BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zarządzenie Nr 696/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu Nr 7 Miasta Kołobrzeg

59 KBPobierz na dysk

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 14 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kołobrzeg – Pana Cezarego Pawła Kalinowskiego wybranego w okręgu wyborczym Nr 7 z listy Nr 17 KWW W. Dymeckiej "Porozumienie dla Kołobrzegu"

321 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kołobrzeg, wyznaczonych na dzień 15 stycznia 2017 r.

35 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 października 2016 roku w sprawie informacji o numerze, granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kołobrzeg, wyznaczonych na dzień 15 stycznia 2017 r.

35 KBPobierz

Postanowienie Nr 7720-7/16 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 21.11.2016 r. w sprawie powołania miejskiej komisji wyborczej

0.9 MBPobierz na dysk

Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 15 stycznia 2017 r.

15.6 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie granic obwodów głosowania, wyznaczonej siedzibie OKW, mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

124 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 20.12.2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Kołobrzeg w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kołobrzeg zarządzonych na dzień 15.01.2017 r.

343 KBPobierz na dysk

Protokół Nr 1/2016 z dnia 25.11.2016 r. z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy Miasto Kołobrzeg w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 15.01.2017 r.

298 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 20.12.2016 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

307 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego do Rady Miasta Kołobrzeg w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 15.01.2017 r.

301 KBPobierz na dysk

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

210 KBPobierz na dysk

Składy osobowe OKW po ukonstytuowaniu się

344 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 3/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 02.01.2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

293 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 4/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 02.01.2017 r. w sprawie zarządzenia druku karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kołobrzeg dla wyboru radnego w okręgu wyborczym nr 7 zarządzanych na dzień 15.01.2017 r.

432 KBPobierz na dysk

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

374 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 16 stycznia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kołobrzeg przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2017 r.

37 KBPobierz na dysk

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kołobrzeg sporządzony 15 stycznia 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kołobrzegu

91 KBPobierz na dysk