ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. USUWANIA AZBESTU

Kamil Barwinek

tel.: +48 782 168 237
Centrum Spraw Społecznych | pokój 213

Do szczegółowego zakresu działania należy:

  • Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, oczyszczania terenów nieruchomości do końca 2020 roku;

  • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki usuwania azbestu w mieście;

  • Współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska);

  • Pozyskiwanie partnerów wspierających Program (stowarzyszenia, fundacje, lokalne media);

  • Pozyskiwanie funduszy unijnych oraz środków krajowych przeznaczonych na usuwanie azbestu oraz termomodernizację;

  • Dążenie do zmniejszenia emisji włókien azbestu oraz do uzyskania poprawy ochrony zdrowia mieszkańców;

  • Składanie raportów z monitoringu realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie miasta oraz przedstawianie rozwiązań skutecznego oczyszczania miasta z azbestu;

  • Organizowanie dla zainteresowanych podmiotów konsultacji w pisaniu programów pozyskiwania środków finansowych na usuwanie azbestu i termomodernizację obiektów budowlanych;

  • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej szkodliwości azbestu oraz procedur bezpiecznego postępowania przy użytkowaniu oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest;

  • Prowadzenia działań edukacyjno - informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu zapoznanie z problematyką występowania azbestu.


Pełnomocnik Prezydenta ds. Usuwania Azbestu

Pełnomocnik KAMIL BARWINEK Centrum Spraw Społecznych
pokój 213
tel.: 782 168 237