ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Okręgowego w Koszalinie

1.2 MBPobierz na dysk

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

74 KBPobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego

47 KBPobierz

Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

33 KBPobierz na dysk

Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych)

107 KBPobierz na dysk

Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej)

105 KBPobierz na dysk

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

39 KBPobierz

Informacja dotycząca wystawiania zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia kandydata na ławnika

111 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVI.207.16 w spr.przeprowadzenia uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie

77 KBPobierz na dysk