Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy

772 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

40 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

307 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych

11.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 01.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

235 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z czynności losowania kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 w Kołobrzegu

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o ukonstytuowaniu się Obwodowych Komisji Wyborczych

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 118/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9.10.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców osoby niepełnosprawnej uprawnionej do udziału w wyborach

345 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 122/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19.10.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

13.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat o uruchomieniu centralnych usług wyborczych

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 123/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20.10.2015 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

13.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 124/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20.10.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

13.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 126/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych

13.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 130/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji wyborczej

18.2 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Godziny pracy obwodowych komisji

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 131/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25.10.2015 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

14.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 132/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

12.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku