ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. USUWANIA AZBESTU

Kamil Barwinek

tel.: +48 782 168 237
Centrum Spraw Społecznych | pokój 213

Do szczegółowego zakresu działania należy:

  • Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, oczyszczania terenów nieruchomości do końca 2020 roku;

  • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki usuwania azbestu w mieście;

  • Współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska);

  • Pozyskiwanie partnerów wspierających Program (stowarzyszenia, fundacje, lokalne media);

  • Pozyskiwanie funduszy unijnych oraz środków krajowych przeznaczonych na usuwanie azbestu oraz termomodernizację;

  • Dążenie do zmniejszenia emisji włókien azbestu oraz do uzyskania poprawy ochrony zdrowia mieszkańców;

  • Składanie raportów z monitoringu realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie miasta oraz przedstawianie rozwiązań skutecznego oczyszczania miasta z azbestu;

  • Organizowanie dla zainteresowanych podmiotów konsultacji w pisaniu programów pozyskiwania środków finansowych na usuwanie azbestu i termomodernizację obiektów budowlanych;

  • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej szkodliwości azbestu oraz procedur bezpiecznego postępowania przy użytkowaniu oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest;

  • Prowadzenia działań edukacyjno - informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu zapoznanie z problematyką występowania azbestu.


Pełnomocnik Prezydenta ds. Usuwania Azbestu

Pełnomocnik KAMIL BARWINEK Centrum Spraw Społecznych
pokój 213
tel.: 782 168 237