nieruchomości - wyceny 18 lokali Usługi rzeczoznawców majątkowych, operaty szacunkowe wycen nieruchomości - wyceny 18 lokali Katarzyna Krzyżaniak
237 /2022 GN.271.1.7.2022.I Geodeta Jarosław Urbańczyk - Pracownia Geodezyjna 23.02.2022 23.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 3075,00 Usługi geodezyjne, podziały, scalenia, pomiary geodezyjne, zmiana użytkowania działek połozonych w K Usługi geodezyjne, podziały, scalenia, pomiary geodezyjne, zmiana użytkowania działek połozonych w Kołobrzegu przy ul. Mickiewicza, Zdrojowej, Towarowej, Warzelniczej Katarzyna Krzyżaniak
238 /2022 GN.271.29.2022.IV Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.02.2022 01.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 14317,20 Wynagrodzenie za nadzór miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na terenie dzi Wynagrodzenie za nadzór miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na terenie działki nr 276/1 obręb 11 wyzanczonych Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVI/660/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. Katarzyna Krzyżaniak
239 /2022 1072/LW/2022/WAG dormakaba Polska Sp.z o.o. 01.03.2022 01.03.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 1500,00 DORMAKABA Przegląd i konserwacja serwis drzwi automatycznych DORMAKABA Przegląd i konserwacja serwis drzwi automatycznych Agnieszka Kabacińska
240 /2022 891/LW/2022/INF MIKROSERWIS SPÓŁKA CYWILNA ROBERT BODENDORF, SEBASTIAN MOŻEJKO, JAKUB TALEWSKI 01.03.2022 01.03.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 17712,00 Wsparcie dla systemu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima. Wsparcie dla systemu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima. Łukasz Szczerba
241 /2022 1282/LW/2022/INF SSM POLAND Spółka z o.o. 01.03.2022 01.02.2022 10.06.2024 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 56000,00 Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - IIp przy pok 215. Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - IIp przy pok 215. Łukasz Szczerba
242 /2022 934/LW/2022/SM em software Pokropska Mariola 01.03.2022 01.03.2022 28.02.2023 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 5043,00 Licencje i zezwolenia  e-mandat, Konserwację i nadzór eksploatacyjny oprogramowania e-mandat w 2022 Licencje i zezwolenia  e-mandat, Konserwację i nadzór eksploatacyjny oprogramowania e-mandat w 2022 roku Krzysztof Szostak
243 /2022 1563/LW/2022/EKS "HEREDITAS POMERANIAE-DZIEDZICTWO POMORZA" 11.03.2022 01.03.2022 15.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych - oferta poza konkursem (dotacja dla Stowarzyszenia Hereditas Dotacje dla organizacji pozarządowych - oferta poza konkursem (dotacja dla Stowarzyszenia Hereditas Pomeranieae - Dziedzictwo Pomorza). Katarzyna Pechman
244 /2022 1550/LW/2022/WAG Elewator s.c. Grzegorz Klim Łukasz Skrzypczak 08.03.2022 08.03.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 12032,64 ELEWATOR - Sprzątanie obiektów - pomieszczeń oraz sprzątanie obiektów na zewnątrz ELEWATOR - Sprzątanie obiektów - pomieszczeń oraz sprzątanie obiektów na zewnątrz Małgorzata Łabędź-Fi
245 /2022 1074/LW/2022/GKL Chodorowski Adam Przychodnia Weterynaryjna 01.03.2022 10.02.2022 16.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 40000,00 Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg DANIELA STACHERA
246 /2022 1400/LW/2022/WŚiO Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.03.2022 25.02.2022 28.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 14384,46 Utworzenie i obsługa PSZOK. Utworzenie i obsługa PSZOK. EDYTA NYC
247 /2022 772/LW/2022/WAG Lex Crimen Agencja Ochrony 01.03.2022 01.03.2022 31.12.2023 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 4686,30 Ochrona mienia - usługa ochrony obiektów Ochrona mienia - usługa ochrony obiektów Agnieszka Kabacińska
248 /2022 1052/LW/2022/WAG Firma Usługowo-Handlowa MONIKA Koczorowska Monika 03.03.2022 03.03.2022 30.04.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 2939,70 Marek Koczorowski Przeglądy insatlacji elektrycznej budynków Marek Koczorowski Przeglądy insatlacji elektrycznej budynków Agnieszka Kabacińska
249 /2022 23/WŚIO/2022 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.03.2022 01.03.2022 31.12.2023 przetarg nieograniczony (próg unijny) 257991,91 Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg MONIKA DRABIK
250 /2022 22/WŚIO/2022 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 01.03.2022 01.03.2022 31.12.2023 przetarg nieograniczony (próg unijny) 8942636,43 Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg MONIKA DRABIK
251 /2022 1622/LW/2022/EKS Prywatna Szkoła Podstawowa " Morska Kraina" 15.03.2022 01.03.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 99982,98 Dotacje dla niepublicznych szkoły mMorska Kraina marzec Dotacje dla niepublicznych szkoły mMorska Kraina marzec BEATA SZUSTEK
252 /2022 1623/LW/2022/EKS Przedszkole Prywatne Morska Kraina 15.03.2022 01.03.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 27378,08 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Morska Kraina Dotacje dla niepublicznego przedszkola Morska Kraina BEATA SZUSTEK
253 /2022 1624/LW/2022/EKS Przedszkole Rodzinne Mądrowscy Maciej Mądrowski 15.03.2022 01.03.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 97863,67 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Mądrowscy Dotacje dla niepublicznego przedszkola Mądrowscy BEATA SZUSTEK
254 /2022 1625/LW/2022/EKS FUNDACJA RÓWNE SZANSE 15.03.2022 01.03.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 34295,16 Dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego Równe Szanse Dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego Równe Szanse BEATA SZUSTEK
255 /2022 1626/LW/2022/EKS Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Europejczyka " Kasznia i syn" 15.03.2022 01.03.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 57433,26 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Akademia Małego Europejczyka Dotacje dla niepublicznego przedszkola Akademia Małego Europejczyka BEATA SZUSTEK
256 /2022 1627/LW/2022/EKS Punkt żłobkowo przedszkolny anglojęzyczny „Mały Poliglota” 15.03.2022 01.03.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 78702,14 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Mały Poliglota Dotacje dla niepublicznego przedszkola Mały Poliglota BEATA SZUSTEK
257 /2022 1628/LW/2022/EKS Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Słoneczny Domek Katarzyna Piechowiak 15.03.2022 01.03.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 69165,45 Dotacje dla niepublicznego przedszkola Słoneczny Domek Dotacje dla niepublicznego przedszkola Słoneczny Domek BEATA SZUSTEK
258 /2022 1565/LW/2022/EKS Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg 17.03.2022 03.01.2022 30.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 38000,00 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Stowarzyszenie Bieg Zaślubin - 36 Bieg Zaślubin - 15 Dotacje dla klubów i organizacji sportowycyh. Stowarzyszenie Bieg Zaślubin - 36 Bieg Zaślubin - 15 km Urszula Czachorowska
259 /2022 26/WŚIO/2022 Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska 15.03.2022 15.03.2022 15.03.2025 przetarg nieograniczony (próg unijny) 6495399,67 "Utrzymanie terenów zieleni miasta Kołobrzeg na lata 2022-2024" "Utrzymanie terenów zieleni miasta Kołobrzeg na lata 2022-2024" MONIKA DRABIK
260 /2022 1045/LW/2022/SM MULTISPORT s.c. M. Szarłata 08.02.2022 08.02.2022 31.03.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 3359,92 Zakup odzieży roboczej – mundury ( obuwie służbowe dla 8 strażników) Zakup odzieży roboczej – mundury ( obuwie służbowe dla 8 strażników) Krzysztof Szostak
                102782560,80      

Rejestr umów INWESTYCJE

Lp. Poz.rej. Nr umowy Kontrahent Data dok. Realiz. od Realiz. do Tryb postępowania Wartość Przedmiot umowy Opis Wprowadził
1 /2022 568/LW/2022/WIR SOCHA Pracownie Inżynierskie Sp.z o.o. 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2023 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 206025,00 Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej - dokumentacja projektowa Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
2 /2022 569/LW/2022/WIR DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 84624,00 Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
3 /2022 571/LW/2022/WIR MULTICONSULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 299305,74 Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - dokumentacja projektowa Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
4 /2022 572/LW/2022/WIR PONTAR PAWEŁ ROKICKI 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 92250,00 Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym - dokumentacja projektowa Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
5 /2022 573/LW/2022/WIR DOMAR Kazimierz Domaracki 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 838089,05 Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej - roboty budowlane Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej - roboty budowlane Janusz Strucki
6 /2022 574/LW/2022/WIR NADZORY I PRACOWNIA PROJEKTOWA "KMK" MICHAŁ KALISZ 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 11000,00 Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej - nadzór inwestorski Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej - nadzór inwestorski Janusz Strucki
7 /2022 577/LW/2022/WIR Pracownia Projektowo Wykonawcza DwD Kalociński Jerzy 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 4920,00 Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej - nadzór autorski Przebudowa ul. Gdańskiej i Poznańskiej - nadzór autorski Janusz Strucki
8 /2022 582/LW/2022/WIR DOMAR Kazimierz Domaracki 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2215186,57 Przebudowa ul. Westerplatte - roboty budowlane Przebudowa ul. Westerplatte - roboty budowlane Janusz Strucki
9 /2022 584/LW/2022/WIR TK Projekt Łapiński Tomasz 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 25215,00 Przebudowa ul. Westerplatte - nadzór inwestorski Przebudowa ul. Westerplatte - nadzór inwestorski Janusz Strucki
10 /2022 585/LW/2022/WIR Pracownia Projektowo Wykonawcza DwD Kalociński Jerzy 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 7380,00 Przebudowa ul. Westerplatte - nadzór autorski Przebudowa ul. Westerplatte - nadzór autorski Janusz Strucki
11 /2022 586/LW/2022/WIR Zakład Usług Technicznych "STEFAŃSKI" 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1172521,46 Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej - roboty budowlane Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej - roboty budowlane Janusz Strucki
12 /2022 587/LW/2022/WIR NADZORY I PRACOWNIA PROJEKTOWA "KMK" MICHAŁ KALISZ 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 16000,00 Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej - nadzór inwestorski Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej - nadzór inwestorski Janusz Strucki
13 /2022 588/LW/2022/WIR Firma Usługowa BIELECKI Marian Bielecki 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2600,00 Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej - nadzór autorski Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej - nadzór autorski Janusz Strucki
14 /2022 589/LW/2022/WIR BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 65000,00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego - dokumentacja projektowa Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
15 /2022 591/LW/2022/WIR BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 31980,00 Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej - dokumentacja projektowa zejścia + nad Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej - dokumentacja projektowa zejścia + nadzór autorski Janusz Strucki
16 /2022 593/LW/2022/WIR BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 32595,00 Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej - dokumentacja projektowa dojścia + nad Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej - dokumentacja projektowa dojścia + nadzór autorski Janusz Strucki
17 /2022 594/LW/2022/WIR ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 19491,60 Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej - opłata przyłączeniowa Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej - opłata przyłączeniowa Janusz Strucki
18 /2022 595/LW/2022/WIR DOMAR Kazimierz Domaracki 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 16923570,00 Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A Fredry do OW Arka i Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A Fredry do OW Arka i Ekoparku - roboty budowlane Janusz Strucki
19 /2022 602/LW/2022/WIR TK Projekt Łapiński Tomasz 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 73510,00 Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A Fredry do OW Arka i Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A Fredry do OW Arka i Ekoparku - nadzór inwestorski Janusz Strucki
20 /2022 603/LW/2022/WIR Architekci Błaszczyk i Samborski S.P. 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 50000,00 Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A Fredry do OW Arka i Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A Fredry do OW Arka i Ekoparku - nadzór autorski Janusz Strucki
21 /2022 607/LW/2022/WIR DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 46000,00 Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej - dokumentacja projektowa Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
22 /2022 609/LW/2022/WIR PROJEKTOWNIA S.C.BOHDAN BAY,LIDIA TRZEBIATOWSKA 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 141450,00 Budowa pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowis Budowa pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg” - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Janusz Strucki
23 /2022 610/LW/2022/WIR PIOTR POROSA "BROS" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO-USŁUGOWE 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 287820,00 Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - dokumentacja projektowa + nadzór autorski Janusz Strucki
24 /2022 611/LW/2022/WIR WP-Werema Paweł 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2768716,90 Projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - roboty budowlane Projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - roboty budowlane Janusz Strucki
25 /2022 613/LW/2022/WIR BIS BUD Nadzór Budowlany i Projektowanie Pilipów Zbigniew 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 37960,01 Projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - nadzór inwestorski Projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - nadzór inwestorski Janusz Strucki
26 /2022 614/LW/2022/WIR BUDiP Usługi Projektowo-Budowlane Tomasz Lisowski 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 10000,00 Projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - nadzór autorski Projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - nadzór autorski Janusz Strucki
27 /2022 630/LW/2022/WIR GORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1280000,00 Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - roboty budowlane Janusz Strucki
28 /2022 631/LW/2022/WIR GORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 166264,04 Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - roboty budowlane Janusz Strucki
    aneks   13.01.2022 01.01.2022 30.06.2022   -124728,54 Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - rezygnacja z realizacji części umowy  
29 /2022 632/LW/2022/WIR BIS BUD Nadzór Budowlany i Projektowanie Pilipów Zbigniew 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 17149,56 Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - nadzór inwestorski Janusz Strucki
30 /2022 634/LW/2022/WIR MAATPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 5000,00 Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - nadzór autorski Janusz Strucki
31 /2022 616/LW/2022/WIR ATRIUM GRUPA DORADCZA A. ŻANDARSKA SPÓŁKA JAWNA 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 108000,00 Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - dokumentacja projektowa Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
32 /2022 618/LW/2022/WIR Abacus Biuro Usług Projektowych inż. Roman Góral 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 52000,00 Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia - doku Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
33 /2022 620/LW/2022/WIR Pracownia Projektowa Systemów Wodno-Kanalizacyjnych Gruszecki Tadeusz 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 11416,86 Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadow Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
34 /2022 623/LW/2022/WIR Pracownia Projektowa Systemów Wodno-Kanalizacyjnych Gruszecki Tadeusz 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1107,00 Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego - nadzór au Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego - nadzór autorski Janusz Strucki
35 /2022 625/LW/2022/WIR Góral Roman Biuro Usług Projektowych ABACUS 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 65000,00 Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem - dokumenta Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
36 /2022 627/LW/2022/WIR WCI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 30.06.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 49048,00 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP - dokumentacja projektowa Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
37 /2022 628/LW/2022/WIR WCI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2952,00 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP - nadzór autorski Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP - nadzór autorski Janusz Strucki
38 /2022 629/LW/2022/WIR ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1674,89 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP - opłata przyłączeniowa Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP - opłata przyłączeniowa Janusz Strucki
39 /2022 635/LW/2022/WIR JACEK WĘCŁAWOWICZ GRUPA WĘCŁAWOWICZ 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 49200,00 Renowacja Baszty Lontowej - dokumentacja przebudowy baszty Renowacja Baszty Lontowej - dokumentacja przebudowy baszty Janusz Strucki
40 /2022 637/LW/2022/WIR WP-Werema Paweł 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1766773,23 Renowacja Ratusza - Etap III - roboty budowlane Renowacja Ratusza - Etap III - roboty budowlane Janusz Strucki
41 /2022 641/LW/2022/WIR JACEK WĘCŁAWOWICZ GRUPA WĘCŁAWOWICZ 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 28800,00 Renowacja Ratusza - Etap III - nadzór inwestorski Renowacja Ratusza - Etap III - nadzór inwestorski Janusz Strucki
42 /2022 645/LW/2022/WIR JACEK WĘCŁAWOWICZ GRUPA WĘCŁAWOWICZ 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 2500,00 Renowacja Ratusza - Etap III - nadzór autorski Renowacja Ratusza - Etap III - nadzór autorski Janusz Strucki
43 /2022 646/LW/2022/WIR JACEK WĘCŁAWOWICZ GRUPA WĘCŁAWOWICZ 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 9840,00 Renowacja Ratusza - Etap III - program prac konserwatorskich (stolarka drzwiowa) Renowacja Ratusza - Etap III - program prac konserwatorskich (stolarka drzwiowa) Janusz Strucki
44 /2022 877/LW/2022/WIR GRAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 19.01.2022 19.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 1620989,20 Renowacja Ratusza - Etap III - wymiana okien Renowacja Ratusza - Etap III - wymiana okien Janusz Strucki
45 /2022 32/GKL/2021 CIVIL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.01.2022 01.01.2022 26.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 193971,00 Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego - Część I "Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na Pla Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego - Część I "Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na Placu Trzech Pokoleń ul. Lazurowa" Mira Sierżęga
46 /2022 37/GKL/2021 WERAN Spółka z o.o. 01.01.2022 01.01.2022 17.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 479700,00 Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy u Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej Mira Sierżęga
47 /2022 38/GKL/2021 BIS BUD Nadzór Budowlany i Projektowanie Pilipów Zbigniew 01.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 8487,00 Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Modernizacja terenu zielonego położonego Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej". Mira Sierżęga
48 /2022 68/EŚIO/2021. Pracownia Elektryczna Mariusz Świder 01.02.2022 01.01.2022 17.02.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 61942,31 Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego między ul. Bałtycką, ul. Rybacką w Kołobrzegu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego między ul. Bałtycką, ul. Rybacką w Kołobrzegu ALEKSANDRA KOZIEL
49 /2022 888/LW/2022/WIR BULLAIT Andrzej Ciuchta, wspólnik spółki cywilnej - BULLAIT 24.02.2022 24.02.2022 30.06.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 6150,00 Budowa skateparku z minirampą dla bmx - aktualizacja dokumentacji Budowa skateparku z minirampą dla bmx - aktualizacja dokumentacji Janusz Strucki
50 /2022 1164/LW/2022/WIR PONTAR PAWEŁ ROKICKI 11.02.2022 11.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 49200,00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego - dokumentacja projektowa Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
51 /2022 1120/LW/2022/WIR Pracownia Projektowa Roszkowski Marek 08.02.2022 08.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 98400,00 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
52 /2022 1113/LW/2022/WIR JACEK WĘCŁAWOWICZ GRUPA WĘCŁAWOWICZ 08.02.2022 08.02.2022 30.06.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 6150,00 Renowacja fortu ujście z Latarnią Morską - dokumentacja projektowa Renowacja fortu ujście z Latarnią Morską - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
53 /2022 1109/LW/2022/WIR PONTAR PAWEŁ ROKICKI 08.02.2022 08.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 61500,00 Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. św. Wojciecha - dokumentacja projektowa Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. św. Wojciecha - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
54 /2022 1030/LW/2022/WIR Inter Project Group IPG 02.02.2022 02.02.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 149445,00 Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium - dokumentacja pr Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium - dokumentacja projektowa przebudowy dachu Janusz Strucki
55 /2022 1017/LW/2022/WIR JACEK WĘCŁAWOWICZ GRUPA WĘCŁAWOWICZ 02.02.2022 02.02.2022 30.06.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 9225,00 Renowacja Ratusza - Etap III - dokumentacja projektowa ekspozycji studni Renowacja Ratusza - Etap III - dokumentacja projektowa ekspozycji studni Janusz Strucki
56 /2022 873/LW/2022/WIR "BTPROJECT" S.C. ALEKS BARTKOWIAK, JACEK KOWALSKI 01.02.2022 28.01.2022 31.12.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 34400,00 Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu - dokumentacja projektowa Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu - dokumentacja projektowa Janusz Strucki
57 /2022 1213/LW/2022/SM Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 16.02.2022 16.02.2022 31.05.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 59999,40 Budzet obywatelski na 2022; Bezpieczna strefa relaksu w parku im. H. Dąbrowskiego Budzet obywatelski na 2022; Bezpieczna strefa relaksu w parku im. H. Dąbrowskiego Krzysztof Szostak
58 /2022 1215/LW/2022/SM Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Krzywiec Sylwester 16.02.2022 16.02.2022 31.05.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 99777,60 Kamery monitorujace kładkę oraz windy przy ul. Kolejowej Kamery monitorujace kładkę oraz windy przy ul. Kolejowej Krzysztof Szostak
59 /2022 1324/LW/2022/WIR Agencja Doradztwa Inwestycyjnego JBERO 11.03.2022 11.03.2022 31.07.2022 tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) 2485830,00 Budowa placu zabaw w ul. Dubois - roboty budowlane Budowa placu zabaw w ul. Dubois - roboty budowlane Janusz Strucki
60 /2022 1471/LW/2022/WIR DOMAR Kazimierz Domaracki 09.03.2022 09.03.2022 31.07.2022 tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) 363671,64 Przebudowa ul. Brukselskiej - roboty budowlane Przebudowa ul. Brukselskiej - roboty budowlane Janusz Strucki
61 /2022 1475/LW/2022/WIR NADZORY I PRACOWNIA PROJEKTOWA "KMK" MICHAŁ KALISZ 07.03.2022 07.03.2022 31.07.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 6000,00 Przebudowa ul. Brukselskiej - nadzór inwestorski Przebudowa ul. Brukselskiej - nadzór inwestorski Janusz Strucki
62 /2022 1497/LW/2022/WIR Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski 07.03.2022 07.03.2022 31.07.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 2000,00 Przebudowa ul. Brukselskiej - nadzór autorski. Przebudowa ul. Brukselskiej - nadzór autorski. Janusz Strucki
63 /2022 4/GKL/2022 MM2021 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01.03.2022 18.02.2022 29.04.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 99999,97 Dostawa i montaż 3 szt. nowych wiat przystankowych dedykowanych dla miasta Kołobrzeg. ul. Mazowiecka Dostawa i montaż 3 szt. nowych wiat przystankowych dedykowanych dla miasta Kołobrzeg. ul. Mazowiecka i ul. Janiska. Agnieszka Majewska
64 /2022 1476/LW/2022/WIR "DEVELOPMENT DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 09.03.2022 09.03.2022 30.09.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 45854,40 Renowacja Ratusza - Etap III - nadzór inwestorski Renowacja Ratusza - Etap III - nadzór inwestorski Janusz Strucki
65 /2022 1574/LW/2022/INF SSM POLAND Spółka z o.o. 09.03.2022 09.03.2022 31.03.2022 zamówienie udzielone poniżej kwot określonych w przepisach art. 2ust.1pkt1) ustawy (130.000zł netto) 25475,76 Zakup urządzenia - Toshiba eStudio4505. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego -Toshiba eStudio4505. Łukasz Szczerba
66 /2022 1311/LW/2022/EKS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji-Gmina Miasto Kołobrzeg 01.03.2022 01.02.2022 31.03.2022 nie dotyczy - nie wyczerpuje definicji zamówienia publicznego 17610,00 Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo -MOSIR Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo -MOSIR Urszula Czachorowska
                34940985,65