BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Okręgowego w Koszalinie

1.2 MBPobierz na dysk

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

74 KBPobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego

47 KBPobierz

Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

33 KBPobierz na dysk

Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych)

107 KBPobierz na dysk

Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej)

105 KBPobierz na dysk

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

39 KBPobierz

Informacja dotycząca wystawiania zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia kandydata na ławnika

111 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVI.207.16 w spr.przeprowadzenia uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie

77 KBPobierz na dysk