ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy

772 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

40 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

307 KBPobierz

Zawiadomienie o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych

11.6 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 01.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

235 KBPobierz na dysk

Protokół z czynności losowania kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 w Kołobrzegu

25 KBPobierz na dysk

Zawiadomienie o ukonstytuowaniu się Obwodowych Komisji Wyborczych

193 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 118/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9.10.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

40 KBPobierz na dysk

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców osoby niepełnosprawnej uprawnionej do udziału w wyborach

345 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 122/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19.10.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

13.5 KBPobierz na dysk

Komunikat o uruchomieniu centralnych usług wyborczych

36 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 123/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20.10.2015 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

13.3 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 124/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20.10.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

13.7 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 126/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych

13.9 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 130/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji wyborczej

18.2 KBPobierz na dysk

Godziny pracy obwodowych komisji

35 KBPobierz

Zarządzenie Nr 131/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25.10.2015 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

14.0 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 132/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

12.8 KBPobierz na dysk